Institute of Ecology and Biological Resources

HOME

NEW SCIENTIFIC PUBLICATIONS

CONFERENCE PROCEEDINGS

E-MAIL

CONTACT

TIẾNG VIỆTMM&SMÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG VỚI PHẦN MỀM MM&S
MODELING AND SIMULATION OF DYNAMIC SYSTEMS WITH MM&S

 1. Phần mềm MM&S - Phiên bản này là sản phẩm nghiệm thu đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2010-2011. Phiên bản 3/2/2018 (kích chuột để tải về)

 2. Đây là bộ cài đặt phần mềm MM&S. Sau khi tải tệp "MM&S.zip" về cần giải nén và chạy tệp "MM&S.exe". Bộ cài đặt sẽ cài đặt chương trình "MM&S.exe". Bộ cài đặt này có các ví dụ mô hình dạng văn bản, ví dụ mô hình dạng sơ đồ, phần giới thiệu MM&S cùng tính năng mới. Để tìm hiểu thêm về MM&S xin hãy tìm đọc bài về MM&S trong Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (10/2011), bài báo trong Hội nghị quốc tế CISSE2011, bài giới thiệu về MM&S và các tài liệu khác dưới đây.

 3. MM&S installation package -New: Both WinXP and later compatible, for 2016-2017 (click to download)

 4. This is installation package of MM&S. After downloading "MM&S_E.zip" you need to unzip the file and run the file "MM&S.exe setup file".

 5. Kích chuột để xem bài giới thiệu(Click to read introduction paper)

 6. DAAD-Alumni Workshop 08-09/09/2011: MODELING AND SIMULATION OF DYNAMIC SYSTEMS (click to see pictures)


 7. DAAD-Alumni Workshop 10-11/09/2009: Mô hình hóa và mô phỏng các hệ động (click to see pictures)


 8. DAAD-Alumni Workshop 08-09/04/2007: Phân tích hệ thống, mô hình hóa và mô phỏng các hệ động trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp

 9. Kích chuột để tải tài liệu
  Bìa CD

 10. Các bài viết liên quan - Related papers (kích chuột vào tên bài để xem nội dung - click on title to see the paper)


IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


The 7-th National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources
Announcement - Registration template

Workshop: Sustainable Management of Environment and Natural Resources in Vietnam
Workshop Registration Guideline

7th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation
First announcement
Second announcement
Third announcement


BIOKEYS
Software for creating and using polyclave identification keys of various taxonomic level
MM&S-Software for modeling and simulation of dynamic systems
MM&S-Software for modeling and simulation of dynamic systems
PlantsVN
PlantsVN - An User-Friendly Software for Creating and Managing Personal Plant Database and for Plant Family Identification

LINKS


PROJECT TN3/T07 IN THE NATIONAL SCIENTIFIC PROGRAM TAY NGUYEN 3
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
646685
Số người đang truy cập: 10