Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

<-Về trang đầu


Cập nhật trực tuyến công bố mới
(Chỉ những bài đầy đủ thông tin mới được cập nhật)
Tác giả:
Cơ quan:
Tên bài báo:
Tên tạp chí:
Tập:
Số:
Trang:
Năm công bố:
Tóm tắt:
Địa chỉ tệp toàn văn:
Mã chỉnh sửa:
(*Nếu không có địa chỉ tệp toàn văn, tác giả điền như sau "http://iebr.ac.vn/upload/" rồi gõ tiếp tên tệp pdf. Sau đó
gửi tệp pdf đến địa chỉ: nvsinh@gmail.com, hoặc KÍCH CHUỘT VÀO ĐÂY để tự tải tệp;
*Tác giả nhớ mã chỉnh sửa để nếu cần có thể chỉnh sửa online)


IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity

Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào

Thông báo Hội nghị khoa học quốc tế: Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (Announcement on scientific workshop: Environment and Natural Resources
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
768398
Số người đang truy cập: