VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
GRADUATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

KHOA SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
FACULTY OF ECOLOGY AND BIOLOGICAL RESOURCESDo Khoa chưa đăng ký chuyên ngành Sinh thái học ở bậc thạc sĩ, các ứng viên có nhu cầu đào tạo theo chuyên ngành này cần đăng ký theo 1 trong 2 chuyên ngành Động vật học hoặc Thực vật học;

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ: Từ ngày 21/12/2017 đến hết 09/3/2018;

Thời gian thi tuyển: Ngày 14-15/4/2018 (Thứ Bảy, Chủ Nhật).

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ: Từ ngày 21/12/2017 đến hết 16/3/2018;

Thời gian xét tuyển: 16-27/4/2018.

Thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ: Ngày 16-17/9/2017 (Thứ Bảy, Chủ Nhật);

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ: Từ ngày 01/6/2017 đến hết 31/8/2017;

Thời gian xét tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ: Ngày 02-14/10/2017;

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ: Từ ngày 10/6/2017 đến hết 22/9/2017;

Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Đào tạo sau đại học-Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Nhà A11, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phụ lục, mẫu

Phụ lục, mẫu

Kích chuột để xem thông tin chi tiết

Kích chuột để xem thông tin chi tiết

Thời gian tuyển sinh: Ngày 08-09/4/2017 (Thứ Bảy, Chủ Nhật);

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/12/2016 đến hết 28/2/2017;

Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Đào tạo sau đại học-Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Nhà A11, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.


Thông tin chi tiết xem tại đây