Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬTCƠ CẤU TỔ CHỨC


Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật gồm 5 chi bộ trực thuộc:
 • Chi bộ Động vật học,
 • Chi bộ Ký sinh trùng - Côn trùng,
 • Chi bộ Quản lý tổng hợp,
 • Chi bộ Sinh thái học,
 • Chi bộ Thực vật học.
Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015:

Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2010-2015

Từ trái qua phải:
 1. Đồng chí Ngô Xuân Tường
 2. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh
 3. Đồng chí Lê Xuân Cảnh, Bí thư
 4. Đồng chí Trương Xuân Lam
 5. Đồng chí Trần Huy Thái, Phó bí thư
 6. Đồng chí Lê Hùng Anh
 7. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai


TIN TỨC


 1. Ngày 14/7/2014 Đảng ủy Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam ra Quyết định: Chỉ định đ/c Trần Huy Thái, Quyền Viện trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật giữ chức Bí thư Đảng bộ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2010-2015

 2. Kích chuột để xem chi tiết
 3. Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Đào Trọng Hưng


 4. Ngày 30 tháng 08 năm 2013, Chi bộ Sinh thái học đã tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đào Trọng Hưng (Phòng Sinh thái thực vật). Đến dự Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có:
  • Đồng chí Trần Huy Thái - Phó bí thư Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật,
  • Đại diện các chi bộ trong Đảng bộ cơ sở,
  • Toàn thể đảng viên chi bộ Sinh thái học.

 5. Chuẩn y Chi uỷ các Chi bộ trực thuộc

 6. Trên cơ sở kết quả Đại hội các chi bộ trực thuộc, ngày 18/09/2012, Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã ra các Quyết định chuẩn y Chi uỷ của các chi bộ như sau:
  1. Chi uỷ Chi bộ Động vật học gồm các đồng chí:
  - Đ/c Ngô Xuân Tường, Bí thư chi bộ
  - Đ/c Phạm Hồng Thái, Phó bí thư chi bộ
  2. Chi uỷ Chi bộ Ký sinh trùng - Côn trùng gồm các đồng chí:
  - Đ/c Trương Xuân Lam, Bí thư chi bộ
  - Đ/c Trịnh Quang Pháp, Phó bí thư chi bộ
  - Đ/c Nguyễn Văn Hà, Chi uỷ viên
  3. Chi uỷ Chi bộ Quản lý tổng hợp gồm các đồng chí:
  - Đ/c Nguyễn Văn Sinh, Bí thư chi bộ
  - Đ/c Đặng Huy Phương, Phó bí thư chi bộ
  4. Chi uỷ Chi bộ Sinh thái học gồm các đồng chí:
  - Đ/c Lê Hùng Anh, Bí thư chi bộ
  - Đ/c Trịnh Minh Quang, Phó bí thư chi bộ
  5. Chi uỷ Chi bộ Thực vật học gồm các đồng chí:
  - Đ/c Trần Huy Thái, Bí thư chi bộ
  - Đ/c Trần Thế Bách, Phó bí thư chi bộ

 7. Lễ kết nạp Đảng


 8. Ngày 22 tháng 05 năm 2012, Chi bộ Quản lý tổng hợp và Chi bộ Sinh thái học đã tổ chức kết nạp Đảng cho chị Lê Minh Hạnh (Phòng Sinh thái viễn thám) và chị Cao Kim Thu (Phòng Sinh thái môi trường nước). Đến dự Lễ kết nạp có:
  • Đồng chí Trần Huy Thái - Phó bí thư Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật,
  • Đại diện các chi bộ trong Đảng bộ cơ sở,
  • Toàn thể đảng viên 2 chi bộ.

  Kích chuột để xem ảnh.

 9. Lễ kết nạp Đảng của Chi bộ Thực vật học


 10. Ngày 15 tháng 11 năm 2011, Chi bộ Thực vật học đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho anh Nguyễn Thế Cường (Phòng Thực vật). Đến dự Lễ kết nạp có:
  • Đồng chí Trần Huy Thái - Phó bí thư Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật,
  • Đại diện các chi bộ trong Đảng bộ cơ sở,
  • Toàn thể đảng viên Chi bộ Thực vật học.

  Kích chuột để xem ảnh.

 11. Lễ kết nạp Đảng của Chi bộ Ký sinh trùng và Côn trùng


 12. Ngày 18 tháng 2 năm 2011, Chi bộ Ký sinh trùng và Côn trùng đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho chị Phạm Quỳnh Mai (Phòng Sinh thái côn trùng) và anh Nguyễn Quang Cường (Phòng Côn trùng học thực nghiệm). Đến dự Lễ kết nạp có:
  • Đồng chí Lê Xuân Cảnh - Bí thư Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật,
  • Đại diện các chi bộ trong Đảng bộ cơ sở,
  • Toàn thể đảng viên Chi bộ Ký sinh trùng và Côn trùng.

  Kích chuột để xem ảnh.

 13. Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010


 14. Ngày 24 tháng 12 năm 2010, Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010.
  Kích chuột để xem ảnh.

 15. Lễ kết nạp Đảng của Chi bộ Quản lý tổng hợp


 16. Ngày 22 tháng 10 năm 2010 Chi bộ Quản lý tổng hợp đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho chị Bùi Thanh Bình - Phụ trách kế toán của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Đến dự Lễ kết nạp có:
  • Đồng chí Lê Xuân Cảnh - Bí thư Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật,
  • Đại diện các chi bộ trong Đảng bộ cơ sở,
  • Toàn thể đảng viên Chi bộ Quản lý tổng hợp.

  Kích chuột để xem ảnh.

 17. Đại hội Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật


 18. Được Đảng bộ cấp trên chọn làm thí điểm tổ chức Đại hội bầu trực tiếp Bí thư, Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 vào ngày 31 tháng 03 năm 2010.
  Kích chuột để xem ảnh.

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
932555
Số người đang truy cập: 19