Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISHBÌA VÀ MỤC LỤC

ID Tên tác giả Tên bài báo Trang
1NGUYỄN THỊ LAN ANH THÀNH PHẦN LOÀI THÚ HIỆN BIẾT Ở HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HÒA BÌNH11
2NGUYỄN THỊ THU ANH, NGUYỄN ĐỨC ANH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NHÓM ĐỘNG VẬT ĐẤT Ở THÔN ĐÔNG MAI, XÃ CHỈ ĐẠO, HUYỆN VĂN LÂM, HƯNG YÊN17
3NGUYỄN THỊ THU ANH, NGUYỄN THỊ THẮM, ĐÀO DUY TRINH, DƯƠNG THỊ THANH THÀNH PHẦN LOÀI VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) TẠI SINH CẢNH RỪNG TỰ NHIÊN, RỪNG TRỒNG VÀ VÙNG PHỤ CẬN VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ22
4PHẠM VĂN ANH, HOÀNG LÊ QUỐC THẮNG, VANH SIN KHUANG KHAM DOY, SỒNG BẢ NÊNH, HÀ MẠNH LINH, BÙI THỊ THANH DUNG, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA) VÀ BÒ SÁT (REPTILIA) Ở KHU VỰC ĐÈO PHA ĐIN, TỈNH SƠN LA VÀ TỈNH ĐIỆN BIÊN29
5TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, VŨ TIẾN CHÍNH, ĐINH TRỌNG SÁU, LÊ ĐẠI HẢI, HOÀNG LÊ TUẤN ANH CHI SAN - PASPALUM L. (HỌ CỎ -POACEAE) Ở VIỆT NAM37
6TRẦN THẾ BÁCH, BÙI THU HÀ URCEOLA HUAITINGII (CHUN & TSIANG) D. J. MIDDLETON (APOCYNACEAE) - LOÀI BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM46
7NGUYỄN QUỐC BÌNH, NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH, HOÀNG LÊ TUẤN ANH CHI RIỀNG - ALPINIA ROXB. (HỌ GỪNG - ZINGIBERACEAE) Ở VIỆT NAM50
8TRẦN ĐỨC BÌNH, TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, BÙI HỒNG QUANG, DƯƠNG THỊ HOÀN, BÙI THU HÀ, SANGMI EUM PHÂN LOẠI CÁC LOÀI TRONG CHI CHÂN BÌM ERYCIBE ROXB. Ở VIỆT NAM54
9LÝ THỊ BÔN, NGUYỄN THỊ MAI LINH, NGUYỄN THỊ THU NGÀ, SỸ DANH THƯỜNG SỬ DỤNG MÃ VẠCH DNA TRONG VIỆC ĐỊNH LOẠI LOÀI HỒNG TRÂU (CAPPARIS VERSICOLOR GRIFF.)62
10VU TIEN CHINH, TRAN THI PHUONG ANH, PHAM THI HONG NHUNG, VU VAN QUAN, NGUYEN HAI YEN, TRAN BICH THUY, MAI DUY NGAN, HOANG LE TUAN ANH GENUS COCCULUS DC. (MENISPERMACEAE) IN THE FLORA OF VIETNAM67
11VU TIEN CHINH, TRAN THI PHUONG ANH, DAU BA THIN, LE DINH CHAC, NGUYEN THI DEP, TRINH BA HUNG, HOANG LE TUAN ANH GENUS PYCNARRHENA MIERS EX HOOK. F. & THOMSON, (MENISPERMACEAE) IN FLORA OF VIETNAM74
12NGUYỄN TỐNG CƯỜNG, LÊ HÙNG ANH, ĐỖ VĂN TỨ, TRẦN ĐỨC LƯƠNG, CAO THỊ KIM THU, NGUYỄN ĐÌNH TẠO, PHAN VĂN MẠCH, ĐẶNG V ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI GIÁP XÁC LỚN (MALACOSTRACA) VÀ THÂN MỀM (MOLLUSCA) Ở TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH VÀ VÙNG PHỤ CẬN79
13NGUYỄN ĐỨC DIỆN, NGUYỄN LÊ ÁI VĨNH, VÕ HÀNH DANH LỤC CÁC LOÀI VI KHUẨN LAM CÓ TẾ BÀO DỊ HÌNH (HETEROCYTOUS CYANOBACTERIA) TRONG ĐẤT TRỒNG Ở VIỆT NAM THEO HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CỦA J. K84
14HÀ THỊ DUNG, VŨ ANH THƯƠNG, TRẦN THẾ BÁCH, BÙI THU HÀ GHI NHẬN MỚI LOÀI LASIANTHUS CAMBODIANUS PIT. THUỘC HỌ CÀ PHÊ (RUBIACEAE JUSS.) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM91
15NGUYỄN THỊ DUYÊN, LÊ THỊ MAI LINH, NGUYỄN HỮU TIỀN, TRỊNH QUANG PHÁP ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN TỬ LOÀI TUYẾN TRÙNG PRATYLENCHUS ZEAE GRAHAM, 1951 KÝ SINH CÂY CÀ RỐT Ở ĐÔNG ANH, HÀ NỘI96
16NGUYỄN VĂN ĐẠT, VŨ TIẾN CHÍNH, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, LÊ THỊ LIÊN, HOÀNG LÊ TUẤN ANH LỰA CHỌN HỆ THỐNG PHÂN LOẠI ĐỂ SẮP XẾP CÁC CHI HỌ NGŨ GIA BÌ (ARALIACEAE JUSS.) Ở VIỆT NAM102
17NGUYỄN VĂN ĐẠT, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, VŨ TIẾN CHÍNH, PHAN KẾ LONG, HOÀNG LÊ TUẤN ANH CHI SÂM - PANAX L. (HỌ NGŨ GIA BÌ - ARALIACEAE) Ở VIỆT NAM106
18NGUYỄN XUÂN ĐỒNG ĐA DẠNG SINH HỌC KHU HỆ CÁ VƯỜN CHIM BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU112
19NGUYỄN XUÂN ĐỒNG ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC120
20NGUYỄN VĂN ĐỨC, BÙI THỊ DUNG, HOÀNG VĂN HIỀN KHU HỆ GIUN TRÒN (NEMTODA POTTS, 1932) KÝ SINH Ở CÁC LOÀI THÚ BỘ ĂN THỊT (CARNIVORA) Ở VIỆT NAM126
21ĐỖ THỊ GẤM, HOÀNG ĐĂNG HIẾU, PHẠM BÍCH NGỌC, CHU HOÀNG HÀ PHÂN TÍCH QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ LOÀI LAN TẠI VIỆT NAM133
22ĐỖ VĂN HÀI, CHANG YOUNG LEE, HÀ MINH TÂM ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN LOẠI CHI BẠCH HẠC - RHINACANTHUS NEES (HỌ Ô RÔ CANTHACEAE) Ở VIỆT NAM140
23ĐỖ VĂN HÀI, PHẠM THỊ THANH HƯƠNG ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI HẠT PHẤN VÀ PHÂN LOẠI CHI LUÂN RÔ - CYCLACANTHUS (HỌ Ô RÔ - ACANTHACEAE) Ở VIỆT NAM145
24TRẦN VĂN HẢI, TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN THỊ MAI, JOONG KU LEE NGHIÊN CỨU HỌ MUA (MELASTOMATACEAE JUSS.) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHIA OẮC - PHIA ĐÉN, TỈNH CAO BẰNG150
25LÊ NGỌC HÂN, TRẦN THẾ BÁCH, TRẦN ĐỨC BÌNH, DOÃN HOÀNG SƠN, THIỀU THỊ HUYỀN TRANG, BÙI THU HÀ, SANGMI EUM ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÁC LOÀI TRONG CHI CỒNG (CALOPHYLLUM L.) - HỌ BỨA (CLUSIACEAE LINDL.) Ở VIỆT NAM159
26LÊ NGỌC HÂN, NGÔ ĐỨC PHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN LOẠI CÁC CHI CỦA HỌ BAN (HYPERICACEAE JUSS.) Ở VIỆT NAM166
27HOÀNG VĂN HIỀN, HÀ DUY NGỌ, NGUYỄN VĂN HÀ, NGUYỄN VĂN ĐỨC, BÙI THỊ DUNG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI GIUN TRÒN KÝ SINH Ở MỘT SỐ LOÀI CÁ THUỘC BỘ CÁ VƯỢC Ở BIỂN VEN BỜ HẢI PHÒNG170
28NGUYỄN TRUNG HIẾU, NGUYỄN XUÂN HÒA, NGUYỄN NHẬT NHƯ THỦY DANH SÁCH LOÀI VÀ HIỆN TRẠNG MẪU RONG BIỂN LƯU TRỮ TẠI BẢO TÀNG HẢI DƯƠNG HỌC176
29ĐẶNG THỊ HOA, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN, SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC LOÀI ONG CÓ NGÒI ĐỐT (HYMENOPTERA: ACULEATA) SỬ DỤNG BẪY TỔ Ở BÃI GIỮA SÔN183
30DƯƠNG THỊ HOÀN MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHI RUM (POIKILOSPERMUM ZIPP. EX MIQ.) TRONG HỌ GAI (URTICACEAE JUSS.) Ở VIỆT NAM189
31TRẦN VĨNH HOÀNG, HUỲNH VŨ NGỌC QUÝ, HUỲNH ĐỨC KHANH, TRẦN TRỌNG, ĐỖ THỊ BÍCH LỘC THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MẬT ĐỘ ĐỘNG VẬT NỔI TRONG HỆ THỐNG KÊNH RẠCH NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH193
32PHẠM THỊ HỒNG, NGUYỄN TRUNG THÀNH, PHAN KẾ LỘC GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI HỌ RÁNG MÀNG HYMENOPHYLLACEAE Ở VIỆT NAM200
33NGUYỄN XUÂN HUẤN, NGUYỄN THÀNH NAM, TẠ PHƯƠNG ĐÔNG ĐA DẠNG LOÀI CÁ Ở VÙNG VEN BIỂN CỬA SÔNG GIANH, TỈNH QUẢNG BÌNH206
34NGUYỄN DANH HÙNG, TRẦN MINH HỢI, PHẠM HỒNG BAN THA`NH PHÂ`N LOA`I THƯ?C VÂ?T LA`M THUÔC CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG Ở KHU BA?O TÔ`N THIÊN NHIÊN PU` HOA?T, TI?NH NGHÊ? AN214
35NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, TRỊNH NGỌC BON CHI SƠN LINH - SONERILA ROXB. (HỌ MUA -MELASTOMATACEAE JUSS.) Ở VIỆT NAM218
36NGUYEN SINH KHANG, BUI HONG QUANG, VU TIEN CHINH, NGUYEN TIEN HIEP, NGUYEN QUANG HIEU, NGUYEN THANH SON, XIA NIAN-HE, DAVIDSON CHRISTOPHER MYRICA RUBRA (LOUR.) SIEBOLD & ZUCC. (MYRICACEAE): A USEFUL PLANT RESOURCE IN VIETNAM226
37HOÀNG NGỌC KHẮC, PHAN QUANG THAO ĐA DẠNG SINH HỌC ỐC CẠN TẠI VÙNG NÚI ĐÁ VÔI XÃ HÒA BÌNH, HUYỆN CHI LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN233
38TRẦN THANH LÂM ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CHIM Ở TỈNH CÀ MAU242
39PHAN KẾ LỘC, NGUYỄN THỊ HÀ GIANG, NGUYỄN THỊ ÁNH DUYÊN MỘT SỐ DẪN LIỆU BỔ SUNG CHO CÂY QUÉO (HỌ ĐÀO LỘN HỘT (ANACARDIACEAE) TRỒNG Ở ĐỀN CHÙA HÀ NỘI250
40ĐÀO NHÂN LỢI, NGUYỄN VĂN VIẾT, ĐẶNG HUY HUỲNH, VŨ ĐÌNH THỐNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA DƠI Ở CÁC TỈNH ĐIỆN BIÊN, LAI CHÂU VÀ SƠN LA255
41NGUYỄN THÀNH LUÂN, NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG VŨ, PHAN THỊ HOA, NGUYỄN NGỌC SANG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ, TỈNH KHÁNH HÒA261
42NGUYỄN PHƯỢNG MINH, TRẦN THỊ NGÁT, TRƯƠNG XUÂN LAM, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI ONG MẬT (HYMENOPTERA: APIDAE) Ở VÙNG NÚI ĐÔNG BẮC, VI&#268
43HOÀNG THỊ THANH MÙI, VƯƠNG THU PHƯƠNG, NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CHIM Ở KHU DU LỊCH SINH THÁI THUNG NHAM, TỈNH NINH BÌNH274
44VŨ QUANG NAM, ĐÀO NGỌC CHƯƠNG MỘT SỐ LOÀI GIỔI ĂN HẠT (MICHELIA SPP.) Ở VIỆT NAM283
45CAO THỊ QUỲNH NGA, KHUẤT ĐĂNG LONG, TẠ HUY THỊNH BỔ SUNG CÁC LOÀI THUỘC GIỐNG XÉN TÓC THƯỜNG XYLOTRECHUS CHEVROLAT, 1860 (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE: CERAMBYCINAE) Ở VIỆT NAM289
46NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN, TRẦN THỊ THU HIỀN GHI NHẬN 3 LOÀI MỚI THUỘC CHI AMANITA DILL. EX BOEHM. 1760 BỔ SUNG VÀO DANH MỤC NẤM LỚN VIỆT NAM297
47ĐỖ VĂN NHƯỢNG, ĐINH DIỆU THÚY, PHẠM THỊ THANH VÂN ĐA DẠNG VỀ THÂN MỀM CHÂN BỤNG (GASTROPODA) TRÊN CẠN Ở HỮU LIÊN, HỮU LŨNG, LẠNG SƠN303
48PHẠM THỊ OANH, NGUYỄN TRUNG THÀNH, ĐỖ THỊ XUYẾN, ĐỖ VĂN HÀI, PHẠM THỊ THANH HƯƠNG, DENG YUNFEI GHI NHẬN LOÀI: STROBILANTHES HOSSEI C. B. CLARKE, HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE) CÓ PHÂN BỐ Ở VIỆT NAM309
49ĐẶNG NGỌC PHÚC, LÊ THẾ BIÊN, ĐỖ XUÂN CẨM ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA CÂY LÁ NGÓN THU HÁI Ở HUYỆN TÂY GIANG, TỈNH QUẢNG NAM, VIỆT NAM313
50BÙI HỒNG QUANG ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN LOẠI CHI ARGOSTEMMA WALL. (ARGOSTEMMATEAE -RUBIACEAE) Ở VIỆT NAM319
51BÙI HỒNG QUANG, TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, DƯƠNG THỊ HOÀN, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, LÊ NGỌC HÂN, TRẦN ĐỨC BÌNH, DO BỔ SUNG MỘT LOÀI THUỘC CHI NGÂN HOA - SILVIANTHUS HOOK. F. HỌ CẠT MAN (CARLEMANNICEAE) Ở VIỆT NAM324
52HOÀNG XUÂN QUANG, CAO TIẾN TRUNG, HOÀNG NGỌC THẢO, ÔNG VĨNH AN PHÂN MIỀN ĐỊA LÍ ĐỘNG VẬT ĐÔNG DƯƠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA LƯỠNG CƯ BÒ SÁT Ở KHU VỰC BẮC T328
53HUỲNH VŨ NGỌC QUÝ, ĐỖ THỊ BÍCH LỘC, ĐÀO PHÚ QUỐC NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC KHU HỆ CÔN TRÙNG TỈNH AN GIANG333
54NGUYỄN XUÂN QUYỀN, TRÂ`N THI? PHƯƠNG ANH, NGUYỄN THẾ CƯỜNG ĐĂ?C ĐIÊ?M HI`NH THAI VA` PHÂN LOA?I CHI SƠN - TOXICODENDRON MILL. (HO? XOA`I – ANACARDIACEAE R. BR.) Ơ? VIÊ?T NAM340
55KHUẤT VĂN QUYẾT, ĐỖ THỊ XUYẾN MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ PHÂN LOẠI CHI MUA (MELASTOMA L.) Ở VIỆT NAM345
56DOÃN HOÀNG SƠN, TRẦN THẾ BÁCH, TRẦN ĐỨC BÌNH, PHẠM QUỲNH ANH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÁC CHI TRONG HỌ RÁNG THƯ DỰC (THELYPTERIDACEAE CHING EX PIC. SERM) Ở VIỆT NAM355
57DOÃN HOÀNG SƠN, TRẦN ĐỨC BÌNH, TRẦN THẾ BÁCH, BÙI THU HÀ, PHẠM QUỲNH ANH CHI RÁNG TIỀN THẬN - PRONEPHRIUM C. PRESL (HỌ RÁNG THƯ DỰC - THELYPTERIDACEAE CHING EX PIC. SERM. ) Ở VIỆT NAM363
58HÀ MINH TÂM, NGUYỄN NGỌC HUYỀN, HÀ THỊ PHƯƠNG LAN MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ PHÂN LOẠI CHI MẬT SẠ (MELIOSMA BLUME) Ở VIỆT NAM371
59PHAM HONG THAI, NGUYEN THI HUYEN, LUU HOANG YEN CHECKLIST OF THE CICADIDAE (HEMIPTERA: AUCHENORHYNCHA) FROM NORTH VIETNAM375
60HOÀNG NGỌC THẢO, NGUYỄN THỊ YẾN, HỒ ANH TUẤN, NGUYỄN KIM TIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁ VÙNG CỬA SÔNG MAI GIANG, HUYỆN QUỲNH LƯU VÀ THỊ XÃ HOÀNG MAI, NGHỆ AN382
61HOÀNG NGỌC THẢO, NGUYỄN KIM TIẾN KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CHIM Ở KHU VỰC PU XAI LAI LENG, HUYỆN KỲ SƠN, NGHỆ AN388
62LÊ VĂN THỌ, HUỲNH BẢO ĐĂNG KHOA, ĐỖ BÍCH LỘC ĐA DẠNG KHU HỆ ĐỘNG VẬT ĐÁY KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN Ở SÔNG HẬU THUỘC KHU VỰC CẦU CẦN THƠ399
63ĐỖ VĂN THOẠI, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG, CAO TIẾN TRUNG, LÊ THỊ TƯỜNG VÂN, LÊ KHÁNH HUYỀN MÔ TẢ NÒNG NỌC LOÀI LEPTOBRACHIUM CHAPAENSE (BOURRET, 1937) Ở TỈNH NGHỆ AN406
64ĐỖ VĂN THOẠI, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG, CAO TIẾN TRUNG, LƯU TRUNG KIÊN GHI NHẬN BỔ SUNG HAI LOÀI ẾCH NHÁI THUỘC HỌ MEGOPHRYIDAE Ở TỈNH NGHỆ AN413
65NGUYỄN VĂN THUẬN, MEN MARDI NGHIÊN CỨU ĐỘNG VẬT ĐẤT CỠ TRUNG BÌNH (MESOFAUNA) Ở NÚI BÀ ĐEN, TỈNH TÂY NINH419
66NGUYỄN THỊ TÌNH KHU HỆ GIUN ĐẤT Ở TỈNH ĐỒNG THÁP427
67LÊ QUỲNH TRANG, VŨ VĂN LIÊN KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC LOÀI CỦA PHÂN HỌ SPHINGINAE LATREILLE, [1802] (LEPIDOPTERA: SPHINGIDAE) Ở VIỆT NAM433
68LÊ THỊ TRANG, PHAN DOÃN ĐĂNG ĐA DẠNG SINH HỌC KHU HỆ THỰC VẬT NỔI Ở HỒ ĐAN KIA, ĐÀ LẠT441
69NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG, NGUYÊ~N THANH TU`NG, ĐÀO DUY TRINH CẤU TRÚC QUẦN XÃ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) Ở HỆ SINH THÁI ĐẤT RỪNG TỰ NHIÊN ĐỘ CAO 300M, THUỘC VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ450
70THÁI NGỌC TRÍ, HOÀNG ĐỨC ĐẠT DẪN LIỆU VỀ KHU HỆ CÁ SÔNG HÀM LUÔNG Ở VÙNG HẠ LƯU SÔNG CỬU LONG460
71ĐÀO DUY TRINH, NGUYỄN THỊ HẰNG THÀNH PHẦN VÀ CẤU TRÚC QUẦN XÃ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) Ở RỪNG NHÂN TÁC ĐỘ CAO 989M TẠI VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO467
72NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG, HOÀNG LÊ QUỐC THẮNG, PHẠM VĂN ANH THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA) VÀ BÒ SÁT (REPTILIA) Ở KHU VỰC MƯỜNG BANG, PHÙ YÊN, SƠN LA474
73VƯƠNG TÂN TÚ, CHU THỊ HẰNG, LÊ QUANG TUẤN, TRẦN ANH TUẤN, LÝ NGỌC TÚ, NGUYỄN HÀ NGỌC HIÊN, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI DƠI (MAMMALIA: CHIROPTERA) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HANG KIA - PÀ CÒ, TỈNH HOÀ BÌNH482
74ĐỖ VĂN TỨ, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, NGUYỄN TỐNG CƯỜNG, NGUYỄN QUANG THỊNH GIỐNG CUA TIWARIPOTAMON BOTT, 1970 Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM488
75NGUYỄN ĐÌNH TỨ, NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNG, HOÀNG NGỌC KHẮC, PHAN DOÃN ĐĂNG, VŨ THỊ HIỀN ĐA DẠNG THÀNH PHẦN TUYẾN TRÙNG TỰ DO Ở CÁC THỦY VỰC NƯỚC NGỌT TẠI TỈNH ĐỒNG NAI497
76NGÔ XUÂN TƯỜNG THÀNH PHẦN LOÀI CHIM Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐA KRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ505
77NGÔ XUÂN TƯỜNG, CAO THỊ MINH CHÂU THÀNH PHẦN LOÀI CHIM Ở VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNH513
78ĐỖ THỊ NHƯ UYÊN ĐÁNH GIÁ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHU HỆ CHIM VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP519
79NGUYỄN VĂN VIẾT, ĐÀO NHÂN LỢI, LÊ VŨ KHÔI, VŨ ĐÌNH THỐNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC LOÀI DƠI THUỘC HAI GIỐNG PIPISTRELLUS VÀ MYOTIS (CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE) VỚI NGHI NHẬN MỚI VỀ PHẠM VI PHÂN BỐ CỦA CH526
80NGÔ ANH, PHAN THỊ ÁI LINH ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI NẤM LỚN Ở THÀNH PHỐ HUẾ535
81NGÔ ANH, TRẦN HỮU KHÔI NGHIÊN CỨU KHU HỆ NẤM LỚN Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ541
82NGUYEN HOANG XUAN ANH, TRAN DUC HAU, TRAN TRUNG THANH MORPHOLOGICAL VARIATIONS OF LARVAE AND JUVENILES OF ACANTHOPAGRUS LATUS COLLECTED FROM NORTHERN VIET NAM548
83PHẠM VĂN ANH, PHẠM VĂN NHÃ, NGUYỄN ĐẶNG THÙY LINH, LÊ ĐỨC MINH, ĐỖ HẠNH QUYÊN, PHẠM DUY NGHĨA, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG BỔ SUNG DẪN LIỆU VỀ HÌNH THÁI VÀ DI TRUYỀN CỦA LOÀI CYRTODACTYLUS BICHNGANAE (REPTILIA: GEKKONIDAE)554
84VŨ THỊ PHƯƠNG ANH ĐA DẠNG LOÀI CÁ Ở CÁC SUỐI VÀ HỒ THỦY LỢI THUỘC HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM562
85PHẠM HỒNG BAN, NGUYỄN DANH HÙNG ĐA DẠNG HỌ ĐẬU (FABACEAE) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT, NGHỆ AN569
86NGUYỄN THANH BÌNH, HOÀNG NGỌC KHẮC, HOÀNG VĂN NGỌC THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA HỌ PUPINIDAE (MOLLUSCA: GASTROPODA) Ở KHU VỰC HAI XÃ THẦN SA VÀ VŨ CHẤN TRONG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TH&#574
87ĐẶNG NGỌC CẦN, NGUYỄN ĐÌNH DUY, LÊ TRỌNG TRẢI, LÊ VĂN NINH, LÊ QUỐC HIỆU, TRẦN ĐẶNG HIẾU HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ VƯỢN ĐEN MÁ TRẮNG SIKI (NOMASCUS SIKI) TA?I KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỀ XUẤT KHE NƯƠC TRONG, HUYỆN LỆ THỦY, TN583
88ĐỖ CHÍ CƯỜNG, BÙI VĂN CHUẨN, ĐÀO DUY TRINH SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VE GIÁP THUỘC PHÂN BỘ ORIBATIDA (ACARI) TRÊN ĐẤT TRỒNG NGÔ TẠI LÀNG LẬP TRÍ, MINH TRÍ, 590
89NGUYỄN HÙNG CƯỜNG, NGUYỄN THỊ DIỆU THUÝ ĐA HÌNH NUCLEOTIDE VÙNG D-LOOP GEN TY THỂ GIỐNG CHÓ XOÁY LƯNG PHÚ QUỐC596
90NGUYỄN THÚY CƯỜNG, NGUYỄN XUÂN VỮNG, NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ CHO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VƯỜN QUỐC GIA CHƯ YANG SIN ĐẾN 2020602
91BÙI THỊ DUNG TÌNH HÌNH NHIỄM ẤU TRÙNG SÁN LÁ MÁU GIA CẦM Ở ỐC NƯỚC NGỌT Ở HÀ NỘI611
92PHẠM THỊ KIM DUNG, ĐẶNG HUY PHƯƠNG, TRẦN ĐẠI THẮNG, PHẠM THẾ CƯỜNG NHÂN NUÔI BẢO TỒN CÁC LOÀI CÁ CÓC (SALAMANDRIDAE) TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH618
93NGUYỄN VĂN DƯƠNG, KHUẤT ĐĂNG LONG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA BƯỚC ĐẦU VỀ CÁC LOÀI ONG KÝ SINH Ở MỌT HẠI NGÔ HẠT BẢO QUẢN TRONG KHO Ở SƠN LA625
94NGUYỄN ĐẮC ĐẠI, HÀ NGỌC LINH, TRƯƠNG XUÂN LAM ĐA DẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁC LOÀI KIẾN (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) Ở MỘT SỐ SINH CẢNH KHÁC NHAU TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN,631
95ĐỖ TRỌNG ĐĂNG, NGÔ ĐẮC CHỨNG, NGUYỄN VĂN TÂN, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG GHI NHẬN MỚI CÁC LOÀI THUỘC HỌ THẰN LẰN BÓNG (SCINCIDAE) Ở TỈNH PHÚ YÊN637
96CÙ NGUYÊN ĐỊNH, NGUYỄN THỊ NGA, BÙI LAI ĐẶC ĐIỂM THỨC ĂN VÀ TẬP TÍNH ĂN CỦA CÁ HEO ÔNG SƯ (ORCAELLA BREVIROSTRIS GRAY, 1866) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT643
97LÊ THỊ THÚY HÀ DẪN LIỆU BAN ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VI TẢO TRONG MỘT SỐ THỦY VỰC THUỘC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT, HUYỆN QUẾ PHONG,649
98LÊ THỊ THÚY HÀ, BÙI THỊ QUỲNH TRANG THÀNH PHẦN LOÀI TẢO LỤC (CHLOROPHYTA) Ở HỒ TÀU VOI, THỊ XÃ KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH657
99NGUYỄN THỊ HOÀNG HÀ, NGUYỄN VĂN HÀ MÔ TẢ BỐN LOÀI SÁN LÁ ĐƠN CHỦ THUỘC HỌ DIPLECTANIDAE VÀ MAZOCRAEIDAE KÝ SINH TRÊN CÁ BIỂN Ở KHU VỰC RỪNG NGẬP MẶN TIÊN 664
100BUI TUAN HAI, LY NGOC TU, VU THUY DUONG, NGUYEN TRUONG SON GEOGRAPHIC VARIATION IN SKULL SIZE AND SHAPE OF CROCIDURA DRACULA (MAMMALIA: SORICIDAE) IN VIETNAM670
101LÊ THỊ HÂN, CHU HOÀNG NAM, TRẦN ĐỨC HẬU, TẠ THỊ THUỶ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÁC LOÀI THUỘC HỌ CÁ ĐÔI (MUGILIDAE) Ở CỬA SÔNG TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH678
102TRẦN ĐỨC HẬU, NGUYỄN PHÚC HƯNG, HÀ MẠNH LINH NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI ĐÁ TAI CỦA ẤU TRÙNG VÀ CÁ CON LOÀI CÁ CĂNG (TERAPON JARBUA) Ở CỬA SÔNG KA LONG, VIỆT NAM687
103NGUYỄN THỊ THU HIỀN, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN THANH BÌNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CẦY VÒI HƯƠNG (PARADOXURUS HERMAPHRODITUS PALLAS, 1777) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT694
104TRẦN THỊ THU HIỀN, TRẦN HUY THÁI, LÊ BÁ DŨNG, NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CHI AMANITA Ở VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH TỈNH GIA LAI - VIỆT NAM702
105NGUYỄN VĂN HIẾU DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA PHÙ DU (EPHEMEROPTERA: INSECTA) Ở NƯỚC TẠI SUỐI TÂY THIÊN, HUYỆN710
106NGUYỄN CHÍ HIỂU, NGUYỄN NGỌC NÔNG, ĐỖ THỊ LAN, DƯƠNG MINH NGỌC HIỆN TRẠNG TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TẠI TỈNH BẮC KẠN717
107HÀ VĂN HOAN, NGUYỄN TẤN HIẾU, ĐỖ THỊ XUYẾN, NGUYỄN ANH ĐỨC HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI CÂY BỊ ĐE DỌA TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ724
108TRẦN QUỐC HOÀN DẪN LIỆU BAN ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI TRÙNG CHÂN GIẢ CÓ VỎ (TESTATE AMOEBAE) TRONG CÁC THỦY VỰC TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM VI731
109TRẦN VĨNH HOÀNG, HUỲNH ĐỨC KHANH, HUỲNH VŨ NGỌC QUÝ DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI TRÙNG BÁNH XE (ROTIFERA) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU - PHƯỚC BỬU, TỈNH738
110BÙI MINH HỒNG, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA MỘT SỐ LOÀI BỌ XÍT (HEMIPTERA) Ở VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ, H&Agr743
111LÊ MẠNH HÙNG, VƯƠNG TIẾN MẠNH MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ DI CƯ CỦA CÁC LOÀI CHIM THUỘC BỘ SẺ PASSERIFORMES TẠI KHU VỰC BÃI GIỮA SÔNG HỒNG, HÀ NỘI749
112LÊ THANH HUYỀN, NGUYỄN KIM ANH ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA CHI NẤM MARASMIUS TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI757
113TRƯƠNG XUÂN LAM, HÀ NGỌC LINH BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC LOÀI BỌ XÍT BẮT MỒI THUỘC PHÂN HỌ HARPACTORINAE (HETEROPTERA: REDUVIIDAE) TẠI MỘT SỐ763
114LÊ THỊ MAI LINH, NGUYỄN THỊ DUYÊN, PHAN KẾ LONG, TRỊNH QUANG PHÁP ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÙNG GEN TY THỂ COII-16S-RRNA MỘT SỐ LOÀI TUYẾN TRÙNG SẦN RỄ MELOIDOGYNE SPP. KÝ SINH CÂY CÀ PHÊ Ở TỈNH ĐẮK L̑768
115NGUYỄN QUỐC LUÂN MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC VẬT HẠT TRẦN TẠI VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, TỈNH GIA LAI774
116THÁI THÀNH LƯỢM, NGUYỄN THỊ KIM PHƯỚC ĐA DẠNG SINH HỌC HỆ THỰC VẬT TRÊN CÁC NÚI ĐÁ VÔI KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG778
117NGUYỄN MINH LƯU, LÊ THỊ THANH MAI, TRẦN THÀNH THÁI, NGUYỄN THỊ MỸ YẾN, NGÔ XUÂN QUẢNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MẬT ĐỘ QUẦN XÃ GIÁP XÁC LỚN (MACROCRUSTACEA) Ở SÔNG BA LAI, TỈNH BẾN TRE785
118PHẠM THANH LƯU, TRẦN THÀNH THÁI, NGUYỄN THỊ MỸ YẾN, NGÔ XUÂN QUẢNG ĐA DẠNG THỰC VẬT PHÙ DU TRONG AO NUÔI TÔM SINH THÁI TỈNH CÀ MAU793
119CAO THỊ LÝ KHU VỰC PHÂN BỐ VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN HAI LOÀI BÒ TÓT (BOS GAURUS), SƠN DƯƠNG (CAPRICORNIS SUMATRAENSIS) Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ YANG SIN, T̔801
120PHAN VĂN MẠCH, NGUYỄN THỊ THẢO, NGUYỄN TỐNG CƯỜNG, ĐẶNG VĂN ĐÔNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC VẬT NỔI Ở KHU VỰC TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH VÀ VÙNG PHỤ CẬN807
121NGUYỄN THỊ HỒNG MAI, NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, NGŨ TRƯỜNG NHÂN, NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ VÙNG GEN RPOC CỦA LOÀI TRẮC (DALBERGIA COCHINCHINENSIS PIERRE) VÀ SƯA ĐỎ (DALBERGIA TONKINENSIS PRAIN) Ở VIỆT NAM VÀ ỨNG DỤN814
122TRẦN THỊ MẾN, NGUYỄN THỊ MẪN, PHẠM HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG VE SẦU VÀ RẦY (HOMOPTERA: AUCHENORRHYNCHA) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA ĐỒNG NAI818
123NGÔ XUÂN NAM, NGUYỄN QUỐC HUY, NGUYỄN NGUYÊN HẰNG, ĐẶNG NGỌC BÍCH, LÊ ANH TUÂN, NGUYỄN VĂN VỊNH, TRẦN THANH LÂM, TRẦN THỊ HƯNG DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY TẠI SÔNG TRƯỜNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM823
124VU QUANG NAM, BUI VAN THANG, DAO NGOC CHUONG, HA THANH TUNG, NGUYEN THI HIEN VASCULAR PLANT DIVERSITY OF MANGROVE FOREST IN DONG LONG COMMUNE, TIEN HAI DISTRICT, THAI BINH PROVINCE829
125LÊ THỊ NGUYỆT NGA, NGUYỄN VĂN KHÔI, PHAN DOÃN ĐĂNG ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC CỦA ĐỘNG VẬT PHÙ DU Ở HỒ DANKIA, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM &#836
126LÊ THỊ NGUYỆT NGA, ĐÀM THỊ HÀ TRANG DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT PHÙ DU Ở KHU BẢO TỒN VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA LỘC AN - PHƯỚC T844
127NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI NẤM LỚN THUỘC CHI RUSSULA PERS.: S. F. GRAY, 1821 Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ YANG SIN, TỈNH ĐẮK LẮK852
128PHẠM THỊ NHỊ, HOÀNG VŨ TRỤ, CAO THỊ QUỲNH NGA, PHẠM VĂN PHÚ, CAO THỊ KIM THU, LÊ MỸ HẠNH, KHUẤT ĐĂNG LONG ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG TẠI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG COPIA, TỈNH SƠN LA858
129VÕ TẤN PHONG, NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, NGUYỄN TÀI THU, HUỲNH TY NGUYÊN NHÂN CHIM YẾN NON BỊ RƠI KHỎI TỔ Ở ĐẢO CÙ LAO CHÀM, HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM866
130ĐẶNG NGỌC PHÚC, LÊ THẾ BIÊN, NGUYỄN CÔNG KÍNH, ĐỖ XUÂN CẨM THÀNH PHẦN LOÀI THUỘC HỌ BÌM BÌM (CONVOLVULACEAE) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM870
131NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNG, NGUYỄN ĐÌNH TỨ, PHẠM THỊ MẬN, JUDITH C. KLEIN CẤU TRÚC QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO TẠI PHẦN RỪNG NGẬP MẶN BỊ ĐỐN TỈA THUỘC VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, TỈNH 876
132BIỆN VĂN QUYỀN, VÕ VĂN PHÚ DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁ BIỂN VEN BỜ TỈNH HÀ TĨNH883
133NGUYỄN VĂN QUYỀN, TRẦN HOÀI THƯƠNG, NGUYỄN THU HÀ, PHẠM THANH NGA, BÙI THU HÀ, VŨ THỊ DUNG, NGUYỄN HOÀNG TRÍ VÀ NGUYỄN THỊ YẾN NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG VI KHUẨN LAM (MICROCYSTIS) Ở HỒ LÁNG VÀ HỒ TÂY VÀ SỰ ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG CỦA CHÚNG BẰNG SINH KHỐI KHÔ T892
134HÀ THỊ QUYẾN, HOA THỊ MINH TÚ NGHIÊN CỨU GEN CÓ VAI TRÒ CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN SALMONELLA TYPHIMURIUM897
135ĐỖ ĐỨC SÁNG, NGUYỄN THỊ HỒNG THỊNH TÌNH TRẠNG VÀ BẢO TỒN LOÀI ỐC NHỒI PILA POLITA (DESHAYES, 1830) Ở VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM (GASTROPODA: AMPULLARIIDAE)903
136TRẦN THÀNH THÁI, NGUYỄN THỊ MỸ YẾN, NGÔ XUÂN QUẢNG, TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA, NGUYỄN NGỌC SƠN ĐA DẠNG SINH HỌC QUẦN XÃ ĐỘNG VẬT ĐÁY KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN TRONG CÁC AO NUÔI TÔM SINH THÁI, HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH909
137TRẦN THỊ VIỆT THANH, PHAN KẾ LONG, JEAN DOMINIQUE DURAND ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁ ĐỐI MỤC (MUGIL CEPHALUS) Ở VÙNG BIỂN PHÍA BẮC - TRUNG BỘ VIỆT NAM DỰA TRÊN TRÌNH TỰ GEN CO1917
138TRỊNH XUÂN THÀNH, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, ĐINH THỊ HẠNH, ĐẶNG HUY PHƯƠNG, PHẠM THỊ KIM DUNG, TRẦN ĐẠI THẮNG THÀNH PHẦN CÁC LOÀI LAN QUÝ HIẾM TẠI VƯỜN LAN CỦA TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH923
139NGUYỄN VĂN THAO, TRẦN MINH HỢI ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH TẠI VÙNG ĐÔNG NAM, VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN, TỈNH THANH HÓA929
140HOÀNG XUÂN THẢO, LÊ TUẤN ANH, NGÔ THỊ DIỄM MY ĐA DẠNG THỰC VẬT CÓ HOA VÙNG ĐẤT CÁT HUYỆN TRIỆU PHONG VÀ HẢI LĂNG TỈNH QUẢNG TRỊ936
141ĐẬU BÁ THÌN ĐA DẠNG HỌ HỒ TIÊU (PIPERACEAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN, THANH HÓA947
142VŨ TIẾN THỊNH, PHAN VIẾT ĐẠI, GIANG TRỌNG TOÀN, TRẦN VĂN DŨNG, ĐẶNG QUANG THUYÊN, NGUYỄN CHÍ THÀNH, NGUYỄN HỮU VĂN, NGUYỄN THỊ XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG VÀ PHÂN BỐ CỦA QUẦN THỂ LOÀI GÀ SO NGỰC VÀNG (ARBOROPHILA CHLOROPUS BLYTH, 1859) TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TI&Ecir952
143LÊ THỊ NAM THUẬN SỰ TĂNG TRƯỞNG KÍCH THƯỚC CÁ CHIM TRẮNG VÂY VÀNG TRACHINOTUS BLOCHII (LACEPEDE, 1801) NUÔI THỬ NGHIỆM VỚI MỘT SỐ CÔNG THỨC THỨC ĂN958
144DƯƠNG THỊ THUỶ ĐA DẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG CẤU TRÚC QUẦN XÃ TẢO SILIC TẠI SÔNG NHUỆ ĐOẠN CHẢY QUA KHÊ TANG965
145NGUYỄN THỊ THỦY, NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN TÌM HIỂU THÀNH PHẦN LOÀI ĐỊA Y TRÊN LÁ THUỘC CHI PORINA ACH. 1890 Ở MỘT SỐ KHU VỰC THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH ĐẮK LẮK973
146NGUYỄN THỊ THỦY, ĐỖ THỊ ANH, NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN KHẢO SÁT THÀNH PHẦN LOÀI ĐỊA Y TRÊN LÁ THUỘC CHI STRIGULA. ARG TẠI HAI TIỂU TIỂU KHU 614 VÀ 619 THUỘC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN EA SÔ980
147PHAN QUỐC TOẢN, TÔ VĂN QUANG, HỒ VIẾT HIẾU, PHẠM ANH TUẤN, TẠ PHƯƠNG MAI NGHIÊN CỨU GIỐNG CHUỒN CHUỒN KIM PRODASINEURA COWLEY, 1934 (ODONATA: ZYGOPTERA: PLATYCNEMIDIDAE) Ở VIỆT NAM989
148LÊ THỊ TRANG, PHẠM THANH LƯU ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI TẢO LỤC Ở HỒ TRỊ AN998
149NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG, TRƯƠNG HOÀNG ĐAN ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG TỈNH HẬU GIANG1005
150HOÀNG DANH TRUNG, PHẠM HỒNG BAN, TRẦN MINH HỢI ĐA DẠNG CHI HỒNG BÌ (CLAUSENA) VÀ CHI CƠM RƯỢU (GLYCOSMIS) (RUTACEAE) Ở NGHỆ AN1011
151ĐỖ VĂN TRƯỜNG, NGUYỄN BÁ TÂM NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG, PHÂN BỐ VÀ HIỆN TRẠNG BẢO TỒN CÁC LOÀI THÔNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, THANH H&Oac1018
152LÝ NGỌC TÚ, BÙI TUẤN HẢI DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CHIM TẠI KHU RỪNG KHE CHOĂNG, VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT, TỈNH NGHỆ AN1027
153LÊ QUANG TUẤN, LÊ XUÂN CẢNH, LÊ MINH HẠNH, TRẦN ANH TUẤN, CHU THỊ HẰNG, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG, NGÔ NGỌC HẢI HIỆN TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN PHÂN BỐ CỦA LOÀI THẠCH SÙNG MÍ CÁT BÀ GONIUROSAURUS CATBAENSIS1034
154LÊ QUANG TUẤN, LÊ XUÂN CẢNH, TRẦN ANH TUẤN, CHU THỊ HẰNG ỨNG DỤNG HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG QUY HOẠCH HÀNH LANG ĐA DẠNG SINH HỌC CHO TỈNH CAO BẰNG1041
155NGUYỄN VĂN VỊNH, DƯƠNG VĂN CƯỜNG, NGÔ XUÂN NAM, TRẦN THỊ HƯNG, ĐOÀN THỊ THANH BÌNH DẪN LIỆU VỀ GIỐNG RHOENANTHUS EATON, 1881 (INSECTA: EPHEMEROPTERA, POTAMANTHIDAE) Ở VIỆT NAM1048
156TRẦN THỊ YÊN, PHAN THỊ MỸ HẠNH, NGUYỄN QUANG HÙNG MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ THÁT LÁT (NOTOPTERUS NOTOPTERUS) TẠI CÁC LƯU VỰC SÔNG NHẬT LỆ, TỈNH QUẢNG BÌNH1054
157ĐINH THỊ HẢI YẾN SỰ KHÁC NHAU VỀ HÌNH THÁI CỦA QUẦN THỂ LOÀI CÁ PHÈN UPENEUS TRAGULA RICHARDSON, 1846 (PERCIFORMES: MULLIDAE) Ở VÙNG BIỂN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊ1060
158TRẦN THỊ HOÀNG YẾN, TRẦN THÀNH THÁI, NGUYỄN THỊ MỸ YẾN, NGÔ XUÂN QUẢNG, PHẠM THANH LƯU ĐA DẠNG SINH HỌC QUẦN XÃ THỰC VẬT PHÙ DU VÀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG Ở SÔNG HÀM LUÔNG TỈNH BẾN TRE1066
159THOMAS ZIEGLER, TRUONG QUANG NGUYEN GERMAN-VIETNAMESE LONG-TERM COOPERATION BETWEEN THE COLOGNE ZOO AND THE INSTITUTE OF ECOLOGY AND BIOLOGICAL RESOURCES IN TERMS OF HERPETODIVERSITY RESEARCH AND CONSERVATION1076
160BÙI THỊ THỤC ANH, NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG KINH NGHIỆM VÀ KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TRONG KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA DÂN TỘC VÂN KIỀU, TỈNH QUẢNG BÌNH1087
161DỊCH THỊ PHƯƠNG ANH, NGUYỄN PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN HỮU QUÂN, SỸ DANH THƯỜNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI GIẢI PHẪU VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA LOÀI MÀN MÀN TÍM (CLEOME RUTIDOSPERMA DC.) THU THẬP 1092
162LƯU ĐÀM NGỌC ANH, LƯU ĐÀM CƯ, KUKHAREVA LYDIA, NINH KHẮC BẢN KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU THÂN VÀ LÁ LOÀI TÍA TÔ ĐẤT (MELISSA OFFICINALIS L.)1098
163NGUYÊ~N THI? VÂN ANH, NGUYỄN VĂN DƯ, TRƯƠNG ANH THƯ, HÀ TUẤN ANH, NGUYỄN CÔNG SỸ, BÙI VĂN THANH, NGUYÊ~N THỊ PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN VĂ KINH NGHIÊ?M SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO THÁI Ở XÃ NAM ĐỘNG VÀ NAM TIẾN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA1102
164ĐỖ CÔNG BA, LÊ NGỌC CÔNG, LÊ ĐỒNG TẤN ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT VÀ TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ TÂN TRÀO, TỈNH TUYÊN QUANG1108
165TRẦN ĐỨC BÌNH, DƯƠNG THỊ HOÀN, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, LÊ NGỌC HÂN, DOÃN HOÀNG SƠN, BÙI THU HÀ, PHẠM QUỲNH ANH NHỮNG LOÀI CÓ GIÁ TRỊ LÀM THUỐC THUỘC CHI KHOAI LANG (IPOMOEA L.) - HỌ BÌM BÌM (CONVOLVULACEAE JUSS.) Ở VIỆT NAM1116
166HOÀNG VĂN CHÍNH, ĐẬU BÁ THÌN, NGÔ XUÂN LƯƠNG, TRẦN MINH HỢI, LÊ THỊ HƯƠNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU LOÀI XOÀI (MANGIFERA INDICA L.) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN, THANH HÓA1122
167HOÀNG VĂN CHÍNH, ĐẬU BÁ THÌN, TRẦN MINH HỢI THÀNH PHẦN LOÀI CÂY CÓ TINH DẦU THUỘC HỌ CAM (RUTACEAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN, THANH HÓA1128
168TRẦN HÒA DUÂN, NGÔ QUỲNH PHƯƠNG, NGUYỄN HỮU ĐỒNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SẢN XUẤT, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ KHÍ BIOGAS TRONG CHĂN NUÔI LỢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH1134
169ĐỖ NGỌC ĐÀI, LÊ THỊ HƯƠNG, TRẦN ĐÌNH THẮNG, TRẦN MINH HỢI NGHIÊN CỨU VỀ TINH DẦU HỌ NA (ANNONACEAE JUSS.) Ở VIỆT NAM1139
170CÙ NGUYÊN ĐỊNH, NGUYỄN THỊ NGA, BÙI LAI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH HÓA MÁU LOÀI CÁ HEO ÔNG SƯ (ORCAELLA BREVIROSTRIS GRAY, 1866) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT1145
171CHU THỊ THU HÀ, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH, NGUYỄN SINH KHANG, PHẠM VĂN THẾ, LÊ NGỌC DIỆP, TRẦN HUY THÁI, BÙI THU HÀ, NGUY ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ NHÂN GIỐNG HỮU TÍNH THÌA LÀ HÓA GỖ VIỆT (XYLOSELINUM VIETNAMENSE PIMENOV & KLJUYKOV) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHI&E1151
172HOÀNG THỊ THANH HÀ, LÒ THỊ BƯỞI, PHẠM NGỌC KHÁNH ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CÂY THUỐC TẠI XÃ PÚNG BÁNH, HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA1159
173NGUYỄN THỊ HIỀN, TRẦN BẢO TRÂM, PHAN XUÂN BÌNH MINH, NGUYỄN THỊ THANH MAI, TRƯƠNG THỊ CHIÊN, PHẠM HƯƠNG SƠN, ĐẶNG THỊ THỦY ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN DƯỢC CHẤT CÂY BA KÍCH (MORINDA OFFICINALIS HOW) NUÔI CẤY IN VITRO TRỒNG TẠI CAO BẰNG VÀ PHÚ Y&Ec1166
174LÊ KIÊU HIẾU, NGUYỄN BẢO VỆ ẢNH HƯỞNG CỦA BRASSINOLIDE ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRONG VỤ HÈ THU1172
175NGUYỄN VĂN HỢP, KIỀU MẠNH HƯỞNG ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU – PHƯỚC BỬU, TỈNH BÀ RỊA – VŨ1180
176NGUYỄN VĂN HỢP, NGUYỄN THỊ LƯƠNG, ĐOÀN THỊ THẢO TRI THỨC BẢN ĐỊA VỀ SỬ DỤNG THỰC VẬT LÀM MEN RƯỢU CỦA CỘNG ĐỒNG CHƠ RO TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA Đ1186
177LÊ VĂN TƯỜNG HUÂN, NGUYỄN THỊ DIỄM MAI NGHIÊN CỨU TẠO CHỒI IN VITRO Ở CÂY HUYẾT DỤ (CORDYLINE TERMINALIS (L.) KUNTH)1193
178LÊ VĂN TƯỜNG HUÂN, PHAN VĂN THUẦN NGHIÊN CỨU TẠO CỤM CHỒI TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO Ở CÂY HOA PĂNG-XÊ1200
179NGUYỄN DANH HÙNG, NGUYỄN THÀNH CHUNG, PHAN THỊ QUỲNH NGA, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, ĐỖ NGỌC ĐÀI ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU LOÀI SA MỘC DẦU (CUNNINGHAMIA KONISHII HAYATA) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HO̐1207
180TRẦN QUỐC HƯNG, NGUYỄN BÁ TUYÊN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KHAI THÁC LÂM SẢN NGOÀI GỖ LÀM THUỐC VÀ THỰC PHẨM TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHONG QUANG TỈNH HÀ GIAN1214
181BÙI THỊ THU HƯƠNG, ĐỒNG HUY GIỚI, NGUYỄN HỮU CƯỜNG, BÙI VĂN THẮNG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ NGUỒN GEN LILY (LILIUM) BẢN ĐỊA Ở VIỆT NAM1222
182BÙI THỊ THU HƯƠNG, ĐỒNG HUY GIỚI, NGUYỄN THỊ TRANG, HỒ THỊ QUYÊN NHÂN NUÔI CÂY HOA HỒNG CỔ SAPA (ROSA GALLICA L.) BẰNG KỸ THUẬT CẤY MÔ IN VITRO1229
183LÊ THỊ HƯƠNG, ĐÀO THỊ MINH CHÂU, NGUYỄN VIẾT HÙNG, NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG, ĐỖ NGỌC ĐÀI THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU LOÀI THIÊN NIÊN KIỆN (HOMALOMENA OCCULTA (LOUR.) SCHOTT) VÀ THẦN PHỤC (HOMALOMENA PIERREANA ENGL.) Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ M&A1236
184TRỊNH THỊ HƯƠNG, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, ĐỖ NGỌC ĐÀI THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU LOÀI GỪNG TÍA (ZINGIBER MONTANUM (KOENIG) DIETRICH) Ở NGHỆ AN1242
185BÙI VĂN HƯỚNG, BÙI VĂN THANH, NGUYỄN THỊ VÂN ANH, PHẠM THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG LOÀI HOÀNG LIÊN Ô RÔ LÁ DÀY (MAHONIA BEALEI (FORTUNE) PYNAERT) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM1247
186PHẠM THANH HUYỀN, BẠCH THỊ MAI HOA, NGUYỄN PHƯƠNG NHUỆ, PHÍ QUYẾT TIẾN, LÊ GIA HY HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG TẾ BÀO UNG THƯ CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN BIỂN STREPTOMYCES VIRIDODIASTATICUS TB5.3 PHÂN LẬP TỪ VÙNG VEN BIỂN T&#1252
187NGUYỄN MINH KHỞI, PHẠM THANH HUYỀN, NGUYỄN QUỲNH NGA, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, PHẠM NGỌC KHÁNH, TRƯƠNG QUANG LỰC, TẠ QUỐC VƯỢNG, LÊ H&Ugr KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN NGUỒN GEN CÂY THUỐC Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 20161258
188NGUYỄN TRUNG KIÊN, DƯƠNG THỊ THỦY NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÚC VẠN THỌ NHỎ (TAGESTES PATULA L.) TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG KĨ THUẬT THỦY CANH MÀNG DINH DƯỠNG (1265
189NGOC LAN NGUYEN, BAO TRAM TRAN, HUONG SON PHAM, THE HAI PHAM ILLUMINA MISEQ-BASED SEQUENCING ANALYSIS OF BACTERIAL COMMUNITY IN VIETNAMESE GINSENG CULTIVATED SOIL IN THE NGOC LINH MOUNTAIN, VIETNAM1274
190NGUYỄN THỊ LAN, TRẦN THỊ KIM ANH, HỒ NGỌC ANH TUẤN, PHẠM QUANG CHINH, TRẦN VĂN GIANG LẦN ĐẦU TIÊN GHI NHẬN LOÀI SÁ SÙNG (SIPHONOSOMA AUSTRALE) PHÂN BỐ Ở VÙNG VEN BIỂN CỬA VIỆT, TỈNH QUẢNG TRỊ1283
191NGUYỄN THỊ ÁI LAN, LƯ THỊ LAN THANH, NINH KHẮC HUYỀN TRÂN, ĐÁI THỊ XUÂN TRANG HIỆU QUẢ HẠ GLUCOSE HUYẾT CỦA CAO CHIẾT LÁ XOÀI NON (MANGIFERA INDICA L.) TRÊN CHUỘT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG1290
192PHẠM THỊ NGỌC LAN, NGUYỄN THỊ VIỆT, LÊ THỊ HOA SEN PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN TỪ ĐẤT CHUYÊN CANH RAU Ở TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ1296
193PHẠM THỊ NGỌC LAN, NGÔ THỊ BẢO CHÂU, NGUYỄN QUỲNH CHI PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PECTIN1304
194VŨ THỊ LIÊN, HÙ THỊ MÉ, HOÀNG THỊ THANH HÀ ĐIỀU TRA CÂY THUỐC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG THEO KINH NGHIỆM CỦA DÂN TỘC MÔNG TẠI XÃ MƯỜNG PHĂNG, HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈN1311
195LÊ DUY LINH, PHẠM HỒNG BAN, TRẦN MINH HỢI, ĐỖ NGỌC ĐÀI THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU LOÀI BỜI LỜI BIẾN THIÊN (LITSEA VARIABILIS HEMSL.) Ở VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG, HÀ TĨNH1317
196NGÔ XUÂN LƯƠNG, ĐẬU BÁ THÌN THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU TỪ HOA CỦA LOÀI NGỌC LAN HOA TRẮNG (MICHELIA ALBA DC.) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN, THANH HÓA1322
197NGUYỄN THỊ LƯƠNG, NGUYỄN VĂN HỢP, KIỀU MẠNH HƯỞNG KINH NGHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC CHĂM VÀ KHO VỀ SỬ DỤNG CÂY THUỐC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÚI ÔNG, TỈNH BÌNH T1325
198NGUYỄN THỊ HẢI LÝ, LƯ NGỌC TRÂM ANH, HUỲNH THỊ TRÒN, NGUYỄN HỮU CHIẾM THÀNH PHẦN CÁC LOÀI CÂY THUỐC Ở HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG1332
199NGUYEN THI THANH NGA, NGUYEN ANH DUNG, TRAN HUY THAI COMPOSITION OF THE ROOT OIL OF CUNNINGHAMIA KONISHII HAYATA, GROWING WILD IN NGHE AN PROVINCE, VIETNAM1340
200PHAN THỊ THANH NHÀN, TRẦN THỊ TÚ, NGUYỄN HỮU ĐỒNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH BIOGAS Ở XÃ THẠCH LONG, HUYỆN THẠCH H&Agrav1345
201NGUYỄN THỊ NGỌC NHI, NGUYỄN HOÀNG HẠNH, LÊ THANH THANH, TRẦN NHÂN DŨNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÙN THẢI TRONG QUY TRÌNH NUÔI GIUN QUẾ PERIONYX EXCAVATUS (PERRIER, 1872)1352
202HOÀNG THỊ NHUNG, TRẦN MINH HỢI THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU CỦA MỘT SỐ LOÀI TRONG HỌ CAM (RUTACEAE JUSS.) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN, TỈNH THANH HÓA1357
203ĐẶNG NGỌC PHÁI, PHẠM THANH HUYỀN, PHAN VĂN TRƯỞNG, NGUYỄN TẬP, PHAN CÔNG TUẤN, NGUYỄN VĂN ÁNH, HỒ QUÝ PHƯƠNG, TRẦN HỮU VI̓ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG1364
204TRƯƠNG BÁ PHONG, NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC LOÀI BÒ SÁT TẠI HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG1371
205TRẦN THỊ PHÚ, TRỊNH TAM KIỆT CÁC LOÀI NẤM TRỨNG Ở NÚI NGỌC LINH TỈNH QUẢNG NAM1376
206TRẦN THỊ PHÚ, TRỊNH TAM KIỆT MỘT SỐ LOÀI NẤM THUỘC HỌ GANODERMATACEAE MỚI THU THẬP Ở NÚI NGỌC LINH TỈNH QUẢNG NAM1383
207VÕ VĂN QUANG, TRẦN CÔNG THỊNH ĐẶC ĐIỂM NGUỒN GIỐNG TRỨNG CÁ VÀ CÁ BỘT TRONG RẠN SAN HÔ Ở PHÚ QUỐC - KIÊN GIANG1392
208ĐẶNG MINH QUÂN, TRẦN NGỌC THUẬN ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHƠ-ME Ở VÙNG BẢY NÚI TỈNH AN GIANG1400
209TRƯƠNG THỊ BÍCH QUÂN, LÊ BỬU THẠCH, NGUYỄN LÊ XUÂN BÁCH, NGUYỄN THẾ VĂN, ĐẶNG MINH TRÍ, LƯU HỒNG TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG ĐẢNG SÂM (CODONOPSIS JAVANICA - CAMPANULACEAE) TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP-NÚI BÀ, LÂM ĐỒNG1408
210NGUYỄN XUÂN QUYỀN, TRÂ`N THI? PHƯƠNG ANH, NGUYỄN THẾ CƯỜNG, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG, NGUYỄN THỊ HỒNG MAI, HOÀNG LÊ TUẤN ANH ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CỦA LOÀI SƠN ĐÀO (MELANORRHOEA USITATA WALL.) Ở VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GEN TRNL VÀ RBCL1416
211LÊ THỊ THU SƯƠNG, VÕ QUANG MINH, PHAN HOÀNG VŨ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, TIỀM NĂNG KHAI THÁC VÀ BẢO TỒN NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC VÙNG BẢY NÚI, AN GIANG1421
212ĐOÀN VĂN TÁC, TRẦN MINH HỢI ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI Ở XÃ XUÂN THÁI VÀ BÌNH LƯƠNG THUỘC VÙNG Đ1428
213HUỲNH NGỌC TÂM, LÊ UYỂN THANH, TRẦN THANH TÙNG, LƯU THÁI DANH, NGUYỄN THỊ THU NGA TUYỂN CHỌN THỰC KHUẨN THỂ CÓ TIỀM NĂNG KIỂM SOÁT BỆNH HÉO XANH DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM TRÊN CÂY HOA CÚC (CHRYSANTHEMUM SP.) TRONG ĐIỀU1434
214TRẦN HUY THÁI, TRẦN THẾ BÁCH, ĐỖ VĂN HÀI, SANG MI EUM, LÊ THỊ HƯƠNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU LOÀI HỒNG BÌ DẠI (CLAUSENA EXCAVATA BURM. F.) VÀ MẮC MẬT (CLAUSENA INDICA (DALZ.) OLIV.) Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM1443
215TRẦN HUY THÁI, ĐẶNG TẤT THẾ, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN QUANG HƯNG, ĐINH THỊ THU THỦY MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU GỖ LOÀI GIÁNG HƯƠNG SANTA (PTEROCARPUS SANTALINUS L.F.)1449
216TRẦN THỊ VIỆT THANH, PHAN KẾ LONG, NGUYỄN MINH TÂM SỬ DỤNG MÃ VẠCH ADN ĐỊNH LOẠI MẪU RÁI CÁ TẠI BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM1453
217LÊ THANH THANH, PHAN TUẤN HÀO, NGUYỄN THỊ NGỌC NHI KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH TÁCH HYDROXYAPATITE (HAP) DẠNG VI TINH THỂ TỪ XƯƠNG BÒ VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA NÓ IN VITRO1460
218LÊ NGUYỄN THÀNH, CAO THỊ HUỆ, BÙI THU HÀ, NGUYỄN VĂN QUYỀN, PHAN ANH THƯ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÂY RAU DỀN CƠM (AMARANTHUS LIVIDUS L.) THU HÁI TẠI HƯNG YÊN1468
219VÕ VĂN THIỆP, LÊ THỊ THU PHƯƠNG, HUỲNH NGỌC TÂM MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO VÀ MÔ HỌC CỦA TUYẾN SINH DỤC CÁ MÒI CỜ CHẤM KONOSIRUS PUNCTATUS (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1846) Ở VÙNG VEN BIN1475
220ĐẬU BÁ THÌN THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU TỪ LÁ VÀ THÂN RỄ LOÀI SA NHÂN QUẢ CÓ MỎ (AMOMUM MURICARPUM C. F. LIANG & D. FANG) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẾN 1484
221ĐỖ HỮU THƯ, NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN THÀNH PHẦN LOÀI NẤM CÓ GIÁ TRỊ THỰC PHẨM THUỘC CHI BOLETUS Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ YANG SIN, TỈNH ĐẮK LẮK1489
222TRẦN VĂN TIẾN, VÕ THỊ MAI HƯƠNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HOÁ CỦA DỊCH CHIẾT CÂY AN XOA (HELICTERES HIRSUTA LOUR.)1496
223TRẦN VĂN TIẾN, NGUYỄN VĂN DƯ, NGUYỄN CÔNG SỸ MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG LOÀI NƯA AMORPHOPHALLUS KONJAC K. KOCH BẰNG CỦ1502
224NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA KẾT HỢP CÂY DÃ QUỲ (TITHONIA DIVERSIFOLIA) VỚI CÂY MAI DƯƠNG (MIMOSA PIGRA) ĐẾN LƯỢNG THỨC ĂN ĂN VÀO VÀ SINH TR&#1508
225HOÀNG ĐÌNH TRUNG, NGUYÊ~N HƯ~U NHÂ?T HIÊ?N TRA?NG KHAI THAC ĐỘNG VẬT THÂN MỀM VÀ GIÁP XÁC CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở ĐẦM Ô LOAN, TỈNH PHÚ YÊN1514
226PHAN VĂN TRƯỞNG, PHẠM THANH HUYỀN KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TẠI HUYỆN XÍN MẦN TỈNH HÀ GIANG1524
227ĐINH THỊ HẢI YẾN ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA BÀO NGƯ VÀNH TAI (HALIOTIS ASININA LINAEUS, 1758) KHU VỰC VỊNH NHA TRANG1532
228LƯ NGỌC TRÂM ANH, VÕ HOÀNG ANH TUẤN, VIÊN NGỌC NAM, NGUYỄN THỊ HẢI LÝ, NGUYỄN PHAN MINH TRUNG DẪN LIỆU BAN ĐẦU VỀ TÍCH TỤ CARBON TRONG SINH KHỐI CỦA RỪNG NGẬP MẶN Ở CỒN NGOÀI, HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU1539
229ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH, NGUYỄN VIỆT HÒA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH1544
230NGO VAN BINH, DANG PHUOC HAI, PHAN THUY HA ASSESSMENT OF THE DETECTION PROBABILITY OF QUASIPAA VERRUCOSPINOSA (BOURRET, 1937) IN BACH MA NATIONAL PARK, THUA THIEN -HUE PROVINCE1550
231NGÔ THỊ TƯỜNG CHÂU, LÊ VĂN THIỆN, VŨ THỊ NGỌC TRÂM, NGUYỄN TRẦN BÁ MINH, NGUYỄN THU TRANG BIẾN ĐỘNG VỀ ĐẶC TÍNH LÝ HÓA VÀ SINH HỌC TRONG QUÁ TRÌNH Ủ HIẾU KHÍ BÙN THẢI NHÀ MÁY GIẤY BÃI BẰNG1557
232NGUYỄN MINH CHÍ, PHẠM QUANG THU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ TÍNH CHỐNG CHỊU BỆNH CHẾT HÉO CỦA CÁC DÒNG KEO LÁ TRÀM ACACIA AURICULIFORMIS A.CUNN. EX BENTH TẠI QUẢNG TR&1563
233NGUYỄN THỊ ĐÀ, NGUYỄN KIM THOA, TRẦN ĐÌNH MẤN NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC THU MỘT SỐ CHỦNG THUỘC CHI BACILLUS CÓ HOẠT TÍNH AMYLASE TỪ CÁC MẪU ĐẤT KHÁC NHAU1570
234NGUYỄN VĂN ĐÍNH, NGUYỄN KIỀU TRANG, LƯU THỊ UYÊN, NGUYỄN VĂN QUÂN ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC MỚI TRỒNG VỤ XUÂN VÀ VỤ ĐÔNG TRÊN ĐẤT TAM DƯƠ1578
235TRẦN CÔNG ĐỊNH, HUỲNH KIM TÂN, NGUYỄN THỊ LÃNH ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI VÀ PHÂN BỐ LOÀI ĐẢNG SÂM (CODONOPSIS JAVANICA(BLUME) HOOK.F) TẠI HUYỆN TÂY GIANG, TỈNH QUẢNG NAM1586
236QUÁCH VĂN TOÀN EM, VIÊN NGỌC NAM, LÝ NGỌC SÂM CẤU TRÚC VÀ ĐA DẠNG CỦA QUẦN XÃ CÓC ĐỎ (LUMNITZERA LITTOREA (JACK) VOIGT) Ở RẠCH TRÀM, VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG1594
237NGUYỄN NGÂN HÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT Ở VÙNG TRỒNG CÂY ĐINH LĂNG LÀM DƯỢC LIỆU CỦA XÃ HẢI PHONG, HUYỆN HẢ1602
238NGUYEN HONG HAI METHODS OF SPATIAL POINT PATTERN ANALYSIS APPLIED IN FOREST ECOLOGY1608
239NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH, NGUYỄN SINH KHANG, PHẠM VĂN THẾ, NGUYỄN ĐỨC THỊNH, CHU THỊ THU HÀ, HÀ THỊ VÂN ANH, NGUYỄN QUỐC BÌNH MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ SINH THÁI, THỔ NHƯỠNG NƠI LOÀI THÌA LÀ HÓA GỖ LEONID (XYLOSELINUM LEONIDII PIMENOV & KLJUYKOV) MỌC TỰ NHIÊN Ở VÙ1618
240NGUYỄN VĂN HIẾU, NGUYỄN LÂM TÙNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT MỘT SỐ SUỐI THUỘC HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI BẰNG SINH VẬT CHỈ THỊ1624
241NGUYỄN CÔNG HOAN, TRẦN QUỐC HƯNG, NGUYỄN THỊ THOA, ĐẶNG KIM VUI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA LOÀI XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BẮC KẠN1632
242TRẦN THANH HÙNG, NGUYỄN THỊ THANH THẢO HOẠT TÍNH TRỪ SÂU KHOANG (SPODOPTERA LITURA FABRICIUS) CỦA TINH DẦU TỪ CÂY CÚC BÒ (WEDELIA TRILOBATA (L.) HITCHC.) Ở BÌNH DƯƠNG1641
243VÕ THỊ MAI HƯƠNG, PHẠM QUỐC TUẤN NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG HỮU TÍNH CÂY MÁN ĐỈA (ARCHIDENDRON CLYPEARIA) TỪ HẠT1647
244NGUYỄN THỊ MỸ HƯỜNG, LÊ HUY BÁ, NGÔ ĐẮC CHỨNG MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ NƠI Ở CỦA SÂM ĐẤT SIPHONOSOMA AUSTRALE AUSTRALE (KEFERSTEIN, 1865) (NGÀNH SÁ SÙNG SIPUNCULA) Ở VÙNG HẠ LƯU SÔNG GIANH, T&1656
245NGUYỄN TRUNG KIÊN, DƯƠNG THỊ THỦY CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ QUẦN XÃ VI KHUẨN LAM TẠI MỘT SỐ HỒ CHỨA1663
246NGUYỄN BÌNH LIÊM, LÊ ĐỒNG TẤN HIỆN TRẠNG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở HUYỆN PHÙ NINH TỈNH PHÚ THỌ1669
247VŨ THỊ LIÊN, NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN TÁC ĐỘNG CỦA THẢM THỰC VẬT ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT SAU CHÁY RỪNG Ở XÃ CHIỀNG BÔM THUỘC KHU RỪNG ĐẶC DỤNG COPIA H1678
248KHUẤT ĐĂNG LONG, PHẠM QUỲNH MAI, ĐẶNG THỊ HOA, PHẠM NGỌC SƠN ĐẶC ĐIỂM QUẦN TỤ CỦA MỘT SỐ LOÀI ONG CÁNH MÀNG TRONG SINH QUẦN CÂY NÔNG NGHIỆP Ở KHU VỰC HÀ NỘI1686
249PHẠM THANH LƯU, LÊ THỊ TRANG, TRƯƠNG VĂN THÂN, BÙI MẠNH HÀ, PHẠM NGUYỄN KIM TUYẾN PHÂN HẠNG MỨC ĐỘ NỞ HOA CỦA VI KHUẨN LAM Ở HỒ TRỊ AN DỰA VÀO MẬT ĐỘ TẾ BÀO VÀ HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLL-A1693
250LÊ THỊ THANH MAI, NGUYỄN MINH LƯU, TRẦN THÀNH THÁI, NGUYỄN THỊ MỸ YẾN, NGÔ XUÂN QUẢNG MẬT ĐỘ VÀ SINH KHỐI CỦA QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO VÙNG CỬA SÔNG BA LAI, TỈNH BẾN TRE1699
251NGUYỄN THỊ MAI, ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THÙY PHÂN VÙNG THÍCH HỢP SINH THÁI CHO CÂY DỨA PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN ĐẤT TẠI HUYỆ1705
252NGUYỄN THỊ MAI, ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THÙY ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH SINH THÁI LƯU VỰC SÔNG ĐA DÂNG, TỈNH LÂM ĐỒNG BẰNG MÔ HÌNH SWAT1712
253NGUYỄN THỊ THANH MAI, TRẦN BẢO TRÂM, TRƯƠNG THỊ CHIÊN, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG, MAI THỊ ĐÀM LINH ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, GIÁ TRỊ DƯỢC LIỆU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NUÔI TRỒNG NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS1720
254PHẠM QUỲNH MAI, PHẠM NGỌC SƠN SỰ QUẦN TỤ CỦA BỌ RÙA CÓ ÍCH (COCCINELLIDAE) TRONG SINH QUẦN NÔNG NGHIỆP TẠI BÃI GIỮA SÔNG HỒNG1731
255NGUYỄN HÙNG MẠNH, NGUYỄN VĂN SINH, ĐỖ HỮU THƯ, TRỊNH MINH QUANG, ĐẶNG THI THU HƯƠNG, BÙI THỊ TUYẾT XUÂN, NGUYỄN TIẾN DŨNG, TRẦN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI CỦA LOÀI LAN KIM TUYẾN (ANOECTOCHILUS SETACEUS BLUME) TẠI VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO VÀ VÙNG PHỤ CẬN TỈN1736
256VŨ QUANG MẠNH, SONEXAY RASPHONE, SAKKOUNA PHOMMAVONGSA, HÀ TRÀ MY, NGUYỄN HẢI TIẾN ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA CÀ CUỐNG (LETHOCERUS SP.) Ở MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÙNG THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN VÀ TỈNH SAVANNAKHET, NƯ1742
257TRẦN ĐÌNH MẤN, PHẠM THANH HÀ, HÀ VIỆT SƠN, ĐỖ THỊ GẤM, NGUYỄN THỊ THU PHÂN LOẠI MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT PHÂN LẬP TỪ ĐẤT TRỒNG CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN ĐỂ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH ĐA CHỨC N1748
258PHAN XUÂN BÌNH MINH, PHẠM HƯƠNG SƠN, TRẦN MINH HỢI HIỆU QUẢ CỦA MÔI TRƯỜNG LỎNG TRONG VI NHÂN GIỐNG LOÀI KIM TUYẾN TRUNG BỘ (ANOECTOCHILUS ANNAMENSIS AVER.)1756
259LÊ VĂN NAM, LÊ XUÂN SINH, DƯƠNG THANH NGHỊ, PHẠM VĂN QUANG HỆ SỐ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT THẢI KHÍ H2S TỪ VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN THÀNH PH1762
260NGUYỄN THỊ THANH NGA, NGUYỄN ANH DŨNG, NGUYỄN VĂN SINH,HOÀNG ĐÌNH HÒA, TRẦN HUY THÁI ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ, SINH THÁI VÀ KẾT QUẢ NHÂN GIỐNG LOÀI PƠ MU (FOKIENIA HODGINSII (DUNN) A. HENRY & H. H. THOMAS) Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁ1769
261NGUYỄN XUÂN NGHĨA, PHẠM VĂN THẾ, HÀ VĂN TUẾ, NGUYỄN ĐÌNH HẢI, NGUYỄN XUÂN ĐẶNG ĐẶC ĐIỂM SINH CẢNH CỦA LOÀI KHỈ MẶT ĐỎ (MACACA ARCTOIDES) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, THANH HÓA, VIỆT NAM1777
262HOÀNG THỊ NGHIỆP ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, DINH DƯỠNG VÀ SINH SẢN CỦA THẰN LẰN BÓNG HOA EUTROPIS MULTIFASCIATUS (KUHL, 1820) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG1790
263TRẦN KIM NGỌC, NGUYỄN THỊ MAI, ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THÙY ẢNH HƯỞNG CỦA STRESS MUỐI ĐẾN HÌNH THÁI VÀ SINH LÝ CỦA LÚA NÀNG QUỚT (ORYZA SATIVA L. CV. NANG QUOT)1796
264PHẠM VĂN NGỌT, NGUYỄN DUY HẢI, QUÁCH VĂN TOÀN EM, LÊ MINH TRUNG NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC RỪNG NGẬP MẶN Ở CỬA SÔNG CỬA TIỂU, TỈNH TIỀN GIANG1803
265VŨ THỊ HẠNH NGUYÊN, CHU KỲ SƠN, VŨ THU TRANG, NGUYỄN VĂN THẾ, PHÍ QUYẾT TIẾN NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA XẠ KHUẨN STREPTOMYCES ANGUSTMYCETICUS HBQ19 NỘI SINH TRÊN CÂY QUẾ (CINNAMOMUM CASSIA PRESL) TẠI HÒA BÌNH1811
266DOÃN THỊ TRƯỜNG NHUNG, HÀ QUÝ QUỲNH, LÊ QUANG TUẤN ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SINH THÁI CẢNH QUAN TẠI TỈNH SƠN LA1819
267NGUYỄN ĐỨC NÚI, DƯƠNG VĂN NAM, PHÍ VĂN CÔNG TÁC ĐỘNG CỦA XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 230KV ĐẾN RỪNG TẠI TỈNH ATTAPEU, CHDCND LÀO1826
268NGUYỄN ĐỨC NÚI, NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG NGHIÊN CỨU NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐẤT BẰNG TƯ LIỆU ẢNH MODIS PHỤC VỤ DỰ BÁO HẠN HÁN KHU VỰC TÂY NGUYÊN1834
269NGUYỄN THỊ OANH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỌT THUỐC LÁ LASIODERMA SERRICORNEFABRISIUS GÂY HẠI THỨC ĂN CÁM CÁ VIÊN TRONG KHO TẠI VÙNG ĐỒN1841
270VÕ THỊ PHƯỢNG ẢNH HƯỞNG CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG GIBBERELLIN (GA3) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT NHÃN IDOR Ở HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐN1847
271VÕ THỊ PHƯỢNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG (IAA VÀ GA3) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT XOÀI CÁT CHU Ở HUYỆN CAO LÃNH, TN1852
272TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG, NGUYỄN THỊ SƯƠNG, NGUYỄN ĐỨC TUẤN, NGUYỄN THỊ DUY KHOA, HOÀNG THỊ KIM HỒNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG VI THỦY CANH TRONG NHÂN GIỐNG CÂY GIỌT BĂNG (MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM L.)1857
273TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG, VĂN PHÚ TRUNG, NGUYỄN ĐỨC TUẤN, PHẠM PHÚ BÌNH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG TRONG NUÔI CẤY PHÁT SINH HÌNH THÁI IN VITRO ĐINH LĂNG (POLYSCIAS FRUTICOSA (L.)HARMS)1866
274ĐINH MINH QUANG, NGUYÊ~N THA?O DUY, DANH SÓC TÍNH ĂN VÀ PHỔ THỨC ĂN CỦA CÁ BỐNG TRỨNG ELEOTRIS MELANOSOMA Ở VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG1873
275PHẠM ĐOÀN PHÚ QUỐC, NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ SINH THÁI LOÀI CỦA KIỂU RỪNG KHỘP Ở HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK1880
276HÀ QUÝ QUỲNH, VƯƠNG THU PHƯƠNG, DOÃN THỊ TRƯỜNG NHUNG ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU SINH CẢNH SỐNG CỦA KHU HỆ CHIM THÀNH PHỐ HÀ NỘI1890
277ĐÀO THANH SƠN, VÕ MINH TÂN, VÕ THỊ MỸ CHI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỒNG VÀ CRÔM LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI TẢO LỤC SCENEDESMUS ACUMINATUS VAR. BISERATUS REINSCH1898
278LÊ ĐỒNG TẤN, NGUYỄN THỊ KIM THOA THẢM THỰC VẬT RỪNG VÙNG ĐẦU NGUỒN SÔNG ĐÀ, TỈNH ĐIỆN BIÊN1905
279VƯƠNG THỊ THẢO, NGÔ VĂN BÌNH, NGÔ ĐẮC CHỨNG XÁC SUẤT PHÁT HIỆN LOÀI THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI (EUTROPIS LONGICAUDATUS) Ở VÙNG NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ1911
280TRẦN THỊ KIM THI, NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN ẢNH HƯỞNG CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN SỰ PHÂN BỐ CỦA CHI NẤM AMAURODERMA MURRILL Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN1916
281LÊ VĂN THIỆN, NGÔ THỊ TƯỜNG CHÂU, LÊ THỊ THẮM HỒNG TÍNH CHẤT TRO BAY NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI VÀ KHẢ NĂNG CẢI TẠO ĐẤT CÁT VEN BIỂN1922
282NGUYỄN VĂN THỊNH, OKOLELOVA A. A HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG (AS, PB, CU, VÀ ZN) TRONG ĐẤT RỪNG TỰ NHIÊN CỦA TỈNH GIA LAI1930
283LÊ THỊ NAM THUẬN, HOÀNG THỊ HÀ GIANG MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH BỆNH VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở VỊNH XUÂN ĐÀI, TỈNH PHÚ YÊN1937
284NGUYỄN VĂN THUẬN, TRẦN QUỐC DUNG, NGUYỄN THỊ Ý THƠ, TRẦN THỊ THANH BÌNH ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA LOÀI GIUN ĐẤT AMYNTHAS RODERICENSIS(GRUBE, 1879) (CLITELLATA: MEGASCOLECIDAE) Ở THÀNH PHỐ HUẾ1944
285VŨ THỊ THƯƠNG, TRƯƠNG XUÂN LAM, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN, BÙI NGÂN TÂM ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY CHE BÓNG ĐẾN MẬT ĐỘ CỦA CÁC LOÀI CÔN TRÙNG BẮT MỒI VÀ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CHÈ VÀ M&1949
286NGUYỄN NHẬT NHƯ THỦY, NGUYỄN XUÂN HÒA, NGUYỄN TRUNG HIẾU KẾT QUẢ DI TRỒNG LOÀI CÓC ĐỎ (LUMNITZERA LITTOREA (JACK) VOIGT.) TẠI ĐẦM THỦY TRIỀU (TỈNH KHÁNH HÒA)1954
287VŨ BÍCH THỦY, NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG KÍ SINH CỦA 5 LOÀI NẤM KÍ SINH RỆP SÁP TRÊN CÂY CÀ PHÊ TẠI KRÔNG ANA, TỈ1963
288THÁI THỊ MINH TRANG, NGUYỄN THỊ MỸ YẾN, NGÔ XUÂN QUẢNG Ô NHIỄM HỮU CƠ TRONG TRẦM TÍCH TẠI MỘT SỐ KHU VỰC TRÊN SÔNG SÀI GÒN1970
289NGUYỄN MINH TRÍ, MAI XUÂN TỊNH, NGUYỄN THỊ NINH NGHIÊN CỨU ĐĂ?C ĐIÊ?M SINH TRƯƠ?NG VÀ TÍCH LŨY CHÌ CỦA NGHÊU NUÔI Ở VÙNG TRIỀU TỈNH BẾN TRE1979
290NGUYỄN MINH TRÍ, HỒ PHAN NGỌC THÚY TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MEN CÓ HOẠT LỰC CAO VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LÊN MEN ETHANOL DỊCH THỦY PHÂN BÈO NHẬT BẢN BẰNG ACID LO&Atild1985
291ĐÀO DUY TRINH, ĐÀM THỊ HẢI ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ PH ĐẾN QUẦN XÃ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) Ở RỪNG TỰ NHIÊN TẠI VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐN1992
292LƯU ANH TÚ, HOÀNG VĂN HIỀN, BÙI KHÁNH LINH, PHẠM NGỌC DOANH SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM CUA SUỐI TÌM ẤU TRÙNG SÁN LÁ PHỔI1999
293TRẦN THỊ TÚ, NGUYỄN ĐĂNG HẢI, TRẦN QUANG LỘC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ LỢI ÍCH KINH TẾ TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH BIOGAS Ở LÀNG B&2004
294NGUYỄN ĐỨC TUẤN, HUỲNH PHƯỚC LỄ, PHẠM THỊ DIỄM THI, TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG, NGÔ THỊ MINH THU, TRƯƠNG KIỀU NGÂN NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO LAN HOÀNG THẢO KÈN (DENDROBIUM LITUIFLORUM)2013
295TRẦN ANH TUẤN, LÊ XUÂN CẢNH, LÊ MINH HẠNH, LÊ QUANG TUẤN, CHU THỊ HẰNG ỨNG DỤNG TƯ LIỆU VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK2022
296TRẦN KHÁNH VÂN, VŨ THỊ PHƯỢNG, LÊ HẢI ĐĂNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUẶNG BENTONIT ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ - HÓA SINH VÀ SỰ TÍCH LŨY CU CỦA RAU DỀN ĐỎ (AMAR2030
297HOÀNG ANH VŨ, NGUYỄN THỊ THANH THÙY, LÊ KHÁNH VŨ, VÕ THỊ NHO, DIỆP THỊ LỆ CHI BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN PHỤC VỤ XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI GIUN QUẾ (PERIONYX EXCAVATUS) TẠI QUẢNG B2037
298NGUYỄN THỊ CẨM YẾN, TRẦN ĐẶNG BẢO THUYÊN NƯỚC THẢI PHÒNG THÍ NGHIỆM Ở THÀNH PHỐ HUẾ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT2043


IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1996898
Số người đang truy cập: 142