Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISHBÌA VÀ MỤC LỤC

ID Tên tác giả Tên bài báo Trang
1TẠ THỊ MAI ANH, NGUYỄN NGỌC CHÂU DẪN LIỆU VỀ TUYẾN TRÙNG KÝ SINH Ở LẠC HƯNG YÊN11
2TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, VŨ TIẾN CHÍNH CHI VĨ THẢO - Brachiaria (Trin.) Griseb. (HỌ CỎ- POACEAE) Ở VIỆT NAM17
3TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, BÙI HỒNG QUANG, VŨ TIẾN CHÍNH, DOÃN HOÀNG SƠN, TRẦN ĐỨC BÌNH, THIỀU THỊ HUYỀN TRANG, HÀ THỊ DUNG, LÊ BÁ DUY, PHẠM QUỲNH ANH, BÙI THU HÀ, MA THỊ MAI LOAN, HÀ MINH TÂM, SANGMI EUM Sindechites OLIV. - CHI BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM23
4VU TIEN CHINH, BUI HONG QUANG, TRAN THI PHUONG ANH MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND KEY TO GENERA OF FAMILY MENISPERMACEAE IN VIETNAM27
5NGUYỄN THẾ CƯỜNG, ĐỖ VĂN HÀI, DƯƠNG THỊ HOÀN, NGUYỄN THỊ HUYỀN, NGUYỄN TRUNG THÀNH PHÂN LOẠI HỌ TRÁM (BUSERACEAE Kunth) Ở VIỆT NAM33
6PHẠM THỊ KIM DUNG, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG, LƯU QUANG VINH GHI NHẬN MỚI CỦA CÁC LOÀI ẾCH NHÁI (AMPHIBIA) Ở TỈNH BẮC KẠN39
7LÊ DUY, DIỆP ĐÌNH PHONG, PHÙNG BÁ THỊNH, NGUYỄN HÀO QUANG, HOÀNG MINH ĐỨC TỔNG QUAN KHU HỆ CHIM Ở SÂN CHIM BẠC LIÊU45
8NGUYỄN VĂN DƯ, TRẦN HUY THÁI, NGUYỄN CÔNG SỸ, LƯU HỒNG TRƯỜNG, NGUYỄN QUỐC ĐẠT, TRẦN VĂN TIẾN BỔ SUNG MỘT LOÀI MỚI THUỘC CHI NƯA - Amorphophallus (HỌ RÁY -ARACEAE) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM52
9PHẠM NGỌC DƯƠNG, NGUYỄN THỊ ANH, VŨ ĐÌNH DUY, LÊ XUÂN THÁM BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU LOÀI NẤM LINH CHI MỚI PHÁT HIỆN Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN Tomophagus sp.nov. DỰA TRÊN CÁC PHÂN TÍCH VỀ HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ55
10NGUYẾN ĐẮC ĐẠI, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CỦA CÁC LOÀI KIẾN THUỘC PHÂN HỌ PONERINAE (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) TRÊN CÁC SINH CẢNH TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH, TỈNH VĨNH PHÚC63
11NGUYỄN VĂN ĐẠT, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÁC CHI TRONG HỌ NGŨ GIA BÌ (ARALIACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM69
12NGUYỄN VĂN ĐỨC, BÙI THỊ DUNG, HOÀNG VĂN HIỀN TỔNG QUAN HỆ THỐNG HỌC CÁC LOÀI GIUN TRÒN KÝ SINH Ở ĐỘNG VẬT VIỆT NAM76
13TRẦN ANH ĐỨC, CHU THỊ ĐÀO, NGUYỄN XUÂN QUÝNH, NGUYỄN VĂN VỊNH, NGUYỄN THANH SƠN DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁNH NỬA (INSECTA: HEMIPTERA) Ở NƯỚC TẠI KHU VỰC TỈNH HÀ GIANG85
14NGUYỄN VĂN GIANG, NGUYỄN HỮU DỰC, NGUYỄN KIÊM SƠN DẪN LIỆU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁ SÔNG BẰNG GIANG, TỈNH CAO BẰNG, VIỆT NAM91
15VŨ HƯƠNG GIANG, NINH THỊ NGỌC, TRẦN MỸ LINH, LÊ QUỲNH LIÊN, NINH KHẮC BẢN GHI NHẬN MỚI LOÀI Morinda longifolia Craib THUỘC HỌ CÀ PHÊ (RUBIACEAE) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM96
16BÙI THU HÀ, NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN, TRẦN THẾ BÁCH NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GẦN GŨI CÓ THỂ CỦA MỘT SỐ CHI THUỘC HỌ CAM (RUTACEAE) Ở VIỆT NAM100
17LÊ THỊ THU HÀ, LÊ KHÁNH VŨ, HOÀNG ANH VŨ THÀNH PHẦN LOÀI CÁ BỘ CÁ VƯỢC (PERCIFORMES) Ở MỘT SỐ SÔNG CHÍNH THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA109
18ĐỖ VĂN HÀI ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN LOẠI CHI ĐẲNG THIỆT - Isoglossa Oersted (HỌ Ô RÔ - ACANTHACEAE) Ở VIỆT NAM116
19ĐỖ VĂN HÀI, NGUYỄN KHẮC KHÔI GHI NHẬN MỚI LOÀI Rungia sarmentosa Valeton - HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM121
20BÙI TUẤN HẢI, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI CHUỘT CHÙ RĂNG TRẮNG GIỐNG Crocidura (MAMMALIA: SORICIDAE) Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM124
21NGUYỄN QUANG HIẾU, NGUYỄN TIẾN HIỆP, TỪ BẢO NGÂN, NGUYỄN SINH KHANG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI THUỘC HỌ NGỌC LAN (MAGNOLIACEAE Juss.) TẠI TỈNH HÀ GIANG VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BẢO TỒN CỦA CHÚNG130
22NGUYỄN VĂN HIẾU, CAO THỊ KIM THU, NGUYỄN VĂN VỊNH THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA BỘ CÁNH ÚP (INSECTA: PLECOPTERA) Ở VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, TỈNH LÀO CAI137
23NGUYỄN VĂN HIẾU, NGUYỄN VĂN VỊNH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ BỘ PHÙ DU (EPHEMEROPTERA: INSECTA) TẠI KHU VỰC VÙNG ĐỆM CỦA VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, TỈNH LÀO CAI143
24TRẦN THỊ HỒNG HOA HỌ CÁ NÓC HÒM OSTRACIIDAE Ở VIỆT NAM149
25DƯƠNG THỊ HOÀN MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHI TRỨNG CUA (Debregeasia Gaudich.) TRONG HỌ GAI (URTICACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM158
26NGUYỄN THỊ HUYỀN, TRẦN V THỊ HOÀI, NGUYỄN THI GIANG AN, HỒ ANH TUẤN, HOÀNG NGỌC THẢO DẪN LIỆU VỀ HÌNH THÁI VÀ PHÂN BỐ CỦA LOÀI CÁ CHAI Sorsogona tuberculata (Cuvier, in Cuv. & Val., 1829) (PERCIFORMES: PLATYCEPHALIDAE) Ở VÙNG BIỂN CỬA LÒ, NGHỆ AN161
27PHẠM THANH HUYỀN, NGUYỄN QUỲNH NGA, PHAN VĂN TRƯỞNG, HOÀNG VĂN TOÁN, NGUYỄN XUÂN NAM, PHẠM THỊ NGỌC, PHẠM THỊ VÂN ANH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU LOÀI HÀ THỦ Ô ĐỎ (Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson) Ở VIỆT NAM166
28ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU CỦA LOÀI THUẪN RÂU (Scutellaria barbata D. Don), THUỘC HỌ BẠC HÀ (LAMIACEAE), ĐƯỢC TRỒNG Ở VIỆT NAM173
29NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, TRỊNH NGỌC BON KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC LOÀI TRONG CHI MINH ĐIỀN- Medinilla Gaudich. (HỌ MUA-MELASTOMATACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM179
30NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CHI CỎ DÙI TRỐNG - Eriocaulon L. (HỌ CỎ DÙI TRỐNG-ERICAULACEAE Desv.) Ở VIỆT NAM182
31HOÀNG NGỌC KHẮC PHÁT HIỆN THÊM VỀ KHU VỰC PHÂN BỐ CỦA LOÀI ỐC MÍT MIỆNG NÂU Cassidula doliolum (Petit, 1843) TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ, VIỆT NAM187
32NGUYỄN KHẮC KHÔI, ĐỖ VĂN HÀI NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CHI XUÂN HOA (Pseuderanthemum Radlk.) THUỘC HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE) Ở VIỆT NAM193
33NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN, NGUYỄN ĐẮC ĐẠI, VŨ THỊ THƯƠNG, VŨ THỊ VÂN THÀNH PHẦN CÁC LOÀI ONG XÃ HỘI BẮT MỒI THUỘC HỌ ONG VÀNG (HYMENOPTERA: VESPIDAE) Ở KHU VỰC ĐÔNG BẮC VIỆT NAM200
34NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN, ĐẶNG THỊ HOA, NGUYỄN ĐẮC ĐẠI, NGUYỄN QUANG CƯỜNG, TRẦN PHƯƠNG HỒNG, PHAN THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU VỀ CÁC LOÀI ONG BẮT MỒI SỐNG ĐƠN LẺ THUỘC HỌ ONG VÀNG (HYMENOPTERA: VESPIDAE: EUMENINAE) Ở VĨNH PHÚC VÀ BẮC GIANG204
35MA NGỌC LINH, HOÀNG VĂN NGỌC GHI NHẬN MỚI PHÂN BỐ CÁC LOÀI THẰN LẰN (SQUAMATA: SAURIA) VÀ RẮN (SQUAMATA: SERPENTES) Ở TỈNH BẮC KẠN208
36PHAN KẾ LỘC, LÊ THỊ THU, TRẦN ANH VŨ, NGUYỄN HOÀNG QUÂN, NGUYỄN TẤN CHIẾN GÓP PHẦN PHÂN LOẠI CÁC MẪU VẬT MỚI THU THẬP THUỘC CHI KIM GIAO Nageia Gaertn. Ở VIỆT NAM214
37PHÙNG THỊ HỒNG LƯỠNG, NGUYỄN THỊ THU BÍCH NGHIÊN CỨU SƠ BỘ VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA NHỆN (ARACHNIDA: ARANEAE) TẠI VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC221
38ĐỖ THỊ THIÊN LÝ, PHẠM NỮ KIM HOÀNG, PHAN HỮU HÙNG, NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG, LÊ HUYỀN ÁI THÚY, TRƯƠNG BÌNH NGUYÊN BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CHI NẤM Isaria TẠI NÚI LANGBIAN THUỘC CAO NGUYÊN LÂM VIÊN228
39CAO THỊ QUỲNH NGA, KHUẤT ĐĂNG LONG, TẠ HUY THỊNH GIỐNG XÉN TÓC THƯỜNG Chlorophorus Chevrolat, 1863 (CERAMBYCINAE, CERAMBYCIDAE) VÀ 6 LOÀI GHI NHẬN MỚI Ở VIỆT NAM237
40TỪ BẢO NGÂN, NGUYỄN QUANG HIẾU, NGUYỄN TIẾN HIỆP NĂM LOÀI MỚI THUỘC HỌ NGỌC LAN (MAGNOLIACEAE Juss.) BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM243
41HOÀNG VĂN NGỌC, PHẠM ĐÌNH KHÁNH CÁC LOÀI BỔ SUNG CHO DANH LỤC LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT TỈNH THÁI NGUYÊN ĐƯỢC GHI NHẬN Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA-PHƯỢNG HOÀNG249
42NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI NẤM HỌ CLAVICIPITACEAE KÍ SINH CÔN TRÙNG Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ YANG SIN TỈNH ĐẮK LẮK255
43VŨ XUÂN PHƯƠNG, ĐỖ THỊ XUYẾN CHI ĐẠI THƯ - Hemiboea C. B. Clarke (GESNERIACEAE) Ở VIỆT NAM259
44BÙI HỒNG QUANG, VŨ TIẾN CHÍNH, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH NHÁNH Primulina Green- VÀ LOÀI Jasminum mesnyi Hance - THUỘC CHI Jasminum L. (OLEACEAE) BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM265
45TÔ VĂN QUANG, TRẦN VĂN BẰNG, HOÀNG MINH ĐỨC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ĐA DẠNG BƯỚM NGÀY TẠI RỪNG PHÒNG HỘ THẤT SƠN, TỈNH AN GIANG268
46LÊ TRỌNG SƠN, VÕ THỊ NGỌC NHUNG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA MỐI (ISOPTERA) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐAKRÔNG, QUẢNG TRỊ275
47ĐẶNG VĂN SƠN, TRẦN THẾ BÁCH, VŨ XUÂN PHƯƠNG CHI QUAO NÚI (Stereospermum Cham.) VÀ KHẲNG ĐỊNH LẠI LOÀI Stereospermum fimbriatum PHÂN BỐ Ở VIỆT NAM281
48VŨ THỊ THANH TÂM GHI NHẬN MỚI HAI LOÀI TUYẾN TRÙNG ĂN THỊT GIỐNG Prionchulus (MONONCHIDA, MONONCHIDAE) Ở VQG BIDOUP-NÚI BÀ, VIỆT NAM287
49HÀ MINH TÂM, PHÍ THỊ MAI LINH, NGUYỄN DUY HƯNG ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI CHI CHẶC CHÌU (Tetracera L.) Ở VIỆT NAM292
50DƯƠNG VĂN TĂNG, TRẦN THỊ VIỆT THANH ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DNA TRONG ĐỊNH LOẠI MẪU SỪNG TÊ GIÁC TẠI BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM295
51TRẦN THÀNH THÁI, NGÔ XUÂN QUA?NG, NGUYÊ~N THI? MY~ YẾN CẤU TRÚC QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG TỰ DO Ở SÔNG BA LAI, TỈNH BẾN TRE301
52PHAM HONG THAI, BUI MINH HONG, NGUYEN THI HUYEN TỘC VE SẦU Platypleurini (HEMIPTERA: CICADIDAE) Ở VIỆT NAM309
53TRẦN TRUNG THÀNH, TRẦN ĐỨC HẬU, TẠ THỊ THỦY ẤU TRÙNG, CÁ CON LOÀI CÁ CĂNG ONG (Terapon jarbua) Ở MỘT SỐ CỬA SÔNG MIỀN BẮC VIỆT NAM315
54HUỲNH QUANG THIỆN, I-SHIUNG CHEN MÔ TẢ LẠI GIỐNG CÁ CHÁO Opsariichthys (TELEOSTEI: CYPRINIDAE) Ở VIỆT NAM321
55TRẦN CÔNG THỊNH, VÕ VĂN QUANG, LÊ THỊ THU THẢO, NGUYỄN PHI UY VŨ, TRẦN THỊ HỒNG HOA THÀNH PHẦN LOÀI MẪU VẬT CÁ MÚ (HỌ SERRANIDAE) LƯU TRỮ Ở BẢO TÀNG HẢI DƯƠNG HỌC327
56CAO THỊ KIM THU NGHIÊN CỨU VỀ CÁC LOÀI THUỘC GIỐNG Acroneuria (ACRONEURIINAE, PERLIDAE, PLECOPTERA) Ở VIỆT NAM334
57LÊ THỊ THU, NGUYỄN TRUNG THÀNH, PHAN KẾ LỘC GÓP THÊM MỘT SỐ DẪN LIỆU MỚI VỀ HÌNH THÁI NGOÀI CỦA CHI DU SAM Keteleeria Carrière Ở VIỆT NAM338
58LÊ ĐÌNH THUỶ THÀNH PHẦN LOÀI KHU HỆ CHIM Ở CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC (ĐẦM, HỒ) NỘI, NGOẠI THÀNH HÀ NỘI345
59SỸ DANH THƯỜNG KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC LOÀI TRONG CHI CÁP - Capparis L. THUỘC HỌ MÀN MÀN (CAPPARACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM353
60NGUYỄN TRÍ TIẾN, NGUYỄN HỮU THẢO, ĐỖ THÁI GIANG KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC LOÀI THUỘC PHÂN BỘ PODUROMORPHA (COLLEMBOLA) Ở VIỆT NAM357
61LÊ THỊ TRANG, PHAN DOÃN ĐĂNG HỆ THỰC VẬT NỔI Ở HỒ TUYỀN LÂM, ĐÀ LẠT NĂM 2013365
62HOÀNG ĐÌNH TRUNG, VÕ VĂN PHÚ GÓP PHẦN BỔ SUNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ372
63PHAN VĂN TRƯỞNG, PHẠM THANH HUYỀN, NGUYỄN QUỲNH NGA, HOÀNG VĂN TOÁN, NGUYỄN XUÂN NAM NGHIÊN CỨUĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ XÂY DỰNG KHÓA PHÂN LOẠI CÁC LOÀI THUỘC CHI QUA LÂU (Trichosanthes L.) Ở VIỆT NAM378
64VƯƠNG TÂN TÚ, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, LÊ HÙNG ANH GHI NHẬN LOÀI DƠI MUỖI NHẬT BẢN, Pipistrellus abramus (Temminck, 1838) TẠI ĐẢO BẠCH LONG VĨ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG383
65NGUYỄN ĐÌNH TỨ, NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNG, NGUYỄN THANH HIỀN, CAO VĂN LƯƠNG CẤU TRÚC QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO TẠI CÁC THẢM CỎ BIỂN Ở HUYỆN CÁT HẢI, HẢI PHÒNG387
66VASSILIEVA A. B. HERPETODIVERSITY OF XUAN SON NATIONAL PARK (PHU THO PROVINCE): NEW FINDINGS392
67LE XUAN VI A REVIEW OF THE TRIBE Archipini (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) FROM NORTHERN PART OF VIETNAM WITH THE KEY TO GENERA397
68ĐẬU QUANG VINH, ÔNG VĨNH AN, THÁI CẢNH TOÀN, NGUYỄN KIM TIẾN GHI NHẬN MỚI VỀ PHÂN BỐ ẾCH CÂY SẦN BẮC BỘ Theloderma corticale (Boulenger, 1903) Ở NGHỆ AN VÀ HÀ TĨNH405
69ĐỖ THỊ XUYẾN, NGUYỄN ANH ĐỨC, ĐẶNG MINH TÚ, HÀ VĂN HOAN HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI KHUYẾT THỰC VẬT TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHÊN BẮC HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 409
70NGUYỄN THỊ MỸ YẾN, NGÔ XUÂN QUẢNG CẤU TRÚC THÀNH PHẦN QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO TẠI MỘT SỐ KHU VỰC TRÊN SÔNG SÀI GÒN418
71ALEXEI V. ABRAMOV, ALEXANDER E. BALAKIREV, TRAN QUANG TIEN STUDY OF SMALL NON-VOLANT MAMMALS IN CHU MOM RAY NATIONAL PARK (VIETNAM, KON TUM PROVINCE)427
72ĐẶNG VĂN AN, BÙI TUẤN VIỆT, HOÀNG THỊ HIỀN ĐA DẠNG KIẾN (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) TRONG LỚP THẢM MỤC Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ, HẢI PHÒNG433
73CHU HOÀNG TUẤN ANH, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, TỈNH LẠNG SƠN440
74NGÔ ANH, NGUYỄN THỊ CHI LÊ ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI NẤM LỚN Ở HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ447
75NGÔ ANH, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI NẤM LỚN Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ454
76PHẠM VĂN ANH, TỪ VĂN HOÀNG, KHĂM ĐI PHENG KIA CHƯ, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG, NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN, NGUYỄN KIM TIẾN THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA) VÀ BÒ SÁT (REPTILIA) Ở THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA461
77VŨ THỊ PHƯƠNG ANH, NGUYỄN THỊ THANH THU DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở SÔNG ĐẦM, THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM468
78VŨ THỊ PHƯƠNG ANH, DƯƠNG THỊ MỸ DIỆP THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở SÔNG BÀN THẠCH, TỈNH PHÚ YÊN475
79TRẦN VĂN BẰNG, HOÀNG MINH ĐỨC GHI NHẬN BAN ĐẦU VỀ KHU HỆ LINH TRƯỞNG CỦA KHU ĐỀ XUẤT BẢO TỒN A YUN PA, GIA LAI482
80NGUYỄN THẾ CƯỜNG, NGUYỄN TIẾN DŨNG, ĐỖ HỮU THƯ, DƯƠNG THỊ HOÀN, PHẠM LÊ MINH, ĐỖ MINH HIỀN ĐA DẠNG THỰC VẬT VỊNH HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH488
81NGUYỄN TỐNG CƯỜNG, ĐỖ VĂN TỨ, LÊ DANH MINH, ĐẶNG VĂN ĐÔNG THÀNH PHẦN LOÀI TÔM VÀ CUA NƯỚC NGỌT Ở VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA-KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH493
82PHẠM THẾ CƯỜNG, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG, NGÔ NGỌC HẢI ĐA DẠNG CÁC LOÀI ẾCH CÂY (AMPHIBIA: ANURA: RHACOPHORIDAE) Ở TỈNH HÒA BÌNH498
83NGUYỄN VĂN DŨNG DANH MỤC CÁC LOÀI MUỖI Ở VIỆT NAM 504
84NGUYỄN ĐẮC ĐẠI, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT THÀNH PHẦN CÁC LOÀI KIẾN (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) Ở PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN510
85ĐỖ TRỌNG ĐĂNG, NGÔ ĐẮC CHỨNG, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CỦA HỌ NHÁI BẦU (AMPHIBIA: ANURA: MICROHYLIDAE) Ở TỈNH PHÚ YÊN514
86QUÁCH VĂN TOÀN EM, VÕ THỊ KIM YẾN PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI NỘI SINH TỪ CÂY CÓC ĐỎ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt), CÓC TRẮNG (Lumnitzera racemosa Willd.) VÀ ĐƯỚC BỘP Rhizophora mucronata Lam.) Ở CẦN GIỜ520
87PHAN THỊ HÀ, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG CỦA HỆ THỰC VẬT TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH528
88TRẦN THỊ HÂN, LÊ TUẤN ANH, ĐỖ HỮU THƯ, NGUYỄN TRƯỜNG KHOA ĐA DẠNG THỰC VẬT HẠT KÍN VÙNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ531
89HOÀNG THỊ THÚY HẰNG, HOÀNG VIỆT NGỌC, HOÀNG VIỆT DŨNG, NGUYỄN THỊ NGUYỆT MINH ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TẠI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH BẮC KẠN535
90HOÀNG VĂN HIỀN, BÙI THỊ DUNG, HÀ DUY NGỌ, NGUYỄN VĂN HÀ, NGUYỄN VĂN ĐỨC BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI GIUN TRÒN KÝ SINH Ở GIỐNG CÁ NHỆCH (OPHICHTHIDAE: Pisodonophis) Ở BIỂN VEN BỜ TỈNH NAM ĐỊNH544
91BÙI THỊ QUỲNH HOA THÀNH PHẦN LOÀI BƯỚM GIÁP (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NAM KA, ĐĂK LĂK551
92PHAM NU KIM HOANG, PHAN HUU HUNG, DO THI THIEN LY, LE THI CHAU, TRUONG BINH NGUYEN PRELIMINARY INVESTIGATION ON MACROFUNGAL FLORA ALONG THE PROVINCIAL ROAD NO. 723 BELONGING TO BIDOUP - NUI BA NATIONAL PARK (LAM DONG PROVINCE)556
93BÙI MINH HỒNG, TRẦN THỊ THU TRANG, ĐỖ MẠNH CƯƠNG MỘT SỘ ENZYME GIỚI HẠN SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÁCH CÁC LOÀI ĐỒNG HÌNH THUỘC PHỨC HỢP MUỖI Anopheles maculatus Ở XÃ PHƯỚC CHIẾN, HUYỆN THUẬN BẮC, TỈNH NINH THUẬN563
94BÙI MINH HỒNG, PHAN HỒNG NHUNG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA CÁC LOÀI BƯỚM ĐÊM THUỘC HỌ SPHINGIDAE (LEPIDOPTERA) Ở MẪU SƠN, LỘC BÌNH, LẠNG SƠN568
95NGUYỄN XUÂN HUẤN, NGUYỄN THỊ HẠNH, NGUYỄN THÀNH NAM ĐA DẠNG LOÀI CÁ Ở VÙNG CỬA SÔNG NHẬT LỆ, TỈNH QUẢNG BÌNH 573
96LÊ MẠNH HÙNG, VƯƠNG TIẾN MẠNH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CÁC LOÀI CHIM DI CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG CÁC MÙA DI CƯ 2011 - 2015582
97NGUYỄN QUỐC HUY, NGÔ XUÂN NAM, LÊ VĂN TUẤT, MAI TRỌNG HOÀNG, NGUYỄN NGUYÊN HẰNG, NGUYỄN THỊ HẢI, NGUYỄN VĂN VỊNH, NGUYỄN XUÂN HUẤN, NGUYỄN ANH ĐỨC HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC KHU VỰC QUY HOẠCH BẢO TỒN VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA SÔNG MÃ, TỈNH THANH HÓA591
98DƯƠNG ĐỨC HUYẾN, ĐINH HỮU QUỐC BẢO ĐA DẠNG THỰC VẬT HỌ LAN (ORCHIDACEAE Juss.) Ở HAI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ VÀ BÀ NÀ-NÚI CHÚA (ĐÀ NẴNG)599
99ĐẶNG HUY HUỲNH, ĐINH VĂN HÙNG, NGUYỄN HỮU THẮNG ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT RỪNG (THÚ, CHIM, BÒ SÁT, ẾCH NHÁI) TỈNH CAO BẰNG607
100NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG, PHẠM VĂN SÁNG, BÙI TUẤN VIỆT BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG KIẾN (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ614
101HUỲNH VĂN KÉO, PHẠM HỒNG THÁI THÀNH PHẦN LOÀI VE SẦU (HEMIPTERA: CICADIDAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, THỪA THIÊN-HUẾ621
102TRẦN THANH LÂM, LÊ THỊ NGỌC NGÀ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT CỦA VƯỜN CHIM BẠC LIÊU628
103ĐỖ VĂN LẬP, TRẦN THỊ MẾN, PHẠM HỒNG THÁI ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VE-RẦY LIÊN HỌ FULGOROIDEA (HOMOPTERA: AUCHENORRHYNCHA) Ở VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG636
104NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN, TRẦN HỮU TRỌNG, BÙI VĂN CHUẨN, NGUYỄN THỊ LỆ, ĐÀO DUY TRINH, NGUYỄN THỊ THU ANH THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CÁC LOÀI VE GIÁP (ORIBATIDA) Ở ĐẤT TRỒNG CÀ CHUA, SÚP LƠ VÀ NGÔ TẠI MỘT SỐ HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI642
105LÊ THỊ MAI LINH, NGUYỄN GIANG SƠN, NGUYỄN THỊ DUYÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN TỬ CỦA VI KHUẨN Xenorhadus sp. X-7TN CỘNG SINH VỚI TUYẾN TRÙNG Steinernema longicaudum PHÂN LẬP Ở TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM647
106HỒ THỊ LOAN, ĐẶNG TẤT THẾ, NGUYỄN MINH ĐỨC, NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN, VÕ TẤN PHONG XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH CHIM YẾN HÀNG Ở TỈNH QUẢNG NAM BẰNG KỸ THUẬT PCR653
107DƯƠNG ĐỨC LỢI, NGÔ ĐẮC CHỨNG THÀNH PHẦN LOÀI CỦA HỌ ẾCH NHÁI CHÍNH THỨC (ANURA: DICROGLOSSIDAE) Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH 659
108TRẦN ĐỨC LƯƠNG, HỒ THANH HẢI, LÊ HÙNG ANH, LÊ DANH MINH ĐA DẠNG LOÀI GIÁP XÁC NHỎ (MICROCRUSTACEA) Ở CÁC THỦY VỰC TRONG HANG ĐỘNG VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA-KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH665
109TRẦN ĐỨC LƯƠNG, HỒ THANH HẢI, NGUYỄN TỐNG CƯỜNG THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT PHÙ DU (ZOOPLANKTON) Ở CÁC THỦY VỰC TRONG HANG ĐỘNG VÙNG NÚI ĐÁ VÔI HUYỆN LẠC THỦY, TỈNH HÒA BÌNH671
110CAO THỊ LÝ, BÙI VĂN HƯNG GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK677
111PHAN VĂN MẠCH, LÊ XUÂN TUẤN, THÀNH PHẦN KHU HỆ CÁ KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, TP.HỒ CHÍ MINH685
112MA THỊ NGỌC MAI, NGUYỄN THỊ NGẦN NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT CÓ MẠCH TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÀ HẨU, HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI689
113PHAN XUÂN BÌNH MINH, PHẠM HƯƠNG SƠN, TRẦN MINH HỢI, NGUYỄN THỊ VÂN NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG NHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LAN SỨA (Anoectochilus lylei Rolfe ex Downie)695
114NGÔ XUÂN NAM, NGUYỄN QUỐC HUY, NGUYỄN NGUYÊN HẰNG, NGUYỄN THỊ HẢI, NGUYỄN VĂN VỊNH, NGUYỄN ANH ĐỨC, HOÀNG TRUNG THÀNH, NGUYỄN HUY HOÀNG HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HU, TỈNH THANH HÓA700
115LÊ THỊ NGUYỆT NGA, PHAN DOÃN ĐĂNG ĐA DẠNG SINH HỌC QUẦN XÃ ĐỘNG VẬT PHÙ DU Ở HỒ DANKIA, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG708
116LÊ THỊ NGUYỆT NGA, PHAN DOÃN ĐĂNG ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC CỦA ĐỘNG VẬT PHÙ DU TỈNH VĨNH LONG714
117PHẠM THÚY NGA, NGUYỄN THỊ HUYÊN, PHẠM HỒNG THÁI THÀNH PHẦN LOÀI LOÀI VE SẦU HỌ CICADIDAE (HEMIPTERA: AUCHENORRHYNCHA) Ở VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, VĨNH PHÚC722
118BÙI QUANG NGHỊ, NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN, PHAN THỊ KIM HỒNG, ĐÀO TẤN HỌC THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐCỦA SINH VẬT ĐÁY VÙNG VEN BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH730
119NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CỦA CHI Ganoderma Ở VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM738
120VI THỊ NGUYỆT, NGUYỄN BÌNH LIÊM, LÊ ĐỒNG TẤN NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG HỆ THỐNG VƯỜN NHÀ TẠI XÃ TRUNG MÔN HUYỆN YÊN SƠN TỈNH TUYÊN QUANG743
121NGUYỄN THANH NHÀN, HẠM HỒNG BAN, ĐỖ NGỌC ĐÀI CÁC LOÀI THỰC VẬT BỊ ĐE DỌA TUYỆT CHỦNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT, TỈNH NGHỆ AN750
122PHẠM THỊ NHỊ, HOÀNG VŨ TRỤ, CAO THỊ QUỲNH NGA, LÊ MỸ HẠNH, HỒ QUANG VĂN, PHẠM HỒNG THÁI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÂN BỐ CỦA CÔN TRÙNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN757
123DOÃN THỊ TRƯỜNG NHUNG, HÀ QUÝ QUỲNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN, LẤY KBTTN TÀ XÙA, TỈNH SƠN LA LÀM VÍ DỤ764
124TRẦN THỊ PHÚ, TRỊNH TAM KIỆT, TRỊNH TAM ANH MỘT SỐ LOÀI NẤM ĐỘC Ở XÃ TRÀ LINH TRÊN VÙNG NÚI NGỌC LINH, TỈNH QUẢNG NAM773
125VÕ VĂN PHÚ, BIỆN VĂN QUYỀN ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở SÔNG RÀO CÁI, TỈNH HÀ TĨNH779
126NGUYEN THI XUAN PHUONG, NGUYEN DINH TU, NGUYEN VU THANH, VANREUSEL, A NEMATODE DIVERSITY PATTERNS AT DIFFERENT SPATIAL SCALES IN THE TIEN YEN ESTUARY, QUANG NINH PROVINCE, VIETNAM786
127NGUYEN THI XUAN PHUONG, NGUYEN DINH TU MOLECULAR IDENTIFICATION OF FREE-LIVING MARINE NEMATODE SPECIES OF THE FAMILIES DESMODORIDAE AND MICROLAIMIDAE (NEMATODA: DESMODORIDA) FROM THE TIEN YEN MANGROVE, QUANG NINH PROVINCE793
128BÙI HỒNG QUANG, VŨ TIẾN CHÍNH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BẢO TỒN 8 LOÀI ĐẶC HỮU THUỘC HỌ NHÀI (OLEACEAE) Ở VIỆT NAM800
129ĐINH MINH QUANG, NGUYỄN MINH THÀNH CÁC CHỈ SỐ SINH HỌC QUẦN ĐÀN CÁ KÈO ĐỎ (Trypauchen vagina) Ở SÓC TRĂNG806
130NGUYỄN VĂN QUẢNG, NGUYỄN THANH HƯƠNG, NGUYỄN THỊ MY, NGUYỄN VĂN HOÀN, NGUYỄN TÙNG CƯƠNG DẪN LIỆU VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA MỐI (INSECTA: ISOPTERA) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÀ NÀ-NÚI CHÚA, ĐÀ NẴNG811
131NGUYỄN XUÂN QUYỀN, NGUYỄN VĂN HÀ, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, NGUYỄN THẾ CƯỜNG CÁC LOÀI GÂY DỊ ỨNG THUỘC HỌ XOÀI (ANNACARDIACEAE R. Br.) Ở VIỆT NAM819
132ĐỖ ĐỨC SÁNG, NGUYỄN THỊ HỒNG THỊNH, ĐỖ VĂN NHƯỢNG ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THÂN MỀM CHÂN BỤNG (MOLLUSCA: GASTROPODA) Ở CẠN CỦA KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ XÙA, TỈNH SƠN LA825
133ĐẶNG VĂN SƠN, TRẦN HỢP, LÊ HỮU PHÚ, NGUYỄN CHÍ THÀNH, NGUYỄN HỒNG QUÂN ĐA DẠNG THỰC VẬT NGOÀI GỖ Ở VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐCTỈNH KIÊN GIANG832
134VŨ THỊ THANH TÂM THÀNH PHẦN LOÀI TUYẾN TRÙNG ĂN THỊT BỘ MONONCHIDA TẠI VƯỜN QUỐC GIABIDOUP-NÚI BÀ, LÂM ĐỒNG840
135NGUYỄN ĐÌNH TẠO ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở MỘT SỐ HANG ĐỘNG VÀ SÔNG SUỐI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA- KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH843
136TRẦN THỊ VIỆT THANH, PHAN KẾ LONG HIỆN TRẠNG VÀ PHÂN BỐ CÁ ĐỐI MỤC (Mugil cephalus) Ở VIỆT NAM850
137TRẦN THỊ VIỆT THANH, VŨ THỊ THU HIỀN, TRẦN THỊ LIỄU, PHAN KẾ LONG SỬ DỤNG MÃ VẠCH DNA TRONG VIỆC ĐỊNH LOẠI CÁ BIỂN TẠI BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM855
138HOÀNG TRUNG THÀNH, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, VŨ ĐÌNH THỐNG, NGUYỄN VŨ KHÔI THÀNH PHẦN LOÀI DƠI Ở KHU VỰC BA HÒN, HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG865
139NGUYỄN PHƯƠNG THẢO, VŨ NGỌC LONG, PHẠM HỮU NHÂN, LƯU HỒNG TRƯỜNG, LÊ VĂN HƯƠNG NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU VỀ KHU HỆ NẤM LỚN TRONG Ô MẪU ĐỊNH VỊ TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP - NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG872
140NGUYỄN TÀI THẮNG, NGUYỄN THÀNH LUÂN, PHẠM VĂN THÔNG, NGUYỄN ĐẮC MẠNH, TRƯƠNG VĂN VINH, NGUYỄN NGỌC SANG KẾT QUẢ BAN ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI BÒ SÁT Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, TỈNH THANH HÓA878
141ĐẬU BÁ THÌN, PHẠM HỒNG BAN ĐA DẠNG DƯƠNG XỈ (POLYPODIOPHYTA) Ở HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA883
142LÊ VĂN THỌ, ĐỖ THỊ BÍCH LỘC THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN VEN BỜ Ở SÔNG SÀI GÒN ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH BÌNH DƯƠNG890
143LÊ VĂN THỌ, PHAN DOÃN ĐĂNG, TRẦN VĂN TIẾN, HUỲNH BẢO ĐĂNG KHOA DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN VEN BỜ TẠI CÁC HỒ SINH HỌC BÌNH HƯNG HOÀ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH897
144NGUYỄN VĂN THUẬN, LÊ THỊ NHUNG SAI KHÁC VỀ HÌNH THÁI CỦA Phereima rodericensis (Grube, 1879) (HAPLOTAXIDA: MEGASCOLECIDAE) Ở THỪA THIÊN HUẾ903
145NGUYỄN VĂN THUẬN, HỒ THỊ MAI ĐẶNG, HOÀNG HỮU TÌNH THÀNH PHẦN LOÀI GIUN ĐẤT VÀ CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG KHÁC Ở ĐẤT TẠI HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ908
146NGUYỄN THỊ THU THỦY, NGUYỄN THỊ VÂN, NGUYỄN KIM NỮ THẢO ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA XẠ KHUẨN Ở RỪNG NGẬP MẶN XUÂN THỦY - NAM ĐỊNH 914
147SỸ DANH THƯỜNG, LÊ NGỌC CÔNG, DAOPHONE PHETKHAMPHENG NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH TẠI RỪNG PHÒNG HỘ PHƯỢNG HOÀNG, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN922
148NGUYỄN HỮU TIỀN, NGUYỄN THỊ DUYÊN LÊ THỊ MAI LINH, TRỊNH QUANG PHÁP, NGUYỄN THỊ TUYẾT BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT TUYẾN TRÙNG KÝ SINH THỰC VẬT TRÊN MỘT SỐ CÂY DƯỢC LIỆU TẠI ĐÔNG TRIỀU (QUẢNG NINH) 928
149NGUYỄN KIM TIẾN ĐA DẠNG SINH HỌC THÚ, CHIM, BÒ SÁT VÀ LƯỠNG CƯ Ở KHU BẢO TỒN RỪNG SẾN TAM QUY, HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HÓA934
150HOÀNG DANH TRUNG, PHẠM HỒNG BAN, TRẦN MINH HỢI, HOÀNG THANH SƠN ĐA DẠNG CHI BA CHẠC (Euodia) VÀ CHI MUỒNG TRUỔNG (Zanthoxylum) (RUTACEAE) Ở NGHỆ AN943
151HOÀNG ĐÌNH TRUNG ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ PHÂN BỐ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG Ở SÔNG HƯƠNG, THÀNH PHỐ HUẾ948
152NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG, PHẠM THẾ CƯỜNG, LÊ TRUNG DŨNG, NGUYỄN VIỆT BÁCH, NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN ĐA DẠNG CÁC LOÀI ẾCH CÂY (AMPHIBIA: ANURA: RHACOPHORIDAE) Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN954
153NGUYỄN THANH TÚ, PHẠM HỒNG BAN, ĐỖ NGỌC ĐÀI ĐA DẠNG HỌ CÀ PHÊ Ở XÃ CHÂU HOÀN VÀ DIÊN LÃM THUỘC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HUỐNG, NGHỆ AN960
154HOÀNG ANH TUẤN, TRỊNH VĂN CHUNG ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH VÀ PHỤ CẬN966
155ĐỖ VĂN TỨ CUA NƯỚC NGỌT Ở CÁC ĐẢO LỚN CỦA VIỆT NAM: ĐA DẠNG VÀ BẢO TỒN970
156ĐỖ VĂN TỨ ỐC NƯỚC NGỌT Ở VIỆT NAM: ĐA DẠNG VÀ BẢO TỒN977
157NGUYỄN ĐÌNH TỨ, NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNG, NGUYỄN THANH HIỀN, PHẠM THỊ MẬN, LÊ HÙNG ANH ĐA DẠNG SINH HỌC QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG TẠI ĐẢO BẠCH LONG VĨ, HẢI PHÒNG987
158NGÔ XUÂN TƯỜNG, LÊ ĐÌNH THUỶ, HÀ QUÝ QUỲNH THÀNH PHẦN LOÀI CHIM Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HÓA993
159ĐỖ THỊ NHƯ UYÊN THÀNH PHẦN LOÀI CHIM Ở KHU DU LỊCH SINH THÁI GÁO GIỒNG, HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP1000
160ĐẶNG QUỐC VŨ, ĐỖ THỊ XUYẾN, NGUYỄN KHẮC KHÔI ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HÓA1006
161NGUYỄN TRẦN VỸ ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CHIM Ở LÂM TRƯỜNG BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG1013
162HOÀNG LÊ TUẤN ANH, PHẠM THỊ TRANG THƠ, PHẠM HẢI YẾN, NGUYỄN XUÂN NHIỆM, BÙI HỮU TÀI, PHAN VĂN KIỆM, ĐỖ THANH TUÂN, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY LU LU ĐỰC (Solanum nigrum L.) TẠI TỈNH THÁI BÌNH1025
163LÊ HÙNG ANH, PHẠM THẾ CƯỜNG, CAO THỊ KIM THU, PHẠM THỊ NHỊ, HOÀNG VŨ TRỤ, ĐỖ VĂN TỨ, NGUYỄN TỐNG CƯỜNG, NGUYỄN ĐÌNH TẠO, TRẦN ĐỨC LƯƠNG, TRỊNH QUANG PHÁP, NGUYỄN ĐÌNH TỨ, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, DƯƠNG THỊ HOÀN, PHAN VĂN MẠCH, ĐẶNG HUY PHƯƠNG, VƯƠNG TÂN TÚ, BÙI ĐỨC QUANG BỔ SUNG DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT ĐẢO BẠCH LONG VĨ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG1032
164NGUYỄN THỊ VÂN ANH, BÙI VĂN THANH, LƯU ĐÀM NGỌC ANH, BÙI VĂN HƯỚNG, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, TRẦN THỊ TRÀ GIANG KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC H'MÔNG VÀ DAO TẠI XÃ Ý TÝ VÀ DỀN SÁNG, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI1038
165NGUYỄN QUỐC BÌNH, NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI MỘT SỐ LOÀI TRONG CHI NGHỆ (Curcuma) CÓ TÁC DỤNG LÀM THUỐC Ở TÂY NGUYÊN1044
166ĐÀO THỊ MINH CHÂU, TRẦN MINH HỢI, TRẦN HUY THÁI ĐA DẠNG CÁC LOÀI LÂM SẢN NGOÀI GỖ ĐƯỢC KHAI THÁC TỪ VÙNG ĐỆM KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HUỐNG - NGHỆ AN1050
167ĐÀO THỊ MINH CHÂU, TRẦN MINH HỢI, TRẦN HUY THÁI KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN RỪNG CỦA NGƯỜI THÁI SỐNG Ở KHU VỰC CAO VỀU, VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT1055
168LÊ NGỌC CÔNG, CHỬ KHOA VÂN TRANG, ĐÀO THẾ TRUNG ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT VÀ TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở XÃ SỸ BÌNH, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN1062
169TRẦN THỊ NGỌC DIỆP, TRẦN THẾ BÁCH, NINH KHẮC BẢN BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC RA - GLAI TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ - TỈNH KHÁNH HÒA1067
170TRẦN QUỐC DUNG, NGUYỄN THỊ KIM CƠ, NGUYỄN THỊ SƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU CHUNG, PHAN THỊ THANH DIỄM, NGUYỄN HOÀNG LAN ANH PHÂN LẬP VÀ SÀNG LỌC MỘT SỐ CHỦNG Aspergillus niger SINH PECTINASE TỪ MỘT SỐ VỎ CỦ, QUẢ (CHUỐI, TÁO, XOÀI, THANH LONG VÀ CÀ RỐT) Ở THÀNH PHỐ HUẾ1073
171ĐỖ NGỌC ĐÀI, LÊ THỊ HƯƠNG, LÊ THỊ MỸ CHÂU, ĐOÀN MẠNH DŨNG, MAI VĂN CHUNG CÁC HỢP CHẤT DỄ BAY HƠI TỪ LÁ VÀ RỄ LOÀI SA NHÂN KÉ (Amomum xanthioides Wall. ex Baker) Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT, NGHỆ AN1078
172ĐỖ NGỌC ĐÀI, TĂNG VĂN TÂN, PHẠM HỒNG BAN, TRẦN ĐÌNH THẮNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU CỦA LOÀI DÂY LỬA ÍT GÂN (Rourea oligophlebia Merr.) HỌ DÂY KHẾ (CONNARACEAE) Ở NGHỆ AN1083
173BÙI THU HÀ, NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN, NGUYỄN THỊ NGUYÊN, NGUYỄN VĂN QUYỀN, TRẦN THẾ BÁCH, LÊ BÁ DUY, PHẠM QUỲNH ANH ĐA DẠNG CÂY THUỐC THUỘC NGÀNH NGỌC LAN (MAGNOLIOPHYTA) CÓ TIÊM NĂNG CHỮA BỆNH THẤP KHỚP TẠI TRAM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC1087
174NGUYỄN THỊ HẢI, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, TRẦN HUY THÁI, CHU THỊ THU HÀ, NGUYỄN ANH TUẤN BỔ SUNG MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU VỀ NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở KHU RỪNG ĐẶC DỤNG NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG1093
175NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH, NGUYỄN QUỐC BÌNH BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÂY THUỐC THUỘC NGÀNH NGỌC LAN (MAGNOLIOPHYTA) Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ YANG SIN, TỈNH ĐẮK LẮK1100
176LÊ NGỌC HÂN, TRẦN THẾ BÁCH GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA HỌ BỨA (CLUSIACEAE) Ở VIỆT NAM1106
177LẠI THỊ BẢO HIỀN, HÀ TUẤN ANH, NGUYỄN THỊ VÂN ANH, NGUYỄN VĂN DƯ, TRƯƠNG ANH THƯ, BÙI VĂN THANH, LƯU ĐÀM NGỌC ANH, BÙI VĂN HƯỚNG ĐIỀU TRA KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂY CÓ ÍCH CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG TỈNH CAO BẰNG1113
178TRẦN THỊ THU HIỀN, TRẦN HUY THÁI, LÊ BÁ DŨNG, THÁI VĂN TÀI, NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀINẤM ĐỘC Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NAM KAR TỈNH ĐĂK LĂK1120
179LÊ ĐÔNG HIẾU, TRẦN MINH HỢI, TRẦN ĐÌNH THẮNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU TIÊU PIERRE (Piper pierrei C. DC.) (PIPERACEAE) Ở NGHỆ AN1125
180NGUYỄN VIẾT HÙNG, NGUYỄN ANH DŨNG, NGUYỄN ĐÌNH SAN, TRẦN HUY THÁI, ĐỖ NGỌC ĐÀI THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU LOÀI BỜI LỜI NÚI ĐÁ (Litsea mollis Hemsl.) VÀ BỜI LỜI LÁ NHỤC ĐẬU KHẤU (Litsea myristicifolia (Wall. ex Nees) Hook. f.) Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT1130
181NGUYỄN VIẾT HÙNG, TRẦN HUY THÁI, ĐỖ NGỌC ĐÀI THÀNH PHẦN LOÀI CÂY CÓ TINH DẦU THUỘC HỌ NA (ANNONACEAE) VÀ HỌ CAM (RUTACEAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT, NGHỆ AN1135
182NGUYỄN NGỌC TÂM HUYÊN, PHẠM THỊ NGỌC LAN TÌM HIỂU HOẠT TÍNH CHITINASE CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN PHÂN LẬP TỪ ĐẤT1139
183NGUYỄN THỊ HUYỀN, TRẦN THỊ PHƯƠNG CHI CÁC CẤU TỬ DỂ BAY HƠI TỪ LOÀI SẢ CHANH (Cymbopogon citratus) Ở NGHỆ AN1145
184LÊ THỊ HƯƠNG, TRẦN THẾ BÁCH, NGUYỄN QUỐC BÌNH GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CHI RIỀNG (Alpinia) VÀ SA NHÂN (Amomum) THUỘC HỌ GỪNG (ZINGIBERACEAE) Ở BẮC TRUNG BỘ1150
185BÙI VĂN HƯỚNG, PHẠM THANH HÀ THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT ĐƯỢC ĐỒNG BÀO MƯỜNG XÓM CHA, XÃ NGỌC SƠN, HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HÒA BÌNH SỬ DỤNG NẤU NƯỚC UỐNG1155
186LÊ THUẬN KIÊN NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG VÀ TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG VIỆC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA-KẺ BÀNG, QUẢNG BÌNH1160
187PHẠM THỊ NGỌC LAN, HOÀNG DƯƠNG THU HƯƠNG PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC HÒA TAN PHOSPHATE VÔ CƠ TỪ ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN Ở THỪA THIÊN HUẾ 1165
188VŨ THỊ LIÊN, PHẠM QUỲNH ANH, NGUYỄN THỊ QUYÊN ĐA DẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT ĐƯỢC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC SỬ DỤNG LÀM THỰC PHẨM Ở XÃ MƯỜNG LẠN HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA1172
189PHẠM QUỲNH MAI, NGUYẾN TIẾN ĐẠT, KHUẤT ĐĂNG LONG GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ KINH NGHIỆM CHẾ BIẾN TỪ CÔN TRÙNG THÀNH CÁC MÓN ĂN Ở VIỆT NAM1178
190PHẠM QUỲNH MAI, HOÀNG VŨ TRỤ, NGUYỄN TIẾN ĐẠT KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC LOÀI BƯỚM NGÀY TẠI CÁC TỈNH THUỘC TÂY BẮC, VIỆT NAM1184
191LÃ ĐÌNH MỠI, TRẦN MINH HỢI, TRẦN HUY THÁI, CHÂU VĂN MINH, PHAN VĂN KIỆM, NINH KHẮC BẢN, NGUYỄN HOÀI NAM, TRẦN VĂN SUNG, PHẠM QUỐC LONG, NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, LƯU ĐÀM CƯ HỌ CAM (RUTACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM NGUỒN HOẠT CHẤT SINH HỌC PHONG PHÚ VÀ ĐẦY TIỀM NĂNG1189
192NGUYỄN THỊ THANH NGA, NGUYỄN ANH DŨNG, NGUYỄN VĂN HIẾU, TRẦN HUY THÁI THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU NÓN LOÀI SA MU DẦU (Cunninghamia konishii Hayata) Ở KỲ SƠN, NGHỆ AN1196
193NGUYỄN XUÂN QUYỀN, NGUYÊ~N VĂN HA`, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, NGUYỄN THẾ CƯỜNG GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CÁC LOÀI TRONG HỌ XOÀI (ANACARDIACEAE R. Br.) Ở VIỆT NAM1201
194KHUẤT VĂN QUYẾT, ĐỖ THỊ XUYẾN ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI CÂY THUỐC THUỘC HỌ MUA (MELASTOMATACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM1206
195ĐỖ ĐỨC SÁNG, NGUYỄN THỊ HỒNG THỊNH, ĐỖ VĂN NHƯỢNG, VÕ VĂN BÉ HAI THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỌ ỐC CẠN CYCLOPHORIDAE (GASTROPODA: PROSOBRANCHIA) Ở SƠN LA1213
196ĐÀO THANH SƠN, LƯU THANH PHƯỚC GHI NHẬN BƯỚC ĐẦU VỀ DINH DƯỠNG TỪ LOÀI VI KHUẨN LAM Arthrospira massartii CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM1220
197PHAN VĂN TÂN, NGUYỄN QUANG VINH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ HÀM L?ỢNG POLYPHENOL, SAPONIN VÀ ALKALOID TỔNG SỐ CỦA CỦ CÂY SÂM ĐÁ THU THẬP TẠI HUYỆN KBANG, GIA LAI1224
198NGUYỄN VIỆT THẮNG, NGUYỄN DUY CHINH, NGUYỄN MINH TRÍ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CÂY THUỐC PHÂN BỐ Ở XÃ VINH THANH VÀ VINH XUÂN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ1228
199NGUYỄN KIM THOA, TRẦN THANH THỦY, TRẦN THỊ HOA, TRẦN ĐINH MẤN TIỀM NĂNG THU NHẬN ENZYME BỀN NHIỆT TỪ NHÓM VI KHUẨN PHÂN LẬP TẠI SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU1234
200TRẦN ĐỨC TOÀN, ĐẶNG MINH QUÂN ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY LÀM THUỐC Ở HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG1239
201ĐỖ THANH TUÂN, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, HOÀNG LÊ TUẤN ANH ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG THỰC VẬT LÀM THUỐC TẠI CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH THÁI BÌNH1245
202ĐỖ THANH TUÂN, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, HOÀNG LÊ TUẤN ANH TÌM HIỂU GIÁ TRỊ CỦA CÂY THUỐC TẠI CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH THÁI BÌNH1250
203ÔNG VĨNH AN NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT ĐỘNGCỦA RẮN RÁO TRÂU Ptyas mucosa (LINNAEUS 1758) NON VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA HOẠT ĐỘNG VỚI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM CỦA MÔI TRƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI TẠI NGHỆ AN1259
204ĐỖ TUẤN ANH, NGUYỄN HỮU TIỀN, NGUYỄN NGỌC CHÂU HIỆU LỰC GÂY CHẾT VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HAI CHỦNG TUYẾN TRÙNG KÝ SINH GÂY BỆNH CÔN TRÙNG S-PQ16 VÀ H-KT3987 TRÊN BƯỚM SÁP LỚN (Galleria mellonella) TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM1266
205NGUYỄN THỊ ANH, PHẠM NGỌC DƯƠNG, ĐOÀN VŨ TRANG ĐÀI BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG MỘT LOÀI NẤM THỰC PHẨM PHÁT HIỆN Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN: Leucocoprinus cepaestipes (Sow., Fr.) Pat.1271
206ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH, NGUYỄN VĂN SINH MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG HỆ KINH TẾ SINH THÁI CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHÂN BAN KHE RỖ, KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÂY YÊN TỬ, HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG1277
207NGÔ THỊ TƯỜNG CHÂU, LÊ VĂN THIỆN, HOÀNG THỊ MỸ HẰNG, PHẠM MINH HẰNG NGHIÊN CỨU VI KHUẨN ƯA NHIỆT PHÂN LẬP TỪ BÙN THẢI NHÀ MÁY GIẤY BÃI BẰNG1283
208ĐỖ HOÀNG CHUNG, NGUYỄN THỊ THANH NHÀN SINH KHỐI RỄ NHỎ VÀ TIỀM NĂNG DỊCH CHUYỂN CARBON VÀO ĐẤT CỦA RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) TẠI XÃ TÂN THÁI, ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN1288
209NGÔ ĐẮC CHỨNG, NGUYỄN THỊ TRƯỜNG THI, PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI Eutropis longicaudatus (Hallowell, 1856) (EPTILIA, SQUAMATA, SCINCIDAE) Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM1293
210NGUYỄN QUANG CƯỜNG, TRƯƠNG XUÂN LAM, NGUYỄN THỊ HẠNH, NGUYỄN THỊ THÚY, NGUYỄN THỊ TÚ ANH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHỤC TRÁNG GIỐNG ĐỐI VỚI BA LOÀI BỌ RÙA BẮT MỒI Menochilus sexmaculatus (Fabr.), Propylea japonica (Thunb.) VÀ Lemnia biplagiata (Swart.) TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM1300
211TRẦN QUỐC DUNG, PHẠM THỊ HỒNG TRANG, LÊ QUANG NAM ĐỘ HỮU THỤ CỦA HẠT PHẤN DƯA HẤU (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) Ở XÃ VINH MỸ, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ1305
212ĐINH BÁ DUY NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG CÁC BON TRAO ĐỔI (HẤP THỤ) CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG MƯA NHIỆT ĐỚI NAM CÁT TIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP EDDY-COVARIANCE1310
213NGUYỄN THỊ DUYÊN, LÊ THỊ MAI LINH, TRỊNH QUANG PHÁP, NGUYỄN NGỌC CHÂU ẢNH HƯỞNG NỒNG ĐỘ GLYCERIN ĐẾN TỶ LỆ SỐNG CỦA LOÀI TUYẾN TRÙNG Heterorhabditis indica (CHỦNG H-NT3) KHI BẢO QUẢN TRONG NITƠ LỎNG1317
214NGUYỄN VĂN DƯ, TRẦN HUY THÁI, NGUYỄN CÔNG SỸ, TRẦN VĂN TIẾN MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG HỮU TÍNH CÂY NƯA (Amorphophallus sp.)1323
215NGUYỄN TIẾN ĐẠT, PHẠM QUỲNH MAI ĐẶC ĐIẾM HÌNH THÁI NGOÀI CỦA TRƯỞNG THÀNH VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ PHA PHÁT DỤC SÂU BAN MIÊU MÌNH ĐEN ĐẦU ĐỎ Epicauta gorhami Marseul (COLEOPTERA: MELOIDAE) TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM1329
216NGUYỄN XUÂN ĐẶNG, NGUYỄN XUÂN NGHĨA, NGUYỄN ĐÌNH DUY ĐẶC ĐIỂM SINH CẢNH VÀ THÀNH PHẦN THỨC ĂN CỦA CHUỘT ĐÁ TRƯỜNG SƠN (Laonastes aenigmamus) TẠI HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH1335
217NGUYỄN XUÂN ĐỒNG BIẾN ĐỔI THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở HẠ LƯU SÔNG SÀI GÒN TRƯỚC VÀ SAU KHU XÂY DỰNG HỒ DẦU TIẾNG1342
218VÕ TRƯỜNG GIANG, ĐÀO THANH SƠN NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN LAM DẠNG SỢI DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM1351
219VŨ HƯƠNG GIANG, NINH KHẮC BẢN, TRẦN MỸ LINH, LÊ QUỲNH LIÊN ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÂN BỐ VÀ KHẢ NĂNG TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ LOÀI TRONG CHI NHÀU (Morinda L.) Ở VIỆT NAM1357
220PHẠM THỊ MINH HẠNH TỔNG QUAN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ RỦI RO MÔI TRƯỜNG CÓ THỂ ỨNG DỤNG CHO VÙNG ĐỚI BỜ VIỆT NAM1364
221TRẦN THỊ HÂN, ĐỖ XUÂN CẨM, NGUYỄN TRƯỜNG KHOA, BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN CÂY THÂN GỖ BẢN ĐỊA Ở VÙNG CÁT VEN BIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐỂ TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ BỀN VỮNG1370
222TRẦN ĐỨC HẬU, NGUYỄN THỊ THỊNH, NGUYỄN THỊ THÙY DUNG BIẾN ĐỔI HÌNH DẠNG ĐÁ TAI THEO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ẤU TRÙNG VÀ CÁ CON LOÀI CÁ ĐỤC BẠC Sillago sihama (Forsskal, 1775) Ở CỬA SÔNG TIÊN YÊN, QUẢNG NINH1378
223LẠI THU HIỀN, VŨ QUANG MẠNH ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ THEO SINH CẢNH CỦA QUẦN XÃ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) Ở YÊN THẾ, BẮC GIANG1384
224TRƯƠNG THỊ DIỆU HIỀN, FRANCIS FRÉDÉRIC, GEORGES LOGNAY ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA SÂU TƠ PLUTELLA XYLOSTELLA (L.) ĐẾN SỰ TIẾT CÁC HỢP CHẤT BAY HƠI CỦA CÂY Arabidopsis thaliana (L.) Heynh1389
225NGÔ ĐỨC HIẾU, TRƯƠNG XUÂN LAM BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CÔN TRÙNG BẮT MỒI TRÊN NGÔ VỤ ĐÔNG XUÂN VÀ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CỦA LOÀI BỌ RÙA HAI MẢNG ĐỎ Lemnia biplagiata Swartz TẠI HUYỆN ANH SƠN TỈNH NGHỆ AN1395
226ĐẶNG THỊ HOA, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN SỬ DỤNG BẪY TỔ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG LÀM TỔ CỦA MỘT SỐ LOÀI ONG BẮT MỒI THUỘC HỌ ONG VÀNG (HYMENOPTERA: VESPIDAE: EUMENINAE) Ở VĨNH PHÚC VÀ THÁI NGUYÊN 1401
227LÊ VĂN TƯỜNG HUÂN, NGUYỄN THỊ THẢO NGỌC NGHIÊN CỨU TẠO CALLUS Ở CÂY CẢNH NHẬP NỘI Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl.1406
228LÊ VĂN TƯỜNG HUÂN, LÊ THỊ TRANG NGHIÊN CỨU TÁI SINH CÂY TỪ MẪU CUỐNG LÁ TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO Ở KIM PHÁT TÀI1412
229LÊ MẠNH HÙNG, VƯƠNG TIẾN MẠNH MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ SINH HỌC SINH THÁI LOÀI CÚ LỢN LƯNG NÂU Tyto longimembrisc TẠI KHU VỰC BÃI GIỮA SÔNG HỒNG, HÀ NỘI1417
230NGUYỄN NGỌC HUỲNH, LÊ ĐỒNG TẤN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ HỆ CANH TÁC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐẤT DỐC ĐẾN ĐA DẠNG COLLEMBOLA Ở HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN1422
231VŨ THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN THẾ HƯNG MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA ĐẤT TRONG THẢM THỰC VẬT TỰ NHIÊN VÀ RỪNG TRỒNG Ở THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH1429
232HOÀNG THỊ HƯỜNG, ĐỖ KHẮC HÙNG NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CỦA THỰC VẬT TRONG QUÁ TRÌNH DIỄN THẾ PHỤC HỒI RỪNG TỰ NHIÊN Ở HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG1435
233PHẠM THỊ KHOA ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TỒN LƯU CỦA MÀN PERMANET® 2.0 PHÒNG CHỐNG MUỖI ANOPHELES TRUYỀN SỐT RÉT TẠI TỈNH HÒA BÌNH1441
234PHẠM THỊ KHOA NGHIÊN CỨU KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG Ở KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI VÀ HỘ GIA ĐÌNH Ở HÀ NỘI1447
235KUZNETSOV A. N., NGUYỄN ĐĂNG HỘI, KUZNETSOVA S. P. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CÁC QUẦN XÃ THỰC VẬT RỪNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NGỌC LINH, TỈNH KON TUM1453
236NGUYỄN TIẾN KỲ, TRƯƠNG XUÂN LAM BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CÔN TRÙNG BẮT MỒI TRÊN CÂY CHÈ VÀ DIỄN BIẾN SỐ LƯỢNG CỦA LOÀI BỌ XÍT CỔ NGỖNG ĐEN Sycanus croceovitatus Dohrn (REDUVIIDAE) Ở THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ AN1461
237PHẠM THỊ NGỌC LAN, NGUYỄN THỊ VIỆT TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN VÀ THỬ NGHIỆM BỔ SUNG SINH KHỐI VÀO ĐẤT TRỒNG CÂY NGẬP MẶN1468
238NGUYỄN KHOA LÂN, NGUYỄN THỊ KIM TRIỂN, TRẦN HIẾU QUANG, TRẦN THỊ TÚ THĂM DÒ ẢNH HƯỞNG CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG GA3 VÀ a-NAA ĐẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÂN GIỐNG NHẰM BẢO TỒN LOÀI TRẮC DÂY (Dalbergia annamensis A. Chev.) Ở KHU VỰC SUỐI ĐÁ BÀN, TỈNH PHÚ YÊN1475
239NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN, LƯU HỒNG NHUNG ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ ĐỘ CHE PHỦ ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG NỤ, HOA, QUẢ, TRỤ MẦM CỦA RỪNG TRANG (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) TRỒNG Ở XÃ GIAO LẠC, HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNH1481
240VŨ THỊ LIÊN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VẬT RƠI RỤNG DƯỚI TÁN CÁC THẢM THỰC VẬT RỪNG Ở KHU VỰC PHƯỜNG CHIỀNG SINH THÀNH PHỐ SƠN LA1487
241VU VAN LIEN BUTTERFLY SPECIES LIST (LEPIDOPTERA: RHOPOLOCERA) OF NATURAL FOREST ON MOUTAIN OF PU MAT NATIONAL PARK, NGHE AN PROVINCE1493
242PHẠM THANH LƯU, NGUYỄN THANH SƠN, ĐÀO THANH SƠN, MOTOO UTSUMI ĐỘC TỐ TẢO LAM TRONG NƯỚC HỒ DẦU TIẾNG: MỐI NGUY HẠI TIỀM ẨN CHO SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG1500
243PHAN VĂN MẠCH, LÊ ĐỒNG TẤN ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ THỦY SINH VẬT CỦA HỆ THỐNG CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TRÊN SUỐI SẬP, HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA1506
244NGUYỄN PHƯỢNG MINH, NGUYỄN ĐẮC ĐẠI, TRƯƠNG XUÂN LAM, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG Ở ONG MẬT (Apis cerena Fabricius) VÀ SẢN PHẨM CỦA ONG MẬT TẠI MỘT SỐ KHU VỰC Ở HÀ NỘI1515
245NGUYỄN VĂN MINH, NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA QUAI ĐÊ TỚI ĐẶC ĐIỂM LÝ HÓA HỌC CỦA ĐẤT TẠI VÙNG BÃI BỒI VEN BIỂN KIM SƠN TỈNH NINH BÌNH VÀ VÙNG PHỤ CẬN1520
246PHẠM VĂN NGỌT, QUÁCH VĂN TOÀN EM, NGUYỄN THỊ THU NGÂN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI CỦA LÁ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬTỞ VÙNG ĐẤT CÁTTHÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN1527
247ĐỖ VĂN NGUYÊN, NGUYỄN XUÂN QUANG ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HAI LOÀI MUỖI Aedes aegyptiAedes albopictus TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH1534
248VŨ THỊ NGUYỆT, TRẦN VĂN TỰA, ĐĂ?NG ĐI`NH KIM, NGUYỄN TRUNG KIÊN, BÙI THỊ KIM ANH NGHIÊN CỨU PHỐI HỢP SỬ DỤNG BÈO TÂY VÀ SẬY ĐỂ XỬ LÝ COD, NITƠ VÀ PHÔTPHO TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI1540
249NGUYỄN THỊ NHÂN, NGUYỄN LAI THÀNH, LÊ THU HÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ LC50 CỦA CHÌ ĐỐI VỚI CÁ NGỰA VẰN (Danio rerio) Ở GIAI ĐOẠN PHÔI VÀ ẤU TRÙNG1546
250LÊ THỊ TUYẾT NHUNG, TRƯƠNG THỊ HƯƠNG LAN, LÃ VĂN HÀO, LÊ HỒNG KHANH THÀNH PHẦN SÂU HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CỦA CHÚNG TRÊN CÂY SẮN Ở VIỆT NAM1551
251NGUYỄN ĐỨC NÚI, DƯƠNG VĂN NAM, PHÍ VĂN CÔNG, BÙI HỒNG QUANG PHÂN LOẠI CẢNH QUAN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỤM ĐẢO PHÍA ĐÔNG HUYỆN VÂN ĐỒN - TỈNH QUẢNG NINH1556
252VÕ TẤN PHONG, LÊ ĐÌNH THỦY, ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀTẬP TÍNH KIẾM ĂN CỦA QUẦN THỂ LOÀI CHIM YẾN TỔ TRẮNG Aerodramus fuciphagus (Thunberg, 1812)TẠI QUẦN ĐẢO CÙ LAO CHÀM, HỘI AN, QUẢNG NAM1562
253VÕ TẤN PHONG, LÊ ĐÌNH THỦY, ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI NƠI LÀM TỔ ĐẾN SỰ SINH SẢN CỦA QUẦN THỂ LOÀI CHIM YẾN TỔ TRẮNG Aerodramus fuciphagus (Thunberg, 1812) TẠI QUẦN ĐẢO CÙ LAO CHÀM, HỘI AN, QUẢNG NAM1568
254ĐẶNG HUY PHƯƠNG, TRẦN ĐẠI THẮNG, PHẠM KIM DUNG TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH: MÔ HÌNH KẾT HỢP NHÂN NUÔI BẢO TỒN VÀ NGHIÊN CỨU CÁC LOÀI ẾCH NHÁI VÀ BÒ SÁT1574
255VÕ THỊ PHƯỢNG ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG MURASHIGHE VÀ SKOOG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÂY CẢI XÀ LÁCH BẰNG KỸ THUẬT THỦY CANH TẠI ĐỒNG THÁP1579
256VÕ THỊ PHƯỢNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA IAA VÀ GA3 ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY CÀ CHUA Ở TỈNH ĐỒNG THÁP1584
257VÕ VĂN QUANG, TRẦN THỊ HỒNG HOA ĐẶC ĐIỂM NGUỒN GIỐNG CÁ TRONG CÁC THẢM CỎ BIỂN PHÚ QUỐC KIÊN GIANG, VIỆT NAM1589
258NGÔ XUÂN QUẢNG, NGUYỄN THỊ MỸ YẾN, NGUYỄN NGỌC CHÂU, NGUYỄN ĐÌNH TỨ TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG LÝ HÓACỦA TRẦM TÍCH TẠI 3 KHU VỰC TRÊN SÔNG SÀI GÒN1595
259LÊ THỊ QUÝ, HOÀNG NGỌC THẢO, HOÀNG XUÂN QUANG, NGUYỄN KIM TIẾN, ĐẶNG TẤT THẾ SỰ PHÁT TRIỂN NÒNG NỌC ẾCH CÂY TRUNG BỘ Rhacophorus annamensis TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI1602
260NGUYỄN THỊ QUYÊN, NGUYỄN VĂN SINH, VŨ THỊ LIÊN NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT LÝ HOÁ ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI RỪNG TẠI HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA1606
261NGUYỄN THỊ QUYÊN, VŨ THỊ LIÊN, NGUYỄN VĂN SINH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI RỪNG SAU NƯƠNG RÃY VÀ SAU KHAI THÁC KIỆT TẠI HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA1613
262HÀ THỊ QUYẾN, HÀ THỊ THU, BÙI THỊ THÙY DƯƠNG, ĐỒNG VĂN QUYỀN NGHIÊN CỨU PHÁT HỆN VIRUS GÂY BỆNH THỐI ĐEN MŨ CHÚA (BLACK QUEEN CELL VIRUS) TRÊN ONG MẬT Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM1621
263HÀ QUÝ QUỲNH, DOÃN THỊ TRƯỜNG NHUNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI THẢM THỰC VẬT KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ XÙA, SƠN LA1627
264LÊ XUÂN SƠN, NGUYỄN ĐỨC ANH, NGÔ THỊ TƯỜNG CHÂU BIẾN ĐỘNG CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT ĐẤT CỠ TRUNG BÌNH (MESOFAUNA) TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ1636
265NGUYỄN THỊ TIẾN SỸ, NGUYỄN XUÂN HÒA, TRỊNH QUANG PHÁP ẢNH HƯỞNG CỦA LOÀI TUYẾN TRÙNG NỘI KÝ SINH RỄ Pratylenchus coffeae ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÂY TRỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI Ở TÂY NGUYÊN1643
266LÊ ĐỒNG TẤN, NGUYỄN THỊ KIM THOA NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CỦA NƯỚC THẢI SINH HOẠT QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN1649
267VŨ DUY THANH, NGUYỄN THẾ TRANG ĐỊNH DANH CHỦNG Bacilus SP.HN16 VÀ Aspergillus SP.HN18 PHÂN LẬP TỪ KHÔNG KHÍ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG1655
268TRỊNH XUÂN THÀNH, ĐỖ HỮU THƯ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium Willd.) TẠI XÃ NGỌC THANH, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC1660
269HOÀNG NGỌC THẢO, BỬU THỊ PHƯƠNG, NGUYỄN KIM TIẾN ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ THEO NƠI Ở CỦA CÁC LOÀI LƯỠNG CƯ TRÊN HỆ THỐNG SUỐI THUỘC XÃ THANH MAI, THANH CHƯƠNG, NGHỆ AN1667
270TRẦN ĐẠI THẮNG, PHẠM THỊ KIM DUNG, ĐẶNG HUY PHƯƠNG, PHẠM THẾ CƯỜNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NHÂN NUÔI LOÀI CÁ CÓC VIỆT NAM Tylototriton vietnamensis Böhme, Schöttler, Nguyen & Köhler, 2005 TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH1673
271PHẠM VĂN THẾ, TRƯƠNG XUÂN LAM BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA CÁC LOÀI CÔN TRÙNG THỤ PHẤN HOA NHÃN (Dimocarpus longan Lour.)1679
272NGUYỄN QUANG THI, HOÀNG THỊ THÚY HẰNG, HOÀNG VĂN HÙNG NGHIÊN CỨU VÙNG NHẠY CẢM VỚI MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN1686
273LÊ VĂN THIỆN, NGÔ THỊ TƯỜNG CHÂU, LÊ THỊ THẮM HỒNG, LƯƠNG ĐỨC TOÀN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BÓN TRO BAY NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN KẾT HỢP PHÂN HỮU CƠ ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẤT VÀ SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG1693
274VÕ VĂN THIỆP, TRẦN THỊ YÊN, NGUYỄN THỊ HƯƠNG BÌNH, HUỲNH NGỌC TÂM MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ MÓN GAI DÀI Gerres filamentosus (Cuvier, 1829) Ở VÙNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH1700
275LÊ THỊ NAM THUẬN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ ONG CĂNG Terapon jarbua (Forsskal, 1775) VÙNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH1706
276VŨ THỊ THƯƠNG, TRƯƠNG XUÂN LAM, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU THÀNH PHẦN BỌ RÙA, BỌ XÍT BẮT MỒI VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA MỘT SỐ LOÀI BẮT MỒI PHỔ BIẾN VỚI SÂU HẠI TRÊN CÂY CHÈ Ở HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ1712
277NGUYỄN HẢI TIẾN, VŨ QUANG MẠNH NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC QUẦN XÃ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) THEO MÙA Ở VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH 1718
278PHẠM HỒNG TÍNH, NGUYỄN THỊ THU HẰNG, LẠI THỊ THẢO, MAI SỸ TUẤN TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG ĐỐI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN MIỀN BẮC VIỆT NAM1723
279ĐÀO MINH TRANG, NGUYỄN VĂN DŨNG MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MUỖI Aedes aegypti TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM1729
280NGUYỄN NHƯ TRANG, NGUYỄN NGỌC CHÂU MỘT SỐ DẪN LIỆU SINH HỌC CỦA CHỦNG TUYẾN TRÙNG KÝ SINH GÂY BỆNH CÔN TRÙNG S-DK13 (Steinernema siamkayai) PHÂN LẬP TỪ ĐẮK LẮK, VIỆT NAM1733
281NGUYỄN THẾ TRANG, NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ, NGUYỄN THÚY NGA NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP XENLULAZA CỦA MỘT SỐ CHỦNG Bacillus PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM1739
282NGUYỄN THẾ TRANG, PHẠM THỊ THU PHƯƠNG, NGUYỄN THÚY NGA NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP XENLULAZA CỦA MỘT SỐ CHỦNG Streptomyces PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM1744
283NGUYỄN MINH TRÍ, TRẦN THỊ BÍCH NGỌC KHẢ NĂNG XỬ LÝ CÁC TÁC NHÂN GÂY PHÚ DƯỠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA BÈO TAI CHUỘT (Salvinia cucullata)1749
284ĐÀO DUY TRINH NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN LOÀI VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) Ở KHU CÔNG NGHIỆP KIM HOA VÀ PHỤ CẬN 1756
285ĐÀO DUY TRINH, HỨA THỊ HUẾ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN URE ĐẾN THÀNH PHẦN LOÀI VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) Ở ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNH LÁ TẠI VƯỜN SINH HỌC KHOA SINH -KTNN THUỘC VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC1763
286NGUYỄN QUỐC TRUNG, NGÔ THỊ HIỀN PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ENZYME NGOẠI BÀO CỦA VI KHUẨN Bacillus licheniformis KG7 ƯA NHIỆT TẠI NGUỒN NƯỚC NÓNG KÊNH GÀ NINH BÌNH1768
287NGUYỄN THÀNH TRUNG, HOÀNG MINH ĐỨC KHẢO SÁT KHẢ NĂNG DI CHUYỂN VÀ VÙNG SỐNG CỦA LOÀI CHÀ VÁ CHÂN ĐEN Pygathrix nigripes TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ KÓU, TỈNH BÌNH THUẬN1773
288NGUYỄN VĂN TÚ, LƯƠNG ĐỨC THIỆN ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI HỌC VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA RONG Ulva intestinalis Ở CẦN GIỜ TP. HỒ CHÍ MINH1778
289TRẦN THỊ TÚ, TRẦN HIẾU QUANG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ TÍCH LŨY CARBON CỦA RỪNG NGẬP MẶN RÚ CHÁ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ1784
290ĐỖ VĂN TUÂN MỘT SỐ KẾT QUẢ BẢO TỒN HAI LOÀI TRÀ HOA VÀNG TAM ĐẢO (Camellia tamdaoensisHakoda et Ninh) VÀ TRÀ VÀNG PÊTÊLÔ1791
291LÊ QUANG TUẤN, LÊ MINH HẠNH, TRẦN ANH TUẤN, CHU THỊ HẰNG ỨNG DỤNG CHỈ SỐ NDVI ĐỂ XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH TRỒNG LÚA TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG1798
292TRẦN ANH TUẤN, LÊ XUÂN CẢNH, LÊ MINH HẠNH, LÊ QUANG TUẤN, CHU THỊ HẰNG GIÁM SÁT HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH BẰNG KỸ THUẬT VIỄN THÁM VÀ GIS1802
293ĐỖ THỊ NHƯ UYÊN ĐÁNH GIÁ CẤU TRÚC THÀNH PHẦN LOÀI CHIM Ở VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP1807
294VŨ HỒNG VÂN, THỰC NGHIỆM GÂY NUÔI MỘT SỐ LOÀI BƯỚM QUÝ HIẾM TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ, HẢI PHÒNG1814
295NGUYỄN ĐÌNH VINH, TẠ THỊ BÌNH, NGUYỄN HỮU DỰC, NGUYỄN KIÊM SƠN ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ NGẠNH Cranoglanis bouderius (Richardson, 1846) Ở NGHỆ AN1821
296ĐINH THỊ HẢI YẾN THỬ NGHIỆM TRỒNG RONG SỤN (Kappapphycus alvarezii Doty) TẠI ĐẦM BÁY, NHA TRANG, KHÁNH HÒA1828


IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1976067
Số người đang truy cập: 1