Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

NHỮNG CÔNG BỐ MỚI CỦA CÁN BỘ VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Chọn năm công bố:
Năm đã chọn:
Các công bố của năm 2019:
Tìm theo chuỗi ký tự:
CẬP NHẬT CÔNG BỐ MỚI (kích chuột để cập nhật) CHỈNH SỬA ONLINE (kích chuột để chỉnh sửa)
STT Tên tác giả Đơn vị Tên bài báo Tên tạp chí Tập Số Trang Năm công bố
1Anh D. Nguyen1,2,*, Manh-Ha Nguyen3, Thu-Anh T. Nguyen1, and Hong-Luong T. Phung1IEBRReview of Dragon Millipedes (Diplopoda, Polydesmida, Paradoxosomatidae) in the Fauna of Vietnam, with Descriptions of Three New SpeciesZoological Studies 58: n (2019), doi:10.6620/ZS.2019.58-0n582019
2ANH VAN PHAM, MINH DUC LE, HANH THI NGO, THOMAS ZIEGLER & TRUONG QUANG NGUYENIEBRA new species of Cyrtodactylus (Squamata: Gekkonidae) from northwestern VietnamZootaxa45443360-3802019
3Baláizs Farkas, Thomas Ziegler, Cuong The Pham, An Vinh Ong, Uwe FritzIEBRA new species of Pelodiscus from northeastern Indochina (Testudines, Trionychidae)ZooKeys82471-862019
4Eugeny Borovichev, Vadim Bakalin & Van Sinh NguyenIEBRNote on Cyathodium (Hepaticae) in VietnamBotanica Pacifica (ISSN: 2410-3713) (Scopus)811-42019
5Josef Settele, Joachim H. Spangenberg, Kong Luen Heong, Ingolf Kühn, Stefan Klotz, Gertrudo Arida, Benjamin Burkhard, Jesus Victor Bustamante, Jimmy Cabbigat, Le Xuan Canh, Josie Lynn A. Catindig, Ho Van Chien, Le Quoc Cuong, Monina Escalada, Christoph Görg, Volker Grescho, Sabine Grossmann, Buyung A. R. Hadi, Le Huu Hai, Alexander Harpke, Annika L. Hass, Norbert Hirneisen, Finbarr G. Horgan, Stefan Hotes, Reinhold Jahn, Anika Klotzbücher, Thimo Klotzbücher, Fanny Langerwisch, Damasa B. Magcale-Macandog, Nguyen Hung Manh, Glenn Marion, Leonardo Marquez, Jürgen Ott, Lyubomir Penev, Beatriz Rodriguez-Labajos, Christina Sann, Cornelia Sattler, Martin Schaedler, Stefan Scheu, Anja Schmidt, Julian Schrader, Oliver Schweiger, Ralf Seppelt, Nguyen Van Sinh, Pavel Stoev, Susanne Stoll-Kleemann, Vera Tekken, Kirsten Thonicke, Y. Andi Trisyono, Dao Thanh Truong, Le Quang Tuan, Manfred Türke, Tomas Vaclavik, Doris Vetterlein, Sylvia Bong Villareal, Catrin Westphal, and Martin WiemersIEBR Rice Ecosystem Services in South-East Asia: The LEGATO Project, Its Approaches and Main Results with a Focus on Biocontrol ServicesAtlas of Ecosystem Services - Drivers, Risks, and Societal Responses, ISBN: 978-3-319-96229-0373-3822019
6Nguyen Van SinhIEBRBIOKEYS software: an introduction for dichotomous keys use (http://doi.org/10.17581/bp.2019.08203)Botanica Pacifica (ISSN: 2410-3713) (Scopus)822019
7Phong Huy PhamIEBRTHE NESTING BIOLOGY OF TACHYSPHEX PUNCTICEPS CAMERON, 1903 (HYMENOPTERA: CRABRONIDAE)Entomological news1282211-2162019
8Thomas Ziegler1,2,*, Vu A. Tran3 , Randall D. Babb4 , Thomas R. Jones5 , Paul E. Moler6 , Robert W. Van Devender7 , Truong Q. Nguyen8,9IEBRA new species of reed snake, Calamaria Boie, 1827 from the Central Highlands of Vietnam (Squamata: Colubridae)Revue suisse de Zoologie126117-262019
9Vadim A. BAKALIN, Vladimir E. FEDOSOV, Alina V. FEDOROVA & Van Sinh NGUYENIEBRIntegrative taxonomic revision of Marsupella (Gymnomitriaceae, Hepaticae) reveals neglected diversity in Pacific AsiaCryptogamie Bryologie (ISSN: 1290-0796)(SCI-E)40759-852019
10Vadim Bakalin*, Anna Vilnet, Ksenia Klimova & Van Sinh NguyenIEBRCalypogeia vietnamica sp. nov. (Calypogeiaceae, Hepaticae) from North Vietnam and diversification in Calypogeia taxa with blue oil bodiesHerzogia (ISSN: 0018-0971) (SCI-E)321219-2292019
CẬP NHẬT CÔNG BỐ MỚI (kích chuột để cập nhật) CHỈNH SỬA ONLINE (kích chuột để chỉnh sửa)

____________________
Lần truy cập: 
18085

To the top

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
891068
Số người đang truy cập: 6