Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP


Chức năng và nhiệm vụ:

Chức năng của phòng là quản lý và phục vụ nghiên cứu khoa học như xây dựng kế hoạch, thực hiện chế độ chính sách, thanh quyết toán, đào tạo và hợp tác, văn thư, soạn thảo văn bản, phục vụ điện nước, bảo vệ và lái xe… cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Trưởng phòng: NCVC, TS. Trần Đức Lương, ĐT: +84-24-37565943, +84-(0)985724550, Email: info.iebr@gmail.com

Phó trưởng phòng: CN. Cao Thị Kim Dung, ĐT: +84-24-38360169, +84-(0)913.091.119, Email: dungiebr@yahoo.com

Kế toán trưởng: CN. Đoàn Thị Tú Anh, Email: tuanhdt.2011@gmail.com

Kế toán: CN. Đỗ Thị Lan Hương, ĐT: +84-24-37565941, +84-(0)1254.497.355, Email: lanhuong180483@gmail.com

Đào tạo: NCVC, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, ĐT: +84-24-37565944, +84(0)912142843; Email: daotaosdhiebr@gmail.com

Văn thư: CN. Ngô Thị Thanh Nga, ĐT: +84-24-38360169, +84-(0)942.438.289, Email: vanphongvst@gmail.com

Lái xe: Đặng Thanh Hà, ĐT: +84-(0)903.233.515, Email: dthaiebr@gmail.com

Đấu thầu: TS. Hoàng Văn Hiền (kiêm nhiệm), ĐT: +84-(0)979947283, Email: hieniebr@gmail.com

Quản lý công sản: ThS. Chu Thị Hằng (kiêm nhiệm), ĐT: +84-(0)904393909, Email: hang.0808@gmail.com

Các hợp đồng:

Hỗ trợ công tác kế toán: Lê Ngọc Diệp, ĐT: +84-(0)77 2293900, Email: lengocdiep.bg@ gmail.com

Công tác hành chính, bảo hiểm: Lương Mai Anh, ĐT: +84-(0)96 1155719, Email: maianh.iebr@gmail.com

Lễ tân, theo dõi vệ sinh, điện, nước: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, ĐT: +84-(0)36 2412445, Email: ngocanhcherrysweet@gmail.com

Lái xe: Vũ Xuân Mạnh, ĐT: +84-(0)912.323.762, Email: vuxuanmanh76@gmail.com

Điện, nước: Vũ Văn Bách, ĐT: +84-(0)904.320.805


IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1996909
Số người đang truy cập: 155