QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNViện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện STTNSV) được thành lập theo Quyết định số 65CT/HĐBT ngày 5/3/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Chức năng của Viện là "Điều tra nghiên cứu và sử dụng các tài nguyên động vật, thực vật nhiệt đới, các hệ sinh thái đặc trưng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và xuất khẩu phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ và cả nước, bảo vệ môi trường sống, đào tạo cán bộ trong lĩnh vực sinh thái học và tài nguyên sinh vật".

Lễ trao huân chương nhân 20 năm thành lập Viện      [GS.TSKH Đặng Vũ Minh ]

Những nhiệm vụ chính của Viện:

• Nghiên cứu hệ thực vật và động vật Việt Nam.

• Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên sinh vật tạo cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý các loài có giá trị khoa học, kinh tế và bảo tồn.

• Tiến hành các nghiên cứu về cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái ở Việt Nam phục vụ cho việc quan trắc và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

• Nghiên cứu cải tạo môi trường và xây dựng kế hoạch phát triển bền vững cho tương lai.

• Đào tạo cán bộ khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật.


Nhân lực: Cán bộ thuộc biên chế hiện nay là 95 người. Trong đó có 12 NCVCC, 42 NCVC/CVC, 39 NCV/CV.

•Giáo sư : 4

•Phó giáo sư : 6

•Tiến sĩ: 51

•Thạc sỹ: 37

•Cử nhân: 6

•Khác: 1


Các đơn vị:

• Phòng Quản lý tổng hợp,

• 15 phòng chuyên môn,

• Trạm Đa dạng sinh học Mê linh