PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

Chức năng và nhiệm vụ:

Chức năng của phòng là quản lý và phục vụ nghiên cứu khoa học như xây dựng kế hoạch, thực hiện chế độ chính sách, thanh quyết toán, đào tạo và hợp tác, văn thư, soạn thảo văn bản, phục vụ điện nước, bảo vệ và lái xe… cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Trưởng phòng: NCVC, PGS.TS. Nguyễn Quảng Trường, ĐT:+84-24-37565943, Mobile: +84-(0)913522004, Email: nqt2@yahoo.com

Phó trưởng phòng: CN. Cao Thị Kim Dung, ĐT: +84-24-38360169, +84-(0)913.091.119, Email: dungiebr@yahoo.com

Kế toán trưởng: CN. Đoàn Thị Tú Anh, ĐT: +84-24-37565941, +84-(0)944069854, Email: tuanh@iebr.ac.vn

Đào tạo: NCVC, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, ĐT: +84-24-37565944, +84(0)912142843; Email: daotaosdhiebr@gmail.com

Thủ quỹ: Đỗ Thị Lan Hương, ĐT: +84-24-37565941, +84-(0)1254.497.355, Email: lanhuong180483@yahoo.com.vn

Văn thư: CN. Ngô Thị Thanh Nga, ĐT: +84-24-38360169, +84-(0)942.438.289, Email: nga1980ngo@yahoo.com

Lái xe: Đặng Thanh Hà, ĐT: +84-(0)903.233.515; Vũ Xuân Mạnh, ĐT: +84-(0)912.323.762

Kỹ thuật: Vũ Văn Bách, ĐT: +84-(0)904.320.805