Một số thành tích Công đoàn

Thứ tư - 10/04/2024 10:13 48 0
MỘT SỐ THÀNH TÍCH
 - Năm 2012:
48. Bằng khen của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và công đoàn vững mạnh năm 2012.
- Năm 2011:
39. Cờ thi đua của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Tham gia giải thể thao - Giải nhì toàn đoàn năm 2011 (8/2011).
40. Cờ lưu niệm của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Tham gia giải thể thao – Giải nhất “Bóng bàn đơn nữ”
41. Cờ lưu niệm của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Tham gia giải thể thao – Giải nhất “Bóng bàn đơn nữ”
42. Cờ lưu niệm của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Tham gia giải thể thao – Giải nhất “Cầu lông đôi nam nữ”
43. Cờ lưu niệm của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Tham gia giải thể thao – Giải nhì “Bóng bàn đơn nam”
44. Cờ lưu niệm của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Tham gia giải thể thao – Giải nhì “Bóng bàn đôi nam nữ”
45. Cờ lưu niệm của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Tham gia giải thể thao – Giải nhì “Cầu lông đôi nữ dưới 40”
46. Cờ lưu niệm của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Tham gia giải thể thao – Giải ba “Bóng bàn đơn nam”
47. Cờ lưu niệm của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Tham gia giải thể thao – Giải ba “Cầu lông đơn nam”
- Năm 2010:
 35. Cờ lưu niệm của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Hội diễn văn nghệ năm 2010.
36. Cờ thi đua của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Hội diễn văn nghệ - Giải khuyến khích toàn đoàn năm 2010.
37. Chứng nhận của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Đạt giải khuyến khích - Tiết mục tốp ca nữ “Lời ru” tại hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2010.
38. Chứng nhận của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Đạt giải khuyến khích - Tiết mục tốp ca nam nữ “Lời ru âu lạc” tại hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2010.
- Năm 2009:
 31. Bằng khen của công đoàn Viên chức Việt Nam - Về việc: Đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu” (1999 – 2009).
32. Bằng khen của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Giải Ba - Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm - Một chặng đường lịch sử” và tìm hiểu về “Công đoàn Viên chức Việt Nam, 15 năm - Một chặng đường phát triển”.
33. Cờ lưu niệm của Uỷ Ban nhân dân phường Nghĩa Đô - Về việc: Đơn vị tham gia đại hội thể dục thể thao lần thứ III của phường Nghĩa Đô tháng 5/2009.
34. Cờ lưu niệm của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Giải thể thao năm 2009.
- Năm 2008:
 30. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Về việc: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2008.
- Năm 2007:
 26. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Về việc: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2007.
27. Cờ lưu niệm của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Giải bòng chuyền năm 2007.
28. Cờ lưu niệm của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc:Giải Nhì đơn nam - Giải bóng bàn năm 2007. Kỷ niệm 117 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
29. Cờ lưu niệm của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Giải bóng đá mini tháng 3/2007.
- Năm 2006:
 25. Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam - Về việc: Đơn vị có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2006.
- Năm 2005:
 22. Bằng khen của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Đã có thành tích tổ chức thực hiện tốt nội dung “Bản quy định về mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo chính quyền và công đoàn ở các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia” trong 5 năm (2001 – 2005).
23. Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam - Về việc: Đơn vị có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2005.
24. Cờ thi đua của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Giải Ba - Hội diễn văn nghệ quần chúng. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 20/5/1975 – 20/5/2005.
- Năm 2004:
 17. Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam - Về việc: Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và công đoàn vững mạnh năm 2004.
18. Bằng khen của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Hợp ca: Liên khúc Bài ca Điện biên” của đội văn nghệ quần chúng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đạt giải A tại hội diễn văn nghệ quần chúng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2004.
19. Bằng khen của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Tập thể nữ - Công đoàn Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2004.
20. Cờ thi đua của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Giải B toàn đoàn - Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2004.
21. Cờ lưu niệm của Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Về việc: Hội diễn văn nghệ năm 2004.
- Năm 2003:
 16. Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam - Về việc: Công đoàn vững mạnh xuất sắc nhất năm 2003.
- Năm 2002:
 13. Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam - Về việc: Đã có thành tích xuất sắc trong phong rào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu” (1999 – 2002).
14. Cờ thi đua của Công đoàn Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia - Về việc: Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2002.
15. Cờ lưu niệm của Công đoàn Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia - Về việc: Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2002.
- Năm 2001:
 12. Cờ lưu niệm của Công đoàn Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia - Về việc: Giải thể thao năm 2001.
 - Năm 2000:
 7.     Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Về việc: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2000.
8.     Cờ lưu niệm của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ quốc gia - Về việc: Giao lưu thiên niên kỷ 26/3/2000.
9.     Cờ lưu niệm của Công đoàn Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ quốc gia - Về việc: Giải Nhất bóng đá mini năm 2000.
10. Cờ lưu niệm của Công đoàn Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ quốc gia - Về việc: Giải Ba bóng truyền nam năm 2000.
11. Cờ lưu niệm của Viện Di truyền Nông nghiệp - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Về việc: Giao lưu bóng bàn, cầu lông năm 2000.
- Năm 1999:
 6.     Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Về việc: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn năm 1993 – 1998.
 - Năm 1998:
 5.     Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Về việc: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi” và xây dựng tổ chức công đoàn năm 1998.
- Năm 1997:
 1.     Cờ lưu niệm của Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia - Về việc: Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 1997.
2.     Giấy khen của Công đoàn Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia - Về việc: Giải Nhất toàn đoàn - Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 1997.
3.     Giấy khen của Công đoàn Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ quốc gia - Về việc: Giải Ba: Tốp ca nữ. Trong hội diễn văn nghệ quần chúng - Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia năm 1997.
4.     Giấy khen của Công đoàn Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia - Về việc: Giải Nhì tốp ca nam - Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 1997.

Tác giả: Điều hành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

Quyết định 66/QĐ-VHL

Quy chế về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

lượt xem: 64 | lượt tải:47

Quyết định 1662/2023/QĐ-VHL

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

lượt xem: 63 | lượt tải:28

Quyết định 217/QĐ-VHL

Đề tên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong các công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và các sản phẩm khoa học công nghệ khác hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước

lượt xem: 50 | lượt tải:28

Quyết định 110/QĐ-VHL

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

lượt xem: 47 | lượt tải:40

Quyết định 107/QĐ-VHL

Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

lượt xem: 59 | lượt tải:28

Quyết định 83/QĐ-VHL

Quy chế Xét tặng Kỷ niệm chương

lượt xem: 60 | lượt tải:59

Quyết định 84/QĐ-VHL

Quy chế Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

lượt xem: 54 | lượt tải:34

Quyết định 85/QĐ-VHL

Quy chế Xét khen thưởng đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài

lượt xem: 60 | lượt tải:29

Quyết định 88/QĐ-VHL

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

lượt xem: 44 | lượt tải:33

Quyết định 89/QĐ-VHL

Quy chế làm việc của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

lượt xem: 58 | lượt tải:31
Liên kết
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay1,303
  • Tháng hiện tại25,666
  • Tổng lượt truy cập45,670
Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh
HỌC VIỆN KHCN
Viện Hàn lâm KHCNVN
VAST
Nhà xuất bản KHTNCN
Nhà xuất bản KHTN và CN
Tạp chí AJB
Tạp chí Sinh học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây