Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISHBÌA VÀ MỤC LỤC

ID Tên tác giả Tên bài báo Trang
1TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, VŨ TIẾN CHÍNH MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ TÔNG Aveneae (HỌ CỎ-Poaceae) Ở VIỆT NAM11
2PHẠM VĂN ANH, NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, NGUYỄN THỊ MẾN, NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG GHI NHẬN MỚI VỀ SỰ PHÂN BỐ CỦA MỘT SỐ LOÀI RẮN (Reptilia: Squamata: Serpentes) Ở TỈNH SƠN LA16
3TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, BÙI HỒNG QUANG, VŨ TIẾN CHÍNH, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, DƯƠNG THỊ HOÀN, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, ĐỖ THỊ XUYẾN, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, SỸ DANH THƯỜNG, HÀ MINH TÂM, SANGMI EUM ĐA DẠNG THỰC VẬT CÓ HOA Ở TÂY NGUYÊN23
4TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, VŨ TIẾN CHÍNH, BÙI HỒNG QUANG, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, DƯƠNG THỊ HOÀN, BÙI THU HÀ Melodinus cambodiensis Pierre-LOÀI BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM32
5ĐẶNG NGỌC CẦN, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, SHIN-ICHIRO KAWADA, MASAHARU MOTOKAWA HIỆN TRẠNG VÀ PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI CHUỘT CHŨI (Soricomorpha, Talpidae) Ở VIỆT NAM35
6PHẠM VĂN CHIẾN, NGUYỄN VĂN QUÂN BỔ SUNG LOÀI Balaenoptera omurai Wada, Oishi and Yamada, 2003 (HỌ CÁ VOI LƯNG XÁM-Balaenopteridae) CHO HỆ THÚ BIỂN VIỆT NAM39
7NGUYỄN VĂN ĐẠT, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC CHI TRONG HỌ NGŨ GIA BÌ (Araliaceae) Ở VIỆT NAM44
8NGUYỄN MINH ĐỨC, NGUYỄN MINH TÂM, DƯƠNG VĂN TĂNG, VŨ ĐÌNH DUY MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ LOÀI DẦU (Dipterocarpaceae) TRÊN CƠ SỞ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÙNG GEN MATK47
9VŨ ĐÌNH DUY, NGUYỄN MINH TÂM, NGUYỄN MINH ĐỨC, NGUYỄN VĂN SINH, BÙI THỊ TUYẾT XUÂN, ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ LOÀI THÔNG (Coniferales) Ở VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÙNG GEN MATK52
10PHẠM THỊ HÀ GIANG, ALEXANDROVA A.V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI KHU HỆ NẤM LỚN VƯỜN QUỐC GIA CHƯ YANG SIN, TỈNH ĐẮK LẮK58
11ĐỖ VĂN HÀI, NGUYỄN KHẮC KHÔI BỔ SUNG LOÀI Staurogyne stenophylla Merr. & Chun-HỌ Ô RÔ (Acanthaceae) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM65
12ĐỖ VĂN HÀI, VŨ XUÂN PHƯƠNG, TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ THỊ XUYẾN, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, DƯƠNG THỊ HOÀN, BÙI HỒNG QUANG, VŨ TIẾN CHÍNH, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH BỔ SUNG MỘT LOÀI THUỘC CHI AN ĐIỀN-Hedyotis L. HỌ CÀ PHÊ (Rubiaceae) Ở VIỆT NAM68
13TRẦN HỒNG HẢI, TRẦN HỒNG VIỆT THÔNG TIN VỀ MỘT TAXON CHUỘT LẠ Ở SƠN LA71
14TRẦN THỊ HỒNG HOA HỌ CÁ NÓC NHÍM Diodontidae Ở VIỆT NAM74
15DƯƠNG THỊ HOÀN MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHI CUNG NỮ (Procris Juss.) TRONG HỌ GAI (Urticaceae Juss.) Ở VIỆT NAM80
16NGUYỄN XUÂN HUẤN, NGUYỄN THÀNH NAM, NGUYỄN THỊ MAI DUNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở VÙNG CỬA SÔNG BA LẠT (GIAI ĐOẠN 2010-2011)84
17NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, LÊ NGUYÊN NGẬT, LÊ TRUNG DŨNG, ĐẶNG TẤT THẾ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TIẾNG KÊU CỦA LOÀI CÓC MẮT BÊN Xenophrys major (Boulenger, 1908) Ở VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC96
18NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI ĐỖ QUYÊN (Rhododendron L.), HỌ Ericaceae Juss. Ở VIỆT NAM101
19TRẦN THỊ HƯƠNG, HÀ MINH TÂM, ĐỖ THỊ XUYẾN ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI CHI RAU DỪA NƯỚC (Ludwigia L.) Ở VIỆT NAM106
20DƯƠNG ĐỨC HUYẾN PHÂN LOẠI CHI LAN ĐỒNG DANH-Thrixspermum Lour. HỌ LAN (Orchidaceae Juss.) Ở VIỆT NAM109
21NGUYỄN KHẮC KHÔI, NGUYỄN TIẾN DŨNG, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG THỰC VẬT LỚP LOA KÈN (Liliopsida) Ở VIỆT NAM117
22LÊ THỊ MAI LINH, NGUYỄN GIANG SƠN, NGUYỄN THỊ DUYÊN, PHAN KẾ LONG ĐẶC ĐIỂM TRÌNH TỰ 16S-rDNA CỦA CHỦNG VI KHUẨN CỘNG SINH VỚI TUYẾN TRÙNG Heterorhabditis indica Ở VIỆT NAM123
23ĐỖ THÙY LINH, NGUYỄN TRUNG THÀNH, NGUYỄN THẾ CƯƠNG, ĐỖ VĂN HÀI, DƯƠNG THỊ HOÀN CƠ SỞ PHÂN LOẠI CHI DẺ CAU (Lithocarpus Blume) THUỘC HỌ DẺ (Fagaceae Dumort.) Ở VIỆT NAM127
24HỒ THỊ LOAN, ĐẶNG TẤT THẾ, NGUYỄN GIANG SƠN, NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN ĐA HÌNH GEN MELANOCORTIN-1 RECEPTER (MC1R) Ở CHIM YẾN HÀNG (Aerodramus fuciphagus Thunberg, 1812)132
25PHAN KẾ LỘC, PHẠM VĂN THẾ, NGUYỄN SINH KHANG, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, L.V. AVERYANOV TRÍCH YẾU ĐƯỢC CẬP NHẬT HÓA THÔNG MỌC TỰ NHIÊN Ở VIỆT NAM135
26TRẦN ĐỨC LƯƠNG, HỒ THANH HẢI ĐA DẠNG LOÀI GIÁP XÁC CHÂN CHÈO GIỐNG Pseudodiaptomus (Copepoda: Calanoida: Pseudodiaptomidae) Ở VIỆT NAM144
27NGUYỄN ĐỨC TỐ LƯU, PHAN VĂN THĂNG, ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG, HÀ CÔNG LIÊM, PHAN KẾ LỘC THÔNG XUÂN NHA, Pinus aff. armandii Franch., MỘT LOÀI THÔNG NĂM LÁ MỚI GHI NHẬN ĐƯỢC CHO HỆ THÔNG VIỆT NAM152
28NGUYỄN THỊ SAO MAI, DƯƠNG THỊ THANH THẢO, ĐỖ THỊ XUYẾN CHI SINH DIỆP-Biophytum DC. (Oxalidaceae) Ở VIỆT NAM157
29VŨ QUANG NAM HỌ NGỌC LAN (Magnoliaceae): HỆ THỐNG VÀ PHÂN LOẠI HỌC162
30VŨ QUANG NAM, BÙI THẾ ĐỒI MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ LOÀI DẠ HỢP HỒNG KÔNG (Magnolia championii Benth.), HỌ NGỌC LAN (Magnoliaceae) Ở VIỆT NAM169
31LÊ THỊ NGUYỆT NGA, PHAN DOÃN ĐĂNG ĐA DẠNG KHU HỆ ĐỘNG VẬT NỔI KHU VỰC VÙNG HẠ LONG AN173
32LỮ THỊ NGÂN KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC LOÀI TRONG CHI RÁNG THÙ XỈ-Arachniodes Blume (Dryopteridaceae) Ở VIỆT NAM179
33BÙI QUANG NGHỊ CÁC LOÀI TRONG HỌ ỐC KHẾ Harpidae (Mollusca) Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM182
34HOÀNG THỊ NGHIỆP NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP CÁC LOÀI RẮN Ở TỈNH ĐỒNG THÁP189
35NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN, LÊ BÁ DŨNG, ĐỖ HỮU THƯ GHI NHẬN 3 LOÀI MỚI THUỘC HỌ Ganodermataceae Donk. BỔ SUNG VÀO DANH MỤC NẤM LỚN VIỆT NAM194
36PHẠM THỊ NHỊ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA ONG CỰ PHÂN HỌ Pimplinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) Ở VIỆT NAM198
37LƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG, HÀ MINH TÂM, ĐỖ THỊ XUYẾN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CHI TẮC KÈ ĐÁ-Drynaria (Bory) J. SM. (Polypodiaceae) Ở VIỆT NAM203
38LÊ VĂN PHÚC, LÊ ĐỒNG TẤN ĐA DẠNG YẾU TỐ ĐỊA LÝ CỦA KHU HỆ THỰC VẬT KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KIM HỶ, TỈNH BẮC KẠN209
39BÙI HỒNG QUANG, TRẦN THẾ BÁCH, VŨ TIẾN CHÍNH, NGUYỄN VĂN DƯ BỔ SUNG MỘT LOÀI THUỘC CHI TRẦN TẦU-Fraxinus L., HỌ (Oleaceae) Ở VIỆT NAM214
40HUỲNH VŨ NGỌC QUÝ, ĐỖ THỊ BÍCH LỘC ĐÁNH GIÁ KHU HỆ THỰC VẬT NỔI THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI HỒ DẦU TIẾNG NĂM 2012217
41VŨ THỊ THANH TÂM, NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG PHÁT HIỆN MỚI LOÀI TUYẾN TRÙNG Labronema glandosum (Dorylaimida: Qudsianematidae) Ở VIỆT NAM VÀ KHÓA ĐỊNH LOẠI ĐẾN LOÀI CỦA GIỐNG Labronema Ở VIỆT NAM226
42NGUYỄN VĂN TĂNG, HÀ DUY NGỌ, NGUYỄN VĂN HÀ MÔ TẢ HAI LOÀI SÁN LÁ THUỘC GIỐNG Pleorchis Railliet, 1896 (Trematoda: Acanthocolpidae) KÝ SINH TRÊN CÁ BIỂN VỊNH BẮC BỘ, VIỆT NAM227
43PHẠM HỒNG THÁI GIỐNG VE SẦU Mogannia (Hemiptera: Cicadidae) Ở VIỆT NAM235
44PHẠM HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI VE SẦU (Homoptera: Cicadidae) Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN236
45LÊ XUÂN THÁM, NGUYỄN LÊ QUỐC HÙNG, PHAN QUỐC CHÍNH, NGUYỄN NHƯ CHƯƠNG, PHẠM NGỌC DƯƠNG, DƯƠNG VĂN HỢP, BRYN T.M. DENTINGER, JEAN-MARC MONCALVO Tomophagus cattienensis sp.nov., MỘT LOÀI NẤM LINH CHI VÀNG MỚI VÀ SỰ PHÂN HÓA CỦA CÁC CHI THUỘC HỌ Ganodermataceae253
46TRẦN THỊ VIỆT THANH, TRẦN THỊ LIỄU, VŨ THỊ THU HIỀN, ĐINH THỊ PHÒNG, PHÍ HỒNG HẢI, LA ÁNH DƯƠNG ĐA DẠNG DI TRUYỀN NGUỒN GEN TẬP ĐOÀN CÂY DẦU ĐỌT TÍM (Dipterocarpus grandiflorus Blco) Ở VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH CHỈ THỊ ISSR VÀ SSR254
47NGUYỄN VĂN THÀNH, LÊ ĐỨC MINH, ĐINH ĐOÀN LONG, NGUYỄN MẠNH HÀ, ĐỖ TƯỚC ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN NHÓM MANG (Muntiacinae: Muntiacus) Ở VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ260
48HOÀNG NGỌC THẢO, HOÀNG XUÂN QUANG, NGUYỄN HUY HOÀNG ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÁC LOÀI THẰN LẰN TRONG GIỐNG Eutropis Fitzinger, 1843 Ở BẮC TRUNG BỘ266
49HOÀNG NGỌC THẢO, LÊ THỊ QUÝ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NÒNG NỌC LOÀI Rana johnsi Smith, 1921277
50LÊ THỊ THU THẢO, VÕ VĂN QUANG, NGUYỄN PHI UY VŨ, TRẦN THỊ HỒNG HOA, TRẦN CÔNG THỊNH DANH SÁCH CÁC LOÀI THUỘC BỘ CÁ CHÌNH Anguilliformes Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM282
51SỸ DANH THƯỜNG CHI TRỨNG CUỐC-Stixis Lour. (HỌ MÀN MÀN-Capparaceae) Ở VIỆT NAM295
52SỸ DANH THƯỜNG, TRẦN THẾ BÁCH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÁC CHI THUỘC HỌ MÀN MÀN (Capparaceae Juss.) Ở VIỆT NAM301
53LÊ THỊ THÚY, HÀ MINH TÂM, ĐỖ THỊ XUYẾN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CHI GAI ĐẦU-Triumffeta L. (Tiliaceae Juss.) Ở VIỆT NAM308
54NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG, NGUYỄN MINH ĐỨC, ĐẶNG TẤT THẾ, TRẦN THU HƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT ADN TỔNG SỐ TỪ MẪU GỖ312
55NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG, TẠ THỊ NHUNG, HÀ MINH TÂM, NGUYỄN VĂN THÀNH TRÌNH TỰ GEN MATK CỦA LOÀI SAO HÒN GAI (Hopea hongayensis) Ở VIỆT NAM319
56LÊ QUANG TRUNG PHÂN BIỆT ONG KHOÁI Apis dorsata VÀ ONG ĐÁ Apis laboriosa, NGHIÊN CỨU TẬP TÍNH DI CƯ CỦA CHÚNG DỰA VÀO ĐA HÌNH TRÌNH TỰ GEN COII TRÊN DNA TY THỂ323
57HỒ ANH TUẤN, LUDMILA VICTOROVNA CEPURNOVA, NGUYỄN THỊ MỸ YẾN, HOÀNG XUÂN QUANG, HOÀNG NGỌC THẢO ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI PHÂN LOẠI GIỐNG CÁ BẬU-Garra Hamilton, 1822 Ở BẮC TRUNG BỘ329
58ĐẶNG QUỐC VŨ, VŨ XUÂN PHƯƠNG, ĐỖ THỊ XUYẾN GHI NHẬN LOÀI MỚI THUỘC HỌ Scrophulariaceae CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM TỪ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN-TỈNH THANH HÓA339
59ĐỖ THỊ XUYẾN, VŨ TIẾN CHÍNH, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, ĐỖ VĂN HÀI, DƯƠNG THỊ HOÀN, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, BÙI HỒNG QUANG, NGUYỄN THANH NGA, NGUYỄN HỒNG NGOAN KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÁC QUẦN THỂ LOÀI THUẪN RÂU (Scutellaria barbata D. Don) Ở VIỆT NAM343
60HÁN THỊ HẢI YẾN, ĐỖ THỊ XUYẾN CHI Microcos L. VÀ CHỈNH LÝ DANH PHÁP CHO LOÀI CÒ KE (BUNG LAI) Ở VIỆT NAM347
61LÊ XUÂN ÁI, TRẦN ĐÌNH HUỆ BẢO TỒN TÀI NGUYÊN ĐA DẠNG SINH HỌC CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔN ĐẢO353
62LÊ HÙNG ANH, NGUYỄN ĐÌNH TẠO, ĐỖ VĂN TỨ, NGUYỄN TỐNG CƯỜNG ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN VÀ CÁ TẠI KHU VỰC TÂY NGUYÊN VÀ CÁC LOÀI CÓ NGUY CƠ BỊ ĐE DỌA360
63NGÔ ANH, NGUYỄN THỊ KIM CÚC SỰ ĐA DẠNG NẤM LỚN Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ364
64LƯU THẾ ANH, NGUYỄN ĐÌNH KỲ, HÀ QUÝ QUỲNH, NGUYỄN HOÀI NAM ĐA DẠNG SINH HỌC KHU VỰC QUẦN ĐẢO HÒN MÊ-THANH HÓA371
65TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, BÙI HỒNG QUANG, VŨ TIẾN CHÍNH, DƯƠNG THỊ HOÀN, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, SỸ DANH THƯỜNG, TRẦN THỊ NGỌC DIỆP, NGUYỄN HẠNH, LƯU VĂN NÔNG, RITESH KUMAR CHOUDHARY, SANG-HONG PARK, CHANGYOUNG LEE, JOONGKU LEE, SANGMI EUM, YOU-MI LEE BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG THỰC VẬT THUỘC NGÀNH NGỌC LAN (Magnoliophyta) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ, TỈNH KHÁNH HOÀ379
66TRẦN VĂN BẰNG, VŨ LONG, HOÀNG MINH ĐỨC KHU HỆ THÚ TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU-PHƯỚC BỬU, HUYỆN XUYÊN MỘC, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU384
67LÊ XUÂN CẢNH, ĐẶNG HUY PHƯƠNG, HÀ QUÝ QUỲNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT CÓ NGUY CƠ BỊ ĐE DỌA Ở VIỆT NAM NĂM 2013391
68VŨ TIẾN CHÍNH, BÙI HỒNG QUANG, TRẦN THẾ BÁCH, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, XIA NIAN-HE, TRẦN VĂN KHANH ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BẢO TỒN CÁC LOÀI TRONG HỌ TIẾT DÊ (Menispermaceae) Ở VIỆT NAM400
69HOÀNG VĂN CHUNG, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG, PHẠM THẾ CƯỜNG, NGUYỄN THIÊN TẠO ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI BÒ SÁT (Reptilia) VÀ ẾCH NHÁI (Amphibia) CỦA VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, TỈNH GIA LAI401
70NGUYỄN CỬ, ĐỖ THỊ NHƯ UYÊN, VÕ CHÂU HẠNH DẪN LIỆU VỀ CÁC LOÀI CHIM BỊ SĂN BẮT, BUÔN BÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP410
71CÁP KIM CƯƠNG, TRẦN THỊ HẢO THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA BÒ SÁT Ở VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, TỈNH GIA LAI417
72ĐỖ MẠNH CƯƠNG CẬP NHẬT CÁC LOÀI CHUỒN CHUỒN (Odonata) CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG CẦN ƯU TIÊN BẢO VỆ Ở VIỆT NAM424
73ĐẶNG VIỆT ĐÀI ĐA DẠNG BƯỚM NGÀY (Lepidoptera: Rhopalocera) Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC VIỆT NAM434
74NGUYỄN XUÂN ĐẶNG, NGUYỄN XUÂN NGHĨA, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, LÊ VĂN DŨNG ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI KHU HỆ THÚ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HU, TỈNH THANH HÓA435
75LÊ TRUNG DŨNG, NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN, ĐỖ NGỌC THÚY, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG LẦN ĐẦU TIÊN GHI NHẬN BA LOÀI ẾCH CÂY (Amphibia: Anura: Rhacophoridae) Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN443
76VŨ ĐÌNH DUY, NGUYỄN MINH TÂM, NGUYỄN MINH ĐỨC, BÙI THỊ TUYẾT XUÂN, ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO BẢO TỒN NGUỒN GEN DI TRUYỀN LOÀI DẦU RÁI (Dipterocarpus alatus) Ở HAI TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ ĐỒNG NAI449
77LÊ DUY, NGUYỄN HÀO QUANG, HOÀNG MINH ĐỨC, NGUYỄN HOÀI BÃO KHU HỆ CHIM KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÚI ÔNG TỈNH BÌNH THUẬN456
78TRẦN MẠNH HÀ, ĐỖ ĐÌNH THỊNH CẤU TRÚC VÀ BIẾN ĐỘNG QUẦN XÃ GIUN NHIỀU TƠ Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG-CẦU HAI, THỪA THIÊN HUẾ465
79ĐỒNG THANH HẢI, VŨ TIẾN THỊNH KHU HỆ CHIM KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NAM NUNG, ĐẮK NÔNG474
80NGUYỄN THỊ THANH HIỀN, NGÔ ANH MỘT SỐ DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ HỌ NẤM Xylariaceae Tul. & C. Tul. Ở RÚ LỊNH, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ481
81NGUYỄN XUÂN HÒA, NGUYỄN THỊ THANH THỦY, NGUYỄN NHẬT NHƯ THỦY HIỆN TRẠNG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VÀ THẢM CỎ BIỂN Ở KHU VỰC ĐẦM THỦY TRIỀU TỈNH KHÁNH HÒA488
82ĐỖ KHẮC HÙNG, LÊ NGỌC CÔNG PHÂN LOẠI THẢM THỰC VẬT TỰ NHIÊN VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY SUY THOÁI RỪNG Ở HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG497
83NGUYỄN NGỌC HÙNG, HOÀNG MINH ĐỨC THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU-PHƯỚC BỬU TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU504
84NGUYỄN QUỐC HUY, NGÔ XUÂN NAM, NGUYỄN NGUYÊN HẰNG, PHẠM THỊ DIỆP, LƯU TƯỜNG BÁCH, NGUYỄN VĂN VỊNH, CAO VĂN CƯỜNG DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG Ở NƯỚC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, TỈNH THANH HÓA511
85ĐẶNG HUY HUỲNH, NGUYỄN HỮU THẮNG NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CÓ XƯƠNG SỐNG (THÚ, CHIM, BÒ SÁT, ẾCH NHÁI) GÓP PHẦN LÀM CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT NÂNG HẠNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHIA OẮC THÀNH VƯỜN QUỐC GIA PHIA OẮC-PHIA ĐÉN THUỘC HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG517
86NGUYỄN KHẮC KHÔI, ĐỖ HỮU THƯ, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN THỊ YẾN, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH NHỮNG LOÀI THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH QUÍ HIẾM Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KHE RỖ (BẮC GIANG)525
87PHẠM VĂN LẦM THÀNH PHẦN LOÀI CHÂN KHỚP ĐÃ PHÁT HIỆN TRÊN CÂY CHÈ Ở VIỆT NAM530
88VÕ THỊ NGỌC LÊ, VÕ NGUYỄN QUỲNH TRANG, NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI, NGUYỄN THÀNH LUÂN KHẢO SÁT ĐA DẠNG CÁC LOÀI RÙA CẠN VÀ RÙA NƯỚC NGỌT TẠI KHU VỰC HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM538
89NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN NGHIÊN CỨU VỀ CÁC LOÀI ONG BẮT MỒI THUỘC HỌ ONG VÀNG Vespidae (Hymenoptera) Ở VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, GIA LAI543
90VŨ VĂN LIÊN KẾT QUẢ ĐIỀU TRA BƯỚM (Lepidoptera: Rhopalocera) TẠI BA VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG, HOÀNG LIÊN VÀ TAM ĐẢO TRONG THÁNG 4 NĂM 2012547
91PHAN KẾ LỘC, PHẠM VĂN THẾ, L.V. AVERYANOV, NGUYỄN TIẾN HIỆP GÓP PHẦN ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ BẢO TỒN CỦA THỰC VẬT Ở KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN NA HANG VÀ HAI ĐIỂM LÂN CẬN (HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG)556
92VŨ LONG, HOÀNG MINH ĐỨC GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU KHU HỆ DƠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC563
93PHAN VĂN MẠCH HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI NƯỚC NGỌT CÁC THỦY VỰC Ở HẢI PHÒNG568
94NGÔ XUÂN NAM, NGUYỄN QUỐC HUY, PHẠM THỊ DIỆP, NGUYỄN NGUYÊN HẰNG, LƯU TƯỜNG BÁCH, NGUYỄN VĂN VỊNH DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT THỦY SINH TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HU, TỈNH THANH HÓA577
95NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN, LÊ BÁ DŨNG, ĐỖ HỮU THƯ ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI HỌ Ganodermataceae Donk Ở VƯỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN THUỘC KHU VỰC TÂY NGUYÊN582
96HOÀNG THỊ THANH NHÀN, HỒ THANH HẢI, LÊ XUÂN CẢNH ĐA DẠNG SINH HỌC VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNH587
97HỒ THỊ NHUNG, NGUYỄN VĂN THUẬN, HOÀNG HỮU TÌNH NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÁC NHÓM MESOFAUNA TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐẮK RÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ595
98VÕ TẤN PHONG, LÊ ĐÌNH THỦY, ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ KHU HỆ CHIM Ở QUẦN ĐẢO CÙ LAO CHÀM, THỊ XÃ HỘI AN, QUẢNG NAM602
99ĐẶNG HUY PHƯƠNG, LÊ XUÂN CẢNH, HOÀNG VŨ TRỤ HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG CẦN ƯU TIÊN BẢO VỆ TẠI VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, GIA LAI610
100BÙI ĐỨC QUANG, LÊ XUÂN CẢNH, HÀ QUÝ QUỲNH ĐA DẠNG THÚ, CHIM, BÒ SÁT VÀ ẾCH NHÁI TẠI ĐẢO BẠCH LONG VỸ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG616
101BÙI ĐỨC QUANG, NGUYỄN THẾ CƯỜNG TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH TẠI ĐẢO BẠCH LONG VĨ-HẢI PHÒNG620
102BÙI ĐỨC QUANG, ĐỖ VĂN TỨ, LÊ HÙNG ANH ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT ĐÁY CỠ LỚN Ở ĐẢO BẠCH LONG VĨ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG624
103HÀ QUÝ QUỲNH, VŨ THỊ NGỌC PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN ĐỂ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, THANH HÓA629
104PHẠM ĐÌNH SẮC, PHÙNG THỊ HỒNG LƯỠNG, ĐẶNG VĂN AN, HOÀNG NGỌC KHẮC ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG TRONG HANG ĐỘNG KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN637
105ĐỖ ĐỨC SÁNG, ĐỖ VĂN NHƯỢNG DẪN LIỆU VỀ ỐC (Gastropoda) Ở CẠN KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN COPIA, TỈNH SƠN LA642
106LÊ CÔNG SƠN, DƯƠNG ĐỨC HUYẾN, ĐỖ NGỌC ĐÀI TÍNH ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CHI QUẾ (Cinnamomum) VÀ CHI BỜI LỜI (Litsea) HỌ LONG NÃO (Lauraceae Juss.) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ649
107NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN, LÊ TRUNG DŨNG, NGUYỄN THỊ THANH TÂM DẪN LIỆU MỚI VỀ THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ654
108ĐÀO THANH SƠN, BÙI BÁ TRUNG, ĐỖ HỒNG LAN CHI ĐA DẠNG SINH HỌC VI KHUẨN LAM Ở HỒ DẦU TIẾNG660
109VŨ THỊ THANH TÂM, NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG THÀNH PHẦN LOÀI TUYẾN TRÙNG BỘ Dorylaimida TẠI VƯỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN TỈNH ĐẮK LẮK666
110LÊ ĐỒNG TẤN, HOÀNG ĐỨC CHÍNH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TẠI XÃ CỔ LINH HUYỆN PÁC NẶM TỈNH BẮC KẠN671
111NGUYỄN ĐÌNH TẠO, HOÀNG THỊ THANH NHÀN ĐA DẠNG SINH HỌC CÁ VÙNG CỬA SÔNG BA LẠT VÀ VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY TỈNH NAM ĐỊNH678
112PHẠM HỒNG THÁI, TẠ HUY THỊNH, HOÀNG VŨ TRỤ, TRẦN THIẾU DƯ, CAO QUỲNH NGA, LÊ MỸ HẠNH KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRA CÔN TRÙNG Ở KHU RỪNG ĐẶC DỤNG PHIA OẮC-PHIA ĐÉN (NGUYÊN BÌNH, CAO BẰNG)682
113NGÔ KIM THÁI, KHỔNG TRUNG, NGÔ VIẾT HUY, ĐẶNG HUY PHƯƠNG, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN THÀNH PHẦN LOÀI VÀ GIÁ TRỊ BẢO TỒN CỦA KHU HỆ THÚ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ687
114NGUYỄN THỊ THANH, NGUYỄN THỊ HUYỀN THÀNH PHẦN CÔN TRÙNG BẮT MỒI TRÊN RAU HỌ CẢI Ở TỈNH NGHỆ AN696
115NGUYỄN VŨ THANH, NGUYỄN ĐÌNH TỨ, NGUYỄN THANH HIỀN, GAGARIN THÀNH PHẦN LOÀI TUYẾN TRÙNG BIỂN Ở CỬA SÔNG VÀ RỪNG NGẬP MẶN CỬA SÔNG HỒNG702
116NGUYỄN PHƯƠNG THẢO, LƯU HỒNG TRƯỜNG, VƯƠNG ĐỨC HÒA, VÕ HUY SANG GHI NHẬN BAN ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI NẤM LỚN TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC710
117PHÙNG BÁ THỊNH, NGUYỄN HÀO QUANG, HOÀNG MINH ĐỨC KHU HỆ CHIM KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU-PHƯỚC BỬU TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU718
118TẠ HUY THỊNH, HOÀNG VŨ TRỤ, TRẦN THIẾU DƯ, ĐẶNG ĐỨC KHƯƠNG ĐIỀU TRA ĐA DẠNG CÔN TRÙNG DỌC TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH QUA TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN725
119VŨ TIẾN THỊNH THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM TẠI KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC, TỈNH BẮC KẠN735
120LÊ VĂN THỌ, PHAN DOÃN ĐĂNG ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT ĐÁY KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HỌC NỀN ĐÁY TẠI SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG, TỈNH LONG AN741
121LÊ VĂN THỌ, ĐỖ THỊ BÍCH LỘC ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA ĐỘNG VẬT ĐÁY KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HỌC NỀN ĐÁY SÔNG SÀI GÒN (ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH BÌNH DƯƠNG)746
122CAO THỊ KIM THU ĐA DẠNG CÔN TRÙNG THUỶ SINH Ở VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH TỈNH GIA LAI751
123LÊ ĐÌNH THỦY, NGÔ XUÂN TƯỜNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHU HỆ CHIM Ở HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN VÙNG ĐỒI NÚI THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG758
124NGUYỄN HẢI TIẾN, VŨ QUANG MẠNH TÍNH ĐA DẠNG CỦA Oribatida Ở VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA-KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH769
125LÊ THỊ TRANG, PHAN DOÃN ĐĂNG ĐA DẠNG SINH HỌC HỆ THỰC VẬT NỔI TỈNH VĨNH LONG NĂM 2012774
126NGÔ THỊ THÙY TRANG, NGÔ ANH MỘT SỐ DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CỦA HỌ Coriolaceae (Imazeki) Singer TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ779
127HOÀNG VŨ TRỤ, ĐẶNG ĐỨC KHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI BỌ XÍT (Insecta: Heteroptera) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HÓA786
128HOÀNG ĐÌNH TRUNG, HOÀNG VIỆT QUỐC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ (Bivalvia) VÀ CHÂN BỤNG (Gastropoda) Ở SÔNG HƯƠNG, THÀNH PHỐ HUẾ794
129HOÀNG ĐÌNH TRUNG, LÊ TRỌNG SƠN, MAI PHÚ QUÝ ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG NƯỚC THUỘC BỘ PHÙ DU, CÁNH LÔNG VÀ CÁNH ÚP Ở VÙNG VEN VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ801
130KHỔNG TRUNG, HÀ VĂN HOAN, TRƯƠNG QUANG TRUNG, ĐỖ THỊ XUYẾN THỰC VẬT ĐAI CAO KHU VỰC NÚI SA MÙ THUỘC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ812
131NGUYỄN ĐÌNH TỨ, NGUYỄN VŨ THANH, NGUYỄN THANH HIỀN, HOÀNG THỊ THÚY HẰNG THÀNH PHẦN LOÀI TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO Ở RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH818
132ĐỖ VĂN TỨ, HOÀNG THỊ THANH NHÀN TÌNH TRẠNG BẢO TỒN CÁC LOÀI TRAI NƯỚC NGỌT (BỘ Unionoida) Ở VIỆT NAM827
133ĐỖ VĂN TỨ, LÊ HÙNG ANH, NGUYỄN TỐNG CƯỜNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA ĐỘNG VẬT ĐÁY CỠ LỚN Ở VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THUỶ, NAM ĐỊNH835
134HOÀNG ANH TUẤN, NGUYỄN XUÂN HUẤN DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁ TẠI HAI XÃ BA NAM VÀ BA XA, HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI842
135LÊ MẠNH TUẤN, LÊ VĂN CHẨM, VŨ VĂN CẦN, TRẦN MINH HỢI NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NGỌC LINH-TỈNH KON TUM848
136HÀ VĂN TUẾ, ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ, SINH THÁI, KHẢ NĂNG TÁI SINH CỦA 3 LOÀI QUÝ HIẾM THUỘC HỌ Dipterocarpaceae Ở VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN862
137NGÔ XUÂN TƯỜNG, PHẠM VĂN QUÁ THÀNH PHẦN LOÀI CHIM Ở RỪNG ĐẶC DỤNG HƯƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI863
138NGÔ XUÂN TƯỜNG, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, ĐẶNG THĂNG LONG, NGUYỄN THIÊN TẠO THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG TRÊN CẠN Ở KHU DI TÍCH LỊCH SỬ K9, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI871
139ĐỖ THỊ NHƯ UYÊN, NGUYỄN CỬ, LÊ ĐÌNH THỦY THÀNH PHẦN LOÀI CHIM NƯỚC Ở VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP876
140ĐỖ THỊ NHƯ UYÊN, HOÀNG THỊ NGHIỆP DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP885
141ĐẬU QUANG VINH, NGUYỄN VĂN SÁNG, CHÂU THỊ THANH HẢI, HOÀNG XUÂN QUANG GHI NHẬN MỚI VỀ PHÂN BỐ CỦA LOÀI ẾCH COM-PO-TRIC Amolops compotrix (Bain, Stuart and Orlov, 2006) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT, HUYỆN QUẾ PHONG, TỈNH NGHỆ AN890
142ĐẬU QUANG VINH, NGUYỄN VĂN SÁNG, LÊ THỊ HỒNG LAM, HOÀNG XUÂN QUANG ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ SỰ PHÂN BỐ THEO ĐỘ CAO CỦA HỌ ẾCH CÂY Rhacophoridae TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT894
143ĐẶNG QUỐC VŨ HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI CÂY BỊ ĐE DOẠ TẠI XÃ VẠN XUÂN VÀ XUÂN CẨM, KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HÓA898
144ĐỖ THỊ XUYẾN HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI KHUYẾT THỰC VẬT TẠI VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, TỈNH GIA LAI903
145LƯU ĐÀM NGỌC ANH, NGUYỄN QUỐC BÌNH, YOSHINORI SUMIMURA CÂY NHUỘM TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI ĐEN TẠI HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA917
146LƯU ĐÀM NGỌC ANH, LƯU ĐÀM CƯ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRA KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂY NHUỘM MÀU CỦA DÂN TỘC MẠ, TỈNH ĐẮK NÔNG923
147HOÀNG LÊ TUẤN ANH, BÙI HỮU TÀI, DƯƠNG THỊ DUNG, VŨ MẠNH HÀ, NGUYỄN XUÂN NHIỆM, NGUYỄN HOÀI NAM, NGUYỄN XUÂN CƯỜNG, CHÂU VĂN MINH, PHAN VĂN KIỆM, NGUYỄN VĂN DƯ, TRẦN HUY THÁI, HÀ TUẤN ANH, BÙI VĂN THANH, TRẦN MINH HỢI CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC PHÂN LẬP TỪ CÂY Tylophora sp.928
148HOÀNG LÊ TUẤN ANH, BÙI HỮU TÀI, PHẠM HẢI YẾN, ĐAN THỊ THÚY HẰNG, NGUYỄN THỊ CÚC, DƯƠNG THỊ HẢI YẾN, DƯƠNG THỊ DUNG, NGUYỄN XUÂN NHIỆM, PHAN VĂN KIỆM, LÃ VĂN KÍNH CÁC HỢP CHẤT ISOFLAVONOID VÀ PHENOLIC PHÂN LẬP TỪ RỄ CÂY XẠ CAN (Belamcanda chinensis)934
149PHẠM HỒNG BAN, NGUYỄN THƯỢNG HẢI CÂY THUỐC TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI Ở HAI HUYỆN QUỲ HỢP VÀ QUẾ PHONG, MIỀN NÚI TỈNH NGHỆ AN939
150NINH KHẮC BẢN, NGUYỄN XUÂN CƯỜNG, NGUYỄN HOÀI NAM, PHAN VĂN KIỆM, CHÂU VĂN MINH, TRẦN MỸ LINH, VŨ HƯƠNG GIANG, LÊ QUỲNH LIÊN, HUỲNH VĂN KÉO, TRẦN THIỆN ÂN, JACINTO REGALADO TIỀM NĂNG SỬ DỤNG LOÀI Morinda umbellata L. Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ945
151NINH KHẮC BẢN, VŨ HƯƠNG GIANG, TRẦN MỸ LINH, LÊ QUỲNH LIÊN, NGUYỄN QUỐC BÌNH, TRẦN THIỆN ÂN, HUỲNH VĂN KÉO, JACINTO REGALADO TRI THỨC SỬ DỤNG CÁC LOÀI CÂY THUỐC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC CƠ TU VÀ VÂN KIỀU TẠI VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ950
152NINH KHẮC BẨY, LÊ ĐỒNG TẤN, NGUYỄN QUỐC BÌNH NHỮNG DẪN LIỆU BAN ĐẦU VỀ NHÓM CÂY ĂN ĐƯỢC TRONG HỆ THỰC VẬT TỈNH PHÚ THỌ957
153NGUYỄN QUỐC BÌNH, NGUYỄN VĂN ĐẠT, LƯU ĐÀM CƯ, NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH, LƯU ĐÀM NGỌC ANH THÀNH PHẦN CÁC LOÀI THỰC VẬT ĐƯỢC ĐỒNG BÀO DÂN TỘC Ở ĐẮK LẮK VÀ GIA LAI SỬ DỤNG LÀM RAU964
154NGUYỄN QUỐC BÌNH, NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG MỘT SỐ LOÀI CÓ GIÁ TRỊ LÀM THUỐC TRONG CHI RIỀNG (Alpinia) Ở TÂY NGUYÊN968
155ĐÀO THỊ MINH CHÂU, NGUYỄN THỊ THỦY, NGUYỄN THƯỢNG HẢI, TRẦN MINH HỢI ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA LÂM SẢN NGOÀI GỖ TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG Ở KHU VỰC KHE BU, VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT974
156NGÔ THỊ TƯỜNG CHÂU, PHẠM THỊ NGỌC LAN TỐI ƯU HÓA NGUỒN CARBON VÀ NITROGEN CHO SẢN XUẤT CHẾ PHẨM TRỢ SINH TỪ Streptomyces sp. A1 ĐỐI KHÁNG VỚI Vibrio harveyi V7 GÂY BỆNH TRÊN TÔM NUÔI Ở THỪA THIÊN HUẾ982
157NGUYỄN NHƯ CHƯƠNG, LÊ XUÂN THÁM, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG NẤM ĐÙI GÀ KHỔNG LỒ Macrocybe gigantea PHÁT HIỆN Ở BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM986
158NGUYỄN VĂN DƯ, BÙI VĂN HƯỚNG, NGUYỄN THỊ VÂN ANH, PETER. J. MATTHEWS, MASUNO TAKASHI, TRẦN THỊ HẰNG NGA CÂY RÁY (Alocasia odora K. Koch), KINH NGHIỆM SỬ DỤNG, CHẾ BIẾN VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT VỚI CÁC LOÀI KHÁC993
159VÕ CÔNG DŨNG THÀNH PHẦN AXIT BÉO TỪ QUẢ CỦA LOÀI CÁCH THƯ OLDHAM (Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.) Ở VIỆT NAM998
160NGUYỄN THỊ HÀ TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY CHỦNG NẤM SỢI Penicilium oxalicum SINH TỔNG HỢP ENZYME CHITINASE ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ ĐẤT1001
161NGUYỄN THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA CỦA NGƯỜI BAHNAR TRONG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN RỪNG Ở VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, TỈNH GIA LAI1008
162NGUYỄN THƯỢNG HẢI, PHẠM HỒNG BAN, ĐÀO THỊ MINH CHÂU, NGUYỄN NGHĨA THÌN ĐA DẠNG CÂY THUỐC ĐƯỢC ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI SỬ DỤNG CHỮA BỆNH DẠ DÀY TẠI HUYỆN QUẾ PHONG THUỘC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT TỈNH NGHỆ AN1017
163NGUYỄN THƯỢNG HẢI, NGUYỄN NGHĨA THÌN, PHẠM HỒNG BAN, ĐÀO THỊ MINH CHÂU ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở HAI XÃ THÔNG THỤ VÀ HẠNH DỊCH, HUYỆN QUẾ PHONG, TỈNH NGHỆ AN1020
164NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH, LƯU ĐÀM CƯ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA DÂN TỘC M'NÔNG TỈNH ĐẮK LẮK1026
165LÊ ĐÔNG HIẾU, TRẦN ĐÌNH THẮNG, TRẦN MINH HỢI THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TINH DẦU LOÀI TIÊU GIÉ TRẦN (Piper gymnostachyum C. DC.) Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT1031
166ĐINH THỊ HOA, ĐOÀN THỊ THUỲ LINH ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ LOÀI ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica (Blume) Hook. F. et Thoms, 1855) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN COPIA, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA1036
167PHAN CÔNG HOÀNG, HOÀNG TÙNG PHÂN LẬP ĐỊNH DANH VI KHUẨN DỊ DƯỠNG CÓ KHẢ NĂNG SẢN SINH EXOPOLYSACCHARIDE VÀ LOẠI BỎ AMMONIA TỪ NƯỚC AO NUÔI TÔM XỬ LÝ CÔNG NGHỆ BIOFLOC1044
168NGUYỄN ANH HÙNG, TRẦN ĐÌNH LÝ, LÊ ĐỒNG TẤN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ THỰC TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THỰC VẬT VÙNG AN TOÀN KHU ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN1049
169TRẦN QUỐC HƯNG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN, ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC MỘT SỐ CÂY CHỦ YẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM MEN RƯỢU TẠI TỈNH HÀ GIANG1057
170TRẦN QUỐC HƯNG, LÊ VĂN THẮNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KHAI THÁC LÂM SẢN NGOÀI GỖ LÀM THUỐC VÀ THỰC PHẨM TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỒNG SƠN-KỲ THƯỢNG, HOÀNH BỒ, QUẢNG NINH1064
171VÕ THỊ MAI HƯƠNG, TRẦN THANH PHONG MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG HÓA SINH VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT QUẢ NHÀU (Morinda citrifolia L.)1073
172VÕ THỊ MAI HƯƠNG, TRẦN VŨ NGỌC THI, NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG CỦA CÂY NƯA CHUÔNG (Amorphophallus paeoniifolius) Ở THỪA THIÊN HUẾ1079
173LÊ THỊ THANH HƯƠNG, ĐÀO THỊ THÚY HẰNG, NGUYỄN NGHĨA THÌN, NGUYỄN TRUNG THÀNH ĐIỀU TRA CÂY THUỐC VÀ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC SÁN CHÍ TẠI XÃ PHÚ ĐÌNH, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN1086
174TRẦN THỊ THANH HƯƠNG, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ VAI TRÒ CÁC LOÀI CÂY CÓ GIÁ TRỊ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN NHA, TỈNH SƠN LA1095
175LÊ THỊ HƯƠNG THÀNH PHẦN AXIT BÉO TỪ LÁ VÀ CÀNH CỦA LOÀI CƠM RƯỢU PETELOT (Glycosmis petelotii Guillaum.) Ở VIỆT NAM1102
176BÙI VĂN HƯỚNG, NGUYỄN VĂN DƯ, HÀ TUẤN ANH, TRẦN HUY THÁI, TRẦN MINH HỢI ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TẠI TỈNH GIA LAI1105
177TRỊNH XUÂN HUY, ĐỖ THỊ XUYẾN HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HANG KIA-PÀ CÒ, TỈNH HÒA BÌNH1110
178PHẠM THỊ NGỌC LAN, NGUYỄN HỮU HOÀNG, NGÔ THỊ TƯỜNG CHÂU KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU VI SINH VẬT PHÂN GIẢI TINH BỘT Ở MỘT SỐ AO NUÔI TÔM THUỘC ĐẦM SAM-CHUỒN, PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ1116
179TRẦN NGỌC LÂN, NGUYỄN THỊ THU, NGUYỄN THỊ THANH, HỒ THỊ NHUNG, NGUYỄN THỊ THUÝ, ĐÀO THỊ THANH XUÂN, THÁI THỊ NGỌC LAM, PHAN THỊ GIANG MIÊU TẢ LOÀI Trichoderma atroviride Karst. ỨNG DỤNG TRONG PHÒNG TRỪ SINH HỌC NẤM MỐC Aspergillus flavus HẠI NÔNG SẢN1122
180TRẦN MỸ LINH, LÊ QUỲNH LIÊN, NINH KHẮC BẢN HOẠT TÍNH ỨC CHẾ NẤM VÀ VI KHUẨN GÂY BỆNH CỦA BA LOÀI THỰC VẬT NGẬP MẶN Aegiceras corniculatum, Avicennia marina Lumnitzera racemosa TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY1127
181ĐOÀN THỊ THUỲ LINH, NGUYỄN VĂN KHOA ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ MẪU GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÙNG TÂY BẮC DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI1132
182PHẠM THANH LOAN, HOÀNG LÊ TUẤN ANH, BÙI HỮU TÀI, PHẠM HẢI YẾN, ĐAN THỊ THÚY HẰNG, NGUYỄN THỊ CÚC, DƯƠNG THỊ HẢI YẾN, DƯƠNG THỊ DUNG, NGUYỄN XUÂN NHIỆM, CHÂU VĂN MINH, PHAN VĂN KIỆM, TRẦN HUY THÁI, NGUYỄN THỊ HIỀN CÁC HỢP CHẤT FLAVONOID PHÂN LẬP TỪ GỖ CÂY CẨM LAI (Dalbergia oliveri)1140
183PHẠM THANH LOAN, TRẦN HUY THÁI, PHAN VĂN KIỆM MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG HỮU TÍNH VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CẨM LAI (Dalbergia oliveri)1147
184LÃ ĐÌNH MỠI, CHÂU VĂN MINH, TRẦN VĂN SUNG, PHẠM QUỐC LONG, PHAN VĂN KIỆM, TRẦN HUY THÁI, TRẦN MINH HỢI, NINH KHẮC BẢN, LÊ MAI HƯƠNG HỌ NHÂN SÂM (Araliaceae Juss.)-NGUỒN HOẠT CHẤT SINH HỌC ĐA DẠNG VÀ ĐẦY TRIỂN VỌNG Ở VIỆT NAM1152
185HOÀNG THỊ NGHIỆP, VÕ THỊ TRINH NHỮNG DẪN LIỆU BAN ĐẦU VỀ CÁC LOÀI BÒ SÁT BUÔN BÁN Ở TỈNH TIỀN GIANG1159
186NGUYỄN THỊ ĐÔNG NHI, HOÀNG THỊ NGHIỆP, NGÔ ĐẮC CHỨNG BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, DINH DƯỠNG VÀ SINH SẢN CỦA RẮN MỐNG-Xenopeltis unicolor Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG1163
187NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG, TRẦN THẾ BÁCH GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÂY THUỐC THUỘC NGÀNH NGỌC LAN (Magnoliophyta) Ở VÙNG BÃI BỒI VEN BIỂN HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH1168
188TRƯƠNG THỊ BÍCH QUÂN, TRỊNH THỊ MỸ DUNG, VŨ NGỌC LONG, LƯU HỒNG TRƯỜNG, NGUYỄN ĐỨC TÚ, NGUYỄN HOÀNG HẢO, NGUYỄN VĂN HIỆP, TRẦN VĂN MÙI GHI NHẬN VỀ THỰC VẬT RỪNG LÀM THỰC PHẨM TRONG CỘNG ĐỒNG CHƠ RO TẠI XÃ PHÚ LÝ, KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN-VĂN HÓA ĐỒNG NAI1173
189ĐẶNG MINH QUÂN, TRƯƠNG VŨ PHONG HIỆN TRẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THÂN GỖ THUỘC MẢNG XANH ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ TRÀ VINH1179
190NGUYỄN VĂN QUÂN ĐẶC ĐIỂM KHU HỆ VÀ NGUỒN LỢI CÁ RẠN SAN HÔ VÙNG BIỂN ĐẢO BẠCH LONG VĨ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG1184
191VÕ VĂN QUANG NGUỒN GIỐNG TRỨNG CÁ VÀ CÁ BỘT VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM1191
192HÀ QUÝ QUỲNH, PHẠM ANH TÁM, DOÃN THỊ TRƯỜNG NHUNG TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, THANH HÓA1198
193LÊ CÔNG SƠN, TRẦN ĐÌNH THẮNG, ĐỖ NGỌC ĐÀI, DƯƠNG ĐỨC HUYẾN, TRẦN HUY THÁI THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TINH DẦU LOÀI BỜI LỜI TRÂM (Litsea eugenoides A. Chev.) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ1205
194NGUYỄN THANH SƠN, LÊ THỊ THÚY ÁI PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP HỢP CHẤT TỰ NHIÊN CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA NAM CÁT TIÊN VÀ KHU SINH THÁI CAM RANH1210
195ĐẶNG VĂN SƠN, TRẦN HỢP ĐA DẠNG THỰC VẬT CÓ ÍCH CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN Ở VÙNG NAM BỘ-VIỆT NAM1217
196TRẦN ĐẠI THẮNG, ĐẶNG HUY PHƯƠNG, PHẠM THẾ CƯỜNG MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG THỬ NGHIỆM NUÔI THẰN LẰN CÁ SẤU Shinisaurus crocodilurus Ahl, 1930 TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH1223
197LÊ THỊ THANH, ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH KHU HỆ BÒ SÁT Ở PHÍA TÂY VÙNG QUẢNG NGÃI1229
198BÙI VĂN THANH, NINH KHẮC BẢN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ GIÂM HOM NẮM CƠM (Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith)1236
199PHẠM VĂN THẾ, TRẦN MINH HỢI, MARÍA HERRERO, IÑAKI HORMAZA SINH HỌC SINH SẢN Ở NHÃN1246
200NGUYỄN THỊ THƠ, VŨ QUANG NAM ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ LOÀI TRẨU (Vernicia montana Lour.) TẠI KHU VỰC NÚI LUỐT, ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP1247
201HOÀNG DANH TRUNG, PHẠM HỒNG BAN, TRẦN ĐÌNH THẮNG, TRẦN MINH HỢI THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TINH DẦU LOÀI CƠM NGUỘI ĐÁ (Glycosmis mauritiana Ridl.) Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT1252
202NGUYỄN BÁ TƯ, MAI THỊ NGỌC LAN THANH, NGUYỄN ANH DŨNG, TRẦN NGỌC HÙNG, MANG THỊ THỦY TIÊN, TRẦN NHẬT LINH, NGUYỄN THỊ DIỆU LÂM, PHẠM THỊ NGỌC MỸ KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM BỆNH TRÊN CÂY LÚA TỪ DỊCH CHIẾT CÂY BÌM BÌM (Merremia eberhardtii)1257
203LÊ HÙNG ANH, TRẦN ĐỨC LƯƠNG, PHAN CAO CƯỜNG MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG VỀ ĐỘNG VẬT NỔI, GIÁP XÁC CHÂN KHÁC VÀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ ĐẢO HÒN MÊ, THANH HÓA1269
204VŨ NGỌC ANH, HÀ THANH HƯƠNG THÀNH PHẦN LOÀI BỌ TRĨ HẠI RAU GIA VỊ TẠI HÀ NỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH VẬT HỌC CỦA LOÀI Frankliniella intonsa (Trybom)1276
205NGUYỄN THỊ THU ANH, LÊ QUỐC DOANH, NGUYỄN QUANG TIN QUẦN XÃ BỌ ĐUÔI BẬT (Collembola) Ở ĐẤT TRỒNG NGÔ XÃ SƠN THỊNH, HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI1284
206NGUYỄN THỊ THU ANH, LÊ QUỐC DOANH, NGUYỄN QUANG TIN MỐI LIÊN QUAN GIỮA BỌ ĐUÔI BẬT (Collembola) VỚI MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐẤT TRỒNG NGÔ XÃ CHIỀNG ĐÔNG, HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA1292
207ĐỖ HOÀNG CHUNG, NGUYỄN TUẤN HÙNG, NGUYỄN CÔNG HOAN ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC, SINH KHỐI VÀ TÍCH LŨY CARBON CỦA RỪNG TỰ NHIÊN TẠI XÃ SẢNG MỘC THUỘC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA-PHƯỢNG HOÀNG1299
208NGUYỄN QUANG CƯỜNG, TRƯƠNG XUÂN LAM, NGUYỄN THỊ THÚY, NGUYỄN THỊ HẠNH, PHẠM HUY PHONG, NGUYỄN THỊ TÚ ANH MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TẬP TÍNH ĂN MỒI VÀ ĐẺ TRỨNG CỦA LOÀI BỌ RÙA SÁU VẰN Menochilus sexmaculatus (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae) QUA CÁC THẾ HỆ NHÂN NUÔI1305
209TRẦN THANH DƯƠNG, NGUYỄN VĂN DŨNG ĐỘ NHẠY CẢM VỚI HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG CỦA MỘT SỐ LOÀI MUỖI Culicinae Ở MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU PHÍA BẮC NĂM 2011-20121314
210NGUYỄN ĐÌNH HẢI, ĐẶNG HUY HUỲNH HIỆN TRẠNG LOÀI VƯỢN ĐEN MÁ TRẮNG (Nomascus leucogenys Ogiby, 1840) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HÓA1320
211NGUYỄN HỒNG HẠNH, CAO THỊ KIM THU, HOÀNG THỊ THU HƯƠNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐA CHỈ SỐ DỰA VÀO NHÓM ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG ĐÁY CỠ LỚN NHẰM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ SINH THÁI SÔNG CẦU1326
212PHẠM THỊ MINH HẠNH ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐẾN QUẦN XÃ THỰC VẬT PHÙ DU VÙNG BIỂN VEN BỜ MIỀN TRUNG, VIỆT NAM1333
213NGUYỄN CÔNG HOAN, VŨ TIẾN HINH NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG, TĂNG TRƯỞNG RỪNG TRỒNG TẾCH (Tectona grandis Linn. f.) THUẦN LOÀI TẠI SƠN LA1341
214NGUYỄN CÔNG HOAN, NGUYỄN VĂN SINH NGHIÊN CỨU QUY LUẬT CẤU TRÚC VÀ PHÂN CẤP SINH TRƯỞNG CHO RỪNG TRỒNG TẾCH (Tectona grandis Linn. f.) TẠI SƠN LA1351
215NGUYỄN VĂN HOÀN, NGUYỄN THỊ YẾN ĐẶC ĐIỂM THẢM THỰC VẬT TRE GỖ HỖN GIAO Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÂY YÊN TỬ TỈNH BẮC GIANG1359
216NGUYỄN ĐĂNG HỘI, KUZNETSOV A.N., KUZNETSOVA S.P. HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN THẾ THỰC VẬT TRONG CÁC HỆ SINH THÁI NHÂN SINH HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ HÌNH THÀNH SAU TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT DIỆT CỎ TRONG CHIẾN TRANH1363
217VŨ MẠNH HÙNG, PHẠM VĂN LƯỢNG, ĐÀM ĐỨC TIẾN, CAO VĂN LƯƠNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ DIỆN TÍCH CỦA RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN PHÍA BẮC-VIỆT NAM1372
218TRẦN THỊ THANH HƯƠNG, PHÙNG VĂN KHOA NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ VEN BỜ LƯU VỰC SÔNG CẦU1379
219ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG SINH KHỐI TRÊN MẶT ĐẤT CỦA MỘT SỐ QUẦN XÃ THỰC VẬT TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH, TỈNH VĨNH PHÚC1387
220ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ QUẦN XÃ THỰC VẬT TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH, TỈNH VĨNH PHÚC1395
221BÙI THANH HUYỀN, LÊ ĐỒNG TẤN ĐÁNH GIÁ SINH KHỐI CỦA THẢM CÂY BỤI THẤP TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NA HANG TỈNH TUYÊN QUANG1403
222LÊ QUANG KHẢI, LÊ ĐỨC KHÁNH, TRẦN THANH TOÀN, ROBERT NISSEN, HÀ QUANG HÙNG THÀNH PHẦN SÂU HẠI HỒNG NGỌT NHẬP NỘI (FUYU VÀ JIRO) TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC1410
223HOÀNG TRỌNG KHIÊM, LÊ THỊ THÙY DƯƠNG, HOÀNG ĐỨC HUY ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BẰNG CÔN TRÙNG THỦY SINH TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP-NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG1415
224THÁI THỊ NGỌC LAM, TRẦN NGỌC LÂN, TRƯƠNG XUÂN LAM DIỄN BIẾN MẬT ĐỘ VÀ TỶ LỆ CÁC KIỂU HÌNH CỦA LOÀI BỌ XÍT XANH Nezara viridula (Linnaeus) TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG Ở TỈNH NGHỆ AN1421
225ĐINH NHẬT LÂM, LƯƠNG THIỆN TÂM ĐÀI THỰC VẬT TRÊN NÚI ĐÁ VÔI KHU VỰC HÒN CHÔNG, HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG1427
226NGÔ THÁI LAN, ĐẶNG HUY PHƯƠNG, TRẦN ĐẠI THẮNG, NGUYỄN THỊ HẰNG, NGUYỄN THỊ HẠNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CỦA RÙA NÚI VÀNG Indotestudo elongata (Blyth, 1853) VÀ RÙA SA NHÂN Coura mouhotii (Gray, 1862) NHÂN NUÔI TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH1433
227NGUYỄN VĂN LANH, VÕ ĐÀO NHẬT QUỲNH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ DINH DƯỠNG CỦA ẾCH CÂY Polypedates leucomystax (Gravenhost, 1929) TẠI HUYỆN M'ĐRĂK, TỈNH ĐẮK LẮK1440
228HỒ THỊ LOAN, ĐẶNG TẤT THẾ, NGUYỄN GIANG SƠN, NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR ĐỂ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH CHIM YẾN HÀNG-Aerodramus fuciphagus (Thunberg, 1812)1446
229KHUẤT ĐĂNG LONG, PHẠM QUỲNH MAI, ĐẶNG THỊ HOA, TRẦN ĐÌNH DƯƠNG BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN CÁC LOÀI ONG CÁNH MÀNG CÓ ÍCH Ở VÙNG HÀ NỘI1450
230CAO VĂN LƯƠNG, ĐÀM ĐỨC TIẾN, VŨ MẠNH HÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TRỒNG BẰNG HẠT LOÀI CỎ XOAN-Halophila ovalis (R. BR) Hooker, 1858 Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM1458
231PHAN VĂN MẠCH, NGUYỄN ĐÌNH TẠO SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT NỔI, THỰC VẬT NỔI VÀ ĐỘNG VẬT ĐÁY ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHU VỰC NGÃ BA SÔNG NHUỆ ĐÁY THUỘC TỈNH HÀ NAM1463
232MA THỊ NGỌC MAI, NGUYỄN THỊ THỦY, NGUYỄN ANH HÙNG MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA THẢM THỰC VẬT SAU NƯƠNG RẪY TẠI XÃ KÝ PHÚ, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN1468
233PHẠM QUỲNH MAI THÀNH PHẦN LOÀI BỌ RÙA BẮT MỒI VÀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ LOÀI BỌ RÙA BẮT MỒI 10 CHẤM Harmonia octomaculata Fabricius TRƯỚC VÀ SAU KHI CÓ ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHẠY QUA KHU VỰC NGHÊN CỨU TẠI TƯ ĐÌNH, LONG BIÊN, HÀ NỘI1477
234PHẠM QUỲNH MAI, KHUẤT ĐĂNG LONG, ĐẶNG THỊ HOA, TRẦN ĐÌNH DƯƠNG BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRONG VÙNG ĐÔ THỊ HÓA Ở HÀ NỘI TỚI THÀNH PHẦN VÀ SỰ THAY ĐỔI NƠI SỐNG CỦA MỘT SỐ NHÓM CÔN TRÙNG CÓ ÍCH TRONG SINH QUẦN NÔNG NGHIỆP1483
235VŨ QUANG MẠNH, LẠI THU HIỀN, NGUYỄN HUY TRÍ ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VE GIÁP (Acari: Oribatida) VÀ PHÂN BỐ CỦA CHÚNG Ở HỆ SINH THÁI ĐẤT VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG1491
236HOÀNG THỊ THANH NHÀN, HỒ THANH HẢI XÂY DỰNG BỘ CHỈ THỊ ĐA DẠNG SINH HỌC NHẰM QUAN TRẮC HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH1498
237VÕ THỊ PHƯỢNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH TỐI ƯU VỀ TRỒNG RAU MẦM CẢI SẠCH1506
238BÙI HỒNG QUANG, NGUYỄN VĂN DƯ, LÊ QUANG TUẤN, PETER J. MATTHEEWS SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ 4 LOÀI THUỘC CHI KHOAI MÔN-Colocasia Schott Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM1512
239ĐINH MINH QUANG, LÊ THỊ MỸ XUYÊN, NGUYỄN MINH THÀNH, TRẦN THỊ LỤA, DƯƠNG HỒNG VỊ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU THÀNH PHẦN THỨC ĂN CỦA CÁ KÈO VẨY TO Parapocryptes serperaster Ở BẠC LIÊU1519
240NGUYỄN XUÂN QUANG, NGUYÊN VĂN CHƯƠNG NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ VÀ TẬP TÍNH CỦA CÁC VECTOR SỐT RÉT Ở CÁC TỈNH GIA LAI, ĐẮK LẮK, PHÚ YÊN VÀ QUẢNG NAM1523
241NGÔ XUÂN QUẢNG, TRẦN THỊ NGỌC, NGUYỄN THỊ MỸ YẾN, DƯƠNG ĐỨC HIẾU, NGUYỄN NGỌC CHÂU, NGUYỄN VŨ THANH, NGUYỄN VĂN SINH QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO VÙNG CỬA SÔNG TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG1530
242NGUYỄN THỊ QUYÊN HIỆN TRẠNG THẢM THỰC VẬT RỪNG TẠI HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA1535
243NGUYỄN XUÂN QUÝNH, ĐINH QUANG HIỆP, TRẦN ANH ĐỨC, NGUYỄN THÁI BÌNH, NGÔ XUÂN NAM, NGUYỄN MẠNH HÙNG SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN LÀM SINH VẬT CHỈ THỊ QUAN TRẮC VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MỘT SỐ THỦY VỰC PHÍA TÂY TỈNH NGHỆ AN1541
244NGUYỄN ĐÌNH SAN, NGUYỄN THỊ NGA ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN LAM ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LẠC (Arachis hypogaea L.) Ở NGHỆ AN1547
245MA A SIM , LÊ ĐỒNG TẤN MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH DƯỚI TÁN RỪNG TRỒNG TẠI XÃ THANH TƯƠNG, HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG1554
246NGUYỄN VĂN SINH PHÂN TÍCH MÔ HÌNH LOTKA-VOLTERRA VỚI PHẦN MỀM MM&S1559
247PHẠM ANH TÁM, ĐỖ HỮU THƯ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA HAI LOÀI PƠ MU (Fokienia hodginsii) VÀ SA MU (Cunninghamia lanceolata) Ở KHU BTTN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HOÁ1568
248PHẠM HỮU TÂM DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG BIỂN QUỐC GIA, VỊNH NHA TRANG1574
249PHẠM HỒNG THÁI, TRỊNH THỊ THU THỦY, NGUYỄN THỊ LAN, NGUYỄN VĂN CƯƠNG, NGUYỄN VĂN GIANG, HÀ VIẾT CƯỜNG, ĐẶNG HƯƠNG LAN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT REALTIME-PCR TRONG CHẨN ĐOÁN VIRUS TÚI (SACBROOD VIRUS) NHIỄM TRÊN ĐÀN ONG MẬT NUÔI TẠI HÀ NỘI1581
250LÊ THỊ THANH, ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ SINH THÁI CỦA HAI LOÀI THẰN LẰN BAY Ở VÙNG QUẢNG NGÃI1586
251NGUYỄN HỮU THẢO, NGUYỄN TRÍ TIẾN ẢNH HƯỞNG CỦA SINH CẢNH ĐẾN CẤU TRÚC ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG CỦA COLLEMBOLA Ở VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, PHÚ THỌ1594
252NGUYỄN ĐỨC THẾ, CHU THẾ CƯỜNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH HỌC CỦA QUẦN THỂ VÍCH (Chelonia mydas) SINH SẢN TẠI CÔN ĐẢO, VIỆT NAM1600
253NGUYỄN ĐỨC THẾ, NGUYỄN VĂN QUÂN, LĂNG VĂN KẺN DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ CÁC QUẦN THỂ ỐC ĂN SAN HÔ (Drupella spp.) TẠI VÙNG BIỂN VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ1608
254LƯƠNG ĐỨC THIỆN, LÊ THỊ HỒNG TRÂM, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT LÀM PHÂN COMPOST CHO TRỒNG NGÔ TRÊN ĐẤT DỐC CỦA NGƯỜI RAGLAY, VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA, TỈNH NINH THUẬN1615
255NGUYỄN VĂN THIỆN, VĂN NGỌC THỊNH, LÊ VŨ KHÔI KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ LOÀI VƯỢN ĐEN MÁ HUNG TRUNG BỘ (Nomascus annamensis Van Ngoc Thinh, Mootnick, Vu Ngoc Thanh, Nadler & Roos, 2010) TẠI KHU BẢO TỒN SAO LA QUẢNG NAM1623
256VÕ VĂN THIỆP ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA CÁ ĐỤC Sillago sihama (Forsskal, 1775) Ở VÙNG VEN BIỂN QUẢNG TRỊ1630
257ĐỖ HỮU THƯ, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH NGHIÊN CỨU CÁC THẢM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN CÁC TAXON TRONG HỆ THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHỈ THỊ ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI KHU VỰC1637
258LÊ THỊ NAM THUẬN, NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH THÁI SINH SẢN CỦA CÁ THÁT LÁT (Notopterus notopterus) Ở THỪA THIÊN HUẾ1644
259LÊ THỊ NAM THUẬN, NGUYỄN THÀNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO, MÔ HỌC TUYẾN SINH DỤC CÁ THÁT LÁT (Notopterus notopterus Pallas, 1769) Ở THỪA THIÊN HUẾ1651
260LÊ THƯƠNG NGHIÊN CỨU HỆ THỰC VẬT NỔI VÀ TRẠNG THÁI DINH DƯỠNG Ở HỒ ĐẮK MINH TỈNH ĐẮK LẮK1658
261NGUYỄN KIM TIẾN, TRỊNH THỊ THU, HOÀNG NGỌC HÙNG, NGUYỄN THỊ HIÊN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ SINH THÁI CỦA CUA ĐỒNG (Somanniathelphusa sinensis)1666
262NGUYỄN HUY TRÍ, LẠI THU HIỀN, VŨ QUANG MẠNH, NGUYỄN HẢI TIẾN ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ THEO SINH CẢNH VÀ THEO MÙA CỦA QUẦN XÃ VE GIÁP (Acari: Oribatida) Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG1673
263NGUYỄN MINH TRÍ, NGUYỄN HẠNH TRINH, NGUYỄN VIỆT THẮNG, NGUYỄN THỊ HOÀNG PHƯƠNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ DƯ LƯỢNG NITRAT TRÊN MỘT SỐ SẢN PHẨM RAU XANH VỤ XUÂN-HÈ TẠI HỢP TÁC XÃ HƯƠNG LONG, THÀNH PHỐ HUẾ1679
264ĐÀO DUY TRINH, DƯƠNG MINH HUỆ, VŨ QUANG MẠNH NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG CẤU TRÚC MẬT ĐỘ VÀ TỶ LỆ THÀNH PHẦN CỦA NHÓM ĐỘNG VẬT CHÂN KHỚP BÉ (Microarthropoda) TẠI KHU CÔNG NGHIỆP XI MĂNG TIÊN SƠN VÀ PHỤ CẬN ỨNG HÒA, HÀ NỘI1685
265NGUYỄN VĂN TÚ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ NITRATE VÀ PHOSPHATE CỦA LOÀI RONG Ulva intestinalis Linnaeus1691
266VÕ CÔNG ANH TUẤN HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ VOI CHÂU Á Ở NGHỆ AN VÀ TÌNH TRẠNG XUNG ĐỘI GIỮA VOI VÀ NGƯỜI DÂN1698
267TRẦN ANH TUẤN, LÊ XUÂN CẢNH, LÊ MINH HẠNH, LÊ QUANG TUẤN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CÁC HỆ SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY1701
268LÊ QUANG TUẤN, LÊ XUÂN CẢNH, LÊ MINH HẠNH, TRẦN ANH TUẤN ỨNG DỤNG HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ ĐỂ QUẢN LÝ DỮ LIỆU KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN- HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA1709
269ĐẶNG ĐỖ HÙNG VIỆT NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG, MẬT ĐỘ PHÂN BỐ TRỨNG CÁ-CÁ BỘT NHẰM XÁC ĐỊNH BÃI ĐẺ CỦA NHÓM CÁ RẠN SAN HÔ TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN VỊNH NHA TRANG1715
270LÊ CÔNG VINH, HÀ THỊ MỸ LÝ, NGUYỄN VĂN SINH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MM & S TRONG MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG HỆ KINH TẾ-SINH THÁI CỦA TRANG TRẠI CÔN TRÙNG THANH XUÂN TẠI 119 TAM TRINH-MAI ĐỘNG-HOÀNG MAI-HÀ NỘI VÀ THÔN HÓP-MỸ PHÚC-MỸ LỘC-NAM ĐỊNH1723
271NGUYỄN LÊ ÁI VĨNH THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐỘC TỐ MICROCYSTIN CỦA VI KHUẨN LAM Microcystis GÂY NỞ HOA NƯỚC Ở HỒ PHÚ VINH, TỈNH QUẢNG BÌNH1731


IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
2013850
Số người đang truy cập: 87