HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VII
THE 7-th NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECOLOGY AND BIOLOGICAL RESOURCES

Danh sách báo cáo đã nhận được - List of received reports

Về trang đầu

STT Mã đăng ký Tác giả, Cơ quan Email Tiêu đề báo cáo Bản cứng (bản in)
1Lê Thị Thu PhươngVõ Văn Thiệp, Lê Thị Thu Phương, Huỳnh Ngọc Tâm. Trường Đại học Quảng Bìnhlephuong.qbvn@gmail.comMỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO VÀ MÔ HỌC CỦA TUYẾN SINH DỤC CÁ MÒI CỜ CHẤM- Konosirus punctatus (TEMMINSK AND SCHLEGEL, 1846) Ở VÙNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH-
2Nguyen Hong HaiNguyen Hong Hai. Vietnam National University of Forestryhainh@vfu.edu.vnMETHODS OF SPATIAL POINT PATTERN ANALYSIS APPLIED IN FOREST ECOLOGY-
3Ninh Khắc Huyền TrânNinh Khắc Huyền Trân (Trường Đại Học Kiên Giang), Đái Thị Xuân Trang (Trường Đại Học Cần Thơ)nkhtran@vnkgu.edu.vnHIỆU QUẢ HẠ GLUCOSE HUYẾT TRÊN CHUỘT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG BẰNG CAO CHIẾT CÂY LÁ DỨA (Pandanus amaryllifolius Roxb.)
4Nguyễn Văn HợpNguyễn Văn Hợp, Nguyễn Thị Lương, Đoàn Thị Thảo. Phân hiệu – Trường Đại học Lâm nghiệphopvfu@gmail.comTRI THỨC BẢN ĐỊA VỀ SỬ DỤNG THỰC VẬT LÀM MEN RƯỢU CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHƠ RO TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VĂN HÓA – ĐỒNG NAI, TỈNH ĐỒNG NAI
5Nguyễn Thị Ngọc TrangNguyễn Thị Ngọc Trang (Trường Đại học Kiên Giang). Trương Hoàng Đan (Trường Đại học Cần Thơ)ntntrang@vnkgu.edu.vnẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG TỈNH HẬU GIANG

Về đầu trang