Human Resources

Nhân lực:
       Viện STTNSV có đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ cao và năng lực chuyên môn tốt. Tính đến tháng 6/2023 tổng số viên chức và người lao động là 103 trong đó có 5 giáo sư, 7 phó giáo sư, 57 tiến sĩ, 33 thạc sĩ, 8 cử nhân, 8 nhân viên; theo chức danh khoa học có 12 NCVCC, 43 nghiên cứu viên chính/chuyên viên chính; 38 nghiên cứu viên/chuyên viên và 10 nhân viên.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị
         Hạ tầng cơ sở của Viện STTNSV là tòa nhà A11 có 9 tầng trong khu vực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Trong đó có tầng 1 là khu kĩ thuật và để xe ô tô, từ tầng 2 đến tầng 9 là phòng làm việc và phòng thí nghiệm của các Phong chuyên môn.
        Ngoài ra Viện còn được giao quản lý Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh với diện tích đất 1.703.000 m2, trong đó có 450 m2 đất xây trụ sở làm việc, còn lại là khu vực đất rừng ưu tiên bảo vệ.
       Từ khi thành lập đến nay, qua các thời kỳ Viện đã được đầu tư trang bị các thiết bị nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật. Ngoài ra, Viện còn được hỗ trợ trang thiết bị từ các nguồn viện trợ các cơ quan tổ chức nước ngoài có chức năng nghiên cứu về sinh học, sinh thái và bảo tồn động thực vật hoang dã. Đến nay Viện đang được giao quản lý, sử dụng với tổng số hơn 250 đầu mục thiết bị nghiên cứu. Trong đó có những thiết bị hiện đại như Máy sắc kí khí khối phổ, máy điện di, Hệ thống kính hiển vi quang học kết nối màn hình độ phân giải cao, Hệ thống kính hiển vi điện tử quét (SEM)....
       Năm 2020 từ nguồn kinh phí dự án đầu tư, Viện được trang bị 2 xe ô tô chuyên dụng (1 xe ô tô bán tải, 1 xe ô tô 16 chỗ) có khả năng di chuyển tốt thực địa và vận chuyển, lưu giữa mẫu sinh vật nghiên cứu. ­­ 

Document

72/2013/NĐ-CP

Decree No. 72/2013/ND-CP of the Government: Management, provision, and use of Internet services and online information

View hit: 43 | Download hit:23

80/2014/QĐ-TTg

Decision No. 80/2014/QD-TTg of the Prime Minister: Pilot regulations on hiring information technology services in state agencies

View hit: 44 | Download hit:0
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second