Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNViện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện STTNSV) được thành lập theo Quyết định số 65CT/HĐBT ngày 5/3/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Chức năng của Viện là "Điều tra nghiên cứu và sử dụng các tài nguyên động vật, thực vật nhiệt đới, các hệ sinh thái đặc trưng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và xuất khẩu phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ và cả nước, bảo vệ môi trường sống, đào tạo cán bộ trong lĩnh vực sinh thái học và tài nguyên sinh vật".

Lễ trao huân chương nhân 20 năm thành lập Viện   [GS.TSKH Đặng Vũ Minh ]

Những nhiệm vụ chính của Viện:

• Nghiên cứu hệ thực vật và động vật Việt Nam.

• Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên sinh vật tạo cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý các loài có giá trị khoa học, kinh tế và bảo tồn.

• Tiến hành các nghiên cứu về cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái ở Việt Nam phục vụ cho việc quan trắc và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

• Nghiên cứu cải tạo môi trường và xây dựng kế hoạch phát triển bền vững cho tương lai.

• Đào tạo cán bộ khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật.


Nhân lực: Cán bộ thuộc biên chế hiện nay là 93 người. Trong đó có 12 NCVCC, 43 NCVC/CVC, 36 NCV/CV.

•Giáo sư : 5

•Phó giáo sư : 6

•Tiến sĩ: 55

•Thạc sỹ: 32

•Cử nhân: 5

•Khác: 1


Các đơn vị:

• Phòng Quản lý tổng hợp,

• 15 phòng chuyên môn,

• Trạm Đa dạng sinh học Mê linh

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vậtTHÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU NĂM 2022 


 

Các cán bộ Viện STTNSV đã có nhiều công bố trong các tạp chí nước ngoài và các tạp chí có uy tín ở Việt Nam:

 • Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế chất lượng cao: 106
 • Bài báo quốc tế khác: 30
 • Bài báo trên tạp chí VAST 1: 1
 • Bài báo trên tạp chí VAST 2: 17
 • Bài báo trên tạp chí quốc gia khác: 33
 • Sách giáo trình, tham khảo: 10

Một số chỉ tiêu thống kê điển hình về đơn vị năm 2022 (tính từ 1/12/2021-30/11/2022):

- Các nhiệm vụ kết thúc năm 2022:

 • Đề tài NAFOSTED: 6, kinh phí: 784 triệu đồng
 • Đề tài ủy quyền thực hiện tại Viện Hàn lâm: 1, kinh phí: 500 tr. đồng
 • Đề tài thuộc chương trình phát triển KHCB: 1, kinh phí: 500 tr. đồng
 • Đề tài cấp Viện Hàn lâm: 5, kinh phí: 606 triệu đồng
 • Đề tài HTQT: 4, kinh phí: 100 tr. đồng
 • Nhiệm vụ hỗ trợ NCVCC: 6, kinh phí: 600 tr. đồng
 • Nhiệm vụ cấp cơ sở/hỗ trợ cán bộ trẻ: 23, kinh phí: 2.756 triệu đồng.

- Các nhiệm vụ KHCN chuyển tiếp thực hiện năm 2023: 36 đề tài, tổng kinh phí cấp năm 2022: ~13,1 tỉ đồng.

- Các hợp đồng KHCN: 4 đề tài, tổng kinh phí: ~3,9 tỉ đồng; đã cấp năm 2022: 750 tr. đồng.KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Kế hoạch khoa học công nghệ: Thực hiện đúng kế hoạch nghiên cứu, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ KHCN do Viện chủ trì, dự kiến tổng kinh phí đề nghị cấp khoảng 25 tỉ đồng từ các nguồn khác nhau. Đồng thời, xây dựng các đề xuất các nhiệm vụ KHCN mở mới trong năm 2023. Trong năm 2023, Viện STTNSV dự kiến công bố khoảng 110 bài báo trên các tạp chí quốc tế chất lượng cao, 30 bài báo trên các tạp chí quốc tế khác, 30 bài báo trên các tạp chí và kỷ yếu hội nghị trong nước, in 5 sách chuyên khảo /tham khảo.

Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị: Tiếp tục thực hiện các dự án sau: 1) Dự án sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tòa nhà A11; 2) Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh; 3) Dự án tăng cường trang thiết bị chuyên dụng giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch HTQT, đào tạo, thông tin, xuất bản: Duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, mở rộng chương trình hợp tác với các đối tác mới để tăng cường năng lực chuyên môn, tìm nguồn hỗ trợ bổ sung cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Quản lý tốt các chương trình hợp tác, đoàn vào và đoàn ra. Viện STTNSV tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện KHCN trong công tác đào tạo sau đại học. Đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Viện sẽ tổ chức sơ kết vào tháng 6 và tổng kết vào tháng 12.

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

 Trồng cây Xuân Nhâm Dần

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ngày 11 tháng 2 năm 2021 tức ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Giần, Đoàn thanh niên Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức trồng cây tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh để góp phần thực hiện "Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021.

Đoàn thanh niên Viện STTNSV tổ chức trồng cây nhân dịp Xuân Nhâm Dần

Đoàn thanh niên Viện STTNSV tổ chức cho Viện trưởng Nguyễn Văn Sinh trồng cây lưu niệm

Đoàn thanh niên Viện STTNSV tổ chức cho Viện trưởng Nguyễn Văn Sinh trồng cây lưu niệmLễ vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020

Năm tổ chức và bảy cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen

Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020 nhằm tri ân những sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong nỗ lực bảo vệ và phục hồi các giá trị đa dạng sinh học, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã thay mặt lãnh đạo Bộ trao tặng chứng nhận của Bộ trưởng cho 8 tổ chức và 13 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020. Năm tổ chức (trong đó có Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật) và bảy cá nhân (trong đó có TS. Phạm Thị Nhị và GS.TS. Nguyễn Quảng Trường) được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vì đã có nhiều thành tích trong công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện trưởng Nguyễn Văn Sinh đại diện cho Viện STTNSV nhận Cờ thi đua năm 2021

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Viện Hàn lâm KHCNVN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật là một trong những tập thể được nhận cờ thi đua năm 2021 của Viện Hàn lâm KHCNVNHội nghị điển hình tiên tiến Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Viện trưởng Nguyễn Văn Sinh trao tặng giấy khen và hoa cho 3 điển hình tiên tiến

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và bầu ra 3 đại biểu đại diện cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đi dự Đại hội thi đua yêu nước của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gồm:
1. TS. Nguyễn Thị Ánh Dương,
2. TS. Nguyễn Mạnh Hùng,
3. PGS.TS. Nguyễn Quảng Trường.Giải A Giải thưởng sách quốc gia cho các tập 12-21 Thực vật chí và các tập 26-31 Động vật chí

Đại diện cơ quan nhận Giải thưởng sách quốc gia cho các tập 12-21 Thực vật chí và các tập 26-31 Động vật chí

Tối 26/12/2019, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã tổ chức lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai, năm 2019. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã nhận giải A cho các tập 12-21 Thực vật chí và các tập 26-31 Động vật chí.
Kích chuột để xem Giấy chứng nhận
Kích chuột để xem bài viết


Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 8 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 8 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Ngày 08/11/2019, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 8 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã được tổ chức thành công tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.
Kích chuột để xem ảnh


Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 19/11/2015, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, Lễ phát bằng sau đại học và Khai giảng cao học khóa 2015-2017.
Kích chuột để xem ảnh


Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Ngày 21/10/2015, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã được tổ chức thành công tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.
Kích chuột để xem ảnh


Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Ngày 20/10/2015, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.
Kích chuột để xem ảnh


Đoàn thanh niên trồng cây nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014

Đoàn thanh niên trồng cây nhân dịp Xuân Giáp Ngọ

Hưởng ứng phong trào tết trồng cây làm theo lời Bác, ngày 12 tháng 02 năm 2014 Đoàn thanh niên Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức trồng cây nhân dịp xuân Giáp Ngọ 2014 tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh. Đến dự có:
-PGS.TS. Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng;
-TS. Lê Hùng Anh, Đảng uỷ viên phụ trách Thanh niên;
-TS. Nguyễn Văn Hà, Ủy viên BCH Công đoàn Viện;
- ThS. Đặng Huy Phương, Trạm trưởng Trạm ĐDSH Mê Linh;
- Đại diện Chi đoàn Khoa Sinh học trường ĐHSP Hà Nội;
Cùng nhiều khách mời khác.
Kích chuột để xem ảnh

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng

Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Huy Thái giữ chức Phó Viện trưởng

Ngày 02 tháng 01 năm 2014 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Trần Huy Thái giữ chức Phó Viện trưởng. Đến dự có:
-GS.TS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN VN;
-Các Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban thuộc Viện Hàn lâm KHCN VN;
-Viện trưởng Viện Sinh thái và TNSV;
-Các đồng chí Trưởng phòng và trạm;
-Chủ tịch Công đoàn;
-Bí thư Đoàn Thanh niên.
Kích chuột để xem ảnh

Đoàn thanh niên trồng cây nhân dịp Xuân Quý Tỵ 2013

Đoàn thanh niên trồng cây nhân dịp Xuân Quý Tỵ 2013

Ngày 21 tháng 02 năm 2013 Đoàn thanh niên Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức trồng cây nhân dịp Xuân Quý Tỵ 2013 tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh. Đến dự có:
-PGS.TS. Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng;
-TS. Lê Hùng Anh, Đảng uỷ viên phụ trách Thanh niên;
-TS. Ngô Xuân Tường, Chủ tịch Công đoàn Viện.
Kích chuột để xem ảnh
Gặp mặt cán bộ đã nghỉ hưu nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013

Gặp mặt cán bộ đã nghỉ hưu nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013

Ngày 07 tháng 02 năm 2013 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức gặp mặt cán bộ đã nghỉ hưu nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013. Đến dự và phát biểu chúc mừng có các đại diện Lãnh đạo Viện, Đảng uỷ và Công đoàn. Tham gia cuộc gặp mặt còn có các cán bộ chủ chốt của Viện.
Kích chuột để xem ảnh


SINH VẬT LẠ Ở QUẢNG BÌNH


Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS. Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật/Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; nhóm các nhà khoa học do TS. Phạm Đình Sắc, trưởng phòng Sinh thái môi trường đất, đã vào Quảng Bình lấy mẫu "sinh vật lạ" để nghiên cứu.

Loài “sinh vật lạ” được xác định thuộc ngành giun dẹp (Platyhelminthes), lớp sán lông (Turbellaria). Lớp sán lông bao gồm hai nhóm là nhóm sống ký sinh trong cơ thể động vật và nhóm sống tự do trong nước và đất ẩm.

Loài “sinh vật lạ” xuất hiện ở Quảng Bình thuộc nhóm sán lông sống tự do. Cho đến nay, nhóm sán lông tự do ở Việt Nam chưa được nghiên cứu.

Sán lông có chiều dài cơ thể từ 4 đến 30 cm, tuỳ từng loài. Lỗ miệng của sán lông thường ở giữa mặt bụng. Cơ thể của chúng đối xứng hai bên; phân hoá thành đầu, đuôi, lưng, bụng thích hợp với lối sống bơi hay bò định hướng. Sán lông có khả năng tái sinh cao. Các loài sán lông sống tự do không chứa các độc tố gây hại cho con người.

Nhóm chuyên gia cho biết sẽ tiếp tục các nghiên cứu để xác định tên khoa học, cũng như tìm hiểu về nguyên nhân bùng phát số lượng loài sán lông tại Quảng Bình.

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

Ngày 06/12/2012, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện cho nghiên cứu sinh Bùi Văn Thanh với luận án: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sử dụng các loài trong chi Nắm cơm (Kadsura Juss.) ở Việt Nam”.
Chuyên ngành: Thực vật học
Mã số: 62.42.20.01
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Ninh Khắc Bản; 2. PGS.TS. Phan Văn Kiệm.
Kích chuột để xem ảnh
Đại hội Công đoàn Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2012-2015

Đại hội Công đoàn Viện Sinh thái và Tài nguyên
sinh vật nhiệm kỳ 2012-2015

Ngày 27/11/2012 Công đoàn Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015. Đến dự Đại hội có các đại biểu:

Ông Lê Đình Thảo - Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN)
Bà Trần Thị Mai Hương - Công đoàn Viện KHCNVN
Ông Nghiêm Ngọc Minh - Chủ tịch Công đoàn Viện Công nghệ sinh học
Ông Vũ Văn Liên - Phó chủ tịch Công đoàn Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
Ông Trần Huy Thái - Đại diện Đảng uỷ, Phó viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Kích chuột để xem ảnh
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

Ngày 23/11/2012, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện cho nghiên cứu sinh Ngô Xuân Tường với luận án: “Nghiên cứu tính đa dạng và một số mối quan hệ sinh thái của khu hệ chim ở Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An”.
Chuyên ngành: Động vật học
Mã số: 62.42.10.01
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Lê Đình Thuỷ; 2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Đặng.
Kích chuột để xem ảnh
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

Ngày 15/08/2012, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Cường với luận án: “Nghiên cứu phân loại họ Nho - Vitaceae Juss. ở Việt Nam”.
Chuyên ngành: Thực vật học
Mã số: 62.42.20.01
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Vũ Xuân Phương; 2. TS. Dương Đức Huyến.
Kích chuột để xem ảnh
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

Ngày 03/08/2012, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Trang với luận án: “Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể nhằm mục đích bảo tồn hai loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry & H. H. Thomas) và Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata), mối quan hệ họ hàng của một số loài trong họ Hoàng đàn (Cupressaceae) ở Việt Nam”.
Chuyên ngành: Sinh thái học
Mã số: 62.42.60.01
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh; 2. PGS. TS. Trương Nam Hải.
Kích chuột để xem ảnh
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

Ngày 26/07/2012, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Hoàng Chung với luận án: “Nghiên cứu năng suất lượng rơi và khả năng hoàn trả chất dinh dưỡng cho đất của rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh”.
Chuyên ngành: Sinh thái học
Mã số: 62.42.60.01
Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Lê Đồng Tấn; 2. PGS. TS. Đặng Kim Vui.
Kích chuột để xem ảnh
GẶP MẶT CÁC CÁN BỘ LÀ THƯƠNG BINH NHÂN DỊP 27-07-2012

GẶP MẶT CÁC CÁN BỘ LÀ THƯƠNG BINH NHÂN DỊP 27-07-2012

Ngày 25 tháng 07 năm 2012 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức gặp mặt các cán bộ của Viện là thương binh nhân dịp ngày 27 tháng 07.
Tham dự buổi gặp mặt có đại diện Lãnh đạo Viện, đại diện Hội cựu chiến binh Viện, đại diện Ban chấp hành công đoàn Viện, đại diện Ban chấp hành Đoàn thanh niên Viện. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật và Hội Cựu chiến binh Viện đã tặng quà cho các cán bộ là thương binh của Viện.
Hiện nay đang làm việc tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật có 2 cán bộ là thương binh thời kỳ chiến tranh chống Mỹ: PGS.TS. NCVCC. Khuất Đăng Long và ông Lê Đình Thanh
Kích chuột để xem ảnh


LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

Ngày 24/07/2012, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện cho nghiên cứu sinh Bùi Thu Hà với luận án: “Nghiên cứu phân loại họ cam (Rutaceae Juss.) ở Việt Nam”.
Chuyên ngành: Thực vật học
Mã số: 62.42.20.01
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Khôi; 2. PGS. TS. Hoàng Thị Sản.
Kích chuột để xem ảnh
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

Ngày 08/06/2012, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện cho nghiên cứu sinh Trần Đức Lương với luận án: “Nghiên cứu Giáp xác chân chèo (Copepoda) và Trùng bánh xe (Rotifera) ở các thủy vực nước ngọt nội địa Việt Nam”.
Chuyên ngành: Động vật học
Mã số: 62.42.10.01
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Hồ Thanh Hải; 2. GS. TSKH. Đặng Ngọc Thanh.
Kích chuột để xem ảnh
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

Ngày 08/06/2012, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Quang với luận án: “NGHIÊN CỨU MUỖI ANOPHELES (DIPTERA: CULICIDAE) VÀ THỬ NGHIỆM BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY (KON TUM), VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH (GIA LAI) VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN EA SÔ (ĐẮK LẮK)”.
Chuyên ngành: Côn trùng học
Mã số: 62.42.10.10
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Tạ Huy Thịnh; 2. PGS. TS. Triệu Nguyên Trung.
Kích chuột để xem ảnh


LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

Ngày 24/10/2011, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện cho nghiên cứu sinh Lê Hùng Anh với luận án: “Nghiên cứu phân bộ giáp xác chân khác (Amphipoda: Gammaridea) sống ở tầng đáy vùng biển ven bờ việt nam”.
Chuyên ngành: Động vật học
Mã số: 62.42.10.01
Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TSKH. Đặng Ngọc Thanh; 2. PGS.TS. Hồ Thanh Hải .
Kích chuột để xem ảnh
LỄ PHÁT BẰNG THẠC SĨ

Lễ phát bằng thạc sĩ

Ngày 22/05/2012, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ phát bằng thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp năm 2011. Đến dự có đại diện các cơ sở hợp tác đào tạo, lãnh đạo Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật và các cán bộ tham gia giảng dạy, hướng dẫn tại cơ sở đào tạo"
Kích chuột để xem ảnh

LỄ ĐÓN NHẬN GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Lễ đón nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh

Ngày 09/03/2012, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ đón nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cho các đồng tác giả cụm công trình khoa học "Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam"
Kích chuột để xem ảnhLỄ TRAO BẰNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Lễ trao bằng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Ngày 09/03/2012, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Bằng Giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cho các đồng tác giả cụm công trình khoa học "Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam"
Kích chuột để xem ảnhĐÓN NHẬN GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đón nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh

Ngày 18/02/2012, PGS.TS. Lê Xuân Cảnh - Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - đã đại diện cho tập thể tác giả cụm công trình khoa học "Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam" nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng
Kích chuột để xem ảnh


Kích chuột để xem đoạn tin thời sự của Truyền hình TTXVN về Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Kích chuột để xem đoạn tin thời sự của Truyền hình VTV về Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khoa học và công nghệGặp mặt cán bộ đã nghỉ hưu nhân dịp Xuân Nhâm Thìn

Gặp mặt cán bộ đã nghỉ hưu nhân dịp Xuân Nhâm Thìn

Ngày 18/01/2012 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức gặp mặt chúc Tết các cán bộ đã nghỉ hưu nhân dịp Xuân Nhâm Thìn

Kích chuột để xem ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 
Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2011

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2011

Ngày 17/01/2012 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2011. Đến dự Hội nghị có các đại biểu:

 1.   Ông Đặng Việt Tiến - Phó trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
 2.   Th.S Trịnh Thế Cường - Phó trưởng Ban Kiểm tra Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
 3.   TS. Nguyễn Quốc Thông - Chuyên viên Ban Kế hoạch-Tài chính Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2012-2013 gồm ba đồng chí:
 1. KS. Trịnh Minh Quang,
 2. TS. Vũ Thị Thanh Tâm,
 3. ThS. Đỗ Văn Hài.

Kích chuột để xem ảnh


 

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cho PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm TS. Hà Quý Quỳnh giữ chức vụ Phó ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm

Ngày 09/01/2012 Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cho PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm TS. Hà Quý Quỳnh giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ.
Kích chuột để xem ảnh


 

 

 

 

 

 

 

 

Gặp mặt cán bộ là thương binh nhân dịp ngày 27 tháng 07

Gặp mặt cán bộ là thương binh nhân dịp ngày 27 tháng 07

Ngày 27 tháng 07 năm 2011 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức gặp mặt các cán bộ của Viện là thương binh nhân dịp ngày 27 tháng 07.
Tham dự buổi gặp mặt có Viện trưởng Lê Xuân Cảnh, Phó VT. Tạ Huy Thịnh, Phó VT. Trần Huy Thái (đồng thời là đại diện Hội cựu chiến binh Viện), Trưởng phòng QLTH Nguyễn Văn Sinh, đại diện Ban chấp hành công đoàn Viện, Bí thư Đoàn thanh niên Viện. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật và Hội Cựu chiến binh Viện đã tặng quà cho các cán bộ là thương binh của Viện.
Hiện nay đang làm việc tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật có 3 cán bộ là thương binh thời kỳ chiến tranh chống Mỹ: PGS.TS. Khuất Đăng Long, ông Nguyễn Xuân Tám và ông Lê Đình Thanh.
Kích chuột để xem ảnh

 

 

 

 

 

 

 


Duyệt đề cương đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2011

Duyệt đề cương đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2011

Ngày 2 tháng 3 năm 2011 Hội đồng khoa học Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã họp duyệt đề cương cho các đề tài KHCN cấp cơ sở bắt đầu từ năm 2011. PGS.TS. Tạ Huy Thịnh đã chủ trì cuộc họp thay cho Phó chủ tịch HĐKH, PGS.TS. Trần Minh Hợi.

Kích chuột để xem ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu nhân dịp Tết Tân Mão 2011

Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu nhân dịp Tết Tân Mão 2011

Ngày 28 tháng 1 năm 2011 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức gặp mặt cán bộ nghỉ hưu nhân dịp Tết Tân Mão 2011. Đến dự và phát biểu chúc mừng có các đại diện Lãnh đạo Viện, Đảng uỷ và Công đoàn

Kích chuột để xem ảnh (1) Kích chuột để xem ảnh (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2010

Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2010

Ngày 27 tháng 1 năm 2011 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2010. Đến dự có các đại biểu:


 • Ông Nguyễn Gia Lập - Phó Ban hợp tác quốc tế
 • TS. Nguyễn Quốc Thông - Chuyên viên Ban kế hoạch tài chính


Nội dung của Hội nghị gồm các phần chính sau:

 • PGS.TS. Lê Xuân Cảnh - Viện trưởng đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011 của Viện.
 • TS. Trần Huy Thái - Phó viện trưởng đọc báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 2010 của Viện.
 • PGS.TS. Tạ Huy Thịnh - Phó Viện trưởng đọc báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010 của Viện
 • Các cán bộ phát biểu góp ý cho báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động trong năm tới của Viện
 • ThS. Ngô Xuân Tường - Chủ tịch Công đoàn, ThS. Nguyễn Thị Hoàn và KS. Trịnh Minh Quang - uỷ viên Ban chấp hành công đoàn Viện STTNSV báo cáo tóm tắt hoạt động Công đoàn trong năm qua.
 • PGS.TS. Lê Xuân Cảnh - Viện trưởng phát động phong trào thi đua trong Viện năm 2011.


Hội nghị kết thúc hồi 11h30 cùng ngày.
Kích chuột để xem ảnh


 

Gặp mặt chúc mừng các cán bộ nhận huân chương và được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

Gặp mặt chúc mừng các cán
bộ nhận huân chương và được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

Ngày 18 tháng 1 năm 2011 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức gặp mặt chúc mừng PGS.TS. Trần Minh Hợi nhân dịp được Tặng huân chương lao động hạng III và các cán bộ:

 

-          TS. Nguyễn Văn Sinh,

-          TS. Hà Duy Ngọ,

 

nhân dịp được công nhận đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư.

 

(Một số hình ảnh)

 

 

 

 

 

 


Gặp mặt các cán bộ nghỉ chế độ năm 2010

Gặp mặt các cán bộ nghỉ chế độ năm 2010

Ngày 24 tháng 12 năm 2010 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức gặp mặt các cán bộ nghỉ chế độ năm 2010. Năm 2010 có 6 cán bộ của Viện đến tuổi nghỉ chế độ, đó là:

 

-          TS. Đăng Thị An,

-          CN. Dương Quốc Anh

-          CN. Vũ Thị Chỉ,

-          PGS.TS. Hồ Thanh Hải,

-          CN. Phùng Thị Tuyết Hồng,

-          TS. Nguyễn Xuân Thành

 

Đến dự có Lãnh đạo Viện, đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn thanh niên cộng sản HCM, Trưởng và Phụ trách các đơn vị có cán bộ nghỉ chế độ năm nay.

 

(Một số hình ảnh)

 

 

 

 


Gặp mặt các cán bộ của Viện là cựu chiến binh

Gặp mặt các cán bộ của Viện là cựu chiến binh

Ngày 22 tháng 12 năm 2010 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức gặp mặt và tặng quà các cán bộ của Viện là cựu chiến binh. Sau cuộc gặp mặt các cựu chiến binh đã đi thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt nam.

(Một số hình ảnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Sinh thái Và Tài nguyên sinh vật và Hội thảo đào tạo sau đại học

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Sinh thái Và Tài nguyên sinh vật và Hội thảo đào tạo sau đại học

Ngày 18 tháng 11 năm 2010 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Viện và Hội thảo đào tạo sau đại học.

 

Đến dự Lễ kỷ niệm và Hội thảo có: GS.TS. Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam, đại diện một số cơ quan ban ngành, một số cán bộ tham gia giảng dạy và một số đại diện học viên của cơ sở đào tạo Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật .

 

Nhân dịp này Viện đã tổ chức phát bằng cho các học viên tốt nghiệp cao học khoá K11.

 

(Một số hình ảnh)

 

 

 

 

 

 

 


Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

Hội nghị điển hình tiên tiến 2010 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Ngày 26/07/2010 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến. Hội nghị đã nghe các báo cáo của đại diện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

 

Các tập thể điển hình tiên tiến được tuyên dương gồm các đơn vị sau:

·         Phòng Sinh thái môi trường nước,

·         Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh,

·         Phòng Quản lý tổng hợp,

·         Phòng Hệ thống học côn trùng,

·         Phòng Thực vật học.

 

Các cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương gồm các cán bộ sau:

·         PGS.TS. Lê Xuân Cảnh,

·         PGS.TS. Trần Minh Hợi,

·         TS. Trần Huy Thái,

·         PGS.TS. Tạ Huy Thịnh,

·         PGS.TS. Nguyễn Xuân Đặng,

·         TS. Lê Đồng Tấn.

 

Hội nghị đã biểu quyết cử các đại biểu sau đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

1.       PGS.TS. Lê Xuân Cảnh,

2.       PGS.TS. Trần Minh Hợi,

3.       PGS.TS. Hồ Thanh Hải,

4.       TS. Hà Quý Quỳnh.

 

Viện trưởng Lê Xuân Cảnh đã phát động phong trào thi đua trong Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật giai đoạn 2010-2015.

(Một số hình ảnh)

 


 

Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ảnh chụp các đại biểu Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cùng các đ/c Châu Văn Minh và đ/c Hà Duy Ngọ

Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN) nhiệm kỳ 2010-2015 đã được tổ chức vào các ngày 5-6/07/2010. Đoàn đại biểu Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật gồm 07 đồng chí đã tham dự Đại hội.

 

Đồng chí Lê Xuân Cảnh, Bí thư Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã được bầu vào Ban chấp hành đảng bộ Viện KHCNVN nhiệm kỳ 2010-2015.

 

 

 

Ảnh chụp các đại biểu Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cùng các đ/c Châu Văn Minh (Bí thư Đảng bộ Viện KHCNVN) và đ/c Hà Duy Ngọ (Đảng uỷ viên Đảng bộ Viện KHCNVN)

 

 

 

 

 


 

Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hội diễn văn nghệ chào mừng ĐH Đảng bộ và kỷ niệm 35 năm thành lập Viện KHCNVN

Để chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN) và kỷ niệm 35 ngày thành lập Viện KHCNVN, Công đoàn Viện KHCNVN đã tổ chức Hội diễn văn nghệ. Công đoàn và toàn thể cán bộ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tích cực tập luyện và tham gia biểu diễn.

 

(Một số hình ảnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Đại hội Công đoàn Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2010-2013

Đại hội Công đoàn Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2010-2013

Ngày 16/06/2010 Công đoàn Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2013. Đến dự Đại hội có các đại biểu:

·         Đồng chí Lê Đình Thảo, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

·         Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Phó chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2010-2013 gồm các đồng chí:

·         Đồng chí Trần Thị Phương Anh,

·         Đồng chí Nguyễn Văn Hà,

·         Đồng chí Dương Thị Hoàn,

·         Đồng chí Trương Xuân Lam,

·         Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai,

·         Đồng chí Trịnh Minh Quang,

·         Đồng chí Ngô Xuân Tường.

 

(Một số hình ảnh)

 

 

 

 


 

Đại hội Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2010-2015

Đại hội Đảng bộ cơ sở Viện
Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2010-2015

Ngày 31/03/2010 Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội của Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật được Đảng uỷ cấp trên chọn làm thí điểm bầu trực tiếp bí thư và phó bí thư. Đến dự Đại hội có các đại biểu:

Đại diện cho Đảng uỷ Khối các cơ quan trung ương:

·         Đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan trung ương,

·         Đồng chí Nguyễn Hải Đường, Phó bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương,

·         Đồng chí Nguyễn Đình Phu, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng uỷ khối các cơ quan trung ương,

và các đồng chí khác trong Ban tổ chức Đảng uỷ khối các cơ quan trung ương;

Đại diện cho Đảng uỷ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

·         Đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

·         Đồng chí Hà Duy Ngọ, Phó bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban tổ chức cán bộ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

·         Đồng chí Nguyễn Đình Công, Uỷ viên Ban thường vụ đảng uỷ, Phó chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

·         Đồng chí Dương Ngọc Hải, Uỷ viên Ban thường vụ đảng uỷ, Phó chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

·         Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Uỷ viên Ban thường vụ đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng,

và các đồng chí đảng uỷ viên khác;

Các đại biểu đại diện cho các Đảng bộ cơ sở khác trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam;

Các đại biểu đại diện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các phòng chuyên môn và các đối tượng chuẩn bị được kết nạp Đảng của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2010-2015 gồm các đồng chí:

1.       Đồng chí Lê Xuân Cảnh, Bí thư

2.       Đồng chí Trần Huy Thái, Phó bí thư

3.       Đồng chí Lê Hùng Anh

4.       Đồng chí Trương Xuân Lam

5.       Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai

6.       Đồng chí Nguyễn Văn Sinh

7.       Đồng chí Ngô Xuân Tường

Đại hội đã bầu các đồng chí sau đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015:

1.       Đồng chí Trần Huy Thái

2.       Đồng chí Nguyễn Văn Sinh

3.       Đồng chí Lê Hùng Anh

4.       Đồng chí Trần Thị Phương Anh

5.       Đồng chí Trương Xuân Lam

6.       Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai

7.       Đồng chí Ngô Xuân Tường (đại biểu dự khuyết)

(Một số hình ảnh)

 


 

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Tạ Huy Thịnh giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

 

 

 

Ngày 01/03/2010 Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Tạ Huy Thịnh giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Tới dự buổi lễ có:

·         GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bí thư Đảng bộ;

·         GS. Dương Ngọc Hải, Phó chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

·         Đại diện các Ban của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

·         Đại diện Ban lãnh đạo, Đảng uỷ, Quản lý tổng hợp của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

(Một số hình ảnh)

 

 

 

 

 


 

Nghiệm thu đề tài cơ sở

Ngày 1 tháng 2 năm 2010, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức nghiệm thu (đối với các đề tài kết thúc năm 2009) và báo cáo tiến độ các đề tài cấp cơ sở của Viện. Trong số 9 đề tài được nghiệm thu có 7 đề tài được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 


 

Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2009

Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2009

Ngày 5 tháng 2 năm 2010, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức. Đến dự Hội nghị có các đại biểu:

1.           Ông Nguyễn Gia Lập, Phó trưởng ban Hợp tác quốc tế

2.           Ông Trịnh Thế Cường, Phó trưởng ban Thanh tra

cùng toàn thể các cán bộ công chức, viên chức của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Viện tr­­­ưởng PGS.TS. Lê Xuân Cảnh đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2009 và Kế hoạch công tác năm 2010 của Viện.

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhiệm kỳ 2010-2012 bao gồm các ông bà sau:

1.           Ông Ngô Xuân T­­­ường

2.           Bà Vũ Thị Thanh Tâm

3.           Ông Trịnh Minh Quang

Phó viện tr­­­ưởng PGS.TS. Tạ Huy Thịnh thay mặt Ban lãnh đạo Viện công bố kết quả xét thi đua khen th­­­ưởng năm 2009 của Viện.

Ông Trịnh Minh Quang thay mặt Ban chấp hành Công đoàn công bố kết quả xét thi đua khen thư­­­ởng năm 2009 của Công đoàn Viện.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

(Một số hình ảnh)

 

 


 

Gặp mặt cán bộ đã nghỉ hưu

Gặp mặt các cán bộ đã nghỉ hưu nhân dịp Tết Xuân Canh Dần

Ngày 9 tháng 2 năm 2010, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức cuộc gặp thân mật chúc Tết xuân Canh Dần các cán bộ đã nghỉ hưu của Viện

(Một số hình ảnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam và trao bằng sau đại học

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam và trao bằng sau đại học

Ngày 18 tháng 11 năm 2009, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam và trao bằng sau đại học

(Một số hình ảnh)

 

 

 

 

 

 


CÁC HỘI NGHỊ DO VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT TỔ CHỨC


 1. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 8 (kích chuột để xem toàn bộ ảnh)


 2. Thời gian, địa điểm: Hà Nội, 08 tháng 11 năm 2019
  Số cán bộ tham gia: 190
  Số cơ quan tham gia: 50
  Số lượng báo cáo: 53
  Ấn phẩm: Số đặc biệt Tạp chí Sinh học, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
  (kích chuột để xem chi tiết)
 3. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7 (kích chuột để xem toàn bộ ảnh)

 4. TRA CỨU BÁO CÁO ĐĂNG TRONG TUYỂN TẬP


  Thời gian, địa điểm: Hà Nội, 20 tháng 10 năm 2017
  Số cán bộ tham gia: 660
  Số cơ quan tham gia: 160
  Số lượng báo cáo: 298
  Ấn phẩm: Báo cáo khoa học, Nxb Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tổng cộng 2050 trang, ISBN 978-604-913-615-3.
  (Kích chuột để xem chi tiết)
 5. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 6 (kích chuột để xem toàn bộ ảnh)

 6. TRA CỨU BÁO CÁO ĐĂNG TRONG TUYỂN TẬP


  Thời gian, địa điểm: Hà Nội, 21 tháng 10 năm 2015
  Số cán bộ tham gia: 560
  • Người Việt Nam: 547
  • Người nước ngoài: 13

  Số cơ quan tham gia: 155
  • Việt Nam: 142
  • Quốc tế: 12

  Số lượng báo cáo: 296
  Ấn phẩm: Báo cáo khoa học, Nxb Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tổng cộng 1892 trang, ISBN 978-604-913-408-1.
  (Kích chuột để xem chi tiết)
 7. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ V (kích chuột để xem toàn bộ ảnh)

 8. TRA CỨU BÁO CÁO ĐĂNG TRONG TUYỂN TẬP


  Thời gian, địa điểm: Hà Nội, 18 tháng 10 năm 2013
  Số cán bộ tham gia: 400
  • Người Việt Nam: 372
  • Người nước ngoài: 28

  Số cơ quan tham gia: 82
  • Việt Nam: 73
  • Quốc tế: 9

  Số lượng báo cáo: 271
  Ấn phẩm: Báo cáo khoa học, Nxb Nông Nghiệp, tổng cộng 1783 trang, ISBN 978-604-60-0730-2.
  (Kích chuột để xem chi tiết)
 9. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ IV (kích chuột để xem toàn bộ ảnh)

 10. TRA CỨU BÁO CÁO ĐĂNG TRONG TUYỂN TẬP


  Thời gian, địa điểm: Hà Nội, 21 tháng 10 năm 2011
  Số cán bộ tham gia: 581
  • Người Việt Nam: 549
  • Người nước ngoài: 32

  Số cơ quan tham gia: 139
  • Việt Nam: 124
  • Quốc tế: 15

  Số lượng báo cáo: 317
  Ấn phẩm: Báo cáo khoa học, Nxb Nông Nghiệp, tổng cộng 1965 trang, ISSN 1859-4425.
  (Kích chuột để xem chi tiết)
 11. Hội thảo quốc tế về Hệ thực vật Campuchia, Lào và Việt Nam (kích chuột để xem toàn bộ ảnh)

 12. Hội thảo về Hệ thực vật Campuchia, Lào và Việt Nam lần thứ 2 đã được tổ chức tại Khách sạn Bộ Quốc phòng 33A Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.
  Sau 3 ngày làm việc (6-8/12/2010) Hội thảo đã kết thúc và thành công tốt đẹp.
  Hội thảo đã đón tiếp các vị lãnh đạo và đại diện của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Hà Nội, Bảo tàng lịch sử tự nhiên Paris (Pháp). Đại diện của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đọc diễn văn khai mạc. Các vị lãnh đạo và đại diện khác đã đọc diễn văn chào mừng Hội thảo.
  Hội thảo được tiến hành với sự tham gia của khoảng 70 đại biểu nước ngoài đến từ 13 quốc gia. Hơn 100 nhà thực vật ở cả 3 miền trong nước cũng có mặt tại Hội thảo này....
  (Kích chuột để xem chi tiết)
 13. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ III (kích chuột để xem toàn bộ ảnh)


 14. Thời gian, địa điểm: Hà Nội, tháng 10 năm 2009
  Số cán bộ tham gia:
  • Người Việt Nam: 468
  • Người nước ngoài: 26

  Số cơ quan tham gia:
  • Việt Nam: 75
  • Quốc tế: 14

  Số lượng báo cáo: 289
  Ấn phẩm: Báo cáo khoa học, Nxb Nông Nghiệp, tổng cộng 1760 trang.

 15. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ II (kích chuột để xem toàn bộ ảnh) 16. Thời gian, địa điểm: Hà Nội, tháng 10 năm 2007
  Số cán bộ tham gia:
  • Người Việt Nam: 374
  • Người nước ngoài: 15

  Số cơ quan tham gia:
  • Việt Nam: 78
  • Quốc tế: 15

  Số lượng báo cáo: 210
  Ấn phẩm: Báo cáo khoa học, Nxb Nông Nghiệp, hai tập, tổng cộng 1368 trang.

 17. Hội thảo Quốc gia lần thứ nhất về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

 18. Thời gian, địa điểm: Hà Nội, tháng 5 năm 2005.
  Số cán bộ tham gia:
  • Người Việt Nam: 207
  • Người nước ngoài: 16

  Số cơ quan tham gia:
  • Việt Nam: 33
  • Quốc tế: 10

  Số lượng báo cáo: 140
  Ấn phẩm: Báo cáo khoa học, Nxb Nông Nghiệp, 927 trang.

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ


 1. Dự án đầu tư trang thiết bị 2018-2020 (kích chuột để xem)HỢP TÁC QUỐC TẾ


Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật với National Institute of Biological Resources

Ngày 01/11/2013 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ ký thoả thuận hợp tác với Viện Tài nguyên sinh vật quốc gia Hàn Quốc (NIBR). Sau Lễ ký, đoàn cán bộ hai viện đã đi thăm địa bàn nghiên cứu dự kiến là Vườn Quốc gia Ba Bể và Khu bảo tồn thiên nhiên Trùng Khánh.


(Kích chuột để xem ảnh)

Lớp học Pháp Việt "Biodiversity in tropical areas, from molecules to ecosystems"

Lớp học Pháp Việt là kết quả hợp tác giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp. Năm 2012 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật chủ trì tổ chức Lớp từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11 năm 2012 tại Đồ Sơn, Hải Phòng


(Kích chuột để xem ảnh)

Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật với Viện Côn trùng học Quảng Đông

Ngày 23/12/2010 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Lễ ký thoả thuận hợp tác với Viện Côn trùng học Quảng Đông, Trung Quốc.


(Kích chuột để xem ảnh)

 

Tiếp đoàn cán bộ CITES từ Nam Phi

Ngày 20/10/2010 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức đón tiếp đoàn cán bộ CITES từ Nam Phi.


(Kích chuột để xem ảnh)

 

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tiếp đoàn các nhà khoa học Phân Viện Viễn Đông, Viện HLKH Nga

Ngày 10/03/2010 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức đón tiếp đoàn các nhà khoa học Nga.


(Một số hình ảnh)Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tiếp đoàn các nhà khoa học Tây Ban Nha

Ngày 04/03/2010 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức đón tiếp đoàn các nhà khoa học Tây Ban Nha.


(Một số hình ảnh)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
GRADUATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

KHOA SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
FACULTY OF ECOLOGY AND BIOLOGICAL RESOURCESDo Khoa chưa đăng ký chuyên ngành Sinh thái học ở bậc thạc sĩ, các ứng viên có nhu cầu đào tạo theo chuyên ngành này cần đăng ký theo 1 trong 2 chuyên ngành Động vật học hoặc Thực vật học;

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ: Từ ngày 21/12/2017 đến hết 09/3/2018;

Thời gian thi tuyển: Ngày 14-15/4/2018 (Thứ Bảy, Chủ Nhật).

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ: Từ ngày 21/12/2017 đến hết 16/3/2018;

Thời gian xét tuyển: 16-27/4/2018.

Thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ: Ngày 16-17/9/2017 (Thứ Bảy, Chủ Nhật);

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ: Từ ngày 01/6/2017 đến hết 31/8/2017;

Thời gian xét tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ: Ngày 02-14/10/2017;

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ: Từ ngày 10/6/2017 đến hết 22/9/2017;

Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Đào tạo sau đại học-Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Nhà A11, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phụ lục, mẫu

Phụ lục, mẫu

  • Thông báo học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ

Kích chuột để xem thông tin chi tiết

  • Thông báo hỗ trợ viết giáo trình của Học viện Khoa học và Công nghệ

Kích chuột để xem thông tin chi tiết

  • Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ đợt I, năm 2017 của Khoa Sinh thái tài nguyên và Môi trường-Học viện Khoa học và Công nghệ

Thời gian tuyển sinh: Ngày 08-09/4/2017 (Thứ Bảy, Chủ Nhật);

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/12/2016 đến hết 28/2/2017;

Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Đào tạo sau đại học-Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Nhà A11, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.


Thông tin chi tiết xem tại đây

 XUẤT BẢN PHẨM CỦA VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
MAJOR PUBLICATIONS OF IEBRTHÔNG BÁO


 1. Công khai dự toán NSNN Quý I năm 2023 của Viện STTNSV Kích chuột để xem chi tiết

 2. Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Viện STTNSV Kích chuột để xem chi tiết

 3. Giao dự toán thu chi ngân sách năm 2023 của Viện STTNSV Kích chuột để xem chi tiết

 4. Công khai dự toán NSNN Quý II năm 2022 của Viện STTNSV Kích chuột để xem chi tiết

 5. Công khai dự toán NSNN Quý IV năm 2021 của Viện STTNSV Kích chuột để xem chi tiết

 6. Công khai dự toán NSNN Quý III năm 2021 của Viện STTNSV Kích chuột để xem chi tiết

 7. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Kích chuột để xem chi tiết

 8. Công khai số liệu dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Kích chuột để xem chi tiết

 9. Công khai số liệu dự toán ngân sách quý III năm 2020 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Kích chuột để xem chi tiết

 10. Báo cáo tình hình công khai và quản lý tài chính năm 2019 Kích chuột để xem chi tiết

 11. Công khai Thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2020 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Kích chuột để xem chi tiết)

 12. Thông báo thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (Kích chuột để xem chi tiết)

 13. Công khai Thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý IV năm 2019 và Dự toán thu-chi ngân sách năm 2020 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Kích chuột để xem chi tiết)

 14. Hướng dẫn thủ tục Hợp tác quốc tế (Kích chuột để xem chi tiết), (Tải biểu mẫu)

 15. Quyết định 118/QĐ-STTNSV về việc ban hành Quy chế về công tác PCCC của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Kích chuột để xem chi tiết)

 16. Công khai dự toán ngân sách Quý III năm 2019 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Kích chuột để xem chi tiết)

 17. Công khai dự toán ngân sách Quý II năm 2019 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Kích chuột để xem chi tiết)

 18. Mẫu hồ sơ đi công tác ở nước ngoài dành cho viên chức (theo hướng dẫn của Viện Hàn lâm KHCNVN tại Công văn 788/VHL-HTQT ngày 05/04/2019 về việc chuẩn hóa bộ hồ sơ đề nghị đi công tác nước ngoài). Kích chuột để tải về

 19. Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Quý I năm 2019 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Kích chuột để xem chi tiết

 20. Quyết định của Viện HLKHCNVN về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2019 cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (kích chuột để xem chi tiết)

 21. Quyết định của Viện HLKHCNVN về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 2019 cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (kích chuột để xem chi tiết)

 22. Quyết định của Viện HLKHCNVN Phê duyệt Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (kích chuột để xem chi tiết)

 23. Công khai thực hiện (2018) và dự toán (2019) thu chi ngân sách nhà nước của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Kích chuột để xem chi tiết

 24. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Kích chuột để xem chi tiết

 25. Thông báo về việc đăng ký giải thưởng Tạ Quang Bửu
  GiảI thưởng Tạ Quang Bửu là giảI thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổI bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hộI nhập và phát triển.
  Các nhà khoa học là tác giả của công trình nghiên cứu khoa học cơ bản xuất sắc thuộc các lĩnh vực xét tặng GiảI thưởng có thể giớI thiệu hoặc tự ứng cử là ứng viên cho giảI thưởng trên. Kích chuột để xem thông tin

 26. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Quý I năm 2018 của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật - Kích chuột để xem chi tiết

 27. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 9 tháng năm 2017 của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật - Kích chuột để xem chi tiết

 28. Công bố công khai Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách 2016 của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật - Kích chuột để xem chi tiết

 29. Thông báo về việc xử lý chậm tiến độ, không hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ (kích chuột để xem chi tiết)

 30. Thông báo công khai dự toán và thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 (kích chuột để xem chi tiết)

 31. Kết quả thi tuyển viên chức năm 2017

 32. Thông tin về đợt tuyển dụng viên chức năm 2017
  Quy trình tuyển dụng
  Quy chế, kế hoạch thi tuyển
  Danh sách thí sinh dự thi
  Do các cán bộ chấm thi đi công tác thực địa nên việc chấm thi và thông báo kết quả thi tuyển sẽ bị chậm so với kế hoạch. Khi nào có kết quả thi, Viện sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của Viện và báo ngay tới các ứng viên.

 33. Thông báo thi tuyển viên chức năm 2017 (Kích chuột để xem chi tiết)
  Kích chuột để tải mẫu đăng ký

 34. Thông báo về công tác bầu Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2017-2019:
  Để Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2014-2017 có thời gian họp tổng kết và các cán bộ nghiên cứu bố trí thời gian, Viện STTNSV thông báo hoãn cuộc họp cán bộ nghiên cứu bầu HĐKH nhiệm kỳ 2017-2019 (đã thông báo vào 14h00 ngày 7/3/2017). Cuộc họp dự kiến được chuyển sang một trong các ngày 10-14/3/2017.

 35. Kết quả thi tuyển viên chức năm 2016 (Kích chuột để xem chi tiết)

 36. Hư›ng dẫn ôn tập kỳ thi tuyển viên chức 2016 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Kích chuột để xem chi tiết)

 37. Thông tin về đợt tuyển dụng viên chức năm 2016
  Quy trình tuyển dụng
  Quy chế thi tuyển
  Danh sách thí sinh dự thi

 38. Thông báo thực hiện công tác tổng kết năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Kích chuột để xem chi tiết)

 39. Thông báo họp Hội đồng khoa học bầu bổ sung 1 thành viên và bầu lại ủy viên thư ký: 10h00 thứ 2 ngày 7 tháng 11 năm 2016 (ngay sau khi lấy phiếu tín nhiệm) Kích chuột để xem giấy mời

 40. Thông báo mời họp lấy phiếu tín nhiệm Phó trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý tổng hợp đối với TS. Nguyễn Quảng Trường (9h00 thứ 2 ngày 7/11/2016) (Kích chuột để xem chi tiết)

 41. Mời họp Hội đồng khoa học (28/10/2016) bầu thành viên Hội đồng khoa học ngành nhiệm kỳ 2016-2018 ( Kích chuột để xem giấy mời)

 42. Công văn về một số hướng dẫn thanh quyết toán (Kích chuột để xem công văn)
  Kích chuột để xem chi tiết hướng dẫn và mẫu

 43. Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016 (Kích chuột để xem chi tiết)
  Kích chuột để tải mẫu đăng ký

 44. Thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 7
  Kích chuột để xem chi tiết thông báo
  Kích chuột để tải mẫu đăng ký

 45. Hội thảo giới thiệu và hướng dẫn tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 tại Hội trường tầng 10 (9:00 thứ tư, ngày 14/9/2016) Kích chuột để xem chi tiết

 46. Thông báo bán đấu giá tài sản: xe UAZ (kích chuột để xem chi tiết)

 47. Mã số đề tài cấp cơ sở mới năm 2016 (Kích chuột để xem chi tiết)

 48. Lịch trình bày đề cương đề tài cấp cơ sở mới mở năm 2016
  Ngày họp HĐKH góp ý đề cương: Thứ năm, ngày 31/03/2016.
  Kích chuột để xem chi tiết

 49. Kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở kết thúc năm 2015
  Kích chuột để xem chi tiết

 50. Chi tiết kế hoạch báo cáo nghiệm thu và báo cáo tiến độ đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2015 Kích chuột để xem Phiên bản mới có một số thay đổi, cập nhật lúc 2h15 ngày 07/1/2016
  Lưu ý: Chủ nhiệm đề tài cần in và cung cấp minh chứng công bố cho phản biện
  Kích chuột để tải mẫu nhận xét

 51. Thông báo kế hoạch báo cáo nghiệm thu và báo cáo tiến độ đề tài cấp cơ sở năm 2015 Kích chuột để xem
  Mẫu báo cáo tổng kết năm 2015:
  Kích chuột để xem Mẫu báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở
  Kích chuột để xem Mẫu báo cáo tổng kết đề tài cán bộ trẻ cấp cơ sở
  Kích chuột để xem Mẫu báo cáo tổng kết nhiệm vụ cấp cơ sở

 52. Ngày 20 tháng 10 năm 2015, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
  Kích chuột để xem chi tiết chương trình


 53. Kích chuột để xem các thông báo cũ hơn

  Mẫu, hướng dẫn
PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

NHỮNG VĂN BẢN CẦN QUAN TÂM

 

 

v     VĂN BẢN VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM


v     Luật số 07/2022/QH15: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005

 

v     Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 về Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050

 

v     Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

v     NGHỊ ĐỊNH 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2019/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ THỰC THI CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP

 

v     Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT ngày 11 tháng 5 năm 2020: NGHỊ ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH LOÀI VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LOÀI THUỘC DANH MỤC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ

 

v     Luật PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

 

v     Luật TIẾP CẬN THÔNG TIN

 

v     Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại

 

v     Nghị định 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài về chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

 

v     Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 

v     Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

 

v     Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

 

v     Luật Cạnh tranh 2018

 

v     Luật Quốc phòng 2018

 

v     Luật Tố cáo 2018

 

v     Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018

 

v     Luật Đo đạc và bản đồ 2018

 

v     Luật An ninh mạng 2018

 

v     Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

 

v     Nghị quyết 63/2018/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

 

v     Nghị quyết 60/2018/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN được thông qua ngày 15/6/2018.

 

v     Nghị quyết 58/2018/QH14 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Quốc hội ban hành.

 

v     Nghị quyết 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 do Quốc hội ban hành.

 

v     Nghị quyết 59/2018/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

 

v     Nghị quyết 61/2018/QH14 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” do Quốc hội ban hành.

 

v     Nghị quyết 62/2018/QH14 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018” do Quốc hội ban hành.

 

v     Nghị quyết 64/2018/QH14 về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành.

 

v     Nghị định 59/2017/NĐ-CP ban hành ngày 12/5/2017: VỀ QUẢN LÝ TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH TỪ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN GEN. English: Decree No. 59/2017/ND-CP dated May 12, 2017, on management of access to genetic resources and benefit sharing arising from their utilization


v     Nghị định 82/2006/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. English: Decree of Government No. 82/2006/ND-CP, on management of export, import, re-export, introduction from the sea, transit, breeding, rearing and artificial propagation of endangered species of precious and rare wild Fauna and Flora


v     Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.


v     Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt

 

v     Thông tư 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

 

v     Thông tư 03/2016/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực do Bộ Ngoại giao ban hành

 

v     Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

 

v     Luật tố tụng dân sự: Luật số 92/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015 tại kỳ họp thứ 10

 

v     Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

 

v     Luật phí và lệ phí: Luật số 97/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

v     Luật trưng cầu ý dân: Luật số 96/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

v     Bộ luật dân sự: Luật số 91/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

v     Luật kế toán: Luật số 88/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

v     Luật an toàn thông tin mạng: Luật số 86/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

v     Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước

 

v     Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Kích chuột để tải tệp biểu mẫu

 

v     Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Kích chuột để tải tệp biểu mẫu

 

v     Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 

v     Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

 

v     Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

v     Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

 

v     Luật số 29/2013/QH13 của Quốc hội : Luật khoa học và công nghệ, ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2013

 

v     Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

 

v     Nghị định số 108/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/12/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015

 

v     Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN ngày 26/06/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/04/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/04/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

v     Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

 

v     Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

 

v     Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo

 

v     Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2012 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

 

v     Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2012 Về cấp giấy phép xây dựng

 

v     Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2012 Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

 

v     Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 16 tháng 08 năm 2012 Phê duyệt khung ma trận chính sách năm 2012 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)

 

v     Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 05 năm 2012 Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

 

v     Quyết định về chế độ công tác phí theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

v     Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

v     Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ Về chế độ phụ cấp công vụ

 

v     Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ Về lệ phí trước bạ

 

v     Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

 

v     Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ Về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

 

v     Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

 

v     Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

 

v     Quyết định số 24/2011/QĐ-TTG ngày 15/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường

 

v     Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
Tệp thứ nhất
Tệp thứ hai

 

v     Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính

 

v     Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/03/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 

v     Nghị định 11/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ

 

v     Thông tư số 19 /2011/TT- BTC ngày 14-02-2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

 

v     Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

 

v     Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19-01-2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

 

v     Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện

 

v     Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

v     Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 1 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước

 

v     Quyết định số 4/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 1 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

v     Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

 

v     Thông tư liên tịch 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ tài chính áp dụng đối với Phòng thí nghiệm trọng điểm

 

v     Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

 

v     Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ Về bảo trì công trình xây dựng

 

v     Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ HƯỚNG DẪN MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỰ THI TUYỂN VÀ PHÍ DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

v     Thông tư số 38/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an về việc QUY ĐỊNH VIỆC THÔNG BÁO NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

 

v     Thông tư số 18 /2010/TT-BXD ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

 

v     Thông tư 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản

 

v     Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/09/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

v     Nghị định 169/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an

 

v     Luật số 44/2009/QH12, ban hành ngày 04/12/2009, có hiệu lực từ ngày 01/7/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11
Luật giáo dục số 38/2005/QH11

 

v     Thông tư 04/2010/TT-BKHCN ngày 21/06/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

 

v     Nghị định 65/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học
Luật Đa dạng sinh học

 

v     Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

 

v     Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNV-BTC của BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH ngày 26 tháng 4 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

 

v     Quyết định số 613/QĐ-TTG ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động

 

v     Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

 

v     Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
Quyết định của Bộ tài chính về đính chính văn bản trên

 

v     Nghị định số 35/2010/NĐ-CP ngày 06/04/2010 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

 

v     Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 25/03/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức "Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long"

 

v     Quyết định số 01/2010/QĐ-KTNN ngày 25/01/2010 của Kiểm toán nhà nước quy định về quy trình kiểm toán nhà nước.

 

v     Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

 

v     Công văn số 451/TCT-TNCN của Tổng cục thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.

 

v     Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

 

v     Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

 

v     Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp.

 

v     Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.

 

v     Nghị định 9/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư

 

v     Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ Về công tác văn thư

 

v     Nghị định 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

 

v     Công văn của Viện KHCNVN hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

 

v      Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của BỘ TÀI CHÍNH Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị địnhsố 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

 

v      Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

v      Nghị định 49/2009/NĐ-CP ngày 21/5/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

 

v      Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CPngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu

 

v      Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 20/3/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

 

v      Quyết định 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/03/2009 của Thủ tướng Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram

 

v      Nghị định 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

 

v      Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 

v      Quyết định 21/2009/QĐ-TTG ngày 12/02/2008 của Thủ tướng về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường

 

v      Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 của Thủ tướng Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

 

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
2013863
Số người đang truy cập: 92