Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISHBÌA VÀ MỤC LỤC

ID Tên tác giả Tên bài báo Trang
1ALEXANDER E. BALAKIREV, BUI XUAN PHUONG, PHAM MAI PHUONG, VYACHESLAV V. ROZHNOV THỰC TRẠNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI LOÀI VÀ GIỐNG CHUỘT MỚI Pseudoberylmys muongbangensisTHU THẬP Ở SƠN LA, VIỆT NAM; CÓ THỰC SỰ LÀ MỚI KHÔNG?11
2ALEXEI V. ABRAMOV, ANTON V. SHCHINOV, ALEXANDER E. BALAKIREV NHỮNG ĐÓNG GÓP CHO NGHIÊN CỨU CÁC LOÀI THÚ NHỎ KHÔNG BAY Ở VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP (TỈNH BÌNH PHƯỚC, VIỆT NAM)20
3ALEXEY V. SOLOVYEV, TRẦN THIẾU DƯ VỀ PHÂN GIỐNG Penicillonarosa Strand, 1916 (LEPIDOPTERA, LIMACODIDAE)26
4TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, VŨ TIẾN CHÍNH CHI KỲ VĨ - Mnesithea Kunth (HỌ CỎ - POACEAE Barnh) Ở VIỆT NAM32
5NGÔ ANH, TRẦN THỊ BÍCH THỦY NGHIÊN CỨU KHU HỆ NẤM LỚN Ở HUYỆN XUYÊN MỘC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU37
6TRẦN THỊ BÍNH, NGUYỄN THỊ QUYÊN, NGUYỄN THỊ KIM LAN MÔ TẢ HAI LOÀI SÁN DÂY THUỘC GIỐNG Spirometra (CESTODA: PSEUDOPHYLLIDEA) KÝ SINH TRÊN CHÓ44
7LÊ XUÂN CẢNH, ĐẶNG HUY PHƯƠNG, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN CÁC LOÀI THÚ GHI NHẬN ĐƯỢC Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SÔNG THANH47
8VŨ TIẾN CHÍNH, XIA NIANHE NGHIÊN CỨU BỔ SUNG DỮ LIỆU TRONG CHI DÂY KÝ NINH - TINOSPORA Miers. (HỌ TIẾT DÊ - MENISPERMACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM56
9NGÔ ĐẮC CHỨNG, TRẦN QUỐC DUNG, NGUYỄN THỊ XUÂN GIANG MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁC QUẦN THỂ NHÔNG CÁT Leiolepis reevesii reevesii (Gray, 1831) Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM62
10ĐỖ MẠNH CƯƠNG, NGUYỄN QUANG THÁI, BÙI MINH HỒNG BỔ SUNG DẪN LIỆU VỀ CẤU TẠO HÌNH THÁI NGOÀI CỦA LOÀI CHUỒN CHUỒN Coeliccia mingxiensis Xu, 2006 Ở VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO69
11NGUYỄN THẾ CƯỜNG NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CHI HỔ NHO - Ampelocissus Planch., HỌ NHO - VITACEAE Juss. Ở VIỆT NAM70
12NGUYỄN ANH DŨNG, NGUYỄN THỊ THANH NGA DẪN LIỆU CẬP NHẬT VỀ HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE) Ở VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG HÀ TĨNH74
13NGUYỄN THỊ DUYÊN, LÊ THỊ MAI LINH, NGUYỄN GIANG SƠN, NGUYỄN NGỌC CHÂU, PHAN KẾ LONG ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN TỬ CỦA LOÀI TUYẾN TRÙNG Steinernema longicaudum Shen & Wang, 1991 Ở VIỆT NAM79
14TRẦN THIẾU DƯ, TẠ HUY THỊNH KHÓA ĐỊNH HỌ VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA BỘ CÁNH THẲNG (INSECTA: ORTHOPTERA) TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG86
15NGUYỄN THỊ ĐỊNH DANH SÁCH CÁC LOÀI BỌ CẠP GIẢ (ARACHNIDA: PSEUDOSCORPIONES) Ở VIỆT NAM97
16ĐỖ VĂN HÀI, DƯƠNG ĐỨC HUYẾN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÁC CHI THUỘC HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM103
17HỒ SỸ HẠNH, VÕ HÀNH, LÊ VĂN SƠN THÀNH PHẦN LOÀI TẢO LỤC (BỘ CHLOROCOCCALES) Ở MỘT SỐ CỬA SÔNG THUỘC SÔNG TIỀN VÀ SÔNG HẬU109
18DƯƠNG THỊ HOÀN XÂY DỰNG KHOÁ ĐỊNH LOẠI CÁC CHI CỦA HỌ GAI (URTICACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM115
19DƯƠNG THỊ HOÀN MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHI HAN VOI (Dendrocnide Miq.) HỌ GAI (URTICACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM118
20ĐÀO TẤN HỖ, NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN HỌ ĐUÔI RẮN OPHIONEREIDIDAE (OPHIUROIDEA, ECHINODERMATA) Ở BIỂN VIỆT NAM121
21BÙI MINH HỒNG, LƯƠNG THỊ THU HUYỀN, PHAN QUỐC TOẢN THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA PHÂN BỘ CHUỒN CHUỒN KIM (ZYGOPTERA, ODONATA) Ở VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO125
22NGUYỄN XUÂN HUẤN, NGUYỄN LIÊN HƯƠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ VÙNG CỬA SÔNG HÀ CỐI, TỈNH QUẢNG NINH129
23NGUYỄN MẠNH HÙNG DẪN LIỆU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI RẬN LÔNG (CHEWING LICE: PHTHIRAPTERA) TRÊN MỘT SỐ LOÀI CHÀO MÀO (PASERIFORMES: PYCNONOTIDAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG136
24DƯƠNG ĐỨC HUYẾN, NGUYỄN THANH TUẤN PHÂN LOẠI CHI LAN KIẾM – Cymbidium Sw. HỌ LAN (ORCHIDACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM140
25NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC CHI THUỘC HỌ ĐỖ QUYÊN (ERICACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM148
26LÊ VŨ KHÔI, HOÀNG NGỌC THẢO, HOÀNG XUÂN QUANG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHU HỆ ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG TRÊN CẠN (THÚ, CHIM, BÒ SÁT, ẾCH NHÁI) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HUỐNG151
27TRƯƠNG XUÂN LAM MÔ TẢ VÀ KHÓA PHÂN LOẠI CÁC LOÀI BỌ XÍT ĂN SÂU THUỘC TỘC PLOIARIOLINI, PHÂN HỌ EMESINAE (HETEROPTERA: REDUVIIDAE) Ở VIỆT NAM165
28DƯƠNG MINH LAM, ĐỖ ĐỨC QUẾ, TRẦN HUYỀN TRANG THÀNH PHẦN LOÀI Xylaria Ở VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG, NINH BÌNH166
29NGUYỄN THỊ THANH LOAN, HÀ MINH TÂM, ĐỖ THỊ XUYẾN NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CHI ĐAY - Corchorus L. (HỌ ĐAY - TILIACEAE) Ở VIỆT NAM171
30VŨ LONG, TRẦN VĂN BẰNG, HOÀNG MINH ĐỨC MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ KHU HỆ THÚ KHU VỰC RỪNG PHÒNG HỘ VÀ ĐẶC DỤNG HÒN ĐẤT - KIÊN HÀ, TỈNH KIÊN GIANG175
31KHUẤT ĐĂNG LONG, NGUYỄN HỮU THẢO THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI ONG KÝ SINH HỌ BRACONIDAE (HYMENOPTERRA) Ở VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN181
32NGUYỄN THỊ LUYỆN, HÀ MINH TÂM, ĐỖ THỊ XUYẾN MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ PHÂN LOẠI CHI THÀNH NGẠNH (Cratoxylum Blume) Ở VIỆT NAM190
33NGUYỄN THỊ LƯƠNG, HOÀNG XUÂN QUANG, ÔNG VĨNH AN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI PHÂN LOẠI CHÀNG MẪU SƠN Hylarana maosonensis Bourret, 1937 (AMPHIBIAN: ANURA) Ở KHU VỰC XÃ NA NGOI, HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN194
34PHẠM THANH LƯU, PHAN DOÃN ĐĂNG GHI NHẬN BAN ĐẦU VỀ KHU HỆ THỰC VẬT NỔI Ở KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC LÁNG SEN, TỈNH LONG AN198
35VŨ QUANG MẠNH GHI NHẬN MỚI LOÀI CÀ CUỒNG Kirkaldyia deyrolli (Vuillefroy, 1864) CHO KHU HỆ VIỆT NAM (LETHOCERINAE, BELOSTOMATIDAE)206
36VŨ QUANG MẠNH, NGÔ NHƯ HẢI, NGUYỄN HẢI TIẾN VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN (THANH HOÁ), PHONG NHA - KẺ BÀNG (QUẢNG BÌNH) VÀ MỘT SỐ VÙNG LIÊN QUAN214
37VŨ QUANG NAM, HOÀNG VĂN SÂM, XIA NIAN-HE, PHAN MINH SÁNG BỔ SUNG LOÀI Michelia macclurei Dandy (HỌ MỘC LAN-MAGNOLIACEAE) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM220
38CAO THỊ QUỲNH NGA, ĐẶNG ĐỨC KHƯƠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT THÀNH PHẦN LOÀI BỌ XÍT (INSECTA: HETEROPTERA) Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN223
39LỮ THỊ NGÂN LỰA CHỌN HỆ THỐNG THÍCH HỢP CHO PHÂN LOẠI HỌ RÁNG GỖ CÓ VẨY (CYATHEACEAE Kaulf.) Ở VIỆT NAM232
40HOÀNG THỊ NGHIỆP, NGÔ ĐẮC CHỨNG THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ Ở VÙNG AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP237
41HÀ DUY NGỌ, NGUYỄN VĂN HÀ, NGUYỄN VĂN ĐỨC, NGUYỄN MẠNH HÙNG, TRẦN THỊ BÍNH, HOÀNG VĂN HIỀN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH TRÊN BỘ CÁ VƯỢC (PERCIFORMES) Ở VỊNH HẠ LONG241
42ĐỖ VĂN NHƯỢNG, HOÀNG NGỌC KHẮC SƠ BỘ VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ ĐỘNG VẬT THÂN MỀM Ở CẠN TẠI TỈNH QUẢNG NINH246
43BÙI XUÂN PHƯƠNG THÀNH PHẦN LOÀI BƯỚM NGÀY LEPIDOPTERA: RHOPALOCERA) TẠI VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN250
44BÙI XUÂN PHƯƠNG MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA KHU HỆ BƯỚM VIỆT NAM260
45MAI THỊ THANH PHƯƠNG, NGUYỄN VĂN GIANG, HOÀNG XUÂN QUANG, NGUYỄN HỮU DỰC DẪN LIỆU BỔ SUNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở SÔNG GIANH, TỈNH QUẢNG BÌNH265
46NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNG, NGUYỄN VŨ THANH SO SÁNH THÀNH PHẦN LOÀI TUYẾN TRÙNG (NEMATODA) SỐNG TỰ DO TẠI CÁC VÙNG BIỂN VEN BỜ HẢI THỊNH (NAM ĐỊNH), SẦM SƠN (THANH HÓA) VÀ CỬA LÒ (NGHỆ AN)274
47VŨ XUÂN PHƯƠNG, ĐỖ THỊ XUYẾN BỔ SUNG MỘT LOÀI THUỘC CHI SONG BẾ - Paraboea (C. B. Clarke) Ridl., HỌ GESNERIACEAE Ở VIỆT NAM283
48N.A. POYARKOV, A.B. VASSILLIEVA SỰ ĐA DẠNG CỦA BÒ SÁT VÀ LƯỠNG CƯ TẠI CÔN ĐẢO VÀ DANH MỤC SƠ BỘ CỦA BÒ SÁT, LƯỠNG CƯ Ở VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU, VIỆT NAM)286
49BÙI HỒNG QUANG, VŨ TIẾN CHÍNH, TRẦN THẾ BÁCH, JOONG KU LEE CHI RÂM - Ligustrum L. THUỘC HỌ NHÀI (OLEACEAE Hoffmans. & Link) Ở VIỆT NAM294
50ĐỖ ĐỨC QUẾ, DƯƠNG MINH LAM, TRẦN HUYỀN TRANG HAI LOÀI NẤM TÚI Hypoxylon hypomiltumH. vinosopurpureum MỚI ĐƯỢC GHI NHẬN Ở VIỆT NAM299
51LÊ THỊ QUÝ, HOÀNG NGỌC THẢO, HOÀNG XUÂN QUANG, HOÀNG THỊ KIM OANH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NÒNG NỌC LOÀI ẾCH POILAN Limnonectes poilani (Bourret, 1942) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ304
52SERGEY N. PUGAEV, TRẦN THIẾU DƯ DANH LỤC BƯỚC ĐẦU VỀ CÁC GIỐNG THUỘC HỌ NGÀI VƯỢN EUPTEROTIDAE (LEPIDOPTERA) CỦA VIỆT NAM313
53NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, VŨ ĐÌNH THỐNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA DƠI Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY TỈNH KON TUM VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SÔNG THANH, TỈNH QUẢNG NAM314
54NGUYỄN ĐÌNH TẠO KHU HỆ CÁ SUỐI Ở VÙNG HƯƠNG SƠN, MỸ ĐỨC - HÀ NỘI319
55NGUYỄN ĐẮC TẠO, HOÀNG ĐÌNH TRUNG ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY VÀ CỎ BIỂN Ở ĐẢO CỒN CỎ TỈNH QUẢNG TRỊ326
56PHẠM HỒNG THÁI, JENG-TZE YANG TỘC VE SẦU CRYPTOTYMPANINI Handlirsch, 1925 (HEMIPTERA: CICADIDAE) Ở VIETNAM339
57PHẠM HỒNG THÁI, TẠ HUY THỊNH, JENG-TZE YANG GIỐNG VE SẦU Gaeana Amyot & Serville, 1843 (HEMIPTERA: CICADIDAE) Ở VIỆT NAM VÀ KHOÁ ĐỊNH LOẠI ĐẾN LOÀI343
58LÊ XUÂN THÁM, NGUYỄN LÊ QUỐC HƯNG, BÙI HOÀNG THIÊM, PHẠM NGỌC DƯƠNG, DƯƠNG VĂN HỢP, BRYN T. M. DENTINGER, JEAN-MARC MONCALVO Tomophagus cattienensis SP. NOV., MỘT LOÀI LINH CHI GANODERMATACEAE MỚI Ở VIỆT NAM: BẰNG CHỨNG HÌNH THÁI HỌC VÀ TRÌNH TỰ ITS DNA349
59BÙI VĂN THANH, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, HÀ MINH TÂM, TRẦN KIM GIANG NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CHI NA RỪNG (Kadsura Juss.), HỌ NGŨ VỊ (SCHISANDRACEAE Blume) Ở VIỆT NAM350
60NGUYỄN VŨ THANH, GAGARIN V. G. PHÁT HIỆN HAI LOÀI TUYẾN TRÙNG BIỂN MỚI CHO KHU HỆ VIỆT NAM THUỘC GIỐNG Terschellingia de Man, 1888 (NEMATODA: LINHOMOEIDAE) Ở VÙNG CỬA SÔNG VÀ BIỂN VEN BỜ354
61LÊ THỊ THU THẢO DANH SÁCH CÁC LOÀI THUỘC HỌ CÁ HỒNG LUTJANIDAE Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM359
62TẠ HUY THỊNH, CAO THỊ QUỲNH NGA, HOÀNG VŨ TRỤ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA MỘT SỐ HỌ CÔN TRÙNG THUỘC CÁC BỘ DIPTERA, PHASMATODEA, MANTODEA VÀ DERMAPTERA Ở TÂY NGUYÊN TRONG CÁC NĂM 2008-2011 366
63TẠ HUY THỊNH, HOÀNG VŨ TRỤ VỀ GIỐNG BỌ LÁ Phyllium illiger, 1798 (PHYLLIIDAE, PHASMATODEA) Ở VIỆT NAM375
64CAO THỊ KIM THU DANH LỤC CÁC LOÀI THUỘC HỌ CÁNH ÚP LỚN (PERLIDAE: PLECOTERA: INSECTA) Ở VIỆT NAM380
65LÊ ĐÌNH THỦY KHẢO SÁT KHU HỆ CHIM KHU DI TÍCH LỊCH SỬ MƯỜNG PHĂNG, HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN390
66LÊ ĐÌNH THUỶ, NGÔ XUÂN TƯỜNG NGHIÊN CỨU CÁC LOÀI CHIM LÀM TỔ TẬP ĐOÀN Ở VƯỜN CHIM CHI LĂNG NAM, HUYỆN THANH MIỆN, TỈNH HẢI DƯƠNG398
67NGUYỄN KIM TIẾN, NGUYỄN THỊ DUNG, HOÀNG THỊ NGÂN, TRƯƠNG NHO TỰ THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HU, TỈNH THANH HÓA404
68TRẦN VĂN TIẾN, NGUYỄN HOÀNG NGHĨA, NIANHE XIA TÓM LƯỢC THÀNH PHẦN LOÀI CỦA CHI NỨA (Schizostachyum Nees) Ở VIỆT NAM416
69NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG, NGUYỄN VĂN SINH, TRƯƠNG NAM HẢI, PHAN KẾ LỘC, NGUYỄN MINH TÂM VỊ TRÍ PHÂN LOẠI CỦA SA MỘC (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., 1827)417
70ĐỖ VĂN TRƯỜNG PHÂN LOẠI CHI CÂU ĐẰNG (Uncaria Schreb.) THUỘC HỌ CÀ PHÊ (RUBIACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM423
71NGUYỄN THANH TUẤN, LÊ VŨ KHÔI THÚ ĂN THỊT NHỎ VÀ LOÀI CẦY VĂN BẮC (HEMIGALUS OWSTONI Thomas, 1912) Ở TỈNH QUẢNG NGÃI430
72ĐỖ VĂN TỨ, LÊ HÙNG ANH HIỆN TRẠNG KHU HỆ ĐỘNG VẬT ĐÁY CỠ LỚN Ở HỒ TÂY, HÀ NỘI436
73ĐỖ THỊ XUYẾN CHI QUYẾT LÔNG - Christella H. Lév. (HỌ RÁNG THƯ DỰC - THELYPTERIDACEAE) Ở VIỆT NAM442
74NGUYỄN THỊ THU ANH, LÊ QUỐC DOANH THÀNH PHẦN LOÀI COLLEMBOLA TRONG ĐẤT TRỒNG NGÔ Ở SƠN LA451
75LƯU THẾ ANH, NGUYỄN ĐÌNH KỲ, HÀ QUÝ QUỲNH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC KHU BẢO TỒN BIỂN HÒN CAU - CÀ NÁ457
76NGÔ ANH, TRẦN THỊ THANH NHÀN DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THANH PHẦN LOÀI NẤM LỚN Ở VÙNG LÕI CỦA VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH463
77TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, BÙI HỒNG QUANG ĐA DẠNG THỰC VẬT HẠT KÍN CÓ ÍCH TẠI TỈNH KON TUM469
78HOÀNG THỊ BÍCH, NGUYỄN GIANG SƠN, LÊ THỊ MAI LINH, NGUYỄN THỊ DUYÊN, PHẠM NGỌC TUYÊN, PHAN KẾ LONG, ĐỖ TRUNG SỸ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TRÌNH TỰ GEN 16S RNA RIBOSOMAL CỦA CHỦNG VI KHUẨN XTĐ18 CỘNG SINH VỚI TUYẾN TRÙNG Steinernema SP. TĐ3 PHÂN LẬP TỪ TAM ĐẢO, VĨNH PHÚC473
79HÀ TRÍ CAO, TRẦN THỊ VIỆT THANH MỘT SỐ GHI NHẬN VỀ SẾU ĐẦU ĐỎ (GRUS ANTIGONE) Ở KIÊN GIANG NĂM 2011478
80ĐẶNG NGỌC CẦN, NGUYẾN TRƯỜNG SƠN, MOTOKAWA MASAHARU THÀNH PHẦN LOÀI THÚ Ở KHU VỰC HUYỆN LỆ THỦY VÀ QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ GIÁ TRỊ BẢO TỒN CỦA CHÚNG484
81NGUYỄN VĂN CHÂU, NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN, PHÙNG XUÂN BÍCH , TẠ HUY THỊNH, LÊ THÀNH ĐỒNG, MAI VĂN THẮNG ,TỪ VĂN KIỂM, BÙI VĂN HẠNH ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT CHÂN ĐỐT Y HỌC TẠI PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG 490
82MAI VĂN CHUYÊN, TRẦN MINH HỢI, PHẠM THÀNH TRANG ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ, SINH THÁI, KHẢ NĂNG TÁI SINH CỦA BA LOÀI LÁ KIM TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HÓA496
83NGÔ ĐẮC CHỨNG, HOÀNG THỊ NGHIỆP SỰ ĐA DẠNG CÁC LOÀI RẮN Ở VÙNG AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP503
84TRỊNH THỊ MỸ DUNG, HOÀNG MINH ĐỨC, LƯU HỒNG TRƯỜNG, VŨ NGỌC LONG ĐỘNG VẬT THƯỜNG BỊ KHAI THÁC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TAKÓU508
85NÔNG VĂN DUY, NGUYỄN THỊ THANH HẰNG, NGUYỄN THỊ LANG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÁC LOÀI LAN (ORCHIDACEAE Juss.) ĐẶC HỮU, QUÝ HIẾM VÀ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở CAO NGUYÊN LANGBIAN, TỈNH LÂM ĐỒNG515
86VŨ ĐÌNH DUY, NGUYỄN MINH TÂM, BÙI THỊ TUYẾT XUÂN, ĐỖ HỮU THƯ, NGUYỄN MINH ĐỨC MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ LOÀI THÔNG (CONIFERALES) Ở VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÙNG GEN RBCL (RIBULOSE - 1,5 - BISPHOSPHATE CARBOXYLASE)520
87TRẦN THIẾU DƯ,TẠ HUY THỊNH, HOÀNG VŨ TRỤ, PHẠM HỒNG THÁI, CAO THỊ QUỲNH NGA KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÔN TRÙNG Ở TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH (TỈNH VĨNH PHÚC)524
88HOÀNG THÙY DƯƠNG, PHẠM HỒNG PHƯƠNG, LÊ NAM HƯNG, TRẦN THANH LAN, SIRENCO B.I. MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG, THỰC VẬT CHÍNH KHU VỰC RỪNG NGẬP MẶN VỊNH ĐẦM TRE TRÊN QUẦN ĐẢO CÔN ĐẢO (VŨNG TÀU)532
89ĐẶNG VIỆT ĐÀI, HOÀNG MINH ĐỨC, LƯU HỒNG TRƯỜNG ĐA DẠNG CÔN TRÙNG Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀKÓU, TỈNH BÌNH THUẬN535
90PHAN DOÃN ĐĂNG, THÁI NGỌC TRÍ, THÁI THỊ MINH TRANG, LÊ VĂN THỌ, HUỲNH VŨ NGỌC QUÝ, LÊ THỊ NGUYỆT NGA, LƯU THỊ PHƯƠNG HOA NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC KHU HỆ THỦY SINH VẬT VÀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN RỪNG TRÀM TRÀ SƯ, TỈNH AN GIANG542
91NGUYỄN XUÂN ĐẶNG, ĐẶNG NGỌC CẦN, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, NGUYỄN XUÂN NGHĨA HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ SAO LA Ở VIỆT NAM550
92NGUYỄN MẠNH HÀ, NGUYỄN NGỌC TUẤN KẾT QUẢ ĐIỀU TRA SAO LA (Pseudoryx nghetinhensis) VÀ BÒ TÓT (Bos gaurus) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ558
93VÕ HÀNH, NGUYỄN THỊ THƠM DẪN LIỆU VỀ TẢO SILIC PHÙ DU Ở HẠ LƯU SÔNG MÃ (THANH HÓA)562
94HỒ SỸ HẠNH, VÕ HÀNH, ĐẶNG LÊ UYÊN PHƯƠNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VI KHUẨN LAM (CYANOBACTERIA) Ở CỬA HÀM LUÔNG, CỬA ĐẠI (SÔNG TIỀN) VÀ CỬA TRẦN ĐỀ (SÔNG HẬU)568
95NGUYỄN BÍCH HẠNH, MA THỊ NGỌC MAI, LÊ ĐỒNG TẤN ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TẠI KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN574
96NGUYỄN HOÀNG HẢO, TRẦN VĂN MÙI, NGUYỄN XUÂN ĐẶNG HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ CÁC LOÀI THÚ MÓNG GUỐC Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN-VĂN HÓA ĐỒNG NAI, TỈNH ĐỒNG NAI580
97HOÀNG THỊ THUÝ HẰNG, TRẦN ĐÌNH LÝ NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ THẢM THỰC VẬT RỪNG HOÀ MỤC, TỈNH BẮC KẠN586
98VŨ THỊ THU HIỂN, ĐINH THỊ PHÒNG, TRẦN THỊ VIỆT THANH SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA HAI CHỈ THỊ ISSR VÀ RAPD TRONG NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN LOÀI CỌ KHẸT (DALBERGIA ASSAMICA)591
99NGUYỄN THANH HIỀN, NGUYỄN VŨ THANH DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC NHÓM MEIOFAUNA TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH598
100NGUYỄN VINH HIỂN THÀNH PHẦN LOÀI CÁ HỆ THỐNG SÔNG BẾN HẢI, TỈNH QUẢNG TRỊ605
101NGUYỄN TIẾN HIỆP, NGUYỄN QUANG HIẾU, PHAN KẾ LỘC, TRẦN HUY THÁI, PHẠM VĂN THẾ, NGUYỄN SINH KHANG, NGUYỄN TIẾN VINH, NGUYỄN MINH TÂM BỔ SUNG MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ QUẦN THỂ, HÀM LƯỢNG TINH DẦU VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN LOÀI HOÀNG ĐÀN HỮU LIÊN Cupressus tonkinensis Silba TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, TỈNH LẠNG SƠN PHỤC VỤ CHO ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BẢO TỒN CỦA CHÚNG TẠI VIỆT NAM609
102NGUYỄN VĂN HIẾU, PHẠM THỊ THÚY HỒNG, NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, LÊ QUỲNH TRANG, TRẦN TIẾN THỰC, NGUYỄN VĂN VỊNH THÀNH PHẦN LOÀI, PHÂN BỐ CỦA PHÙ DU (INSECTA: EPHEMEROPTERA) TẠI SUỐI MƯỜNG HOA, VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, TỈNH LÀO CAI616
103HỒ NGUYỄN PHƯỚC HIẾU, LƯU VĂN NÔNG, TRẦN THẾ BÁCH MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NẢY MẦM VÀ SINH TRƯỞNG CÂY ĐẬU LÀO (Mucuna interrupta Gagnep.) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ, TỈNH KHÁNH HÒA623
104BÙI THỊ QUỲNH HOA, LÊ TRỌNG SƠN NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ THEO SINH CẢNH CỦA MỘT SỐ HỌ BƯỚM NGÀY (RHOPALOCERA: LEPIDOPTERA) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN EASÔ, TỈNH ĐẮK LẮK626
105BÙI THỊ QUỲNH HOA, LÊ TRỌNG SƠN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI BƯỚM NGÀY (RHOPALOCERA: LEPIDOPTERA) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN EA SÔ, ĐẮK LẮK629
106NGUYỄN XUÂN HOÀ, NGUYỄN THỊ THANH THUỶ, TỐNG PHƯỚC HOÀNG SƠN, PHẠM THỊ LAN THÀNH PHẦN LOÀI VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA RỪNG NGẬP MẶN, THẢM CỎ BIỂN Ở ĐẦM THỊ NẠI, TỈNH BÌNH ĐỊNH 635
107ĐẶNG HUY HUỲNH, NGUYỄN NGỌC SINH RỪNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC VÙNG TÂY BẮC VỚI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM642
108ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG, TRẦN VĂN BA SỰ ĐA DẠNG TRONG CẤU TRÚC GIẢI PHẪU THÂN CÂY CỦA MỘT SỐ LOÀI DÂY LEO THẢO650
109NGUYỄN SINH KHANG, PHẠM VĂN THẾ, NGUYỀN TIẾN VINH, NGUYỄN QUANG HIẾU, NGUYỄN TIẾN HIỆP, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN NHÂN GIỐNG THÔNG ĐỎ BẮC - Taxus chinensis (Pilg.) Rehder TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÁT ĐẠI SƠN, HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG656
110NGUYỄN KHẮC KHÔI, VŨ XUÂN PHƯƠNG, DƯƠNG ĐỨC HUYẾN, TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ THỊ XUYẾN, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH NHỮNG LOÀI THỰC VẬT CÓ NGUY CƠ BỊ ĐE DOẠ TUYỆT CHỦNG NGOÀI THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP BẢO TỒN661
111NGUYỄN KHẮC KHÔI, VŨ XUÂN PHƯƠNG, ĐỖ THỊ XUYẾN, ĐỖ VĂN HÀI, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, DƯƠNG THỊ HOÀN, DƯƠNG ĐỨC HUYẾN, PHẠM VĂN THẾ, TRẦN MINH HỢI, HÀ MINH TÂM, SỸ DANH THƯỜNG, ĐẶNG QUỐC BẢO, PHÙNG VĂN PHÊ, TRẦN VĂN HẢI ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HOÀNG LIÊN - VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI668
112KUZNETSOV A.N., NGUYỄN ĐĂNG HỘI, KUZNETSOVA S.P CÂY "GỖ" RỪNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA VIỆT NAM674
113PHẠM VĂN LẦM GHI NHẬN MỚI MỘT LOÀI BỌ XÍT HẠI CÂY NA Ở VIỆT NAM682
114VŨ VĂN LIÊN ĐA DẠNG HỌ BƯỚM CẢI (LEPIDOPERA, PIERIDAE) Ở MỘT SỐ KHU RỪNG CỦA VIỆT NAM686
115LÊ THỊ MAI LINH, NGUYỄN THỊ DUYÊN, NGUYỄN GIANG SƠN, PHẠM NGỌC TUYÊN, PHAN KẾ LONG ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN TỬ CỦA VI KHUẨN Xenorhabdus SP. CHỦNG L1 CỘNG SINH VỚI TUYẾN TRÙNG Steinernema longicaudium PHÂN LẬP Ở VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ691
116TẠ THỊ LOAN, NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY, NGUYỄN GIANG SƠN, ĐỖ VÕ ANH KHOA ĐA DẠNG DI TRUYỀN NGUỒN GEN GIỐNG LỢN NGOẠI NUÔI TẠI VIỆT NAM697
117NGUYỄN XUÂN LỢI, LƯU VĂN NÔNG, TRẦN THẾ BÁCH NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY GIÁNG HƯƠNG - Pterocarpus macrocarpus Kurz TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ704
118TRẦN ĐỨC LƯƠNG, LÊ HÙNG ANH, PHAN VĂN MẠCH, CAO THỊ KIM THU, NGUYỄN ĐÌNH TẠO MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ ĐA DẠNG THUỶ SINH VẬT VÙNG NÚI ĐÁ VÔI CỦA TỈNH NINH BÌNH707
119LÊ THẾ LƯƠNG, LÊ TRỌNG SƠN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CHUỒN CHUỒN (ODONATA) Ở VÙNG RỪNG CAO MUÔN HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI713
120PHÙNG THỊ HỒNG LƯỠNG, PHẠM ĐÌNH SẮC BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐỘNG VẬT CHÂN KHỚP (ARTHROPODA) TRONG HANG ĐỘNG Ở VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ718
121CAO THỊ LÝ DỰ BÁO ÁP LỰC SỬ DỤNG ĐẾN TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỪNG BẢO TỒN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG721
122MA THỊ NGỌC MAI, NGUYỄN VĂN MẠNH, CHU VĂN BẰNG, LÊ ĐỒNG TẤN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH TRONG MỘT SỐ TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT PHỤC HỒI TỰ NHIÊN TẠI XÃ NGỌC THANH, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC729
123LÊ ĐỨC MINH, NGUYỄN MẠNH HÀ, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ TÌNH TRẠNG BẢO TỒN CỦA KHU HỆ DƠI TẠI VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT737
124MONARSTYRSKII A. L. SỰ ĐA DẠNG VÀ CẤU TRÚC CÁC QUẦN THỂ BƯỚM NGÀY TRONG NHỮNG HỆ SINH THÁI RỪNG NHIỆT ĐỚI 744
125MONARSTYRSKII A. L. SỬ DỤNG BẪY CÓ MỒI BẢ THU MẪU NHÓM BƯỚM NGÀY ĂN QUẢ753
126VŨ QUANG NAM, HOÀNG VĂN SÂM, XIA NIAN-HE, JACINTO C. REGALADO PHÂN LOẠI VÀ TÌNH TRẠNG BẢO TỒN LOÀI GIỔI LÔNG (Michelia balansae (Aug. DC.) Dandy) THUỘC HỌ MỘC LAN (MAGNOLIACEAE) Ở VIỆT NAM762
127LÊ NGUYÊN NGẬT, LÊ THỊ LY, HOÀNG VĂN NGỌC LƯỠNG CƯ BÒ SÁT Ở VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM763
128BÙI QUANG NGHỊ GHI NHẬN THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT THÂN MỀM (MOLLUSCA) TỪ CHUYẾN KHẢO SÁT BIỂN ĐÔNG NĂM 2007771
129HOÀNG THỊ NGHIỆP, NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN, NGÔ ĐẮC CHỨNG ĐẶC ĐỂM HÌNH THÁI CỦA CÁC LOÀI RẮN TRONG GIỐNG Enhydris Sonni & Latreille, 1802 (HỌ RẮN NƯỚC - COLUBRIDAE) Ở TỈNH AN GIANG779
130PHẠM THỊ NHỊ, KHUẤT ĐĂNG LONG ĐA DẠNG CÁC LOÀI ONG CỰ THUỘC PHÂN HỌ PIMPLINAE (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN784
131HỒ THỊ NHUNG, TRẦN NGỌC LÂN, NGUYỄN TÀI TOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ NGUỒN LỢI CỦA NẤM KÝ SINH CÔN TRÙNG ASCHERSONIA VÀ DẠNG HỮU TÍNH HYPOCRELLA Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HUỐNG, TỈNH NGHỆ AN790
132ĐỖ VĂN NHƯỢNG, NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG, HOÀNG NGỌC KHẮC DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ ỐC CẠN (GASTROPODA) Ở XÃ QUYẾT THẮNG, TỈNH LẠNG SƠN797
133TRỊNH QUANG PHÁP, NGUYỄN NGỌC CHÂU, WAEYENBERGE L., M. MOENS ĐA DẠNG HÌNH THÁI VÀ PHÂN TỬ CỦA LOÀI PRATYLENCHUS COFFEAE KÝ SINH CÂY CÀ PHÊ Ở VIỆT NAM801
134VÕ VĂN PHÚ, NGUYỄN HOÀNG DIỆU MINH, HOÀNG ĐÌNH TRUNG DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ơ? VÙNG RỪNG CÀ ĐAM, HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUA?NG NGÃI807
135NGUYẾN THỊ XUÂN PHƯƠNG, NGUYỄN ĐÌNH TỨ, NGUYỄN VŨ THANH ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG TẠI SÔNG SÀI GÒN - ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH BÌNH DƯƠNG813
136ĐINH MINH QUANG, LÝ TUẤN CƯỜNG, PHẠM THỊ LÊ TRINH, HUỲNH THỊ TRÚC LY, LÂM HÙNG KHÁNH, VÕ THỊ THANH QUYÊN, ĐẶNG THANH THẢO, NGUYỄN THỊ BÉ THƠ, NGUYỄN VĂN TUYẾN, NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA CÁ (TRỪ BỘ CÁ CHÉP, BỘ CÁ VƯỢC) LƯU VỰC SÔNG HẬU, TỈNH CẦN THƠ819
137NGÔ XUÂN QUẢNG, NGUYỄN NGỌC CHÂU, NGUYỄN VŨ THANH, ANN VAREUSEL, NIC SMOL CẤU TRÚC ĐA DẠNG QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO VÙNG CỬA SÔNG MÊ KÔNG, VIỆT NAM824
138HUỲNH VŨ NGỌC QUÝ, ĐỖ THỊ BÍCH LỘC, PHẠM THANH LƯU ĐA DẠNG SINH HỌC KHU HỆ THỰC VẬT PHIÊU SINH Ở SÔNG HẬU, KHU VỰC CẦU CẦN THƠ TỪ NĂM 2009 ĐẾN 2010832
139TRẦN THỊ LỆ QUYÊN, ĐÀO THỊ LƯƠNG, HÀ THỊ HẰNG, DƯƠNG VĂN HỢP NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG NẤM MEN PHÂN LẬP TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN VÀ NÚI LANGBIANG, TỈNH LÂM ĐỒNG841
140HÀ QUÝ QUỲNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) VÀ VIỄN THÁM PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN CÔPIA, SƠN LA850
141PHẠM ĐÌNH SẮC, HUỲNH THỊ KIM HỐI, PHẠM ĐỨC TIẾN, NGUYỄN THỊ THU ANH, NGUYỄN ĐỨC ANH, NGUYỄN THỊ ĐỊNH, PHÙNG THỊ HỒNG LƯỠNG, ĐẶNG VĂN AN SỰ QUẦN TỤ CỦA CÁC NHÓM CHÂN KHỚP ĐẤT KHÁC NHAU Ở CÁC LOẠI RỪNG TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH, TỈNH VĨNH PHÚC854
142HOÀNG VĂN SÂM, NGUYỄN HỮU CƯỜNG NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HU, TỈNH THANH HOÁ860
143NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, NGUYỄN XUÂN ĐẶNG, ĐẶNG NGỌC CẦN ĐA DẠNG KHU HỆ THÚ (MAMMALIA) VÙNG ĐÔNG BẮC VIỆT NAM865
144NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN, HOÀNG NGỌC HÙNG DẪN LIỆU MỚI VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CHIM Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HÓA876
145NGUYỄN GIANG SƠN, ĐỖ VÕ ANH KHOA, NGUYỄN VĂN CHUNG, NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ ĐOẠN GEN TY THỂ 16S-rDNA CỦA CUA XANH (GIỐNG Scylla) Ở VIỆT NAM881
146LÊ TRỌNG SƠN, HOÀNG ĐÌNH TRUNG, TĂNG THỊ HƯƠNG NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI PHÙ DU (INSECTA: EPHEMEROPTERA) Ở VÙNG HẢI VÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ886
147LÊ THỊ MỸ THANH, VŨ ĐÌNH THỐNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRA TÍNH ĐA DẠNG CỦA KHU HỆ THÚ (MAMMALIA) VÙNG ĐỒI NÚI THUỘC THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG892
148TRẦN THỊ VIỆT THANH, ĐỖ VĂN TRƯỜNG, HOÀNG ANH TUẤN, CAO QUỐC TRỊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT THÚ TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KIM HỶ, TỈNH BẮC KẠN896
149NGUYỄN THỊ THẢO, NGUYỄN THỊ DIÊN, LÙ VĂN QUÂN, NGUYỄN TIẾN DŨNG ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA LOÀI LAN KIM TUYẾN TƠ (Anoectochilus setaseus Blume) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN COPIA, THUẬN CHÂU, SƠN LA905
150 NGÔ CHÍ THIỆN, TRẦN VĂN BẰNG NGHIÊN CỨU BẢO TỒN LOÀI CÁ NGỰA ĐEN (Hippocampus kuda) TẠI KHU VỰC VỊNH NHA TRANG910
151NGUYỄN VĂN THUẬN, NGUYỄN NGỌC HUY NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ TRUNG BÌNH Ở ĐẤT (MESOFAUNA) TẠI VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, THỪA THIÊN HUẾ914
152NGUYỄN DUY THUẬN, VÕ VĂN PHÚ, VŨ THỊ PHƯƠNG ANH DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở HỆ THỐNG SÔNG Ô LÂU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ921
153NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY, NGUYỄN GIANG SƠN, ĐỖ VÕ ANH KHOA ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÙNG D-LOOP GEN TY THỂ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LỢN NUÔI Ở VIỆT NAM 929
154PHẠM THẾ THƯ, TRỊNH VĂN QUẢNG, CHU VĂN THUỘC VI KHUẨN, VI RÚT NỔI TỔNG SỐ Ở MỘT SỐ VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM934
155VÕ THÀNH TOÀN, TRẦN ĐẮC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI VÀ SẢN LƯỢNG CÁ PHÂN BỐ Ở KÊNH XÁNG XÀ NO, TỈNH HẬU GIANG942
156NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG, NGUYỄN THỊ NGỌC ẨN ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÙNG VEN BIỂN XÃ AN CHẤN, HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN949
157NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG, NGUYỄN GIANG SƠN, LÊ THANH SƠN, PHAN KẾ LONG MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv., 1985) VỚI CÁC LOÀI TRONG CHI PANAX955
158THÁI NGỌC TRÍ, HOÀNG ĐỨC ĐẠT NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC KHU HỆ CÁ VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN LỢI CÁ Ở VƯỜN QUỐC GIA YOK DON, TỈNH ĐẮK LẮK 960
159THÁI NGỌC TRÍ, HOÀNG ĐỨC ĐẠT, NGUYỄN VĂN SANG DẪN LIỆU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁ VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN LỢI CÁ Ở KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN RỪNG TRÀM TRÀ SƯ, TỈNH AN GIANG966
160HOÀNG VŨ TRỤ, TRẦN THIẾU DƯ, TẠ HUY THỊNH KẾT QUẢ ĐIỂU TRA BỘ CÁNH VẢY (LEPIDOPTERA, INSECTA) DỌC CUNG ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH QUA KHU VỰC TÂY NGUYÊN972
161HOÀNG VŨ TRỤ, TẠ HUY THỊNH, CAO THỊ QUỲNH NGA KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÁC LOÀI XÉN TÓC (CERAMBYCIDAE, COLEOPTERA) DỌC TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH QUA TÂY NGUYÊN982
162HOÀNG ĐÌNH TRUNG, PHAN DOÃN ĐĂNG ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT NỔI (ZOOPLANKTON) Ở HỒ PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM989
163TRỊNH THÀNH TRUNG, NGUYỄN THỊ THU THỦY, NGUYỄN MẠNH HÙNG, ĐÀO THỊ LƯƠNG, DƯƠNG VĂN HỢP SO SÁNH SỰ ĐA DẠNG VỀ VI KHUẨN HIẾU KHÍ SINH NỘI BÀO TỬ TẠI RỪNG QUỐC GIA HOÀNG LIÊN VÀ CÁC VÙNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP LÂN CẬN996
164ĐỖ VĂN TRƯỜNG, LÊ VĂN PHÚC ĐA DẠNG THỰC VẬT VÀ GIÁ TRỊ BẢO TỒN Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ SÙA, TỈNH SƠN LA1004
165ĐINH MẠNH TUẤN, ĐỖ THỊ XUYẾN HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI CÂY BỊ ĐE DỌA Ở VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, TỈNH LÀO CAI1010
166NGUYỄN THANH TÙNG, HUỲNH THỊ HỒNG DIỆU ĐA DẠNG LOÀI VÀ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ THEO MÙA CỦA QUẦN XÃ GIUN ĐẤT Ở QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ1017
167NGUYỄN THANH TÙNG, NGUYỄN THÀNH DƯƠNG, PHẠM THANH TOÀN DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ GIUN ĐẤT Ở VÙNG NÚI NỘI ĐỊA TỈNH KIÊN GIANG1024
168HỨA THÁI TUYẾN ĐỘNG VẬT THÂN MỀM (MOLLUSCA) Ở VỊNH PHAN THIẾT1031
169NGUYỄN HỮU TỨ, VŨ ANH TÀI MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG VÀ MỐI QUAN HỆ VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁC HỆ THỰC VẬT TỰ NHIÊN Ở CÁC ĐẢO VỊNH BẮC BỘ1036
170ĐỖ THỊ NHƯ UYÊN, NGUYỄN CỬ, LÊ ĐÌNH THỦY THÀNH PHẦN LOÀI CHIM Ở KHU A1 CỦA VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP1043
171NGUYỄN THỊ VIỆT, TRẦN NGỌC LÂN TÍNH ĐA HÌNH CỦA BỌ RÙA SÁU VẰN Menochilus sexmaculatus (Fabricius) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE)1051
172LÊ THỊ HOÀNG YẾN, DƯƠNG VĂN HỢP, YASUHISA TSURUMI, KASUHIKO ANDO ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA NẤM NỘI SINH PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY LẤY TRONG RỪNG QUỐC GIA CÁT TIÊN1057
173NGUYỄN VĂN AN, NGUYỄN NGHĨA THÌN, NGUYỄN THỊ KIM THANH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐỊA LÝ VÀ GIÁ TRỊ TÀI NGUYÊN CỦA HỆ THỰC VẬT SÔNG THANH, TỈNH QUẢNG NAM 1069
174ĐỖ HOÀNG CHUNG, ĐẶNG KIM VUI, TRẦN QUỐC HƯNG, BÙI VĂN THANH MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG VIỆC SỬ DỤNG CÁC LOÀI CÂY ĐỂ TẠO MEN RƯỢU CỦA ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TẠI SƠN LA1074
175NGUYỄN THỊ CHUNG, TRẦN HUY THÁI THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TINH DẦU CÂY XƯƠNG SÔNG (Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce) Ở VIỆT NAM1082
176TRẦN QUỐC DUNG ĐỘ HỮU THỤ CỦA HẠT PHẤN MƯỚP NGỌT (Luffa cylindrica (L.) Roem) Ở HUYỆN HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ1085
177TRẦN QUỐC DUNG, PHẠM NGUYÊN ĐỘ HỮU THỤ HẠT PHẤN CỦA CÁC QUẦN THỂ MƯỚP ĐẮNG (Momordica charantia L.) Ở HUYỆN HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ1090
178NGUYỄN VĂN DƯ, HÀ TUẤN ANH, BÙI VĂN THANH, TRƯƠNG ANH THƯ BA LOÀI NƯA (Amorphophallus) - HỌ RÁY (ARACEAE) CO TRIỂN VỌNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM1095
179ĐỖ NGỌC ĐÀI, NGUYỄN THỊ HIỀN, TRẦN HUY THÁI, PHAN KẾ LỘC THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TINH DẦU BÁCH XANH ĐÁ (Calocedrus rupestris Aver., N.T.Hiep & P.K. Loc) Ở HÀ GIANG1099
180BÙI THU HÀ, TRẦN THẾ BÁCH ĐA DẠNG THỰC VẬT HẠT KÍN CÓ ÍCH TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÂN LONG, TỈNH NINH BÌNH1103
181NGUYỄN THỊ MINH HẢI, ĐINH KHÁNH QUỲNH, ĐỖ THỊ XUYẾN MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TẠI XÃ SAN SẢ HỒ, HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI1107
182TRẦN VĂN HẢI, TRẦN MINH HỢI, ĐỖ THỊ XUYẾN CÁC LOÀI THỰC VẬT ĐƯỢC ĐỒNG BÀO DÂN TỘC HMÔNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HOÀNG LIÊN - VĂN BÀN SỬ DỤNG LÀM THUỐC TRỊ BỆNH GAN1112
183NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG, NGUYỄN VĂN KIÊN, HOÀNG THỊ NGA, NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ, NGUYỄN TIẾN HƯNG, NGUYỄN VĂN DƯ THỰC VẬT DÂN TỘC HỌC: MỘT BÀI HỌC CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI VIỆT NAM1116
184ĐỖ SĨ HIẾN, ĐỖ THỊ XUYẾN CÁC LOÀI THỰC VẬT ĐƯỢC ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MƯỜNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HANG KIA - PÀ CÒ SỬ DỤNG LÀM THUỐC TRỊ BỆNH THẬN1121
185PHAN THỊ PHƯƠNG HOA, DƯƠNG VĂN HƠ?P, NGUYỄN THỊ VÂN, NGUYỄN HỒNG ANH, NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO, NGUYỄN THỊ KIM QUY, NGUYỄN HUỲNH MINH QUYÊN, NGUYỄN VĂN TĂNG NGHIÊN CỨU KÍCH THÍCH XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH DIỆT VI KHUẨN Xanthomonas oryzae PV. ORYZAE GÂY BỆNH BẠC LÁ LÚA Ở VIỆT NAM1127
186HOÀNG THỊ KIM HỒNG, NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BUTACHLOR LÊN HỆ THỐNG CHỐNG OXY HÓA VÀ CÁC CHỈ SỐ HÓA SINH Ở TÔM RẢO ĐẤT (Metapenaeus ensis)1134
187TRẦN MINH HỢI, TRẦN THANH AN, HÀ VÂN ANH, ĐOÀN LAN PHƯƠNG, PHẠM QUỐC LONG ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG DẦU HẠT CỦA SỞ (Camellia sasanqua Thunb.), TRÔM (Sterculia foetida L.) VÀ LAI (Aleurites moluccana (L.) Willd.)1140
188TRẦN MINH HỢI, PHẠM VĂN THẾ, TRẦN THANH AN, HÀ THỊ VÂN ANH, NGUYỄN THANH TRÀ, BÁ THỊ CHÂM, LÊ THỊ TÚ ANH HOẠT TÍNH SINH HỌC Ở LOÀI Artocarpus nigrifolius C. Y. Wu1145
189NGUYỄN ANH HÙNG, ĐỖ NHƯ TIẾN, PHẠM THÁI THÁI, TRẦN ĐÌNH LÝ, LÊ ĐỒNG TẤN ĐIỀU TRA VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ DẠNG SỐNG CỦA CÂY THỨC ĂN CHO ĐẠI GIA SÚC TẠI XÃ PHÚ ĐÌNH, HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN1151
190LÊ THỊ HƯƠNG, ĐỖ NGỌC ĐÀI, NGUYỄN TIẾN CƯỜNG, LÊ VĂN TOẢN, TRẦN MINH HỢI, NINH KHẮC BẢN NGUỒN LÂM SẢN NGOÀI GỖ Ở VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG, Ý NGHĨA BẢO TỒN, HƯỚNG SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN1157
191LÊ THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, ĐINH THỊ LAN HƯƠNG, NGUYỄN NGHĨA THÌN ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG NGUỒN GEN CÂY THUỐC CỦA NGƯỜI SÁN CHÍ Ở XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN1162
192LÊ THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN THỊ THUẬN, NGUYỄN NGHĨA THÌN NHỮNG CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG THAY THẾ MẬT GẤU THEO KINH NGHIỆM DÂN GIAN VÀ ĐÔNG Y Ở MỘT SỐ ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN1167
193NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, TRẦN MINH HỢI MỘT SỐ LOÀI VÀ THỨ CÓ GIÁ TRỊ LÀM THUỐC TRONG HỌ ĐỖ QUYÊN (ERICACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM1175
194LÔ THỊ BẢO KHÁNH, DƯƠNG MINH LAM, ĐINH THỊ KIM NHUNG, NGUYỄN THỊ THÙY VÂN NGHIÊN CỨU XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN MÀNG BACTERIAL CELLULOSE (BC) TỪ CHỦNG VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM1181
195TRẦN NGỌC LÂN, THÁI THỊ NGỌC LAM, NGUYỄN THỊ THÚY, TRẦN VĂN CẢNH, NGUYỄN THỊ THU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM KÝ SINH CÔN TRÙNG Isaria tenuipes (Peck) Samson Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HUỐNG, TỈNH NGHỆ AN1185
196NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN, CAO THỊ THU THÌN MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẤT TỚI NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT QUẢ VẢI THIỀU TRỒNG Ở THANH HÀ, HẢI DƯƠNG VÀ LỤC NGẠN, BẮC GIANG1192
197VŨ THỊ LIÊN, ĐỖ HỮU THƯ KÊT QUẢ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN THỰC VẬT RỪNG LÀM RAU ĂN ĐƯỢC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN CÔPIA, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA1197
198PHẠM THANH LOAN, TRẦN HUY THÁI, TRẦN THẾ BÁCH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI TRONG CHI TRẮC (Dalbergia L.) Ở VIỆT NAM1201
199NGÔ XUÂN LƯƠNG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TINH DẦU LÁ CÂY SẦU ĐÂU CỨT CHUỘT (Brucea javanica (L.) Merr.) Ở NGHỆ AN1207
200NGÔ XUÂN LƯƠNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU LOÀI KHỔ SÂM BẮC BỘ (Croton tonkinensis Gagnep.) Ở VIỆT NAM1210
201PHẠM THANH LƯU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXÍT AMIN TRONG SINH KHỐI TẢO Skeletonema costatum (Greville) Cleve, 18731213
202NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI, NGUYỄN THU HIỀN, NGUYỄN HUY HOÀNG, NGUYỄN NGỌC DŨNG LỰA CHỌN MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY CHỦNG Pseudomonas sp. DA3.1 SINH CHẤT KHÁNG NẤM NGOẠI BÀO1216
203NGUYỄN THỊ MINH, NGUYỄN THỊ THU HIỀN, NGUYỄN HUY HOÀNG PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG THỦY PHÂN LÔNG VŨ GIA CẦM VÀ THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN KERATINASE TRONG ESCHERICHIA COLI1221
204LÃ ĐÌNH MỠI, CHÂU VĂN MINH, TRẦN HUY THÁI, TRẦN MINH HỢI, NINH KHẮC BẢN, PHAN VĂN KIỆM, LÊ MAI HƯƠNG, PHẠM THANH KỲ HỌ CỎ ROI NGỰA (VERBENACEAE) Ở VIỆT NAM - NGUỒN HOẠT CHẤT SINH HỌC PHONG PHÚ VÀ ĐẦY TRIỂN VỌNG1227
205PHẠM VĂN NGỌT, NGUYỄN HOÀNG HẠT, PHẠM XUÂN BẰNG HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG UNG THƯ CỦA LOÀI TẦM GỬI NĂM NHỊ (Dendrophthoe pentandra (L.) Blume in Chult.f.)1233
206BÙI THỊ MINH NGUYỆT, PHẠM THỊ HẰNG, TRẦN ĐÌNH THẮNG, ĐỖ NGỌC ĐÀI, TRẦN MINH HỢI THÀNH PHẦN AXIT BÉO TỪ HẠT CỦA LOÀI MÃNG CẦU XIÊM (Annona muricata L.) VÀ NÊ (Annona glabra L.) Ở VIỆT NAM1238
207ĐẶNG HUY PHƯƠNG, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN GIÁ TRỊ CÁC LOÀI THÚ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM1241
208VŨ XUÂN PHƯƠNG, NGUYỄN KHẮC KHÔI, DƯƠNG ĐỨC HUYẾN, TRẦN THẾ BÁCH, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, ĐỖ THỊ XUYẾN, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, DƯƠNG THỊ HOÀN, ĐỖ VĂN HÀI, VŨ TIẾN CHÍNH, BÙI HỒNG QUANG NHÂN GIỐNG VÀ GÂY TRỒNG LOÀI SƯA (Dalbergia tonkinensis Prain) HỌ ĐẬU (FABACEAE)1249
209VÕ THỊ PHƯỢNG, NGÔ TRỰC NHÃ ĐIỀU TRA CÁC LOÀI CÂY THUỐC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CHÚNG Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP1255
210BÙI HỒNG QUANG, VŨ TIẾN CHÍNH NHỮNG LOÀI CÂY ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM THUỐC TRONG HỌ NHÀI (OLEACEAE Hoffmanns. & Link) Ở VIỆT NAM1260
211VÕ VĂN QUANG, TRẦN THỊ LÊ VÂN, TRẦN CÔNG THỊNH MÙA VỤ XUẤT HIỆN VÀ PHÂN BỐ NGUỒN GIỐNG CÁ BỐNG KÈO (Pseudapocrypte elongatus) Ở VÙNG VEN BIỂN TRÀ VINH1265
212HOÀNG TẤN QUẢNG, PHẠM THỊ THANH PHƯỢNG, NGUYỄN VĂN TRUNG, TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG, NGUYÊ~N HOA`NG LÔ?C ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BƯỞI THANH TRÀ (Citrus grandis (L.) Osbeck) TẠI CÁC VÙNG KHÁC NHAU CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ1269
213HOÀNG VĂN SÂM, NGUYỄN THỊ LƯƠNG NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC BẢN ĐỊA CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG TRONG SỬ DỤNG RAU RỪNG TẠI HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI1276
214ĐẶNG VĂN SƠN, TRẦN HỢP HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN THỰC VẬT Ở BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH1281
215ĐẶNG VĂN SƠN, NGUYỄN VĂN LUẬN, HUỲNH THỊ MINH HIỀN, PHẠM VĂN NGỌT ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH1286
216LÊ CÔNG SƠN, ĐỖ NGỌC ĐÀI, TRẦN HUY THÁI, TRẦN ĐÌNH THẮNG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TINH DẦU LÁ CÂY MÒ GIẤY (Litsea monopetala (Roxb.) Pers.) Ở VIỆT NAM1291
217LÊ CÔNG SƠN, ĐỖ NGỌC ĐÀI, TRẦN HUY THÁI NGUỒN (E)-β-ocimen TỰ NHIÊN MỚI TỪ LOÀI NÔ NHIỀU QUẢ (Neolitsea polycarpa Liou) Ở VIỆT NAM1294
218DƯƠNG VĂN TĂNG, NGUYỄN QUỐC BÌNH, ĐINH THỊ PHÒNG TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÙNG ITS NHÂN VÀ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA 3 LOÀI GỖ QUÝ VIỆT NAM: TRẮC (DALBERGIA COCHINCHINENSIS), CẨM LAI (D. OLIVERI) VÀ SƯA (D. TONKINENSIS)1296
219BÙI ĐÌNH THẠCH, NGUYỄN THỊ THU KIỀU, NGUYỄN HỮU HỖ, ĐẶNG VĂN SƠN, PHÙNG VĂN TRUNG ĐIỀU TRA VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT TRIBULOSIN TRONG CÂY TẬT LÊ (Tribulus terrestris L.) PHÂN BỐ Ở VIỆT NAM1301
220TRẦN HUY THÁI THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU BỤT MỌC (Taxodium distichum (L.) Rich.) Ở VIỆT NAM1305
221NGUYỄN VIẾT THẮNG, NGUYỄN ĐẠI PHÚ, ĐẶNG VĂN SƠN HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC 1308
222ĐẬU BÁ THÌN, NGUYỄN NGHĨA THÌN, PHẠM HỒNG BAN NGHIÊN CỨU THỰC VẬT CÓ GIÁ TRỊ LÀM THUỐC CỦA DÂN TỘC THÁI TRONG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG - THANH HOÁ1314
223PHẠM THÀNH TRANG, ĐỖ VĂN TRƯỜNG KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂY CỎ LÀM MEN LÁ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TÀY TẠI HÀ GIANG1319
224NGUYỄN THẾ TRANG, TRẦN ĐÌNH MẤN, NGUYỄN THỊ ĐÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT TẠO CHẾ PHẨM PHÂN HỦY RÁC THẢI GIÀU XENLULOZA1323
225NGUYỄN MINH TRÍ, NGUYỄN VIỆT THẮNG, PHAN VĂN CƯ KHẢO SÁT TINH DẦU CỎ VETIVER - Vetiveria zizanioides (L.) Nash Ở THỪA THIÊN HUẾ1333
226TRẦN VĂN TRỌNG, TRẦN VĂN BẰNG KẾT QUẢ NUÔI CÁ NIÊN Onychostoma gerlachi (Peters, 1880) THƯƠNG PHẨM Ở MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI1337
227ĐỖ VĂN TUÂN, ĐẶNG VĂN THẠCH, LÊ ĐÌNH TRƯỜNG NGHIÊN CỨU VỀ NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC CÓ CHỨA TINH DẦU TẠI VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO VÀ VÙNG ĐỆM1342
228HỒ ANH TUẤN, HOÀNG XUÂN QUANG, NGUYỄN HỮU DỰC ĐA DẠNG NGUỒN LỢI CÁ Ở LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN QUẢNG TRỊ1349
229ĐINH THỊ HẢI YẾN KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU NUÔI SÁ SÙNG Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) Ở VÙNG TRIỀU TỈNH KHÁNH HÒA1358
230NGUYỄN THỊ YẾN, ĐỖ HỮU THƯ, LÊ NGỌC CÔNG CÁC LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM VÀ TIỀM NĂNG CÂY THUỐC Ở VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ1361
231ÔNG VĨNH AN, HOÀNG XUÂN QUANG, ĐẶNG HUY HUỲNH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ DINH DƯỠNG CỦA RẮN RÁO TRÂU Ptyas mucosa (Linnaeus, 1758) NON TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI TẠI NGHỆ AN1371
232LẠI HUY ANH, TỐNG PHÚC TUẤN, NGUYỄN NGỌC THÀNH PHÂN VÙNG TAI BIẾN LŨ ỐNG, LŨ QUÉT MIỀN NÚI NGHỆ AN1377
233LƯU THẾ ANH, HÀ QUÝ QUỲNH, NGUYỄN VĂN SINH HIỆN TRẠNG THẢM THỰC VẬT VÀ CÁC HỆ SINH THÁI ĐẶC TRƯNG CỦA VƯỜN QUỐC GIA YOK DON1382
234NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH, NGÔ THỊ TƯỜNG CHÂU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HUỶ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TỪ ĐẤT TRỒNG RAU Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ1389
235NGUYỄN THỊ NGỌC ẨN NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG, VĂN HÓA XÃ HỘI Ở KHU VỰC TÀ NGÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN SINH THÁI DU LỊCH BỀN VỮNG1395
236NGUYỄN THỊ NGỌC ẨN NGHIÊN CỨU TRỒNG RAU SẠCH Ở XÃ LỘC THÀNH, HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG1401
237TRẦN VĂN BẰNG, ĐINH HOÀNG DŨNG, HOÀNG MINH ĐỨC, Herbert H. Covert, TRẦN MINH TIẾN NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU VỀ TƯ THẾ VÀ VẬN ĐỘNG CỦA CHÀ VÁ CHÂN ĐEN (Pygathrix nigripes) TẠI NÚI TÀ KÓU, KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ KÓU, TỈNH BÌNH THUẬN1405
238BORIS FABRES, NGÔ THỊ TRANG TÌM KIẾM KIẾN THỨC VỀ HỆ SINH THÁI Ở VIỆT NAM - AI CÓ, Ở ĐÂU, LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN CÓ? TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở KHÁNH HOÀ1416
239NGÔ THỊ TƯỜNG CHÂU, NGUYỄN ĐOÀN LINH AN TỐI ƯU HÓA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY CHO SINH TRƯỞNG VÀ ĐỐI KHÁNG VỚI VIBRIO HARVERYI V7 CỦA STREPTOMYCES SP. A11417
240NGUYỄN NGỌC CHÂU, NGUYỄN THỊ DUYÊN, TRỊNH QUANG PHÁP, ĐINH VĂN ĐỨC VAI TRÒ CỦA TUYẾN TRÙNG ĐỐI VỚI BỆNH HÉO CHẾT THÔNG Ở LẠNG SƠN1422
241TRẦN ĐÌNH CHIẾN, MA THỊ THÚY VÂN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ SINH THÁI ĐẾN DIỄN BIẾN MẬT ĐỘ BỌ TRĨ HẠI BÚP CHÈ VỤ XUÂN 2010 TẠI TÂN CƯƠNG, THÁI NGUYÊN1429
242ĐỖ HOÀNG CHUNG, NGUYỄN THỊ THANH NHÀN, ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG, TRỊNH XUÂN THÀNH SINH KHỐI VÀ LƯỢNG CÁC BON TÍCH LŨY TRÊN MẶT ĐẤT CỦA MỘT SỐ TRẠNG THÁI RỪNG TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH, VĨNH PHÚC1436
243NGUYỄN VĂN CHƯƠNG, BÙI VĂN TUẤN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DANH PHÁP LOÀI SÁN LÁ GAN NHỎ VÀ THỰC TRẠNG NHIỄM TẠI XÃ THUẬN HẠNH, HUYỆN ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG1440
244NGUYỄN QUANG CƯỜNG, TRƯƠNG XUÂN LAM NGHIÊN CỨU THỜI GIAN CÁC PHA PHÁT TRIỂN CỦA LOÀI BỌ RÙA ĐỎ NHẬT BẢN Propylea japonica (Thunberg, 1781) QUA CÁC THẾ HỆ NHÂN NUÔI1444
245TRẦN ĐẮC ĐỊNH, HUỲNH THẢO TRÂN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ KÈO VẨY TO Parapocryptes serperaster PHÂN BỐ Ở VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG1450
246PHẠM NGỌC DOANH, HOÀNG VĂN HIỀN, ĐỖ ĐỨC NGÁI, HỒ THỊ LOAN, NGUYỄN THỊ MINH, NGUYỄN THỊ LÊ TÌNH HÌNH NHIỄM METACERCARIA CỦA SÁN LÁ PHỔI (Paragonimus SPP.) Ở CUA SUỐI TẠI CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ1454
247BÙI THỊ DUNG, HOÀNG VĂN HIỀN ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG HAI KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM MẪM BỆNH SÁN LÁ GAN LỚN Ở ỐC Lymnaea viridis1459
248NGUYỄN TIẾN DŨNG MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN - PHÚ THỌ1464
249TRẦN ĐÌNH DƯƠNG, HÀ QUANG HÙNG MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA ONG Encarsia opulenta Silvestri (HYMENOPTERA: APHELINIDAE) KÝ SINH BỌ PHẤN ĐEN VIỀN TRẮNG Aleurocanthus spiniferus Quaitance TRÊN CÂY BƯỞI DIỄN1469
250NGUYỄN XUÂN ĐẶNG, HÀ VĂN TUẾ, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, NGUYỄN XUÂN NGHĨA MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NƠI cƯ TRÚ CỦA SAO LA Ở VIỆT NAM1474
251NGUYỄN XUÂN ĐỒNG ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ CHẠCH LỬA (Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1850) Ở LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN1481
252QUÁCH VĂN TOÀN EM, PHẠM VĂN NGỌT, NGUYỄN VĂN LUẬN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN VÀ ÁNH SÁNG LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CÓC ĐỎ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM1487
253QUÁCH VĂN TOÀN EM, HỒ THANH XUÂN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NẢY MẦM CỦA QUẢ CÓC ĐỎ (Lumnitzera littorea) DƯỚI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA AXIT GIBBERELLIC1492
254CHU THỊ THU HÀ KHẢ NĂNG LOẠI BỎ KIM LOẠI NẶNG (Cu, Cd) CỦA BÈO TÂY (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) TRONG NƯỚC Ở ĐIỀU KIỆN TĨNH VÀ SỤC KHÍ1499
255CHU THỊ THU HÀ SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC TỪ CÂY HƯỚNG DƯƠNG (Helianthus annuus L.) SAU KHI DÙNG ĐỂ XỬ LÝ ĐẤT BỊ NHIỄM BẨN BỞI KIM LOẠI NẶNG1506
256ĐỖ THỊ HÀ, ĐỖ HỮU THƯ THỰC TRẠNG ĐẤT TRỐNG ĐỒI NÚI TRỌC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHỦ XANH1512
257ĐỖ THỊ HẢI, PHAN VĂN MẠCH, MAI SĨ TUẤN, TRẦN HỮU PHONG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LÀM SẠCH NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CỦA HỆ THỐNG VI TẢO -VI KHUẨN1518
258HỒ THANH HẢI, HOÀNG THANH NHÀN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ CHỈ THỊ QUAN TRẮC ĐA DẠNG SINH HỌC ĐẤT NGẬP NƯỚC Ở VIỆT NAM1524
259NGUYỄN BÍCH HẠNH, MA THỊ NGỌC MAI, LÊ ĐỒNG TẤN MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HIÊ?N TRA?NG THẢM THỰC VẬT TẠI KHU BẢO TỒN LOÀI VA` SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC HUYỆN CHỢ ĐỒN TỈNH BẮC KẠN1534
260NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM GIEO TRỒNG CÂY CỌC RÀO (Jatropha curcas L.) TRÊN ĐẤT Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG (Pb VÀ Cd)1541
261NGUYỄN THỊ THU HIỀN, TRẦN VĂN NHÂN, NGUYỄN ĐỨC CỰ, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC TUẦN HOÀN NƯỚC (RAS) TRONG NUÔI GIỐNG CÁ BIỂN QUY MÔ SẢN XUẤT1546
262DƯƠNG ĐỨC HIẾU, NGÔ XUÂN QUẢNG, HUỲNH THỊ NGỌC CHÂU, NGUYỄN VŨ THANH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CƠN BÃO DURIAN LÊN CHẤT LƯỢNG MÔIRƯỜNG ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, TP. HỒ CHÍ MINH1555
263BÙI THỊ HOA, ĐOÀN HƯƠNG MAI, NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SUỐI YẾN TẠI XÃ HƯƠNG SƠN HUYỆN MỸ ĐỨC HÀ NỘI TRƯỚC, TRONG VÀ SAU MÙA LỄ HỘI1560
264VƯƠNG THỊ HÒA, HOÀNG THỊ HƯỜNG, NGUYỄN THỊ ĐỊNH, ĐẶNG VĂN AN, LƯƠNG THỊ HÀ, NGUYỄN THỊ NA NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP VỚI CÁC KỸ THUẬT VÙI KHÁC NHAU ĐẾN BỌ NHẢY (COLLEMBOLA) TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA, NGÔ Ở ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI1567
265NGUYỄN VĂN HOÀN, LÊ NGỌC CÔNG ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÂY YÊN TỬ, TỈNH BẮC GIANG1574
266NGUYỄN ĐĂNG HỘI, KUZNETSOV A.N., KUZNETSOVA.S.P. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CẢNH QUAN RỪNG TỰ NHIÊN VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP - NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG1581
267NGUYỄN DUY HỒNG, BÙI XUÂN PHONG, HÀ THỊ BẢY, NGUYỄN THỊ TÚ ANH, TRƯƠNG XUÂN LAM NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ DIỄN BIẾN MẬT ĐỘ CỦA MỘT SỐ LOÀI CÔN TRÙNG HẠI VÀ BẮT MỒI PHỔ BIẾN TRÊN RAU TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI VÀ NGOÀI NHÀ LƯỚI Ở VÙNG HÀ NỘI1589
268LÊ MẠNH HÙNG KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC LOÀI CHIM DI CƯ TẠI BÃI GIỮA SÔNG HỒNG, HÀ NỘI TRONG MÙA DI CƯ 2009-20101596
269NGUYỄN ĐỨC HÙNG DẪN LIỆU VỀ SINH SẢN VÔ TÍNH CỦA THỦY TỨC NƯỚC NGỌT (Hydra oligactis) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI PHÒNG THÍ NGHIỆM1604
270NGUYỄN QUỐC HUY, NGUYỄN THỊ MY, NGUYỄN THUÝ HIỀN, TRẦN THU HUYỀN, NGUYỄN THỊ MINH HUỆ THỬ NGHIỆM HIỆU LỰC CỦA 4 LOẠI BẢ SỬ DỤNG CHẤT ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP KITIN ĐỂ DIỆT MỐI Coptotermes Ở VIỆT NAM1608
271NGÔ THỊ THANH HUYỀN, ĐÀO THANH SƠN, ĐỖ HỒNG LAN CHI ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI SINH HOẠT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊN LOÀI GIÁP XÁC DAPHNIA MAGNA1612
272ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG ĐẶC ĐIỂM MỘT HỆ SINH THÁI RỪNG TRỒNG THÔNG MÃ VĨ (Pinus massoniana Lamb. -PINACEAE) Ở SƠN ĐỘNG - BẮC GIANG VÀ HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SANG RỪNG GẦN VỚI TỰ NHIÊN1618
273ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG SINH KHỐI DƯỚI MẶT ĐẤT CỦA MỘT SỐ QUẦN XÃ THỰC VẬT TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH, TỈNH VĨNH PHÚC1625
274HOÀNG THU HƯƠNG, ĐẶNG KIM CHI, CAO THI KIM THU, HỒ THANH HẢI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ SINH THÁI LƯU VỰC SÔNG CẦU THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ SINH HỌC1631
275TRẦN THỊ MINH HƯƠNG, TRẦN ĐÌNH LÝ ĐẶC ĐIỂM CÁC NGUỒN NƯỚC ĐỔ VÀO HỒ NÚI CỐC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN1637
276NGUYỄN QUỐC KHÁNH, LÊ QUANG DŨNG CẤU TRÚC QUẦN XÃ GIUN NHIỀU TƠ (POLYCHAETA) TRONG RẠN SAN HÔ KHU VỰC CÁT BÀ - HẠ LONG1644
277TRƯƠNG XUÂN LAM, NGUYỄN THỊ HANH, VŨ THỊ CHỈ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHỊN ĐÓI CỦA LOÀI BỌ XÍT HÚT MÁU Triatoma rubrofasciata (De Geer, 1773) (HETEROPTERA: REDUVIIDAE)1651
278NGUYỄN VĂN LANH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ DINH DƯỠNG CỦA RẮN LỤC XANH Viridovipera stejnegeri Schimidt, 1925 Ở vùng TÂY NAM THỪA THIÊN HUẾ1656
279LOBUS N.V., NGUYỄN THỊ HẢI THANH HÀM LƯỢNG THUỶ NGÂN TRONG THÀNH PHẦN CÁC HỆ SINH THÁI THUỶ VỰC TỈNH KHÁNH HOÀ1662
280KHUẤT ĐĂNG LONG, PHẠM QUỲNH MAI, ĐẶNG THỊ HOA PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ XUẤT HIỆN SÂU HẠI LÀ VẬT CHỦ/CON MỒI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÁT SINH, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LOÀI THIÊN ĐỊCH TRONG SINH QUẦN CÂY NÔNG NGHIỆP1670
281ĐỖ THỊ BÍCH LỘC, PHAN DOÃN ĐĂNG, PHẠM THANH LƯU, LÊ VĂN THỌ, LÊ THỊ NGUYỆT NGA, HUỲNH VŨ NGỌC QUÝ, NGÔ THỊ VÂN ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE SINH THÁI SÔNG SÀI GÒN THÔNG QUA QUAN TRẮC KHU HỆ THỦY SINH VẬT1680
282NGUYỄN VIẾT LƯƠNG THẢM THỰC VẬT RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ SAU 10 NĂM ĐƯỢC MAB/UNESCO CÔNG NHẬN LÀ KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN QUỐC TẾ1687
283ĐÀO THỊ LƯU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THUỶ THEO CÁC NGUYÊN TẮC CỦA DU LỊCH SINH THÁI1695
284NGUYỄN THỊ THANH MAI, PHAN CÔNG ĐỨC, PHAN VĂN NAM, NGUYỄN HUY DŨNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ COD, NH4+, PO43- TRONG NƯỚC THẢI SÔNG TÔ LỊCH CỦA HỆ VI SINH VẬT TRÊN LÕI NGÔ, XƠ DỪA1701
285NGUYỄN HÙNG MẠNH, NGUYỄN VĂN SINH, NGUYỄN MẠNH HÙNG MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG MỘT HỆ KINH TẾ NÔNG HỘ CÓ RỪNG TRỒNG THÔNG TẠI XÃ HỮU SẢN, HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG1706
286TRẦN ĐÌNH MẤN, NGUYỄN THẾ TRANG, NGUYỄN KIM THOA, NGUYỄN QUỐC VIỆT, NGUYỄN THỊ ĐÀ, TRẦN THỊ HOA, LẠI THỊ HỒNG NHUNG ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN ƯA NHIỆT PHÂN LẬP Ở SUỐI NƯỚC NÓNG MỸ LÂM - TUYÊN QUANG1713
287NGUYỄN THỊ MY, TRỊNH VĂN HẠNH, NGUYỄN THỊ MINH HUỆ, NGUYỄN QUỐC HUY, TRẦN VĂN THÀNH, NGUYỄN MẠNH CƯỜNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ NGHIÊN CỨU ƯỚC LƯỢNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ MỐI COPTOTERMES (ISOPTERA: RHINOTERMITIDAE) TRONG ĐÀN MỐI KIẾM ĂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH DẤU - THẢ RA - BẮT LẠI1720
288TÔ NGUYỆT NGA CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TRONG THỦY VỰC THÀNH PHỐ LONG XUYÊN1724
289VŨ THỊ NGA, ĐẶNG VĂN HUỲNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA SÂU TÍM Targalla SP. (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) HẠI CÂY DẦU RÁI1729
290THÁI THỊ NGỌC LAM, TRẦN NGỌC LÂN, TRƯƠNG XUÂN LAM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC, SINH THÁI CỦA BỌ XÍT XANH Nezara viridula (L.) (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE)1733
291LÊ THỊ TUYẾT NHUNG MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ PHẤN THUỐC LÁ Bemisia tabaci Genn.1739
292BÙI QUANG PHÚC, LÊ ĐỨC ĐÀO, NGUYỄN VĂN TUẤN, TRƯƠNG VĂN HẠNH NGHIÊN CỨU CƠ CẤU KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT TẠI MỘT SỐ TỈNH CÓ VÙNG SỐT RÉT LƯU HÀNH NẶNG BẰNG KỸ THUẬT PCR1744
293LÊ VĂN PHÚC, NGUYỄN THỊ THOA, LÊ ĐỒNG TẤN MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THẢM THỰC VẬT TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊM KIM HỶ, TỈNH BẮC KAN1750
294VÕ VĂN QUANG, TRẦN THỊ LÊ VÂN, ĐOÀN NHƯ HẢI BIẾN ĐỘNG TRỨNG CÁ VÀ CÁ BỘT LOÀI CÁ CƠM SỌC XANH (Encrasicholina punctifer) TRONG ĐIỀU KIỆN TẢO NỞ HOAỞ VÙNG VEN BIỂN BÌNH THUẬN1757
295MAI PHÚ QUÝ, HOÀNG ĐÌNH TRUNG, LÊ TRỌNG SƠN SỬ DỤNG MỘT SỐ NHÓM CÔN TRÙNG VÀ ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN TRONG NƯỚC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ơ? VÙNG VEN VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, THỪA THIÊN HUẾ1763
296LÊ XUÂN CẢNH, HÀ QUÝ QUỲNH, BÙI ĐỨC QUANG LÝ THUYẾT MÔ HÌNH PHÂN BỐ LOÀI1771
297NGUYỄN VĂN SINH MÔ HÌNH HOÁ CÁC HỆ ĐỘNG CÓ YẾU TỐ LIỆT KÊ: TÍNH NĂNG MỚI CỦA PHẦN MỀM MM&S SAU KHI BỔ SUNG HÀM BẢNG1778
298NGUYỄN VĂN SINH, NGUYỄN HÙNG MẠNH, NGUYỄN MẠNH HÙNG MÔ HÌNH HOÁ ĐỘNG THÁI SINH KHỐI VÀ THẢM MỤC VỚI PHẦN MỀM MM&S1784
299BÙI QUỐC SƠN, ĐẶNG THỊ DUNG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU, NHỆN HẠI DƯA HẤU VÀ PHÒNG CHỐNG BẰNG THIAMAX VỤ XUÂN 2011 TẠI THẠCH HÀ, HÀ TĨNH1792
300PHẠM HỮU TÂM CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC NUÔI TỒM HÙM LỒNG PHÍA NAM HÒN TRE, VỊNH NHA TRANG1800
301TRẦN THANH THẢN, LÊ HÙNG ANH ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG NƯỚC, TRẦM TÍCH VÀ MỘT SỐ NHÓM SINH VẬT NỔI VỊNH VÂN PHONG1809
302NGUYỄN HỮU THẢO, NGUYỄN TRÍ TIẾN CẤU TRÚC QUẦN XÃ COLLEMBOLA TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI THỜI TIẾT (MÙA) VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG ĐẤT KHÁC NHAU Ở VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, PHÚ THỌ1816
303NGUYỄN VĂN THỊNH, ALEXANDER ANICHKIN KHU HỆ ĐỘNG VẬT ĐẤT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - NGUỒN THỨC ĂN CỦA THÚ NHỎ TRÊN MẶT ĐẤT (BỘ INSECTIVORA: HỌ ERINACEIDAE, SORICIDAE) VÀ TRÊN CÂY (BỘ SCANDENTIA: HỌ TUPAIIDAE) TRONG RỪNG NHIỆT ĐỚI VIỆT NAM1823
304PHẠM THỊ THỌ, NGUYỄN THỊ THU ANH DẪN LIỆU VỀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ MẬT ĐỘ CHÂN KHỚP BÉ (MICROARTHROPODA) Ở ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP PHỐ NỐI A, TỈNH HƯNG YÊN1826
305LƯƠNG THỊ BÍCH THUẬN, N.G. Emelynova, D.A. Pavlov MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CÁ PHÈN RÂU NHIỀU SỌC (Parupeneus multifasciatus Quoy & Gaimard,1825) VÙNG BIỂN NHA TRANG1832
306LƯƠNG THỊ BÍCH THUẬN, N.G. Emelynova, D.A. Pavlov QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHÔI CÁ PHÈN RÂU NHIỀU SỌC (Parupeneus multifasciatus Quoy & Gaimard,1825) VÙNG BIỂN NHA TRANG1836
307NGUYỄN THỊ THU THỦY, HOÀNG THỊ KIM HỒNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ PHÂN HỦY BÃ BIA CỦA BỐN CHỦNG NẤM TRICHODERMA1840
308ĐỖ HỮU THƯ, ĐỖ THỊ HÀ HIỆN TRẠNG THẢM THỰC VẬT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ QUẦN THỂ THỰC VẬT CHÍNH Ở TỈNH THÁI NGUYÊN1845
309NGUYỄN TRÍ TIẾN, NGUYỄN VĂN QUẢNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ CẤU TRÚC QUẦN XÃ BỌ ĐUÔI BẬT (COLLEMBOLA) TRONG HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP KHU VỰC HÀ NỘI 1849
310TRẦN VĂN TRỌNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LỌC SINH HỌC ĐỂ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) TẠI KHÁNH HÒA1856
311HOÀNG ĐÌNH TRUNG, VÕ VĂN PHÚ, NGUYỄN THỊ DIỆU NI, NGUYỄN DUY THUẦN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SUỐI BẠCH XÀ VÀ ĐỒN NHẤT Ở VÙNG HẢI VÂN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BẰNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT1861
312TRIỆU NGUYÊN TRUNG, HUỲNH HỒNG QUANG, PHẠM VĂN THÂN NHÂN TRƯỜNG HỢP BỆNH NHÂN NHIỄM LOÀI KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT MỚI PLASMODIUM KNOWLESI TẠI VIỆT NAM: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN Y HỌC THẾ GIỚI1866
313LÊ QUANG TUẤN, HÀ QUÝ QUỲNH, LÊ MINH HẠNH, LÊ XUÂN CẢNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ ĐỂ NGHIÊN CỨU LỚP PHỦ THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO 1874
314TỐNG PHÚC TUẤN NGHIÊN CỨU ĐỊA MẠO SINH THÁI PHỤC VỤ PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ THÁI HOÀ, TỈNH NGHỆ AN1878
315MAI VIẾT VĂN BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÂN BẰNG SINH KHỐI (ECOPATH) Ở VÙNG VEN BIỂN TỪ SÓC TRĂNG ĐẾN BẠC LIÊU1885
316MAI VIẾT VĂN ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TUYẾN SINH DỤC CÁ CHỈ VÀNG Selaroides leptolepis PHÂN BỐ Ở VÙNG VEN BIỂN TỪ SÓC TRĂNG ĐẾN BẠC LIÊU1893
317TRƯƠNG BÁ VƯƠNG, NGUYỄN THỊ NGỌC ẨN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT TUYẾN DU LỊCH SINH THÁI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỂ BẢO VỆ NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở TỈNH KIÊN GIANG1899


IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1996874
Số người đang truy cập: 117