Archievements

Thành tích nổi bật

 
Các giải thưởng, danh hiệu Quốc gia và quốc tế, số lượng bằng sáng chế và giải pháp hữu ích, số lượng công bố quốc tế và đào tạo (từ khi thành lập đến nay), các sản phẩm khoa học công nghệ nổi bật, …
  • Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1995;
  • Giải thưởng Hồ Chí Minh cho công trình Nghiên cứu chiết xuất artemisinin từ cây thanh hao hoa vàng Việt Nam và chuyển hóa thành các dẫn chất có hoạt tính mạnh hơn để chữa sốt rét kháng thuốc năm 2003;
  • Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ công trình trồng cây che chắn và cây bóng mát tại quần đảo Trường Sa năm 2005;
  • Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2005;
  • Bằng khen của Bộ Y tế năm 2009;
  • Giải thưởng Hồ Chí Minh cho cụm công trình Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách đỏ và danh lục đỏ Việt Nam năm 2012;
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014;
  • Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai năm 2021.
 

Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1995
image
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2003

Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ năm 2005

Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2005

Bằng khen của Bộ Y tế năm 2009

Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014

Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai năm 2021
Document

72/2013/NĐ-CP

Decree No. 72/2013/ND-CP of the Government: Management, provision, and use of Internet services and online information

View hit: 43 | Download hit:23

80/2014/QĐ-TTg

Decision No. 80/2014/QD-TTg of the Prime Minister: Pilot regulations on hiring information technology services in state agencies

View hit: 44 | Download hit:0
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second