CƠ CẤU TỔ CHỨC


Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật gồm 5 chi bộ trực thuộc:
Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015:

Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2010-2015

Từ trái qua phải:
  1. Đồng chí Ngô Xuân Tường
  2. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh
  3. Đồng chí Lê Xuân Cảnh, Bí thư
  4. Đồng chí Trương Xuân Lam
  5. Đồng chí Trần Huy Thái, Phó bí thư
  6. Đồng chí Lê Hùng Anh
  7. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai