CÁC HỘI NGHỊ DO VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT TỔ CHỨC


 1. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 8 (kích chuột để xem toàn bộ ảnh)


 2. Thời gian, địa điểm: Hà Nội, 08 tháng 11 năm 2019
  Số cán bộ tham gia: 190
  Số cơ quan tham gia: 50
  Số lượng báo cáo: 53
  Ấn phẩm: Số đặc biệt Tạp chí Sinh học, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
  (kích chuột để xem chi tiết)
 3. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7 (kích chuột để xem toàn bộ ảnh)

 4. TRA CỨU BÁO CÁO ĐĂNG TRONG TUYỂN TẬP


  Thời gian, địa điểm: Hà Nội, 20 tháng 10 năm 2017
  Số cán bộ tham gia: 660
  Số cơ quan tham gia: 160
  Số lượng báo cáo: 298
  Ấn phẩm: Báo cáo khoa học, Nxb Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tổng cộng 2050 trang, ISBN 978-604-913-615-3.
  (Kích chuột để xem chi tiết)
 5. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 6 (kích chuột để xem toàn bộ ảnh)

 6. TRA CỨU BÁO CÁO ĐĂNG TRONG TUYỂN TẬP


  Thời gian, địa điểm: Hà Nội, 21 tháng 10 năm 2015
  Số cán bộ tham gia: 560
  • Người Việt Nam: 547
  • Người nước ngoài: 13

  Số cơ quan tham gia: 155
  • Việt Nam: 142
  • Quốc tế: 12

  Số lượng báo cáo: 296
  Ấn phẩm: Báo cáo khoa học, Nxb Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tổng cộng 1892 trang, ISBN 978-604-913-408-1.
  (Kích chuột để xem chi tiết)
 7. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ V (kích chuột để xem toàn bộ ảnh)

 8. TRA CỨU BÁO CÁO ĐĂNG TRONG TUYỂN TẬP


  Thời gian, địa điểm: Hà Nội, 18 tháng 10 năm 2013
  Số cán bộ tham gia: 400
  • Người Việt Nam: 372
  • Người nước ngoài: 28

  Số cơ quan tham gia: 82
  • Việt Nam: 73
  • Quốc tế: 9

  Số lượng báo cáo: 271
  Ấn phẩm: Báo cáo khoa học, Nxb Nông Nghiệp, tổng cộng 1783 trang, ISBN 978-604-60-0730-2.
  (Kích chuột để xem chi tiết)
 9. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ IV (kích chuột để xem toàn bộ ảnh)

 10. TRA CỨU BÁO CÁO ĐĂNG TRONG TUYỂN TẬP


  Thời gian, địa điểm: Hà Nội, 21 tháng 10 năm 2011
  Số cán bộ tham gia: 581
  • Người Việt Nam: 549
  • Người nước ngoài: 32

  Số cơ quan tham gia: 139
  • Việt Nam: 124
  • Quốc tế: 15

  Số lượng báo cáo: 317
  Ấn phẩm: Báo cáo khoa học, Nxb Nông Nghiệp, tổng cộng 1965 trang, ISSN 1859-4425.
  (Kích chuột để xem chi tiết)
 11. Hội thảo quốc tế về Hệ thực vật Campuchia, Lào và Việt Nam (kích chuột để xem toàn bộ ảnh)

 12. Hội thảo về Hệ thực vật Campuchia, Lào và Việt Nam lần thứ 2 đã được tổ chức tại Khách sạn Bộ Quốc phòng 33A Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.
  Sau 3 ngày làm việc (6-8/12/2010) Hội thảo đã kết thúc và thành công tốt đẹp.
  Hội thảo đã đón tiếp các vị lãnh đạo và đại diện của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Hà Nội, Bảo tàng lịch sử tự nhiên Paris (Pháp). Đại diện của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đọc diễn văn khai mạc. Các vị lãnh đạo và đại diện khác đã đọc diễn văn chào mừng Hội thảo.
  Hội thảo được tiến hành với sự tham gia của khoảng 70 đại biểu nước ngoài đến từ 13 quốc gia. Hơn 100 nhà thực vật ở cả 3 miền trong nước cũng có mặt tại Hội thảo này....
  (Kích chuột để xem chi tiết)
 13. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ III (kích chuột để xem toàn bộ ảnh)


 14. Thời gian, địa điểm: Hà Nội, tháng 10 năm 2009
  Số cán bộ tham gia:
  • Người Việt Nam: 468
  • Người nước ngoài: 26

  Số cơ quan tham gia:
  • Việt Nam: 75
  • Quốc tế: 14

  Số lượng báo cáo: 289
  Ấn phẩm: Báo cáo khoa học, Nxb Nông Nghiệp, tổng cộng 1760 trang.

 15. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ II (kích chuột để xem toàn bộ ảnh) 16. Thời gian, địa điểm: Hà Nội, tháng 10 năm 2007
  Số cán bộ tham gia:
  • Người Việt Nam: 374
  • Người nước ngoài: 15

  Số cơ quan tham gia:
  • Việt Nam: 78
  • Quốc tế: 15

  Số lượng báo cáo: 210
  Ấn phẩm: Báo cáo khoa học, Nxb Nông Nghiệp, hai tập, tổng cộng 1368 trang.

 17. Hội thảo Quốc gia lần thứ nhất về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

 18. Thời gian, địa điểm: Hà Nội, tháng 5 năm 2005.
  Số cán bộ tham gia:
  • Người Việt Nam: 207
  • Người nước ngoài: 16

  Số cơ quan tham gia:
  • Việt Nam: 33
  • Quốc tế: 10

  Số lượng báo cáo: 140
  Ấn phẩm: Báo cáo khoa học, Nxb Nông Nghiệp, 927 trang.