Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISHHỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4 VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

THE 4-th NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECOLOGY AND BIOLOGICAL RESOURCES

21/10/2011


ẢNH HỘI NGHỊ - CONFERENCE PHOTOS(Kích chuột để xem - Click to see)

THỦ TỤC MUA TUYỂN TẬP BÁO CÁO HỘI NGHỊ Mỗi quyển tuyển tập giá 500.000 đồng. Ai đã nộp tiền in cho 1 bài báo được mua 1 quyển với giá 100.000 đồng/quyển. Tiền phí gửi chuyển phát nhanh là 150.000 đồng/quyển. Tiền phí gửi chuyển phát thường là 60.000 đồng/quyển. Tiền mua sách (bao gồm tiền sách và tiền phí gửi) xin gửi tới tài khoản sau:

Tên tài khoản: VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Số tài khoản: 0491001752212 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long.

Chi tiết xin liên hệ: chị Cao Thị Kim Dung, ĐT: +84-4-38360169, +84-(0)913091119

CHỈ DẪN ĐỊA ĐIỂM HỘI NGHỊ - CONFERENCE LOCATION GUIDE(Kích chuột để tải về - Click to download)

DANH SÁCH BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI HỘI NGHỊ - LIST OF ORAL PRESENTATIONS(Cập nhật lúc 13h05 ngày 15/10/2011. Kích chuột để tải về - Updated at 13h05 on 15th October 2011. Click to download)

TUYỂN TẬP BÁO CÁO KHOA HỌC - PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE
Để tạo điều kiện cho những tác giả không tham dự Hội nghị có thể mua quyển Tuyển tập báo cáo Hội nghị, Ban tổ chức sẽ thông báo thủ tục mua sau khi hội nghị kết thúc - In order to give the authors that can not participate in the Conference the opportunity to obtain the Conference Proceedings, the Organizing Committee will announce the purchasing procedure after the Conference.

Giấy mời tham gia Hội nghị(Kích chuột để tải về)
Letter of Invitation(Click to download)
Ban tổ chức đã gửi giấy mời đến những tác giả đăng ký tham gia Hội nghị. Nếu những ai đã đăng ký tham gia Hội nghị mà vẫn chưa nhận được giấy mời xin liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh, iebr2009@gmail.com;0989548886
The Organizing committee has sent the Letter of Invitation to the authors registered to participate in the Conference. Those who have registered and still have not received the Letter of Invitation please contact: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Sinh, iebr2009@gmail.com;0989548886

Thông báo số 3: Kích chuột để xem thông báo đóng góp in tuyển tập và danh sách những bài đã được chọn đăng
The 3rd Announcement: About author contribution for conference proceedings printing (400.000VND/paper) and the list of accepted papers
(Authors should pay contribution before 15/09/2011 so that their papers are included into conference proceedings)

 • Mẫu đăng ký - Registration form
 • Mẫu đăng ký tiếng Việt
  Registration form in English

 • Thông báo số 2 - 2nd Announcement
 • Thông báo tiếng Việt
  Announcement in English

  IEBR

  Scientific council

  Department of Administration

  Department of Zoological Museum

  Department of Experimental Entomology

  Department of Verterbrate Zoology

  Department of Insect Systematics

  Department of Parasitology

  Department of Insect Ecology

  Department of Soil Ecology

  Department of Aquatic Ecology

  Department of Plant Ecology

  Department of Remote Sensing Ecology

  Department of Plant Resources

  Department of Botany

  Department of Ethnobotany

  Department of Nematology

  Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

  Melinh Station for Biodiversity


  Since August 4, 2022

  HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
  - THÔNG BÁO SỐ 1
  Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
  MỘT SỐ PHẦN MỀM

  Phần mềm MM&SMM&S

  Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

  Phần mềm PlantsVNPlantsVN

  Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

  ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

  LINKS

  HN Herbarium
  HA NOI HERBARIUM
  LEGATO Project
  LEGATO PROJECT
  Tạp chí sinh học
  Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
  CLB Xem chim Việt Nam

  ©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
  Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
  Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

  Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

  Lần truy cập:

  Số người đang truy cập: 149