Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH


MẪU, HƯỚNG DẪN


 1. Mẫu văn bản hợp tác quốc tế
 2. Kích chuột để tải về
 3. Đề xuất cho Chương trình Tây Bắc
 4. Theo thông báo của Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc trong Hội thảo xác định nhiệm vụ KHCN và triển khai chương trình "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" (sáng 20/8/2013), Ban chủ nhiệm chương trình tiếp tục nhận đề xuất đến hết tháng 8/2013. Các đề xuất có tính ứng dụng và khả thi sẽ được ưu tiên. Để kịp thời tổng hợp và gửi đến Ban thư ký chương trình, các đề xuất của Viện STTNSV cần gửi về Trưởng phòng QLTH trước 30/8/2013.
  Xem chi tiết mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm khoa học của Chương trình

 5. Mã đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2013 - Kích chuột để tải về
 6. Kích chuột để tải về mẫu hồ sơ đề tài cấp cơ sở 2013 của cán bộ trẻ do Viện Hàn lâm KHCNVN tài trợ
  Kích chuột để tải về mẫu hồ sơ đề tài cấp cơ sở 2013
  Kích chuột để xem bảng phân kinh phí đề tài cấp cơ sở 2013

 7. Mẫu báo cáo tổng kết
 8. Kích chuột để xem Mẫu báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở
  Kích chuột để xem Mẫu báo cáo tổng kết đề tài cán bộ trẻ cấp cơ sở
  Kích chuột để xem Mẫu báo cáo tổng kết nhiệm vụ cấp cơ sở

 9. Hướng dẫn gửi thư tiếng Việt khi sử dụng hệ thống Email của Viện STTNSV (@iebr.ac.vn)
 10. Để người nhận được email có thể đọc được tiếng Việt unicode, người gửi cần đặt đúng chế độ mã hoá mặc định.
  Nếu reply một thư, chế độ mã hóa của thư đến sẽ được sử dụng. Do đó, nếu thư đến ở chế độ mã hóa sai, người dùng không được reply mà cần tạo một thư mới để sử dụng chế độ mã hóa mặc định cho thư của mình.
  Kích chuột để xem hướng dẫn

 11. Sửa đổi, bổ sung mẫu hồ sơ thi đua (kích chuột để tải vể)

 12. Dành cho phản biện: Phiếu đánh giá Đề xuất đề tài độc lập đột xuất cán bộ trẻ cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2013) (kích chuột để tải vể)

 13. Dành cho phản biện: Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (kể cả đề tài cán bộ trẻ cấp cơ sở) (kích chuột để tải vể)

 14. Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện số (kích chuột để tải vể)

 15. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, thông báo về trang thông tin dành cho phụ nữ:www.academia-net.org (kích chuột để xem thông báo chi tiết)

 16. Ngày 19 tháng 07 năm 2012 Chủ tịch Viện KHCNVN đã ký Quyết định số 956/QĐ-KHCNVN về việc ban hành Quy định xây dựng và quản lý Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  Kích chuột để tải Quyết định
  Kích chuột để tải 13 phụ lục kèm theo QĐ trên

 17. Đề tên cơ quan trong các công bố khoa học
 18. Trong cuộc họp Hội đồng ngành Đa dạng sinh học và Các chất có hoạt tính sinh học ngày 17 tháng 03 năm 2012, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nhắc nhở về việc đề tên cơ quan trong các công bố khoa học như sau:
  - Phải ghi đầy đủ, đúng cả tên Viện chuyên ngành và tên Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  - Trong các công bố ở nước ngoài tên Viện chuyên ngành và tên Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phải được viết bằng tiếng Anh.
  - Tên Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam bằng tiếng Anh cần ghi đầy đủ và đúng như sau: Vietnam Academy of Science and Technology.

 19. Mẫu kê khai giảm trừ gia cảnh (Kích chuột để tải về)

 20. Công văn số 1514/KHCNVN-KHTC của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc triển khai chương trình cán bộ trẻ Viện KHCNVN
  Kích chuột để xem chi tiết

 21. Tài khoản email của IEBR
  Kích chuột vào đây để xem chi tiết

 22. Mẫu biểu báo cáo tổng kết đề tài cấp Viện KHCNVN
  Kích chuột vào đây để xem chi tiết

 23. Quy chế văn thư lưu trữ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  Kích chuột để xem hướng dẫn soạn công văn trong Phụ lục I và II

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1996883
Số người đang truy cập: 126