Institute of Ecology and Biological Resources

HOME

NEW SCIENTIFIC PUBLICATIONS

CONFERENCE PROCEEDINGS

E-MAIL

CONTACT

TIẾNG VIỆTMM&SMÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG VỚI PHẦN MỀM MM&S
MODELING AND SIMULATION OF DYNAMIC SYSTEMS WITH MM&S


Đây là bộ cài đặt phần mềm MM&S. Sau khi tải tệp "MM&S.zip" về cần giải nén và chạy tệp "MM&S.exe". Bộ cài đặt sẽ cài đặt chương trình "MM&S.exe". Bộ cài đặt này có các ví dụ mô hình dạng văn bản, ví dụ mô hình dạng sơ đồ, phần giới thiệu MM&S cùng tính năng mới. Để tìm hiểu thêm về MM&S xin hãy tìm đọc bài về MM&S trong Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (10/2011), bài báo trong Hội nghị quốc tế CISSE2011, bài giới thiệu về MM&S và các tài liệu khác dưới đây.


This is installation package of MM&S. After downloading "MM&S_E.zip" you need to unzip the file and run the file "MM&S.exe setup file".


Kích chuột để tải tài liệu
Bìa CD

 • Các bài viết liên quan - Related papers (kích chuột vào tên bài để xem nội dung - click on title to see the paper)
 1. Phân tích mô hình Lotka-Volterra với phần mềm MM&S. Mô hình được phát triển bao gồm 8 yếu tố hệ thống: Hai yếu tố trạng thái (Quần thể vật săn, Quần thể vật mồi), ba yếu tố không đổi (Giá trị đẳng khuynh vật săn, Giá trị đẳng khuynh vật mồi, Sức chứa vật mồi), một yếu tố liệt kê (Độ xáo trộn), hai yếu tố trung gian (Phần thay đổi phụ thuộc vào vật mồi, Phần thay đổi phụ thuộc vào vật săn). Kết quả mô phỏng cho thấy, sau khi xảy ra xáo trộn làm thay đổi kích thước quần thể vật săn và quần thể vật mồi, với thời gian, hệ thống sẽ ổn định trở lại với biên độ dao động giống như trước khi xảy ra xáo trộn. Kết quả này ngược lại với khẳng định của Begon Michael, John L. Harper, Colin R. Townsend (1996)
  The paper presents the analysis of the Lotka-Volterra model with MM & S software. This software is designed based on the “Four Element Groups Concept” as well as on the “Change Rate Concept” and has been applied for analysis of different dynamic systems. A version of Lotka-Volterra model has been developed that includes 8 system elements: Two state elements (Predator population, Prey population), three constant elements (Predator zero isocline, Prey zero isocline, Prey capacity), one listed element (Disturbance), two intermediate elements (Prey related change of predator population, Predator related change of prey population). The simulation calculation has shown that in the case of a disturbance the system is putting backward from equylibrium but still tends to achieve equylibrium after that. Begon Michael, John L. Harper, Colin R. Townsend (1996) stated, that “the coupled cycles of predator and prey populations exhibit neutral stability: They continue indefinitely if undisturbed, but each disturbance to a new abundance initiates a new, different series of neutrally stable cycles, around the same means but with a different amplitude”. However, our investigations have shown that after a disturbance to a new abundance, the coupled cycles will become stable later with the same amplitude as before disturbance. The sensitivity analysis has shown that the dynamics of Predator and Prey populations are sensitive to changing value of Prey capacity.
 2. International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering (SCSS 11) as part of CISSE 2011 (International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering)
  Paper: The “Four Element Groups” and the “Change Rate” Concepts and their Realization in the MM&S – a Computer Program for Modeling and Simulation of Dynamic Systems
  Presentation
  Paper in Book-Proceedings as "Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 152": Innovations and Advances in Computer, Information, Systems Sciences, and Engineering
 3. IUFRO - Unit 8.01.03 Landscape Ecology: International Conference "PATTERNS AND PROCESSES IN FOREST LANDSCAPES - CONSEQUENCES OF HUMAN MANAGEMENT"
  Paper: An effort to enhance the computer simulation of dynamic systems: an example with mini-world model
 4. Phân tích hệ thống, mô hình hóa và mô phỏng với phần mềm MM&S
 5. Mô hình phổ quát vật săn thật - vật mồi với MM&S
 6. Đỗ Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Sinh (2015): Mô hình hóa và mô phỏng hệ kinh tế sinh thái của hộ gia đình tại Phân ban Khe Rỗ, Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
 7. Lê Công Vinh, Hà Thị Mỹ Lý, Nguyễn Văn Sinh (2013): Ứng dụng phần mềm MM&S trong mô hình hóa và mô phỏng hệ thống hệ kinh tế-sinh thái của Trang trại côn trùng Thanh Xuân tại 119 Tam Trinh-Mai Động-Hoàng Mai-Hà Nội và thôn Hóp-Mỹ Phúc-Mỹ Lộc-Nam Định
 8. Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Mạnh Hùng (2011): Mô hình hóa và mô phỏng một hệ kinh tế nông hộ có rừng trồng Thông tại xã Hữu sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


The 8-th National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources
Announcement - Registration template

Study to create the basis for the field of ecology and biological resources at the Laos Academy of Sciences - A scientific task in Lao ODA Project
Workshop: Sustainable Management of Environment and Natural Resources in Vietnam
Workshop Registration Guideline

7th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation
First announcement
Second announcement
Third announcement


BIOKEYS
Software allows to create and to use polyclave (multiple access) keys and dichotomous (binary) keys, to create database and to illustrate search and classification results
MM&S-Software for modeling and simulation of dynamic systems
MM&S-Software for modeling and simulation of dynamic systems
PlantsVN
PlantsVN - An User-Friendly Software for Creating and Managing Personal Plant Database and for Plant Family Identification

LINKS


PROJECT TN3/T07 IN THE NATIONAL SCIENTIFIC PROGRAM TAY NGUYEN 3
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
788007
Số người đang truy cập: 8