HỢP TÁC QUỐC TẾ


Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật với National Institute of Biological Resources

Ngày 01/11/2013 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ ký thoả thuận hợp tác với Viện Tài nguyên sinh vật quốc gia Hàn Quốc (NIBR). Sau Lễ ký, đoàn cán bộ hai viện đã đi thăm địa bàn nghiên cứu dự kiến là Vườn Quốc gia Ba Bể và Khu bảo tồn thiên nhiên Trùng Khánh.


(Kích chuột để xem ảnh)

Lớp học Pháp Việt "Biodiversity in tropical areas, from molecules to ecosystems"

Lớp học Pháp Việt là kết quả hợp tác giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp. Năm 2012 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật chủ trì tổ chức Lớp từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11 năm 2012 tại Đồ Sơn, Hải Phòng


(Kích chuột để xem ảnh)

Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật với Viện Côn trùng học Quảng Đông

Ngày 23/12/2010 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ ký thoả thuận hợp tác với Viện Côn trùng học Quảng Đông, Trung Quốc.


(Kích chuột để xem ảnh)

 

Tiếp đoàn cán bộ CITES từ Nam Phi

Ngày 20/10/2010 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức đón tiếp đoàn cán bộ CITES từ Nam Phi.


(Kích chuột để xem ảnh)

 

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tiếp đoàn các nhà khoa học Phân Viện Viễn Đông, Viện HLKH Nga

Ngày 10/03/2010 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức đón tiếp đoàn các nhà khoa học Nga.


(Một số hình ảnh)Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tiếp đoàn các nhà khoa học Tây Ban Nha

Ngày 04/03/2010 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức đón tiếp đoàn các nhà khoa học Tây Ban Nha.


(Một số hình ảnh)