Các bài báo quốc gia công bố trong năm 2024

Thứ hai - 08/07/2024 10:07 18 0
Trong 6 tháng đầu năm 2024, cán bộ viên chức Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã công bố được 21 bài báo trên tạp chí và hội nghị quốc gia
BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ QUỐC GIA
No Tên bài báo Tác giả Tạp chí
1 ANNOTATED CHECKLIST OF MILLIPEDE OF THE INFRACLASS Pentazonia (Myriapoda: Diplopoda) OF INDONESIA Nguyễn Đức Anh, Katsuyuki Eguchi, Petra Sierwald Academia Journal of Biology, 45(4): 11–40. 12/2023
 10.15625/2615-9023/18712
2 Chemical composition of the needle and cone essential oils of Pinus fenzeliana (Pinaceae) from Vietnam Tran Huy Thai, Nguyen Thi Hien, Trinh Xuan Thanh, Nguyen Quang Hung, Mathieu Paoli, Ange Bighelli, Joseph Casanova Academia Journal of Biology, 45(4): 127-135
3 Chemical constituents of some essential oils bearing plants growing wild in Vietnam Nguyen Phuong Hanh, Nguyen Thi Hien, Nguyen Quoc Binh, Dinh Thi Thu Thuy Academia Journal of Biology, 45(4): 83–92
4 Phylogenomics of Convallarioideae (Asparagaceae), with emphasis on Vietnamese species Thi Mai Linh Le, Ngoc Sam Ly, Van The Pham, Phuong Hanh Nguyen, Duc Binh Tran,Li-Na Dong, Leonid V. Averyanov, Noriyuki Tanaka, Khang Sinh Nguyen Academia Journal of Biology, 45(4): 93–109
5 Remarks on the diversity and echolocation calls of hipposiderid bats (Chirroptera: Hipposideridae) in Cuc Phuong National Park, northeastern Vietnam Vũ Đình Thống Academia Journal of Biology, 45, 1-9, 2023
6 Tính năng mới của phần mềm BIOKEYS: Hiển thị hình ảnh đặc điểm trong hộp thoại định loại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Nguyễn Văn Sinh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 65(1): 1-5, 2023. Bộ KHCN
7 Tree snails Amphidromus Albers, 1850 (Pulmonata: Camaenidae) collected in Vietnam Do Van Nhuong, Dinh Dieu Thuy, Do Duc Sang, Nguyen Thanh Tung, Le Hung Anh, Arthur E. Bogan, Do Van Tu Academia journal of Biology 2024, 46(1): 115–133. DOI: 10.15625/2615-9023/18908.
8 Tuyến trùng ký sinh thực vật ghi nhận trên cây Lan hài đài cuốn Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe 1896 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Nguyễn Văn Sinh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 66(1): 19-23, 2024, Bộ KHCN
9 Tuyến trùng ký sinh thực vật ghi nhận trên cây Lan hài đài cuốn Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe 1896 Lê Thị Mai Linh, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Hữu Tiền, Bùi Văn Thanh, Nguyễn Văn Sinh, Trần Văn Tiến, Trịnh Quang Pháp Tạp chí Khoa học và Công nghệ 66, 18-23. (2024)
 
BÀI BÁO TRÊN HỘI THẢO, HỘI NGHỊ
No Tên bài báo Tác giả Tạp chí
1 Application of the multi-spectrum led technology for cultivating Holy basil (Ocimum tenuiflorum L.) Quach Van Son, Vu Thi Nghiem, Chu Thi Thu Ha, Phan Quyen, Ha Thi Quyen Proceedings of international workshop “Sustainable management and development of environment and natural resources”, Hanoi, 10-12 November, 2023: 40-46
2 Current status and distribution of some small mammals in the Order Eulipotyophla, Chiroptera and Rodentia with conservation value Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development. Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam Nguyễn Trường Sơn  (Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Kỳ 1, tháng 5 năm 2024. Chấp nhận đăng
3 Diversity of wild mammals in some isolated uslands of Vietnam Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development. Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam Nguyen Truong Son (Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Kỳ 1, tháng 4 năm 2024, 15–25.
4 Đa dạng sinh học của các loài ong có ngòi đốt (Hymenoptera: Aculeata) ở Trạm đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc. Nguyễn Thị Phương Liên, Đặng Thị Hoa Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nôi, 279 tr.
5 Đánh giá và dự báo trữ lượng ngoài tự nhiên của một số loài nấm lớn ở Tây Nguyên Đặng Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Hùng Mạnh, Bùi Thị Tuyết Xuân, Nguyễn Tiến Dũng Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2023, 21(12): 1527-1538
6 Effects of nitrogen, phosphorus, potassium content on growth and essential oil properties of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) grown by semi-hydroponic method in net-house Nghiem Thi Hue, Hoang Thi Hong Nga, Chu Thi Thu Ha, Ha Thi Quyen Proceedings of international workshop “Sustainable management and development of environment and natural resources”, Hanoi, 10-12 November, 2023: 54-59.
7 Effect of fertilizers on growth and essential oil productivity of Coriandrum sativum L. and Kaempferia galanga L. in Vietnam Chu Thi Thu Ha, Nguyen Quang Hung, Nguyen Phuong Hanh, Nguyen Sinh Khang, Nguyen Kieu Bang Tam Proceedings of international workshop “Sustainable management and development of environment and natural resources”, Hanoi, 10-12 November, 2023: 86-93
8 Impact of N, P, K Fertilizers on the yield and quality of Achyranthes bidentata Blume in Hung Yen province, Vietnam Chu Thi Thu Ha, Nguyen Thi Huong, Nguyen Phi Hung Proceedings of international workshop “Sustainable management and development of environment and natural resources”, Hanoi, 10-12 November, 2023: 94-98
9 Nghiên cứu ảnh hưởng chiếu sáng LED đa phổ bổ sung tới sự sinh trưởng và năng suất của cây Bạc hà á (Mentha arvensis L.) Hoang Thi Hong Nga, Vu Thi Nghiem, Tong Quang Cong, Tran Quoc Tien, Ha Thi Quyen, Chu Thi Thu Ha, Tong Khanh Hoa TNU Journal of Science and Technology 229(01): 135 – 142
10 Nghiên cứu ảnh hưởng chiếu sáng LED bổ sung tới sự sinh trưởng và năng suất cây dược liệu chứa tinh dầu Húng quế (Ocimum basilicum L.) Vũ Thị Nghiêm, Trần Quốc Tiến, Tống Quang Công, Chu Thị Thu Hà, Phan Quyền Kỷ yếu hội nghị nữ khoa học toàn quốc lần thứ III-2023. Chủ đề: "Ứng dụng Khoa học-Công nghệ vào đời sống, xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng", 1-8. Hà Nội, 10-11/11/2023.
11 Nghiên cứu khả năng ức chế tuyến trùng Meloidogyne incognita của nấm Metarhizium anisopliae trong điều kiện phòng thí nghiệm Nguyễn Thị Duyên, Lê Thị Mai Linh, Nguyễn Hữu Tiền, Trịnh Quang Pháp Tạp chí Bảo vệ thực vật số 1/2024
12 On solitary wasps (Insecta: Hymenoptera) collected in Hin Namno National Park, Laos. Viện STTNSV; Tác giả: Phạm Huy Phong, Nguyễn Thị Tú Anh Hội nghị quốc tế về quản lý và phát triển bền vững môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 22–29, 2023
13 Taxonomic situation of male of Dasyproctus buddha (Cameron, 1889) (Hymenoptera: Crabronidae). Viện STTNSV; Tác giả: Phạm Huy Phong, Trương Xuân Lam, Nguyễn Thị Tú Anh, Nguyễn Thị Hạnh Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 11, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 180–187, 2023
 

 

Tác giả: Điều hành

Nguồn tin: Trần Đức Lương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

Quyết định 66/QĐ-VHL

Quy chế về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

lượt xem: 187 | lượt tải:77

Quyết định 1662/2023/QĐ-VHL

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

lượt xem: 155 | lượt tải:51

Quyết định 217/QĐ-VHL

Đề tên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong các công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và các sản phẩm khoa học công nghệ khác hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước

lượt xem: 120 | lượt tải:51

Quyết định 110/QĐ-VHL

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

lượt xem: 129 | lượt tải:62

Quyết định 107/QĐ-VHL

Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

lượt xem: 140 | lượt tải:52

Quyết định 83/QĐ-VHL

Quy chế Xét tặng Kỷ niệm chương

lượt xem: 132 | lượt tải:86

Quyết định 84/QĐ-VHL

Quy chế Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

lượt xem: 138 | lượt tải:59

Quyết định 85/QĐ-VHL

Quy chế Xét khen thưởng đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài

lượt xem: 138 | lượt tải:49

Quyết định 88/QĐ-VHL

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

lượt xem: 129 | lượt tải:55

Quyết định 89/QĐ-VHL

Quy chế làm việc của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

lượt xem: 140 | lượt tải:56
Liên kết
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay1,452
  • Tháng hiện tại22,306
  • Tổng lượt truy cập117,834
Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh
HỌC VIỆN KHCN
Viện Hàn lâm KHCNVN
VAST
Nhà xuất bản KHTNCN
Nhà xuất bản KHTN và CN
Tạp chí AJB
Tạp chí Sinh học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây