CƠ CẤU TỔ CHỨC


Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025:
  1. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Đảng bộ
  2. Đồng chí Trương Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng bộ
  3. Đồng chí Lê Hùng Anh
  4. Đồng chí Trần Thế Bách
  5. Đồng chí Trần Đức Lương
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025:
  1. Đồng chí Trương Xuân Lam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
  2. Đồng chí Trần Đức Lương
  3. Đồng chí Hoàng Văn Hiền
Các chi bộ trực thuộc với cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 như sau: